Stöd på din resa av uppstigning, Twin Flame Union, Soul~embodiment och Self Mastery i Kraft, Visdom, Kärlek och expansion i Soul Consciousness.
Kanaliserad healing som vibrerar inom frekvensspektrum av 7D~12D för att stödja Star Seeds, Indigobarn, Kristallbarn, Twin flames, Soul connections och Ljusarbetare


 

Susanna Sannö
Intuitiv healer, channeler, Gudinna av ljus, renhet, visdom och fertilitet

Min högre mening är att kanalisera healing från den 7:e-12:e dimensionen av ljus som stöder dig på din resa av ascension, Self~realization, Soul~embodiment och Self Mastery. Jag erbjuder Personliga sessionen Healing with your I AM presence och grupphealingsessionerna Light Transmissions för att stödja dig på din spirituella resa av känslomässig, fysisk och andlig läkning.

Jag arbetar på I AM presence-nivå både i Personliga sessionerna Healing with your I AM presence och i gruppsessionerna Light Transmissions.

Din I AM presence är den delen av dig som står allra närmast Universum, den är din allra renaste och kraftfullaste själsaspekt. Den är den del av dig som har medskapat din Divine plan, som ska överse och autentisera allt som ska utföras för dig, och som vet allt om ditt multidi~universella Jag. Din I AM presence är den aspekt av dig som ska föra dig in i den 5:e dimensionens medvetande.
 

personlig session

Under personliga sessionen Healing with your I AM presence så kommunicerar jag med dig genom min förmåga att få kontakt med din I AM presence. Detta är ditt allra högsta ljus som överbelyser dina Högre Jag alla dina multidimensionella Jag, inklusive dina Christed ET Selves och dina Jag från Atlantis och Lemuria.

Informationen som din Healing with your I AM presence-session baseras på kommer från dina Akashic Records (Akashakrönika), som är dit personliga själsarkiv. Din I AM presence ser till att den healing som kommer från specifika uppstigna mästare, Elohim, Christed ET’s, Gudar och Gudinnor integreras på ett sätt som är för ditt högsta bästa. Din I AM presence är också i sig själv en helande kraft som till stor del bidrar i healingprocessen. Healingen verkar på kvantnivå på alla aspekter av ditt varande och förmedlas genom ljud-,  färg- och energifrekvenser genom tid och rum. Samarbetet med din högsta aspekt stöder dig på ett kraftfullt sätt i din personliga läkning på alla plan i din personliga och andliga utveckling.
 

Gruppsession

Gruppsessionerna Light Transmissions förmedlar precis som personliga sessioner healing genom ljud-,  färg- och energifrekvenser genom tid och rum. Healingen samverkar med dina celler och hela din varelse på kvantnivå och assisteras av din I AM presence. Innehållet i Light Transmissions baseras på vad Spirit vill förmedla till kollektivet för att stödja mänsklighetens spirituella utveckling och läkning.
 

om healingen

Under Personliga sessioner och Transformerande Light transmissions får du healing från Gudar, Gudinnor, Uppstigna Mästare samt Christed ET's i form av energi-, ljus- och färgfrekvenser. Du tar också emot healing genom soniska vibrationer (ljudvågor) som alstras av mina stämband när min Angelic Seraphim Over~Soul kanaliserar energi under sessionen. Dessa ljudvågor bär ljuskoder från the New 5D Earth templates och integreras bl.a. i ditt DNA, under översikt av din I AM presence. Healande frekvenser i kombination med affirmationer, visualiseringar, transformativa healingverktyg och en grundad förankring i transformation av negativa tankeformer, värderingar, självbild och trauma från alla dina livstider ger dig en djup terapeutisk och självutvecklande healing som samtidigt stöder dig i instigandet i 5D. Healingen adresserar alla aspekter av dig, från negativa Egots skuggaspekter till dina Högre Jag och fyller dig med ljus, kärlek, lugn och harmoni för att stödja dig på din väg att uppnå Self Mastery, Soul~embodiment, Self~realization och optimal balans på alla plan.

Både personliga Healing with your I AM presence-sessioner och gruppsessionerna Light Transmissions tas emot tas emot i meditation. Healing with your I AM presence tas emot endast genom en ljudinspelning och gruppsessioner kan du delta på live eller ta emot genom en ljudinspelning.
 


Genom ditt samarbete med Uppstigna Mästare, Gudar, Gudinnor och Christed ET´s och din I AM presence får du healing som stöder dig som avancerad själ på din ascension~resa mot Soul embodient, Self Mastery, Twin flame union, Soul mission och optimal balans på alla plan.


 

FÖR ATT STÖDJA DIN RESA MOT SELF~REALIZATION, SOUL~EMBODIMENT, SELF MASTERY & Optimal balans på alla plan ger healingen:

~ Implementering av Diamond, Crystalline, Platinum & Rainbow light codes inom the 5D Matrix Templates. Implementering av nya energi-mallar som vibrerar av ljus och kärlek
~ Implementering av Hjärtfrekvenser & energimönster som vibrerar inom 5D Matrix Templates. 
Transformering av 3D Matrix programmering & mallar (templates). Rensar bl.a. ut gamla rädslabaserade mallar och medvetande kopplade till negativa handlingsmönster, känslomönster, värderingar och föreställningar
~ Kapning av negativa multidimentionella energisträngar - som skapats bl.a. av dina karmatiska kontrakt och relationer i tidigare liv/parallella tidslinjer. 
~ Unika healingverktyg och ascension-verktyg förmedlade från bl.a. de Uppstigna Mästarna
~ Rening från implantat, parasiter, negativa kristaller, hologram, morfiska fält etc.
~ Uppgradering, reparation, rening och expansion av ditt energisystem
~ Healing av relationer & trauma från all dina liv i dina celler, DNA, energisystem & på själsnivå,.
~ Återställer kontakten med din Divine counterpart, din Twin flame. Läs mer under Twin flames
~ Återställning av kontakten med Universum/Source & Spirit
~ Stöder din sammansmältning med dina multidimensionella Jag, som ditt Christed ET self, ditt Atlantean Self, ditt Angelic Self.
~ Light language transmissions som. implementerar och aktiverar ljuskoder, förankrar högfrekvent healing samt aktiverar aspekter av ditt Divine Blueprint
~ Förankring och aktivering av ditt 12-sträng-DNA
~ Aktiveringar och förankringar av ljus faciliterade av Uppstigna Mästare, Ärkenglar och Christed ET´s
 m.m i samarbete med dina Akashic records.
m.m

healingen stöder din hälsa genom att BL.A.:

~ Reparerar din kropps elektromagnetiska och magnetiska energicentran och flöden, som dina chakran, meridianer, key points, nadis, axiatonala linjer som bl.a. är kopplade till dina organ, muskler, nervsystemet och neurologiska funktioner.

~ Bygger upp styrkan och motståndskraften i dina elektromagnetiska och magnetiska strukturer samt hjälper dem att fungera optimalt genom rening från elektromagnetisk förorening från mobiltelefonen, datorer, kraftledningar, mobilmaster, Wi~fi m.m

~ Transformerar negativa känslor från trauman i nuvarande liv och andra tidslinjer som du bär på i dina chakran och organ som orsakar obalans och stress och därigenom bl.a. allergi, smärta, matsmältningsproblem samt IBS och övrig inflammation,

~ Stöder fysiskt, mentalt och känslomässigt lugn samt ökar motståndskraft och kreativitet.


 

Self~realization     Soul~embodiment     Self Mastery


 


 

 

Vad andra har sagt:


 

"Tack! Jag känner jättestor tacksamhet o skillnad i min energi, den känns inte alls lika tung o negativ. Den vibrerar på en annan nivå o känns som en varm kram. Jag går i annan behandling, men detta når en helt annan nivå. TACK."

Sara, 42 år, Stockholm


 

“Susanna! Jag vill tacka varmast för healingen på workshopen den 28/6! Wooooooooooow!  Jag kände att det hände massvis under timmen och även efteråt, på alla plan. Är så tacksam över det arbete du utför, du har gett mig verktyg som är så sjukt fruktbara och helt i linje med mig! Du är så skarp och självklar i ditt arbete det finns inga tvivel. 100 procent effekt. Tack för att du står i din kraft och jag är så tacksam att du har ändrat mitt liv!

Elin, 25 år, Karlshamn, 

Healing with your I AM presence~sessioner, workshop- och kursdeltagare


 

"Wow!! Säger jag bara, såå kraftfullt, renande och utrensande, rogivande och stärkande, knappt så att ord kan beskriva. Tusen tack!  All Ljus o kärlek" 

Isabella, 39 år, Sweden


 

 "Jag ville bara skriva tack till dig för dina sessioner och den healingen du förmedlar. Jag känner ett intensivt energiskift inom mig redan efter två healing sessioner. Jag har provat jättemånga healingar och olika sorts behandlingar men dina sessioner träffade mig rätt i hjärtat och gav mig hopp, styrka, nya insikter och den djupaste läkning jag har varit med om. Från hela mitt hjärta -Tack"

Aiste, 31 år, Nyköping, Healing with your I AM presence~sessioner


 

"Stor tacksamhet till dig Susanna för den fina ljussjäl du är och för att du hjälper Gaia och mig med din kraftfulla healing. Jag har träffat många healers genom åren, men healingen jag får av dig hjälper mig väldigt djupt.
Jag är på mitt 13 år som twinflame, jag förstår så mycket mer nu vilken resa jag är med på." 

Tobias, Stockholm


 


 

OM HEALING FRÅN 7D~12D

Om du är en avancerad själ så är du här på ett själsligt uppdrag i ljusets tjänst. och det är genom din uppstigning i frekvens (ascension) som du stiger in i din fulla förmåga att heala och att sprida ljus. Du kan vara Twin flame, Indigobarn, Star Seed eller ljusarbetare med uppgift att sprida visdom, kärlek och ljus genom att förkroppsliga Ditt autentiska Jag, det vill säga dina multidimensionella Högre Jag. Den multidimensionella healingen som kommer igenom i Healing with your I AM presence~sessioner har till uppgift att hjälpa dig i din ascension och stödja din sammansmältning med dina Högre Jag. I den processen så får du ökad hälsa, ökad intuition och mediala gåvor, samt ökad kreativitet, inre lugn och styrka. 

Healingen skapas i samarbete med din I AM presence tillsammans med alla de ljusvarelser som assisterar dig och kanaliseras från 7~9 dimensionen. Den har till syfte att transformera trauma och andra lågfrekventa energier som du bär på samt implementera de nya Solar Diamond Light Codes, Solar Crystalline light codes, Golden Christ Consciousness Codes and Divine Heart Frequencies ~ the I AM Avatar resurrection codes of light ~ som finns tillgängliga för mänskligheten genom the Crystallin grid of Christ Consciousness, The New Earth templates och genom de Christed ET´s som arbetar i nära samarbete med Gaia vid den här tidpunkten i Gaia´s spirituella evolution. I den här processen så reparerar du och aktiverar du också ditt 12-sträng-DNA. Du optimerar din kropps energisystem och därmed din hälsa och din länk till det nätverk av energi och ljus som är Universum. Healingen stöder en större kontakt med dina Högre Jag och din I AM presence, Christ consciousness och uppnår allt större grad av Self Mastery och Soul~embodiment.