Budskap från min Arcturian Higher Self aspect om din Soul Mission som Starseed på Gaia

"Hälsning själar av ljus,
När vi går in i en tidslinje med större rening och sammanslagning med vårt högsta ljus, hjälper de många heliga varelserna från de högre dimensionerna oss i övergången till den 5: e dimensionen och bortom. Mänskligheten har verkligen tagit steg mot befrielse från de lägre världarna, och på senare tid har det skapats många möjligheter att växa för själarna som är redo att ta nästa steg i sin själs utveckling och utvidgas i Christ Consiousness och ljus.
Många starseeds finns på jorden. Vissa har bott här från början av sin existens och av Gaias existens som en fysisk planet, vad man nu kan kalla inhemska arter, men många starseeds som härrör från andra stjärnsystem och planeter har senare frivilligt sänkt sin vibration för att kunna inkarnera som människa för att ta skolan för lärande på Gaia i deras själars andlig utveckling.
Faktum är att Gaia i Vintergatan är en önskvärd skola att lära sig att delta i, eftersom potentialen att expandera i ljus och medvetenhet som en själ är större på Gaia i Vintergatan än i andra galaxer.
Gaia är i kosmiska mått en ung planet. Hon är knappt ett par miljarder år i linjär tid.
Hon fanns på de eteriska planen innan hon blev solid och har varit bebodd av ljusvarelser nästan från början.
I början vibrerade Gaia på en mycket högre dimension och frekvens än hon är nu, fina vänner. Som spädbarn var hon rent ljus, född från Guds kosmiska hjärta innan hon började anta sin vibrationsfrekvensidentitet. I tidslinjerna före de senare tidslinjerna i Lemuria, som de flesta ljusarbetare är något bekanta med, vibrerade hon inom frekvensspektren för den 10: e dimensionen.
Frekvensspektren inom den 10: e vibrationen är vad du kan kalla hennes ursprungliga vibrationsfrekvensidentitet.
Under tidslinjerna i Lemuria börjar oetiska krafter att manipulera hennes ljus, och även om detta kan ha inträffat tidigare, den här gången ledde påverkan, under en lång period av linjär tid, till att mänskligheten förr från Nåd i de Atlantiska tidslinjerna. När mänskligheten föll från nåd fanns det inte en enda människa på Gaia som erkände Gud. Mänskligheten hade fallit i minnesförlust av varifrån de kommer och vilka de är, vilket är en ren återspegling av Gud. 
Slöjorna av illusion, dualitet och polaritet hade infiltrerat alla människors sinnen och hjärtan. Nu levande i illusionen att man är skild från Gud, från varandra och, skild från Gaia. I grund och botten lenades i en illusion att man är skild från Allt som Är.
Venusierna ingrep på begäran av den intergalaktiska kommittén och kallade till 144 000 själar för att rädda Gaia från Fallet från Nåd. Ledda av själarna som du känner till som Sanat Kumara och Lord Gautama Buddha. Dessa vackra själar av ljus byggde Shamballa, som då låg på det fysiska planet, där denna armé av ljus skulle bo på jorden. De skulle förankra ljuset en gång till på Gaia: nå ut till människor, kommunicera med de själar som var mottagliga för det högre ljuset och föra dem ur illusionsslöjorna.
Förutom Venusianerna skickade Arcturians och Pleiadians styrkor för att hjälpa Gaia från deras stjärnskepp. Och gör det fortfarande, till den här dagen.
Det är från den punkten, när mänskligheten inledde sitt motstånd mot onda krafter, assisterad av Venusierna, Arkturierna och Pleiadianerna, som du kan sätta i kontext din egen andliga resa och evolution i ljus. 
Du är här för att vara en av människorna, en själ inkarnerad i ett fysisk kropp och ta på dig det mänskliga medvetandet. som en frivillig själ till moder Jord, för att hjälpa henne i processen att återvända till sin vibration i den 10: e dimensionen. 
Du har nått en viss grad av andlig utveckling och uppvaknande till din själs ljus, så att du börjar komma ihåg vem du är och var du kommer ifrån. Du är mottaglig för ljus och hjälper därmed till att förankra ljus. Du är ett heligt ljus, och det är genom ditt engagemang, din andlig praktik och ditt fokus på din anslutning till ljus med hängivenhet och disciplin, som du kan göra en förändring för dig själv och andra. Du är här för att bekämpa slöjorna av illusion, 3D-kollektiva medvetandet, dualiteten och polariteten, och detta genom din hängivenhet till ljus.
Och i denna process kommer du att lära dig, växa, expandera och utveckla ditt medvetande.
På detta sätt, i processen att återvända till sin ursprungliga frekvens, fungerar Gaia som en läroskola för de själar som ansöker och blir utvalda att inkarnera på Gaia, och i gengäld växer du och lär dig.
Denna helande överföring av ljus kommer att hjälpa till att väcka minnet om dina Christed ET Selves, som smälta samman på en djupare nivå med ditt Pleiadiska Jag, Andromediska Jag, Arkturiska Jag, ditt Sirianska Jag och alla andra Higher Christed ET-Jag som du är.”

Med kärlek och välsignelser, Susanna


Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.