Light transmissions,
healing för Twin flames och andra avancerade själar

Transformerande Light Transmissions syftar till att fylla dig med kärlek, expandera Christ Consiousness, öka din kontakt med Source, stödja din Twin Flame Union och stödja läkningen av dina lägre ljuskroppar.

I helande och transformerande Light Transmissions kanaliserar jag kärleksfull och stark healing från 7:e till 12:e dimensionen för att hjäpa dig att stiga in i ditt autentiska jag, ditt Högre Jag och högre medvetande, för att hjälpa dig att leva ett så rikt och kärleksfullt liv som möjligt.  Innehållet i Light Transmissions baserat på vad Spirit vill förmedla till kollektivet för att stödja spirituell utveckling och läkning på bästa sätt.

Om Transformerande Light transmissions

Light Transmission innebär en Ljusöverföring eller "sändning av ljus". De förmedlar healing genom ljud-,  färg- och energifrekvenser som verkar multidimensionellt genom tid och rum. De samverkar med dina celler och hela din varelse på kvantnivå.

Varje enskild Light Transmission är en session då det sker en överföring av ljus från 7:e-12:e dimensionen. Ljusöverföringen sker genom min I AM presence fömedlad av rösten av min Angelic Seraphim Over-Soul.

Att lyssna på inspelningen av en sådan sänding och överföring av ljus ger samma healing som att delta live vid sändingen i Zoom. Inspelningen fungerar som ett energimässigt avtryck av den healing som förmedlas genom tid och rum.

Healingen återupplevs och återimplementeras på kvantnivå vid varje lyssning. Därmed så kan samma Light Transmission, på samma sätt som Personliga sessioner, ge fördjupad healing vid varje lyssning. Vid varje lyssning så medskapar du också unik healing med din I AM presence.

Varje light transmission skapas och förmedlas i samarbete med höga ljusvarelser

Transformativa och helande Light Transmissions, överföringar av ljus, sker precis som vid personliga sessioner, i samarbete med the Planetary Spiritual Hierarchy, The Order of Melchizedek, The Brotherhood Of The Light och the Sisterhood Of The Rose. Vissa Light Transmissions överbelyses och faciliteras av de gudomliga utomjordingarna, the Christed Extra Terrestrials: the Pleiadians, Arcturians, Sirians, Andromedans m.fl. Mina egna Christed ET Selves, min I AM presence och Högre Jag av ljuset samskapar Light Transmissions med dessa varelser av 100% ljus med syftet att läka dig samt stödja dig i att expandera i ljus och uppnå Self Mastery, Soul-embodiment och Self-realization.

Långsiktig och djupgående Healing med Light Transmissions

Du kan som Twin flame, ljusarbetare, indigo eller Starseed välja att läka dig, stödja din uppstigning (ascension) och växa spirituellt med hjälp av din I AM presence endast genom Light Transmissions.

Light Transmissions är transformerande, läkande och personlighetsutvecklande men ger inte en lika djupgående efterföljande transformation, utrensning och implementering som personliga sessioner. Light Transmissions har fokus på att öka din ljusgrad, avancera ditt energisystem och implementera 5D ljuskoder och 5D ljusmallar. De passar Twin flames och andra avancerade själar på uppstigningsresan och expansion i ljus.

Starta din läkande resa med Light Transmissions

Transformerande och healande Light Transmissions fås på ljudfil i webbshopen. Nedan hittar du ett urval av Light Transmissions som startar din transformerande och läkande resa idag! Du kan lyssna på vilken session du vill i vilken ordning du vill eftersom varje session är fristående. Följ din känsla och intuition i ditt val och välj den session som känns intressant och rätt för dig.

Live Light Transmissions

Du har en unik möjlighet att delta under nedladdningen av dessa Light Transmissions. Jag förmedlar nya Light Transmissions varje månad som tele-webinars på distans i Zoom. Bra att veta är att Live Light Transmissions i Zoom sker endast med utgående ljud och du som deltagare hörs och syns inte.
Det ingår alltid en inspelning på ljudfil med helande musik när du bokar live-eventet. 

Info om live Light Transmissions får du genom att följa mig på FacebookInstagram eller anmäla dig till nyhetsbreven.

Under HT 2021 så hålls inga live Transmissions, men anmäl dig gärna till nyhetsbrevet för att få info om när de startar! Du anmäler dig genom pop up rutan som dyker upp när du besöker den här sidan. Du är varmt välkommen att utforska på de Light Transmissions som redan finns i webshoppen som alla hjälper dig på olika sätt i din läkning och ascension.