Välkommen till Goddess of Light network, jag är så glad att du hittade mig!

Under 2015 under min Twin flame-resa vägledde Spirit mig att säga upp mig från mitt skrivbordsjobb och ge mig ut på en magisk inre och yttre resa för att upptäcka mina andliga förmågor och mitt själssyfte. Sedan dess har jag haft förmånen att hjälpa vackra själar att smälta samman med sitt Högre Jag, förenas med sin Twin flame och läka i sinne, kropp och själ.

Jag vet hur utmanande uppstigningen och Twin flame-resan kan vara, och mitt högre syfte är att hjälpa dig att navigera i utmaningarna på den resan och leva ut din fulla potential och dina drömmar.
Jag är en helkroppskanal som arbetar direkt med de högre dimensionerna och de ljusvarelser och uppstigna mästare som är förankrade där, och samtidigt går jag igenom alla utmaningar du gör på din resa. Mitt arbete är hjärtligt och medkännande, jag har varit med om Dark Night of the Soul, Twin flame-separation, Soul-depression och många initieringar av ljus hittills på min resa, så jag vet hur utmanande det kan vara. Jag har också upplevt extasen av Twin flame-kärleken och relationen, och den enorma gudomliga kärleken från högre dimensioner och hur den kan vägleda oss på de mest magiska sätt.


Under min uppväxt med min mamma som är healer fick jag tidigt lära mig att kalla in Ärkeänglar och praktisera healing. Men det var inte självklart att jag skulle bli healer och jag tog omvägar genom artisteri, universitetsutbildning, jobb som tjänsteman och mitt möte med min Twin flame innan jag tillslut blev kallad. Min väg ledde mig till att utbilda mig till diplomerad hälsopedagog, ta healingcertifikat, utbilda mig inom EFT och starta mitt eget företag med fokus på healing och andlig utveckling. Under resans gång har jag i tacksamhet och ödmjukhet blivit mer och mer klar över vad min högre uppgift är och vem jag är. Och det är också något som är min glädje att hjälpa dig med.

Mitt arbete är hjärtbaserat, autentiskt och baseras på min egen erfarenhet och jag  undervisar och healar med en personlig och jordnära stil som tar hänsyn till både de spirituella, känslomässiga, relationsmässiga och fysiska aspekterna av ascension. I mitt arbete kombinerar jag högvibrationella ascension-verktyg som jag får från de högre dimensionerna med ett grundat tillvägagångssätt baserat på min utbildning som hälsopedagog och erfarenheter från mitt arbete som healer och min egen uppstigning och Twin Flame-resa. 

Du kan förvänta dig att alla mina klasser och sessioner lindar in dig i kärlek och medkänsla för att hjälpa din andliga resa och bygga ditt ljus på både själsnivå och personlighetsnivå så att du kan föra ner kärleken och ljuset från ditt Gudomliga Jag till din fysiska verklighet, älska dig själv mer, uppfylla dina drömmar och uppleva kärleken från Universum i ditt dagliga liv. 

Med kärlek, Susanna


 

Om Susanna som kanal

Susanna är channeler, Awakened Divine Feminine Twin Flame, Gudinnan av Ljus, Överprästinna och en av Bevararna av koderna i detta Solsystem (Keeper), som bygger pelarna för den Nya Jorden. Hennes Soul Mission är att bidra till att väcka alla de gudomliga feminina mallarna i hjärtat och själen i varje inkarnerat varelse. Som en äkta Gudinna är hon i service av mallarna och de Tempel av Ljus som är anslutna till Gudinnan av Ljus, Renhet, Visdom och Fertilitet. Hon jobbar främst på frekvenserna Violett, Diamantvitt, Silver Platinum Vitt, Rosa och 1:a ordern av Änglar: Seraphim. Susanna har alla åtta mediala sinnen utvecklade och var Clairvoyant, Clairaudient, Claircognizant, Clairsentience och empath redan som barn. 

Den multidimensionella healingen som Susanna har till uppgift att förankra på det jordliga planet syftar till att stödja dig på din resa av ascension och stödja din sammansmältning med ditt Divine Self. Healingen kommer från 7D-12D och har till syfte att transformera trauma och andra lågfrekventa energier som du bär på samt implementera nya Diamond Light Codes, I AM Avatar resurrection codes, Golden Christ Consciousness Codes och Divine Heart Frequencies; de ljuskoder och energi-mallar som stödjer dig att expandera i ljus. I healingprocessen så kan du också förvänta dig att din hälsa på alla plan har potential att förbättras.


Ljusarbetare med gåvan att kanalisera ljus genom sin röst förmedlar helande och transformerande ljuskoder och frekvensvibrationer när de talar eller uttrycker känslor. Susanna har denna gåva som en helkroppslig ljuskanal. Hon talar sitt eget Ljusspråk och tolkar Ljusspråket från andra högt utvecklade ljusvarelser för att förankra ljus på det jordliga planet.