Hur transformativ healing stöder din ascension

Din ascension-process är den process där du genom expansion i ljus stiger mer och mer in i Soul~embodiment och Self Mastery. Själar som går in i en accelererad ascensionprocess är själar som på själsnivå har valt att gå in i denna fas precis vid detta tillfälle för att expandera i ljus som människa och själ. 


Healingen som din I AM presence skapar och implementerar tillsammans med mig och ljusvarelser av 100% ljus i Healing with your I AM presence-sessioner, och som din I AM presence hjälper dig att implementera i Transformerande Light Transmissions och i alla kurser och workshops som du deltar i hos mig transformerar på olika nivåer de låga 3D~frekvenser som du bär på så att du kan stiga upp i frekvens. Du implementerar också de ljuskoder, ljusmallar och de 5D Matrix program som ersätter dessa 3D-strukturer under sessionerna. Vissa av dessa  ljuskoder och mallar är unika för dig och vissa ljusmallar och koder är av kollektiv karaktär.

Ascensionsymptom
I uppstigningsprocessen så kommer 3D~frekvenser och trauman som legat vilande i olika delar av ditt energisystem och din kropp upp till ytan för att transformeras och lämna dig, så att du successivt kan stiga uppåt i frekvens. Anledningen till att trauman måste lämna dig är för att de lågfrekventa energier som dessa trauman bär på fungerar som ett ankare som tynger ned dig och motsträvar din uppstigning i frekvens. De lågfrekventa energierna kan inte existera på den högre frekvens som du kalibrerat till, eftersom de är i för stor dissonans med dessa. De måste lämna dig för att du ska kunna stiga upp i frekvens.  Denna utrensning börjar ske när du kalibrerat till en högre frekvens till mer än 50 %, räknat från där du startade din uppstigning denna livstid.

När 3D~frekvenser och trauman kommer upp till ytan och transformeras och när du parallellt går upp i frekvens så kan det yttra sig som exempelvis trötthet, yrsel, hjärtklappning, svårighet att fokusera, skiftningar i temperatur, värk, ångest, låghet, oro, drömmar, svettningar, negativa känslostormar varvat med stunder eller dagar av lyckokänslor. Det finns otaliga personliga symtom, men vanligtvis så är de övergående. Utrensningssymtom kan även avlösa varandra och de olika symtomen beror delvis på att lågfrekvent energi transformeras på dessa olika sätt. Att gråta, känna ångest eller att få fysiska symptom är din kropps och energisystems sätt att transformera dessa känslor på ett sätt så att de lämnar dig. Det bästa är alltid att tillåta detta att värka ut och lämna dig och inte kämpa emot processen. Tillåt dig att vila när du behöver och lyssna till din kropp och dina känslor.

Du kan alltid be om hjälp från Universum
När du är inne i perioder av stor transformation och utrensning, så är det perfekt designat för dig av din I AM presence och Universum. Du kan alltid be ljusvarelser och Universum att ta din smärta eller att ta udden av den om du önskar det. Be då att Gud/Universum/Source tar din smärta om detta är för ditt högsta bästa. Det räcker med att du tänker eller säger detta med stark intention så får du hjälp. Om du har varit inne i en period av låghet och känslomässig obalans under en längre tid så kan det bero på att det inte är utresning som det handlar om, utan t.ex. ett implantat, en entitet, chakran i obalans, revor i auran, parasiter eller andra oetiska och negatia strukturer eller skador och obalanser i energisystemet. Då är mitt råd att ta personliga sessioner så att du får personlig healing för att läka det som behövs. 

Att stiga uppåt i frekvens
På varje trappsteg av din uppstigningsprocess så finns det högre ljus och djupare trauman. Det är därför du kan uppleva “higher highs and lower lows” ju längre du kommer på din personliga resa. Det vill säga, ju mer kapacitet du får att känna och ta emot ljus, ju djupare låga känslor får du kapacitet att möta och transformera. Perioder av utrensning och transformation brukar därför varvas med perioder av intensiv lycka, inre harmoni och styrka.  De låga perioderna blir dock över tid generellt mindre intensiva och lättare att hantera med tiden om du fokuserar på att läka dina lägre ljuskroppar samt renar ditt energisystem och fyller upp med ljus i meditation regelbundet. 

Den transformativa processen
Den healing som förmedlas i Healing with your I AM presence-sessioner är i grunden en process som består i att du healar lager efter lager. Vad som kommer upp till ytan vid specifika tidpunkter styrs av din I AM presence utifrån när det är för ditt högsta bästa att detta transformeras. Vad som kommer upp till ytan har dels har att göra med vilka trauman och energier som man healat tidigare, och som gör nästa lager redo att transformeras. Och dels utifrån vad som är planerat i Universum ska ske i ditt liv. Allt detta är mycket komplext men exakt utformat och planerat av Universum.

Varmt välkommen på ditt nästa steg av Self Mastery, Soul~embodient, Self~realization, optimal hälsa och balans!

Med ljus och värme, Susanna

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.