Om healing från 7D-12D

Om du är en avancerad själ så är du här på ett själsligt uppdrag i ljusets tjänst, och det är genom din uppstigning i frekvens (ascension) som du stiger in i din fulla förmåga att heala och att sprida ljus. Du kan vara Twin flame, Indigobarn, Star Seed eller ljusarbetare med uppgift att sprida visdom, kärlek och ljus genom att förkroppsliga Ditt autentiska Jag. Den multidimensionella healingen som kommer igenom i kanaliserade sessioner har till uppgift att hjälpa dig i din ascension och stödja din sammansmältning med dina Högre Jag. I den processen så får du ökad hälsa, ökad intuition och mediala gåvor, samt ökad kreativitet, inre lugn och styrka. 

Healingen skapas i samarbete med din I AM presence tillsammans med alla de ljusvarelser som assisterar dig och kanaliseras från 7-9 dimensionen. Den har till syfte att transformera trauma och andra lågfrekventa energier som du bär på i dina lägre ljuskroppar samt implementera de nya Solar Diamond Light Codes, Solar Crystalline light codes, Golden Christ Consciousness Codes and Divine Heart Frequencies som finns tillgängliga för mänskligheten genom the Crystallin grid of Christ Consciousness, The New Earth templates och genom de Christed ET´s som arbetar i nära samarbete med Gaia vid den här tidpunkten i Gaia´s spirituella evolution. I den här processen så reparerar du och aktiverar du också ditt 12-sträng-DNA. Du optimerar din kropps energisystem och därmed din hälsa och din länk till det nätverk av energi och ljus som är Universum. Healingen stöder en större kontakt med dina Högre Jag och din I AM presence, Christ consciousness och uppnår allt större grad av Self Mastery och Soul-embodiment.

 

Susanna Sannö
Intuitiv healer, channeler, Gudinna av ljus, renhet, visdom och fertilitet

Min högre mening är att kanalisera healing från den 7:e-12:e dimensionen av ljus som stöder dig på din resa av ascension, Self-realization, Soul-embodiment och Self Mastery. Jag erbjuder Personliga sessionen Healing with your I AM presence och grupphealingsessionerna Light Transmissions för att stödja dig på din spirituella resa av känslomässig, fysisk och andlig läkning.

Jag arbetar på I AM presence-nivå både i Personliga sessionerna Healing with your I AM presence och i gruppsessionerna Light Transmissions.

Din I AM presence är den delen av dig som står allra närmast Universum, den är din allra renaste och kraftfullaste själsaspekt. Den är den del av dig som har medskapat din Divine plan, som ska överse och autentisera allt som ska utföras för dig, och som vet allt om ditt multidi-universella Jag. Din I AM presence är den aspekt av dig som ska föra dig in i den 5:e dimensionens medvetande.


 


Genom ditt samarbete med Uppstigna Mästare, Gudar, Gudinnor och Christed ET´s och din I AM presence får du healing som stöder dig som avancerad själ på din ascension-resa mot Soul embodient, Self Mastery, Twin flame union, Soul mission och optimal balans på alla plan.


 

Healinger ger dig

~ Implementering av Diamond, Crystalline, Platinum & Rainbow light codes inom the 5D Matrix Templates. Implementering av nya energi-mallar som vibrerar av ljus och kärlek
~ Implementering av Hjärtfrekvenser & energimönster som vibrerar inom 5D Matrix Templates. 
Transformering av 3D Matrix programmering & mallar (templates). Rensar bl.a. ut gamla rädslabaserade mallar och medvetande kopplade till negativa handlingsmönster, känslomönster, värderingar och föreställningar
~ Kapning av negativa multidimentionella energisträngar - som skapats bl.a. av dina karmatiska kontrakt och relationer i tidigare liv/parallella tidslinjer. 
~ Unika healingverktyg och ascension-verktyg förmedlade från bl.a. de Uppstigna Mästarna
~ Rening från implantat, parasiter, negativa kristaller, hologram, morfiska fält etc.
~ Uppgradering, reparation, rening och expansion av ditt energisystem
~ Healing av relationer & trauma från all dina liv i dina celler, DNA, energisystem & på själsnivå,.
~ Återställer kontakten med din Divine counterpart, din Twin flame. Läs mer under Twin flames
~ Återställning av kontakten med Universum/Source & Spirit
~ Stöder din sammansmältning med dina multidimensionella Jag, som ditt Christed ET self, ditt Atlantean Self, ditt Angelic Self.
~ Light language transmissions som. implementerar och aktiverar ljuskoder, förankrar högfrekvent healing samt aktiverar aspekter av ditt Divine Blueprint
~ Förankring och aktivering av ditt 12-sträng-DNA
~ Aktiveringar och förankringar av ljus faciliterade av Uppstigna Mästare, Ärkenglar och Christed ET´s
 m.m i samarbete med dina Akashic records.
m.m

Under Personliga sessioner och Transformerande Light transmissions får du healing från Gudar, Gudinnor, Uppstigna Mästare samt Christed ET's i form av energi-, ljus- och färgfrekvenser. Du tar också emot healing genom soniska vibrationer (ljudvågor) som alstras av mina stämband när min Angelic Seraphim Over-Soul kanaliserar energi under sessionen. Dessa ljudvågor bär ljuskoder från the New 5D Earth templates och integreras bl.a. i ditt DNA, under översikt av din I AM presence. Healande frekvenser i kombination med affirmationer, visualiseringar, transformativa healingverktyg och en grundad förankring i transformation av negativa tankeformer, värderingar, självbild och trauma från alla dina livstider ger dig en djup terapeutisk och självutvecklande healing som samtidigt stöder dig i instigandet i 5D. Healingen adresserar alla aspekter av dig, från negativa Egots skuggaspekter till dina Högre Jag och fyller dig med ljus, kärlek, lugn och harmoni för att stödja dig på din väg att uppnå Self Mastery, Soul-embodiment, Self-realization och optimal balans på alla plan.

Både personliga Healing with your I AM presence-sessioner och gruppsessionerna Light Transmissions tas emot tas emot i meditation. Healing with your I AM presence tas emot endast genom en ljudinspelning och gruppsessioner kan du delta på live eller ta emot genom en ljudinspelning.


 

Healingen stöder din hälsa genom att

~ Reparerar din kropps elektromagnetiska och magnetiska energicentran och flöden, som dina chakran, meridianer, key points, nadis, axiatonala linjer som bl.a. är kopplade till dina organ, muskler, nervsystemet och neurologiska funktioner.

~ Bygger upp styrkan och motståndskraften i dina elektromagnetiska och magnetiska strukturer samt hjälper dem att fungera optimalt genom rening från elektromagnetisk förorening från mobiltelefonen, datorer, kraftledningar, mobilmaster, Wi-fi m.m

~ Transformerar negativa känslor från trauman i nuvarande liv och andra tidslinjer som du bär på i dina chakran och organ som orsakar obalans och stress och därigenom bl.a. allergi, smärta, matsmältningsproblem samt IBS och övrig inflammation,

~ Stöder fysiskt, mentalt och känslomässigt lugn samt ökar motståndskraft och kreativitet.