Om Susanna

Susanna är channeler, Divine Feminine Twin Flame, Gudinnan av Ljus, Överprästinna och en av Bevararna av koderna i detta Solsystem (Keeper), som bygger pelarna för den Nya jorden. Hennes Soul Mission är att bidra till att väcka alla de gudomliga feminina mallarna i hjärtat och själen i varje inkarnerat varelse. Som en äkta Gudinna är hon i service av mallarna och de Tempel av Ljus som är anslutna till Gudinnan av Ljus, Renhet, Visdom och Fertilitet. Hon jobbar på frekvenserna Violett, Diamantvitt, Silver Platinum vitt, Rosa och 1:a ordern av Änglar: Seraphim. Susanna har alla åtta mediala sinnen utvecklade och var Clairvoyant, Clairaudient, Claircognizant, Clairsentience och empath redan som barn. 

Den multidimensionella healingen som Susanna har till uppgift att förankra på det jordliga planet syftar till att stödja dig på den resan och stödja din sammansmältning med ditt Divine Self. Healingen kommer från 7D-12D och har till syfte att transformera trauma och andra lågfrekventa energier som du bär på samt implementera nya Diamond Light Codes, I AM Avatar resurrection codes, Golden Christ Consciousness Codes och Divine Heart Frequencies - de ljuskoder och energi-mallar som stödjer dig att expandera i ljus. I healingprocessen så kan du också förvänta dig att din hälsa på alla plan förbättras.

Self~realization   Soul~embodiment   Self Mastery