Galactic Attunement: Merging with your Christed ET Selves

Du har alldeles säkert ursprung från andra stjärnsystem och stjärnor och i den här sessionen får du healing genom att återkoppla till ljuset, harmonin, visdomen och styrkan som du har genom ditt galaktiska ursprung som Starseed. Du stöds i att återväcka minnet av ditt högre varande som Pleiadian, Arcturian, Sirian, Andromedan eller annan Starseed. Det här er ett tillfälle att lära känna och uppleva de gudomliga varelserna från andra stjärnsystem som assisterar dig just nu på din andliga resa, och sammansmälta med ditt Starseeded Self. Även du som har ursprung från andra planeter och stjärnor får en aktivering och en sammankoppling med ditt Starseeded Self genom denna attunement i kärlek och ljus.

Mänskligheten har verkligen tagit steg mot befrielse från de lägre världarna, och på senare tid har det skapats många möjligheter att växa för själarna som är redo att ta nästa steg i sin själs evolution, healing och utveckling och expandera i Christ consciousness och ljus. När vi nu går in i en tidslinje med potential av ökad rening av de lägre kropparna och sammansmältning med vårt högsta ljus, hjälper de många heliga varelserna från högre dimensioner oss i övergången till 5D och bortom. Du, som många andra själar av ljus på Gaia, härrör från andra stjärnsystem och planeter. Och du har frivilligt sänkt din vibration för att kunna inkarnera i en mänsklig kropp för att gå skolan av lärande på Gaia i din andliga utveckling samt för att hjälpa till att förankra ljus och healing på Gaia. 
Denna helande överföring av ljus stöder dig i att väcka minnet av dina Christed ET Selves genom budskap, aktiveringar och implementeringar för att stödja dig att som Starseed förankra ljus på Gaia. Den stöder dig i din expansion i ljus, din healing, ditt urstigande ur 3D-illusionen samt i att smälta samman på en djupare nivå med ditt Pleiadiska jag, Sirianska jag, Andromedans jag, Arkturiska jag och alla andra Högre Christed ET Selves som du är, assisterad av dessa Christed ET's of Light.

Denna kanaliserad session inleds med ett budskap från mitt Arcturian Higher Self som förmedlar aktiverande ljuskoder för att återaktivera ditt Galaktiska och Comsiska minne av vem du är som själ. Du reser sedan i Soul consiousness till Pleiadernas sol Alcyone, till det Arcturian starship som du är mest lämpad att besöka, the Great White Lodge in Sirius och till de Höga Mästarna i Andromeda för att få en attunement till det Galaktiska medvetandet och Solar Christ Consiousness i deras respektive ascension seats och ta emot deras unika Galaktiska attunement. Sessionen förmedlas genom ljud-, färg-, ljus-och energifrekvenser och healingen som förmedlas är djupt transformerande. 

Varmt välkommen att delta i denna session i ljus och kärlek.

Pris: 555 kr 
Längd: 67 min
Musik: Frits Evelain, www.musicfromsource.net

Format: Mp3-fil samt PDF
Leverans: Filen laddas ned vid Check-out eller inom 30 dagar via länk skickad till din mail vid köpet.