Stöd på din resa av uppstigning, Twin Flame Union, Soul~embodiment, och Self Mastery i Kraft, Visdom, kärlek och expansion i Soul Consciousness
Kanaliserad healing som vibrerar inom frekvensspektrum av 7D ~ 9D för att stödja Star Seeds, Indigobarn, Kristallbarn, Twin flames, Soul connections och Ljusarbetare

Från och med den 18 maj så bokar du alla sessioner på nya hemsidan!
Redan nu så bokas Light Transmissions, Master Classes och Akashic Record Reading på nya hemsidan och den 18 maj flyttar samtliga tider för healing också dit.
Kika gärna in på nya bokningssidan och skapa ditt konto redan nu 

Susanna Sannö
Intuitiv healer, channeler, Gudinna av ljus, renhet, visdom och fertilitet

Under personliga sessioner så kommunicerar jag med dig genom min förmåga att få kontakt med din I AM presence. Detta är ditt allra högsta ljus som överbelyser dina Högre Jag alla dina multidimensionella Jag, inklusive dina Christed ET Selves och dina Jag från Atlantis och Lemuria. Din I AM presence är den delen av dig som står allra närmast Universum, den är din allra renaste aspekt. Den är den del av dig som har medskapat din Divine plan, som ska överse och autentisera allt som ska utföras för dig, och som vet allt om ditt multidi~universella Jag. Din I AM presence visar mig vad du behöver och är redo att hela just nu, och ser också till att den healing som jag ber om från bl.a. specifika uppstigna mästare, Elohim, Christed ET’s, Gudar och Gudinnor som är lämpliga för dig att samarbeta med, integreras på ett sätt som är för ditt högsta bästa. Din I AM presence är också i sig själv en helande kraft som till stor del bidrar i healingprocessen. Under personliga sessioner och Transformerande Light transmissions får du också healing genom de soniska vibrationer (ljudvågor) och de ljuskoder som de bär som alstras av mina stämband när min Angelic Seraphim Over~Soul kanaliserar energi under hela sessionen. Dessa ljudvågor bär ljuskoder från the New 5D Earth templates och integreras bl.a. i ditt DNA, under översikt av din I AM presence. Detta i kombination med affirmationer, visualiseringar, Transformativa healingverktyg och en grundad förankring i transformation av negativa tankeformer, värderingar, självbild och trauma från alla dina livstider som ger dig en djup terapeutisk och självutvecklande healing som samtidigt stöder dig i instigandet i 5D. Healingen adresserar alla aspekter av dig, från negativa Egots skuggaspekter till dina Högre Jag och fyller dig med ljus, kärlek, lugn och harmoni för att stödja dig på din väg att uppnå Self Mastery, Soul~embodiment, Self~realization och optimal balans på alla plan.


 

FÖR ATT STÖDJA DIN RESA MOT SELF~REALIZATION, SOUL~EMBODIMENT, SELF MASTERY & Optimal balans på alla plan ger healingen:

~ Implementering av Diamond, Crystalline, Platinum & Rainbow light codes inom the 5D Matrix Templates. Implementering av nya energi-mallar som vibrerar av ljus och kärlek
~ Implementering av Hjärtfrekvenser & energimönster som vibrerar inom 5D Matrix Templates. 
Transformering av 3D Matrix programmering & mallar (templates). Rensar bl.a. ut gamla rädslabaserade mallar och medvetande kopplade till negativa handlingsmönster, känslomönster, värderingar och föreställningar
~ Kapning av negativa multidimentionella energisträngar - som skapats bl.a. av dina karmatiska kontrakt och relationer i tidigare liv/parallella tidslinjer. 
~ Unika healingverktyg och ascension-verktyg förmedlade från bl.a. de Uppstigna Mästarna
~ Rening från implantat, parasiter, negativa kristaller, hologram, morfiska fält etc.
~ Uppgradering, reparation, rening och expansion av ditt energisystem
~ Healing av relationer & trauma från all dina liv i dina celler, DNA, energisystem & på själsnivå,.
~ Återställer kontakten med din Divine counterpart, din Twin flame. Läs mer under Twin flames
~ Återställning av kontakten med Universum/Source & Spirit
~ Stöder din sammansmältning med dina multidimensionella Jag, som ditt Christed ET self, ditt Atlantean Self, ditt Angelic Self.
~ Light language transmissions som. implementerar och aktiverar ljuskoder, förankrar högfrekvent healing samt aktiverar aspekter av ditt Divine Blueprint
~ Förankring och aktivering av ditt 12-sträng-DNA
~ Aktiveringar och förankringar av ljus faciliterade av Uppstigna Mästare, Ärkenglar och Christed ET´s
 m.m i samarbete med dina Akashic records.
m.m

healingen stöder din hälsa genom att BL.A.:

~ Reparerar din kropps elektromagnetiska och magnetiska energicentran och flöden, som dina chakran, meridianer, key points, nadis, axiatonala linjer som bl.a. är kopplade till dina organ, muskler, nervsystemet och neurologiska funktioner.

~ Bygger upp styrkan och motståndskraften i dina elektromagnetiska och magnetiska strukturer samt hjälper dem att fungera optimalt genom rening från elektromagnetisk förorening från mobiltelefonen, datorer, kraftledningar, mobilmaster, Wi~fi m.m

~ Transformerar negativa känslor från trauman i nuvarande liv och andra tidslinjer som du bär på i dina chakran och organ som orsakar obalans och stress och därigenom bl.a. allergi, smärta, matsmältningsproblem samt IBS och övrig inflammation,

~ Stöder fysiskt, mentalt och känslomässigt lugn samt ökar motståndskraft och kreativitet.


 
Personligt kanaliserad healing från 7D~9D. Frekvenserna förmedlas på engelska och fås på ljudfil. Du deltar inte under sessionen utan kan vara som vanligt i din vardag. Ta emot healingen i din session i meditation 1~2 gånger i veckan i minst 4 veckor. Healingen är djupt transformerande och renande. 


 

Self~realization     Soul~embodiment     Self Mastery


 

Genom ditt samarbete med Uppstigna Mästare, Gudar, Gudinnor och Christed ET´s och din I AM presence utförs ett healingarbete som stöder dig som avancerad själ på din ascension~resa mot Soul embodient, Self Mastery, Twin flame union, Soul mission och optimal balans på alla plan.


 


 

 

Vad andra har sagt:


 

"Tack! Jag känner jättestor tacksamhet o skillnad i min energi, den känns inte alls lika tung o negativ. Den vibrerar på en annan nivå o känns som en varm kram. Jag går i annan behandling, men detta når en helt annan nivå. TACK."

Sara, 42 år, Stockholm


 

“Susanna! Jag vill tacka varmast för healingen på workshopen den 28/6! Wooooooooooow!  Jag kände att det hände massvis under timmen och även efteråt, på alla plan. Är så tacksam över det arbete du utför, du har gett mig verktyg som är så sjukt fruktbara och helt i linje med mig! Du är så skarp och självklar i ditt arbete det finns inga tvivel. 100 procent effekt. Tack för att du står i din kraft och jag är så tacksam att du har ändrat mitt liv!

Elin, 25 år, Karlshamn, 

Healing with your I AM presence~sessioner, workshop- och kursdeltagare


 

"Wow!! Säger jag bara, såå kraftfullt, renande och utrensande, rogivande och stärkande, knappt så att ord kan beskriva. Tusen tack!  All Ljus o kärlek" 

Isabella, 39 år, Sweden


 

 "Jag ville bara skriva tack till dig för dina sessioner och den healingen du förmedlar. Jag känner ett intensivt energiskift inom mig redan efter två healing sessioner. Jag har provat jättemånga healingar och olika sorts behandlingar men dina sessioner träffade mig rätt i hjärtat och gav mig hopp, styrka, nya insikter och den djupaste läkning jag har varit med om. Från hela mitt hjärta -Tack"

Aiste, 31 år, Nyköping, Healing with your I AM presence~sessioner


 

"Stor tacksamhet till dig Susanna för den fina ljussjäl du är och för att du hjälper Gaia och mig med din kraftfulla healing. Jag har träffat många healers genom åren, men healingen jag får av dig hjälper mig väldigt djupt.
Jag är på mitt 13 år som twinflame, jag förstår så mycket mer nu vilken resa jag är med på." 

Tobias, Stockholm


 


 

om healing från 7D~9D

Om du är en avancerad själ så är du här på ett själsligt uppdrag i ljusets tjänst. och det är genom din uppstigning i frekvens (ascension) som du stiger in i din fulla förmåga att heala och att sprida ljus. Du kan vara Twin flame, Indigobarn, Star Seed eller ljusarbetare med uppgift att sprida visdom, kärlek och ljus genom att förkroppsliga Ditt autentiska Jag, det vill säga dina multidimensionella Högre Jag. Den multidimensionella healingen som kommer igenom i Healing with your I AM presence~sessioner har till uppgift att hjälpa dig i din ascension och stödja din sammansmältning med dina Högre Jag. I den processen så får du ökad hälsa, ökad intuition och mediala gåvor, samt ökad kreativitet, inre lugn och styrka. 

Healingen skapas i samarbete med din I AM presence tillsammans med alla de ljusvarelser som assisterar dig och kanaliseras från 7~9 dimensionen. Den har till syfte att transformera trauma och andra lågfrekventa energier som du bär på samt implementera de nya Solar Diamond Light Codes, Solar Crystalline light codes, Golden Christ Consciousness Codes and Divine Heart Frequencies ~ the I AM Avatar resurrection codes of light ~ som finns tillgängliga för mänskligheten genom the Crystallin grid of Christ Consciousness, The New Earth templates och genom de Christed ET´s som arbetar i nära samarbete med Gaia vid den här tidpunkten i Gaia´s spirituella evolution. I den här processen så reparerar du och aktiverar du också ditt 12-sträng-DNA. Du optimerar din kropps energisystem och därmed din hälsa och din länk till det nätverk av energi och ljus som är Universum. Healingen stöder en större kontakt med dina Högre Jag och din I AM presence, Christ consciousness och uppnår allt större grad av Self Mastery och Soul~embodiment.