Personlig session

Healing with your I AM presence

Just nu tar jag inte emot bokningar, men anmäl dig gärna till nyhetsbrevet för att få info om när bokningarna öppnar igen! Du anmäler dig i pop up-rutan som dyker upp när du besöker sidan.


Sessionen Healing with your I AM presence ger dig personlig kanaliserad healing från 7D-12D. Frekvenserna förmedlas på engelska och tas emot genom en ljudinspelning. Du deltar inte under din bokade tid utan kan vara som vanligt i din vardag. Inspelningen av din session möjliggör för dig att ta emot healingen i lugn och ro i ditt eget hem. Det öppnar upp ditt medvetande för healingprocessen. Ta emot healingen i din session i meditation ca. 1-2 gånger i veckan i 1-3 månader för bästa implementering. Healingen är djupt transformerande och renande. 

Under personliga sessioner så kommunicerar jag genom min förmåga att få kontakt med aspekter av dig som vibrerar på den 7e dimensionen och upp. Jag kallar in din I AM presence, din högsta och mest allvetande aspekt och dina Akashic record guides. Med deras tillstånd så får jag information om vad du behöver heala just nu och på vilket sätt som de behöver healas för att stödja din ascension, din Twin Flame Union samt ditt välmående och att uppnå din högsta potential på alla plan.  I personliga sessioner kan du även få personliga budskap.

Din I AM presence är ditt allra högsta ljus som trumfar dina högre Jag och alla dina multidimensionella Jag, Denna högsta själsaspekt av dig är den delen av dig som står allra närmast Universum. Den är din allra renaste aspekt. Din I AM presence är den del av dig som har medskapat din Divine plan, som ska överse och autentisera allt som ska utföras för dig, och som vet allt om ditt multidi-universella Jag. Din högsta själsaspekt visar mig vad du behöver och är redo att hela just nu.  Du tar emot healing genom energi-, ljus, och färgfrekvenser från Uppstigna Mästare, Elohim, Christed ET’s, Ärkeänglar, Gudar och Gudinnor. Healingen integreras på ett sätt som är för ditt högsta bästa assisterad av din I AM presence. Din I AM presence är också i sig själv en helande kraft som till stor del bidrar i healingprocessen.

Du får under sessionen healing genom de soniska vibrationer (ljudvågor) som alstras av mina stämband när min Angelic Seraphim Over-Soul kanaliserar energi under hela sessionen. Dessa ljudvågor bär ljuskoder från the New 5D Earth templates och integreras bl.a. i ditt DNA, under översikt av din I AM presence. Helande frekvenser i kombination med affirmationer, visualiseringar, transformativa healingverktyg och en grundad förankring i transformation av negativa tankeformer, värderingar, självbild och trauma från alla dina livstider ger dig en djup terapeutisk och självutvecklande healing som samtidigt stöder dig i instigandet i 5D. Healingen adresserar alla aspekter av dig, från negativa Egots skuggaspekter till dina fragmentiserade delar av själen och fyller dig med ljus, kärlek, lugn och harmoni för att stödja dig på din väg att uppnå Self Mastery, Soul embodiment, Self realization och optimal balans på alla plan.


 

Healing with your I AM presence, 75 min. 82 €  ca 820 SEK

Personligt kanaliserad healing från 7D-12D. Frekvenserna förmedlas på engelska och sessionen fås på ljudfil. Du deltar inte under sessionen utan kan vara som vanligt i din vardag. Ta emot healingen i din session ca 1-2 ggr/veckan i minst 4 veckor innan ny session. Healingen är djupt transformerande och renande. 


 

Healing with your I AM presence, 75 minuter, med musik. 87 €  ca 870 SEK

Personligt kanaliserad healing från 7D-12D med gudomlig musik komponerad av Frits Evelain och Michael Hammer. Musiken är utvald i samarbete med din I AM presence. Frekvenserna förmedlas på engelska och sessionen fås på ljudfil. Du deltar inte under sessionen utan kan vara som vanligt i din vardag. Ta emot healingen i din session ca 1-2 ggr/veckan minst 4 veckor innan ny session. Healingen är djupt transformerande och renande. 


 

Healing with your I AM presence, 90 minuter. 88 €  ca 880 SEK

Personligt kanaliserad healing från 7D-12D. Frekvenserna förmedlas på engelska och sessioner fås på ljudfil. Du deltar inte under sessionen utan kan vara som vanligt i din vardag. Ta emot healingen i din sessionca 1-2 ggr/veckan i minst 4 veckor innan ny session. Healingen är djupt transformerande och renande.


 

Healing with your I AM presence, 90 minuter, med musik. 92 €  ca 920 SEK

Personligt kanaliserad healing från 7D-12D med gudomlig musik komponerad av Frits Evelain och Michael Hammer. Musiken är utvald i samarbete med din I AM presence. Frekvenserna förmedlas på engelska och sessionen fås på ljudfil. Du deltar inte under sessionen utan kan vara som vanligt i din vardag. Ta emot healingen i din session ca 1-2 ggr/veckan i minst 4 veckor innan ny session. Healingen är djupt transformerande och renande. 


 

Viktigt att veta när du inleder din transformativa process

  • Följ din intuition och din guidning i bokning av dina sessioner, med riktlinjen att ta ny session med ca 4 veckor till 3 månader emellan för en långsiktig och stadig transformativ process.
  • Du kan kommer troligtvis att få övergående utrensningssymptom då healingen är djupt renande, transformerande samt aktiverar ljusstrukturer och koder i dina ljuskroppar.


Om Healing with your I AM presence

Om sessionen

Personligt kanaliserad healing från 7D-12D inom Christ consciousness. Frekvenserna och budskapen förmedlas på engelska. Sessionen fås på ljudfil. Du deltar inte under sessionen utan kan vara som vanligt i din vardag.

  • Din I AM presence jobbar tillsammans med Christed ETs, Gudar, Gudinnor och Uppstigna mästare inom Christ consciousness och healingen förmedlas från 7D-12D.
  • Healingen från dimension 7D-12D syftar till att stärka dig och främja optimal balans på alla plan. På din resa mot Soul embodiment och Self Mastery. Enligt lagen om attraktion så faller ditt inre och yttre liv på plats i resonans med det. Detta är ett långsiktigt arbete som innebär regelbundna sessioner över längre tid.
  • Rekommenderat är att ta dina sessioner med 4 veckor till 3 månader emellan.


 

Under och efter sessionen

Under Healing with your I AM presence-sessionerna får du kanaliserad healing som skapas i samarbete med din I AM presence, dina guider, dina Högre Jag av ljuset samt dina Akashic records faciliterad av the Holy Spirit och det nätverk av ljusvarelser av 100% ljus som arbetar med Goddess of Light healing.


Dina guider och dina högre Jag samt din Akashic record guide har full insyn i dig som själ och ger dig unik healing för att stödja dig i din andliga utveckling och uppstigning (ascension) i Christ consciousness på din väg mot Self Mastery och Soul embodiment.

Du behöver inte göra något speciellt under sessionen, utan kan vara som vanligt i din vardag. 

Du tar emot healingen på högre nivåer när sessionen sker. Men du tar emot healingen på alla plan, inklusive i alla dina lägre mänskliga aspekter vid lyssning av ljudfilen. Det är också vid lyssning av ljudfilen som du tar emot den healing som kommer igenom i form av Light transmission (överföring av ljus) som sker via ljudvågor i form av bland annat tal och light language.


 

Implementera healingen

  • Ta emot healingen i meditation 1-2 gånger i veckan, eller enligt personlig rekommendation, under en period på ca. 1-3 månader för att implementera healingen fullt ut. Varje session innehåller ljuskoder och frekvenser som packas upp och implementeras i en, för dig, unik process. Följ din intuition och guidning inom de ungefärliga ramarna för rekommendationen.
  • Ta emot healingen i medtitation.
  • Lyssna på healingen så som du lyssnar på musik, slappna av och ta emot.
  • Om du vill ta del av den information som förmedlas, så lyssnar du på sessionen i ditt fullt vakna tillstånd.
  • Lyssna på hela sessionen för full effekt. Du kan också dela upp lyssningen av sessionen under flera dagar. Var uppmärksam på att du ska grunda dig extra om du delar upp lyssningen av din session.


 

Regelbundna sessioner

Följ din intuition och din guidning i bokning av dina sessioner, med riktlinjen att ta sessioner med 1-3 månader emellan för att stödja din expansion och andliga utveckling på bästa sätt. Du expanderar gradvis för varje session på din väg mot optimal balans på alla plan, Self Mastery och Soul embodiment. Dina guider av ljuset ingår i ett nätverk och en hierarki av guider som stöder dig, guidar dig och utbildar dig på de högre planen. I Healing with your I AM presence-sessioner får dina guider möjlighet att komma igenom på det jordliga planet med de frekvenser och budskap som du behöver ta emot på det fysiska planet för att stödja din spirituella evolution och expansion. Mellan sessioner så stöder de dig i implementeringen av healingen och skapar också byggstenar för den healing som kommer igenom vid nästa session. Healingen består av bl.a. ljuskoder och andra ljusfragment som fire letters, geometrier, key codes och andra unika ljusstrukturer som implemeteras i alla dina aspekter och stöder öppningen av dina chakran och samspelet mellan ditt energisystem och Source, för att stödja dig i din process att förkroppsliga ditt Högre Jag och din I AM presence. Genom att ta regelbundna sessioner så tillåter du denna healing att förankras för dig på det jordliga planet och i din fysiska verklighet.


 

Mer om kanaliserad transformativ healing

Healingen förmedlad i Healing with your I AM presence-sessioner är djupt transformerande och förlöser trauman, negativa energier, negativa energisträngar, själskontrakt m.m. samt reparerar, expanderar och kopplar upp ditt energisystem mot Source i en komplex process som går in i en ny fas av utveckling för varje ny session. Du implementerar under din healingprocess bland annat de nya I AM Avatar resurrection codes som finns tillgängliga för mänskligheten som vibrerar inom frekvensspektrumen av Diamond, Crystalline, Rainbow, Platinum light, och tar emot de Heart frequencies av ljuset som förmedlas från högre dimensioner. Läs mer om healingen under fliken Healingen och under Kanaliserade budskap.

ETT URVAL AV VAD SESSIONERNA INNEHÅLLER OCH GER DIG
~ Implementerar Diamond, Crystalline, Platinum & Rainbow light codes inom the 5D Matrix Templates. Implementerar nya energi-mallar som vibrerar av ljus och kärlek
~ Heart frequencies & patterns inom the 5D Matrix Templates. 
~ Transformerar 3D Matrix programming & mallar (templates). Rensar bl.a. ut gamla mallar av negativa värderingar och föreställningar
~ Kapar negativa energisträngar som skapats av dina karmatiska kontrakt och dina trauman och relationer i tidigare liv.
~ Unika healingverktyg förmedlat från de högre dimensionerna
~ Rening från negativ programmering, implantat, parasiter, negativa kristaller etc.
~ Uppgradering, rening och expansion av ditt energisystem
~ Healing av relationer & trauma från all dina liv i dina celler, DNA, energisystem & på själsnivå
~ Light language transmissons
~ Återställer kontakten med Universum/Source & Spirit
m.m i samarbete med dina Akashic records och din I AM presence