Vad händer efter en healingsession?

 Efter en healingsession är du rekaliberard tilll störe grad till ljuset av din själ och dina högre aspekter av ljuset. Genom denna rekalibrering och upplösande av lågfrekvent energi  i din varelse så sker som ett led i det en utrensning i dina lägre aspekter ocj ljuskroppar - så som du kropp, ditt sinne och dina känsor  Det är viktigt att denna process får tid att ta plats, och du behöver lyssna på kroppen och din guidning under perioden efter och mellan sessioner. Detta på grund av att mycket av healingen sker mellan sessioner. Det är också därför som det är viktigt att inte ta sessioner för ofta. Du ska tillåta minst 4 veckor emellan nya sessioner. Läs mer: i inlägget "Varför du ska tillåta tid mellan sessioner - ett kanaliserat meddelande"

Vad händer vid healingen?
Under en Healling with your I AM presence-session inleds processen med att transformeras de lågfrekventa energier av trauma och karma som finns i olika delar av ditt energisystem - som t.ex. dina chakran, din aura, dina meridianer, dina ljuskroppar, din smärtkropp och akupunkturpunkter. Och ett påbörjande av nya implementeringar av ljuskoder, och andra strukturer av ljuset, startar. Utrensningen av lågfrekventa energier efter varje session kan anta olika sätt att lämna ditt energisystem och din kropp, till exempel:

  • Lågfrekventa energier förs direkt upp till ljuset för att transformeras.
  • Lågfrekvent energi transformeras till mer högfrekventa energier inom ditt energifält, din kropp och energisystem.
  • Lågfrekventa energier av trauma och karma kan också lämna din kropp genom att värka ut som känslor - såsom t.ex. ångest, rädsla, ilska eller sorg. Då är det bästa att tillåta dessa känslor att komma upp till ytan och värka ut. 
  • Utrensningssymptom kan också ta formen av negativa tankar. Negativa tankespiraler ska du undvika. Då är mindfulness, d.v.s. en medvetenhet om dina tankar och en förmåga att välja dina tankar, ett utmärkt verktyg. Likaså meditation, att tömma huvudet på tankar och fokusera på kroppen och känslan bakom tankarna. Ofta kan Daily energy clearing hjälpa för att skingra negativa tankar och stoppa negativa tankespiraler.
  • Ditt energisystem är också nära länkat till din fysiska kropp och dina organ, så utrensningssymptom kan efter healing ta många olika former av fysiska symptom. Utrensning efter healing kan yttra sig som influensa, feber, värk i leder, drömmar, ont i kroppen, huvudvärk, illamående och att magen eller urinblåsan sätter igång. 


Du går uppåt i din ascension-process
När du under en transformativ healing session ber om healing så är den specifik och din I AM presence samarbetar med ljusvarelser för att heala specifika issues. Som en effekt av att specifika issues healats så höjer du din frekvens och ökar din ljusgrad. Detta eftersom du kommer i mer kontakt med ditt Högre jag och din själ och du stiger uppåt i din ascension-process. I den processen så kommer också energier som är i för stor dissonans med din nya frekvens att lämna dig. 

Eftersom  du tar emot en ny healingsession vid varje lyssning av en inspelad session så går healingen djupare och djupare. Du kan därför få förstärkta utrensningssymtom av att lyssna på samma session om och om igen. När du har implementerat healingen i en session så avtar utrensningssymptomen.

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.