Kurser

Kurser med fokus på spirituell och personlig utveckling genom kunskap och transformativ healing. Kurserna är inspelade på ljudfil och innehåller 4 respektive 3q6 klasser. Klasserna startar med föreläsning och workshop och avslutas med ca. 30 min. kanaliserad transformativ healing med fokus på klassens tema. 


 

Varmt välkommen att ta nästa steg på din Resa mot Twin flame Union och ökat välmående som Sensitiv och Avancerad Själ!


 

GRUNDKURS
Välkommen till en healingkurs på 6 tillfällen á 90 minuter - Advanced Souls: Discovering and learning about Your abilities. En kurs för dig som är högkänslig, empath och medial och vill veta mer om den hjälp som finns i den andliga världen. Det här är en inspelning av en kurs som sändes live, men effekten av healingen är lika stark för dig som köper kursen i efterhand. Healingen sker genom transmissions, som är överföring av ljus, information, energi och healing genom ljud och från de högre dimensionerna.

Sagt av andra om kursen: 
"För det första vill jag säga tack! Jag känner en så stor tacksamhet över att få vara en del av denna kurs. Du har svar på många frågor jag under lång tid undrat över och känt mig ensam om att ha. Allt du förmedlat i denna kursen har gett mig svar på så mycket saker jag känt och känt mig ensam om att känna. Tack för din varma och läkande energi. Du inspirerar till att lära känna sig själv och sprider lugn och kärlek."
Rebecka, 23 år, Kungälv, kursdeltagare

Lyssna på introduktionen till Klass 1

Om du är högkänslig, har utmattningssymtom eller är lättstressad så är du troligtvis en avancerad själ (en själ som levt många liv) eller star seed (har ursprung från en stjärna eller annan planet än jorden) och påverkas då ofta negativt av energier från omgivningen här på Gaia. Det beror på att dina klara sinnen (extrasensoriska sinnen) har börjat aktiveras vilka ger dig extra informationskanaler genom vilka du tar in mer intryck. Att få kunskap, verktyg och healing som hjälper dig att lära känna dig själv, dina förmågor, hur de påverkar ditt sätt att ta in information och energier samt lära dig att rensa dig från andras energier kan göra underverk för ditt välmående, inre styrka och kraft.

Detta är en grundkurs för dig som är relativt ny för den multidimensionella spirituella världen och innehåller både föreläsningar, övningar och verktyg och varje klass avslutas med kanaliserad healing. Den ger dig både handfasta tips och verktyg för ökat välmående varje dag samt en djupare transformation och personlig utveckling. Kursens syfte är empowerment - att du ska hitta mer tillit till din egna förmåga, din intuition och att lära dig att rena dig och skydda dig själv från energier som tar kraft samt fylla på med positiv energi.

De tekniker som används är bl.a. reflektionsövningar, affirmationer, andningsövningar och EFT (Emotional Freedom Technique). Varje klass består av ca 60 minuters föreläsning och workshop samt ca 30 minuters meditativ kanaliserad transformativ healing i slutet av varje klass, och du kan lyssna på healingen så många gånger du vill för att få fördjupad effekt vid varje lyssning. Föreläsningarna sker på svenska och healingen på engelska, och varje healingdel innehåller energirening utöver djupare kanaliserad healing kopplat till temat för varje klass.

Klass 1 - Så vet du att du är en avancerad själ. 

Klass 2 - Dina sinnesförnimmelser är din guide: lär dig lyssna

Klass 3 - Verktyg för att hantera vardagen & frågestund

Klass 4 - SOS: healingverktyg för att hantera intensiva energier

Klass 5 - Öka positiv energi

Klass 6 - Dina guider & frågestund

Det här er en personlig, peppande serie där jag delar med mig av mina erfarenheter, bästa tips och tekniker till dig som vill lära dig mer om hur du kan hantera dina energier! 
 
Ämnen som tas upp är bl.a.:
•  Vad en avancerad själ är.
•  Den multidimensionella spirituella världen och energisystemet - världsbild och begrepp.
•  Hur utbrändhet, HSP och stress kan vara kopplat till medialitet.
•  Vad klara sinnen och medialitet är samt hur du kan veta vilka förmågor du har.
•  Hur klara sinnen är kopplat till din allt större kontakt med din själ.
•  Hur du hanterar dina klara sinnen och mediala förmågor.
•  Vad som händer fysiskt och emotionellt när du påbörjat processen med att få allt större kontakt med din själ och ditt ursprung som själ.
•  Vad energimässiga blockeringar är och var de kommer ifrån.
•  Healing, verktyg och kunskap som ökar din förmåga till att hantera och rena din energi.


 

FORTSÄTTNINGSKURS
Välkommen till en healingkurs på i fyra klasser á 90 minuter där du utvecklar din förmåga att använda pendeln som redskap för att kommunicera med Universum och Spirit, uppstigna mästare och änglar för att heala dig själv! Healingkursen fås på ljudfil och du kan lyssna i din egen takt. I kursmaterialet ingår 19 unika diagram, en Steg-för-Steg-guide samt Energirening att använda före arbete med pendeln.

Du får lära dig en teknik för att underlätta din kommunikation med Source, uppstigna mästare, gudar och gudinnor för att be om healing och budskap, genom att använda cirkeldiagram. Det ligger stort fokus på att du ska få kunskap och healing under kursens gång för att öka din kontakt med ditt Högre Jag samt göra dig till en mer ren kanal så att du får svar som är oförvanskade. I kursmaterialet ingår 19 diagram med delar av min samlade kunskap som healer av energisystemet och relationer - bl.a. vilka ljusvarelser som jag framgångsrikt arbetat med samt de ljuskroppar, auralager, meridianer, organ och relationer som ofta bär på trauma och blockeringar. Du får diagram med de negativa energier som är viktiga att transformera samt de positiva energier som är viktiga att fylla på med. I kursmaterialet ingår även diagram med de olika subpersonligheter som behöver healing, vanliga energier som blockerar mellan Twin flames & Soul connections samt olika problem som ger upphov till negativa energier i relationer och inom dig m.m. Nedan hittar du en lista på alla diagram, kursprogram och kursbeskrivning.

Lyssna på introduktionen till Klass 1 

DIAGRAM
Chakran
Energisträngar
Subpersonligheter
Känslor i relationer
Lägre ljuskroppar
Meridianer
Organ
Positiva känlor 1+2
Negativa känslor 1+2
Ljusvarelser 1+2
Soul connections
Relationer
Vad gäller saken? 1+2
Nummer
Tom mall för skapande av egna diagram

I KURSMATERIALET INGÅR OCKSÅ:
Steg-för-steg-guide
Energy clearing innan arbete med pendeln

KURSPROGRAM
KLASS 1 INTRODUKTION & PROGRAMMERING AV PENDELN
Du får en introduktion till den spirituella världen, mediala sinnen och de värderingar och etik som vi arbetar utifrån under denna kurs.  Du får veta mer om hur du kan transformera och harmonisera känslor, fysiska smärtor, situationer eller relationer med hjälp av pendeln samt grunden för ur detta går till energimässigt. Vi programmerar pendeln och introducerar hur du arbetar med cirkeldiagrammen. Healingen som du får under första klassen syftar initialt till att primärt rena, reparera och aktivera ditt energifält och koder och energiverktyg för att expandera ditt ljus:
Rening av de 32 punkterna i 12-chakra systemet samt en aktivering av det 12e chakrat.
Sammankoppling av dina spirituella vortexes av ljus (chakran m.m.) och the Planetary spiritual hierarchy, the Planetary Logos och Shamballa.
Renar och aktiverar alla 12 lager av din aura och sammankopplar dina chakran, auralager och ljuskroppar
Skapar energiskydd
Kopplar dig till mänskliga och jordliga rutnät av ljus (humanitary and planetary grids of light) och du tar emot energin i dina grundningschakran.
Rening av rädsla för att bli healer och stiga mer fullt ut i ditt ljus, från släktled och tidigare livstider - på chakranivå, celler, DNA och dina 144 själsaspekter.
Du tar emot och implementerar DNA-koder av ljus faciliterade av the Planetary Spiritual Hierarchy och Order of Melchizedek assisterade av the Planetary Logos.
Sammankopplar dig med The Planetary Christ Conscioussness Unity Grid of Light.
Aktivering av din personliga Merkaba genom affirmation 
 
KLASS 2 CIRKELDIAGRAM & WORKSHOP
 Du blir ledd genom övningar som tydliggör vilka blockeringar som kan förvanska resultaten samt veta hur du upplöser dem. Vi gör även övningar i att transformera blockeringar och energier som förvränger svaren, och du får veta mer om varifrån de kan komma - t.ex. från våra subpersonligheter och från andra människor.  Att arbeta med Ärkeänglar och uppstigna mästare introduceras. Denna workshop kommer också göra det tydligt hur mycket dina egna underliggande önskningar och rädslor påverkar svar och effekten av den healing som du gör med pendeln som verktyg - och du kommer du att få veta hur du kan öva upp din förmåga att inte påverka.  Efterföljande healingsession fokuserar på att undanröja blockeringar för att bli en ren kanal, stiga mer fullt ut i din Inre healer samt expandera energifältet och ditt ljus:
Upplöser förbannelser och negativ energi riktad mot ditt släktled, själsgrupp, utökade själsgrupp inom tid och rum som blockerar dig från att stiga in i ditt ljus fullt ut och stiga in i din roll som healer. 
Återställer alla positiva energisträngar som kopplar dina chakran, ljuskroppar, auran och övriga ljus punkter till Universum, Emissaries, Boards, dina högre aspeketer av ljuset och själar av ljuset som du bör stå i kontakt med
Uppdaterar ditt guide team och eskorterar bort negativa guider.
 Gudinnorna Isis. Mother Mary och Hecate transformerar din Inre healer genom transformation av upplevelser från tidigare livstider som t.ex. "häxa". Samt energi av denna sort som du bär från ditt släktled och dina förfader.
Befriar dig från negativ självbild, energimallar, värderingar, föreställningar och program som blockerar dig från att stiga mer fullt ut i ditt ljus och din roll som healer.
Installerar nya högfrekventa ljusmallar som bär frekvenser av ljus, självkänsla och högre mening.
Nya baschakra- och sakral chakra energimallar
Balanserar Yin & Yang genom att transformera de blockeringar som skapats historiskt kring kvinnor ljus och kraft
 
KLASS 3 SKAPA DINA EGNA DIAGRAM OCH HELA EGNA PROBLEM  - WORKSHOP
Under den här sessionen guidas du i att skapa ett eget cirkeldiagram utifrån ditt egenvalda tema.  Egna diagram möjliggör för dig att skapa ett verktyg som är anpassad för just dig - ditt liv, vad du vill hela och som är anpassat efter din förståelse av temat eller situationen. Temat kan vara tex. hälsa, en relation, "mina blockeringar" eller mammarollen.  Det efterföljs av en övning då du får guidning i att steg för steg heala något kring det här temat med hjälp av ditt eget diagram samt de cirkeldiagram-mallar som du kommer att få i ditt kursmaterial. Du kan valfritt välja att arbeta med uppstigna mästare, ärkeänglar och Christed ET´s eller bara Universums energi. Efterföljande healingsession fokuserar på att undanröja blockeringar samt främja din expansion in i Soul embodiment och Self Mastery och aktivera de aspekter av dig som stödjer dig att bli en ren kanal:
Renar rädsla för att bli healer p.g.a. tidigare straff för att stå i sin kraft som healer etc. (mycket vanligt från tidigare livstider och ditt  släktled):
Du skapar en kontakt med Lord Melchizedek and the Order of Melchizedek, the Elohim, the Seraphims, Cherubims de Christed ET´s som du bör stå i kontakt med just nu för att främja din andliga process och egenskaper som healer.
Du får en initiering av en installation, aktualisering och aktivering av dina aktuella ascension-chakran av uppstigna Mästaren Djwal Kuhl, The Arcturians och Lord Vywamus.
Skapar en kontakt med din Akashic record guide
Aktivering av The Trinity Lord Shield of Light från ditt Hjärtchakra, Tredje ögat och Kronchakrat
Aktiveringav the Tree of Life längs med din ryggrad
Rening av trauma från detta liv och andra från dina chakran, dina ljuskroppar, supersonligherter m.m. som främjar din inutition och mediala gåvor, genom dina Akashic records
Ställer dig i kontakt med de Uppstigna Mästarna: El Moria - som ger healing av ditt Halschakra, Lord Lanto - som ger healing av ditt Kronchakra, Paul the Venetian & Lady Nada - som ger healing av ditt Hjärtchakra, Seraphis Bay - som ger healing av ditt Baschakra. Hilarion - som ger healing av ditt Tredje öga. Lady Nada - som ger healing av ditt Solar Plexus. St Germaine - som ger healing av ditt Sakralchakra och förankrar energin av din själ i Sakralchakrat och the Hara under naveln. Maha Cohan - som ger healing av ditt 7-chakra system.
KLASS 4 FRÅGOR & SVAR SAMT WORKSHOP
Efter initial energirening så kommer vi att ha en workshop där du kan välja ditt eget tema. Repetition i hur du använder diagrammen genom att du guidas genom de steg som du kan ta med hjälp av cirkeldiagrammen. Under sista sessionen så kommer jag också att besvara frågor från er som uppstått under kursen och som inte redan blivit besvarade. 
Även denna efterföljande healingsession fokuserar på att expandera ditt ljus, främja din expansion in i Soul embodiment och Self Mastery och aktivera de aspekter av dig som stödjer dig att bli en ren kanal:
Sammankopplar dig med Mästare Lady Nada och The 8th Ray of Transcendence,
Mästare Mother Mary och The 9th Ray of Highest Potential
Mästare Allah Gobi The 10th Ray of Divinity
Mästare Quan Yin och The 11th Ray of Illumined Truth.

KURSBESKRIVNING
Den här kursen är för Dig som är avancerad själ och känslig för energier och som vill ta nästa steg och lära dig att själv få budskap från Universum/Source och Spirit (guider) samt lära dig att transformera och upplösa energier som du har i ditt fält och i ditt energisystem som får dig att må dåligt och hindrar dig från att kunna stiga in i din fulla potential. I den här kursen går vi djupare än i grundkursen Advanced souls: Discovering & learning about your abilities och du får verktyg och kunskap för att du själv ska kunna ta reda på mer om vad just Du har för energisträngar, energier och blockeringar - samt hur du upplöser dem! Kursen är workshopbaserad och vi använder pendeln mycket under kursens klasser.

Du lär dig mer om hur pendeln är en förlängning av Dig och hur du använder den på bästa sätt för att få healing och guidning. Du får även veta mer om vad du kan göra för att få oförvanskade svar till högre grad. Och det medföljande kursmaterialet - diagram med svarsalternativ som pendeln visar dig mot - hjälper dig en bra bit på vägen mot att bli din egna healer. Cirkeldiagrammen med färdiga svar innehåller en del av min samlade kunskap som healer och innefattar bla. svar kring typer av subpersonligheter, vad obalansen som du upplever rotar sig i (ogrundad, blockad från ljus, mörka energier, skuld etc.). Även olika typer av negativa energier som skapar blockeringar i dig och i relationer mellan Twin flames, Soul connections och andra - så att du kan be höga ljusvarelser om att dessa blockeringar ska healas. Du får diagram med en del av de ljusvarelser som är lämpade att be om hjälp för att upplösa blockeringar - så att du själv kan kalla in dem och be om healing. 

ENERGIRENING
Vad elektromagnetisk energi består av och varför den skapar blockeringar gick vi igenom i grundkusen Advanced souls: Discovering & learning about your abilities. Här i fortsättningskursen får du lära dig Energirening - hur du kan upplösa energier, energisträngar och energier i relationer och från din omvärld som du har absorberat i t.ex. organ, chakran eller lager av auran. Energier utbyts mellan människor och förändras och flödar ständigt varje dag och absorberas i ditt fält. Du får under kursen lära dig en teknik som transformerar energier som du plockar upp i dina organ, din aura, dina chakran och dina subpersonligher i din vardag, och som du burit på i flera livstider. Dessa energier kan manifestera sig som ångest, huvudvärk, dålig självkänsla, att männsikor dränerar dig på din energi, malande tankar, negativa tankar samt blockerar din intellektuella skärpa och intuition, obehag av att någon är i ditt fält m.m. - allt som man som högkänslig och medial upplever.

HELA TRAUMA & KARMA
Du får också lära dig hur du kan upplösa djupa upplevelser och trauman från det här och tidigare liv - Du är en själ som har levt hundratals, eller tusentals livstider. Du bär i dina celler, dina chakran, din aura och genom kontakten med din själ minnen av dessa livstider och dess händelser, relationer och känslor. Dessa känslor och upplevelser är energifrekvenser som du, enkelt förklarat, samlar på dig i bl.a. dina organ, dina celler, dina chakran och som skapat negativa energisträngar. Dina fysiska problem, vad du upplever i dina relationer och vad du upplever inom dig idag är en avspegling av de energier och energisträngar som du bär på. I den här kursen får du verktygen som möjliggör för dig att själv be höga ljusvarelser och Universum om hjälp att upplösa dessa.

KURSENS SYFTE & MÅL
Kursen syftar till att ge dig kunskap och tekniker som kortsiktigt och långsiktigt gör dig till en kärleksfull och ren kanal för healing och budskap från Universum.

Du får:
Healing som syftar till att rena dig som kanal och medium för healing från 5 dimensionen och uppåt.
Grundläggande kunskap i etik och tillvägagångssätt för arbete med pendel och cirkeldiagram.
Lära dig att skapa egna diagram.
Lära dig att programmera din pendel.
Lära dig om de vanligaste orsakerna till förvrängda svar.
Lära dig att arbeta med ärkeänglar, Gudar, Gudinnor och uppstigna mästare
Lära dig tekniker för transformera energier inom dig och utanför dig som förbättrar din mentala och fysiska hälsa och ger dig renare svar. 
Klasserna består av en inledande föreläsning och workshop där vi gör övningar med pendeln tillsammans. Workshopdelen avslutas med en ca 30 min. lång meditativ kanaliserad Transformativ healing. Fokuset för healingen är att transformera blockeringar för att öka dina mediala sinnen - dina klara sinnen (clair senses) - samt göra dig till en ren och klar kanal.

Förkunskaper för deltagande och kursens grundläggande värderingar: grundläggande kunskap/vetskap om att Universum är multidimensionellt och att det finns en positiv kraft i Universum och genom den är vi alla Ett. Att allt och alla till minsta beståndsdel är energivibrationer/frekvenser. Att det finns ljusvarelser och att deras uppgift är att assistera Jorden och alla människor här att höja sin vibration. Att vi har ett energisystem bestående av bl.a chakran och auran som håller energi och minnen. Att vi har levt tidigare liv/existerar i multipla parallella dimensioner och tidslinjer.

Du kan förbereda dig på bästa sätt genom att ta Grundkursen: Advanced Souls: Discovering & learning about your abilities.

Redskap: Pendel i valfritt material med en smal spets. Den smala spetsen behövs i arbete med cirkeldiagram. Pendeln bör hänga i en kedja av metall. Kristallrummet.se brukar ha bra pendlar. Vi använder oss också av cirkeldiagram, dessa kommer du att få i ditt kursmaterial.

Varmt välkommen på en utvecklande och inspirerande kurs!