Vad alla twin flames i 3D bör veta - ett kanaliserat meddelande från 5D

Vi är The Sacred Couple Council of Light,

När du kom ned som själ i en fysisk kropp så sammansmälte du med det mänskliga medvetandet och energimallarna av den 3e dimensionen (3D). Det innebär att du till stor grad glömmer ditt autenstiska Jag, ditt Högre Jag som är en av dina själsaspekter, När du stiger ned i en kropp så glömmer du också delvis den autentiska relationen med din twin flame, som existerar Högre Jag till Högre Jag och upp. När du delvis tappat kontakten med ditt Högre Jag så innebär det också att du kan tappa kompassen som navigerar dig mot ljus och kärlek - eftersom ditt Högre Jag är din länk till högre medvetande och visdom.

Har du träffat eller fått kontakt din twin flame i den fysiska dimensionen (3D) så innebär det allra oftast att du träffar din twin flame och har kontakt med din twin flame både genom mänskligt medvetande till mänskligt medvetande, men också Högre Jag till Högre Jag. Beroende på din unika situation, själsliga kontrakt och andliga utveckling så kommer du att vara mer eller mindre i kontakt med de lågfrekventa mänskliga mallarna och det mänskliga medvetandet och mer eller mindre kontakt själ till själ. Generellt och vanligast är att du har mindre kontakt med din själsliga kompass när du först träffat din twin flame. Det innebär att du kommunicerar och interagerar genom de mänskliga mallarna till större del i början av din twin flame-resa i den här inkarnationen. Det innebär att ni kommer att interagera och kommunicera genom de mänskliga medvetandet och det 3D-medvetande som är lågfrekvent - drama, konflikter och så vidare.  

För dig som är fast i 3D-nät av lågfrekventa energier så kommer här vägledning:

  • Att du har träffat din twin flame innebär inte nödvändigtvis att du ska vara i en par-relation med din twin flame
  • Twin flame union sker själ till själ, inte i det fysiska
  • Mötet med din twin flame syftar först och främst till din personliga utveckling, inte en parrelation.
  • Union med din twin flame - själ till själ - sker genom din egna personliga utveckling -andlig, mentalt och känslomässigt.
  • Twin flame-relationen ska aldrig vara destruktiv, precis som vilken annan relation som helst: inget våld, inga droger, inget utnyttjande, ingen regelbunden manipulation, lögner, svek,, otrohet och så vidare.
  • Din twin flame union med din twin flame sker själ till själ genom din kärlek till dig själv. 
  • Du kan stå i din kraft och ändra dig själv och göra egna val för att göra dig lycklig. Du kan inte ändra på din twin flame eller någon annan för att göra dig lycklig. Att inse detta är att stiga in i din Kraft på din Resa av Self Mastery.
Du läker relationen med din twin flame genom att läka dig själv. Detta eftersom vägen till Self mastery och Soul embodiment sker på vägen av självkärlek, kärlek och ljus. Det är vägen till Twin flame union.

Vi hälsar dig,
The Sacred Couple Council of Light

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisnig i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.