Light transmissions,
healing för Twin flames och andra avancerade själar

Transformerande Light Transmissions syftar till att fylla dig med kärlek, expandera Christ Consiousness, öka din kontakt med Source, stödja din Twin Flame Union och stödja läkningen av dina lägre ljuskroppar.

I helande och transformerande Light Transmissions kanaliserar jag kärleksfull och stark healing från 7:e till 12:e dimensionen för att hjäpa dig att stiga in i ditt autentiska jag, ditt Högre Jag och högre medvetande, för att hjälpa dig att leva ett så rikt och kärleksfullt liv som möjligt.  Innehållet i Light Transmissions baserat på vad Spirit vill förmedla till kollektivet för att stödja spirituell utveckling och läkning på bästa sätt.

Om Transformerande Light transmissions

Light Transmission innebär en Ljusöverföring eller "sändning av ljus". De förmedlar healing genom ljud-,  färg- och energifrekvenser som verkar multidimensionellt genom tid och rum. De samverkar med dina celler och hela din varelse på kvantnivå.

Varje enskild Light Transmission är en session då det sker en överföring av ljus från 7:e-12:e dimensionen. Ljusöverföringen sker genom min I AM presence fömedlad av rösten av min Angelic Seraphim Over-Soul.

Att lyssna på inspelningen av en sådan sänding och överföring av ljus ger samma healing som att delta live vid sändingen i Zoom. Inspelningen fungerar som ett energimässigt avtryck av den healing som förmedlas genom tid och rum.

Live Light Transmissions

Info om nästa live Light Transmissions får du genom att följa mig på FacebookInstagram eller anmäla dig till nyhetsbreven.