Akashic Record Soul Travel Healing Light Transmission

I den här healingsessionen och överföringen av ljus så leder jag dig tryggt och säkert in i det bibliotek som är dina Soul Records tillsammans med Archangel Michael som skyddar dig och stöder dig under din resa. I the Halls of Records träffar i du dina Akashic Record Keepers och din Akashic Record Guide. Med deras hjälp leds du genom dina själsliga arkiv för att skapa starkare energimässig kontakt med tidslinjer av ljus och kärlek i Lemuria och Atlantis som tjänar din spirituella evolution och läkning.


Du kontakt med de energifrekvenser, det ljus och den information av ljus från de Lemurianska och Atlantiska tidslinjerna av Ljus genom dina Akashic Records som tjänar dig just nu i din spirituella och personliga utveckling som healer, avancerad själ, partner, vän, förälder och i din karriär.

Du får också ett val att sammansmälta med ditt Lemurian Self och ditt Atlanean Self för att få tillgång till den visdom och de förmågor som dessa aspeketer av dig innehar. 

Du leds vidare genom själslig läkning av valfria relationer i med hjälp av dina Akashic Records.

 

Pris: 555 kr 
Längd: 73 min
Musik: 432 Hertz, Fritz Evelain
 www.musicfromsource.net
Format: Mp3-fil samt PDF
Leverans: Filen laddas ned vid Check-out eller inom 30 dagar via länk skickad till din mail vid köpet.

Välkommen på en upplysande resa av självutforskande och läkning i dina Akashic Records