Hur vet jag om jag är indigo, kristallbarn, avancerad själ, star seed, sensitive soul? Hjälp för avancerade själar - Goddess of Light healing, Stockholm

Twin Flames

Kanaliserad healing från 7D-12D för att hjälpa Dig på din väg mot Soul-embodiment, Self Mastery & Twin flame union 


 

Om Twin flames

Den transformativa healing som kanaliseras under sessionen Healing with your I AM presence implementerar 5D Matrisen samt stödjer den bearbetning av karma och trauma som Twin flames har till uppgift att förlösa både för sig själva och allra oftast också för sina släktled och Gaia.

Det jag ser i Akashic records och i The Halls Of Wisdom är att Twin flame union sker på själsnivå och i det fysiska som ett resultat av din högre grad av Soul-embodiment och Self Mastery, som går hand i hand med ditt spirituella uppvaknande (ascension) och din personliga mognad. Det finns ingen bestämd grad av Soul-embodiment, Self Mastery som alla ska uppnå för att förenas med sin Twin flame som du behöver uppnå för att förenas med din Twin flame, alla är unika. Du behöver uppnå just den grad av uppvaknande, Soul-embodiment och Self Mastery som just du behöver innan det är dags att förenas med din Twin flame. 

Det är många andra faktorer som spelar in och som avgör för dig om, när och hur du sammansmälter med din Twin flame i union och/eller blir tillsamans med din Twin flame i 3D. I stora drag så bestäms er union av följande faktorer som ni har du kommit överens med era guider innan ni reinkarerades:

 • Vad du ska åstadkomma på Gaia, din högre mening, det vill säga din egen Soul Mission samt din gemensamma Soul Mission med din Twin flame.  
 • Vilket känslomässigt bagage du behöver upplösa innan du är redo för din Soul Mission (templates, karma, soul contracts, karmic contracts, familje- och släktledstrauma, kollektivt trauma etc.)
 • Vilket känslomässigt bagage du behöver upplösa innan du är redo för din och din Twin flames gemensamma Soul Mission (templates, karma, soul contracts, karmic contracts, familje- och släktledstrauma, kollektivt trauma etc.)
 • Vilket känslomässigt bagage du behöver upplösa, innan du är redo att möta och/eller vara tillsammans med din Twin flame (templates, karma, soul contracts, karmic contracts, familje- och släktledstrauma, kollektivt trauma etc.)

Alla dessa faktorer samspelar och utvecklas på en komplext sätt som är unikt för dig i din personliga utveckling.

Många undrar när de ska bli tillsammans med sin Twin flame i en relation i 3D, och det finns inget enkelt svar på det. Vissa Twin flame-par har bestämt att de ska upplösa en viss grad av det som är listat ovan, låt oss kalla det för uppgifter, och sedan upplösa resten av sina uppgifter när de är tillsammans i en relation. Ett annat par kan ha sagt att de ska upplösa alla uppgifter innan de ska vara tillsammans i en relation. Och alla unika olika varianter däremellan. Vad som bestämmer när du ska bli tillsammans med din Twin flame beror på vad just du har bestämt med din Twin flame och dina guider innan du reinkarerades och hur lång tid det tar för dig i din unika personliga utveckling att nå dit. 


Healingen som kommer igenom i kanaliserade sessioner är från 7D-12D och hjälper dig att upplösa de uppgifter;  som du har tagit på dig samt implementera de nya 5D mallarna och koderna som hjälper dig att stiga i frekvens på den här resan av ascension mot Soul-embodiment och Self Mastery.

Healingen är från högre dimensioner stödjer denna expansion i ljus; den expansion i ljus som även ger de egenskaper som hjälper er att klara av att hantera er själsliga relation i en fysisk kropp med allt vad det innebär. Healingen transformerar programmering, mallar, själskontrakt, kapar negativa energisträngar, healar det här livet och tidigare liv samt aktiverar din egen och er gemensamma Soul mission. Den hjälper er att göra allt det själsliga arbete som ni är här för att göra. Dina guider och dina högre Jag samt din Akashic record guide har full insyn i dig som själ och ger dig unik healing för att hjälpa dig på din resa av ascension.

 

Vad som bestämmer när du ska bli tillsammans med din Twin flame beror på vad just du har bestämt med din Twin flame och dina guider innan du reinkarerades och hur lång tid det tar för dig i din unika personliga utveckling att nå dit.


 

Hur vet man att man har träffat sin Twin flame?

Ofta så vet man intuitivt att det är något väldigt speciellt med personen som är din Twin flame, men det några kännetecken som skiljer en Twin flame från en vanlig förälskelse. Några av dessa är:

 • Ofta så är det stor åldersskillnad mellan er; det är inte ovanligt med 10 års skillnad eller mer.
 • Synkronisiteter gjorde så att ni möttes; det känns som att det var meningen.
 • Båda känner som att ni förflyttas i tid och rum när ni är med varandra.
 • Båda känner som om ni alltid har känt varandra.
 • Svårt att hitta ord för att beskriva vad ni känner; känns magiskt mellan er.
 • Båda känner initialt en enormt stor dragningskraft; många beskriver detta som besatthet.
 • Många upplever en slags hat-kärlek, man kan inte vara med sin Twin flame men inte heller utan.
 • Din Twin flame finns alltid i dina tankar och i ditt hjärta, alltid närvarande.
 • Du kan ha känslan av att din Twin flame är en del av dig.
 • Du kan känna att du har svårt att skilja dig själv från dem gällande känslor, tankar och energi; ni är sammansmälta energimässigt. 
 •  Det är vanligt att Twin flames är från olika länder och kulturer; detta för att ni har som själsliga uppdrag att hela t.ex. obalanser och motsättningar i kulturer, historiska trauman mellan länder, utbyta energi mellan era respektive länder och på andra sätt bidra till läkningen av länder på högre nivå. Detta sker i er personliga relation och på högre plan.
 

Detta är några av de många saker som kännetecknar Twin flames, men det allra viktigaste är den intuitiva känslan; relationen känns annorlunda, äkta och djup, Ett av de viktigaste kännetecknen för att man har träffat sin Twin flame är att man inte har några tvivel om att den här personen är någon alldeles speciell, du vet till 100% att den här personen är som ingen annan för dig. Har du träffat din Twin flame så har du träffat den person som kommer att accelerera din ascension, som kommer att trigga djupa trauman, karma och mörka energier upp till ytan för er båda. Det här är det primära syftet med relationen. Att möta trauma, karma och mörka energier som kommer upp till ytan i samband med att du får kontakt med din Twin flame i det fysiska är en utmanande resa för de allra flesta och relationen med din Twin flame bör inte förväxlas med en romantisk idealiserad kärleksrelation, som du kan uppleva med t.ex. en harmonisk Soulmate-relation eller annan harmonisk Soul connection; det vill säga en relation på Soul-nivå (själsnivå). Twin flame-relationen existerar på I AM presence-nivå och syftar till accelererad personlig och spirituell utveckling först och främst; vilket innebär att den romantiska kärleksrelationen på det jordliga planetmär ofta är sekundär (från ett högre perspektiv). Och det innebär att även om du/ni känner stark kärlek och förälskelse så är den här personen den person som kommer att föra upp dina mörkaste rum till ytan.


 

Så kallad Falsk Twin flame

Det är vanligt att man innan man träffar sin Twin flame träffar en stark karmisk Soul connection; som kan förväxlas med Twin flame. Ibland kallas detta för en "falsk Twin flame" eftersom man kan förväxla den här personen med sin Twin flame. Syftet med ditt möte med en stark karmisk Soul connection är att genomgå den personliga utveckling som du behöver för att förbereda dig för den ytterligare djupa personliga utveckling som ett möte med din Twin flame innebär. Återigen så handlar mötet, med den starka Soul connection som föregår mötet med din Twin flame, om Dig och Din personliga utveckling och ska inte förväxlas med den romantiska idealiserade relation som du kan komma att uppleva med en Soulmate eller harmonisk Soul connection.


 

Vad är Twin Flames?

Twin flames kan beskrivas som enäggstvillingar på I AM presence-nivå. Två själar som speglar varandras trauman, och ljus. Ni är två individuella personer som kan beskrivas ha en I AM presence som är delad i två. Detta är alltså en relation på I AM presence-nvå, och känns annorlunda än fysisk attraktion och vanlig förälskelse. Den har ytterligare en dimension, den på I AM presence-nivå, som gör att relationen går djupare. Eftersom ni är av samma själ så har ni energilänkar mellan era energisystem och det är också därför som Twin flames känner en stark energimässig kontakt med varandra. Detta gör också att den ena personens sinnestillstånd påverkar den andre, oavsett avstånd och tid. Går din Twin flame igenom något svårt så kan du känna dig låg, på samma sätt kan du känna dig glad och tillfreds om din Twin flame mår bra. Twin flames kan också tänka på liknande sätt, ha samma fokus och ha telepatisk kontakt. Många Twin flames är dock i polaritet med varandra. Det innebär att du och din Twin flame kan uppleva det motsatta; att man tänker och känner helt annorlunda, både om relationen och gällande värderingar och visioner. Dessa Twin flames är ofta i vad som brukar kallas Runner/Chaser-dynamiken, där den ena vill vara i en relation med sin Twin flame och den andra vill inte. Det är inte svart eller vitt på detta sätt, utan parterna kan växla emellan att vara den som håller fast och den som flyr relationen i 3D, eftersom trauman som ska upplösas gör sig tillkänna i faser. Runner/Chaser-dynamiken har också många olika komplicerade aspekter som inte bara handlar om att den ena flyr och den andra jagar i 3D, utan att det finns en högre mening med upplevelsen att den ena håller fast och de andra motsrävar. Upplevelsen av att den ena flyr och den andra jagar beskriver hur du upplever relationen i det fysiska (3D), men det viktigaste att veta om sin Twin flame är att ni båda speglar både ert ljus och era trauman. Det är dessa trauman som spelar ut i relationen i form av konflikter, Runner/Chaser-dynamik och känslomässig smärta. Det kan alltså finnas en högre mening, och vara för er bådas Högsta bästa, att ni inte ska vara i en relation med varandra och/eller ha kontakt. Precis som det kan vara meningen att ni ska vara i en relation och/eller ha kontakt.

Det viktigaste att veta om varför du träffade din Twin flame är: 
Twin flame-relationen syftar inte till att uppfylla din illusion av romantisk kärlek. Illusionen av romantisk kärlek är en del av 3D Matrix programmering. Tvärtom så syftar mötet med din Twin flame till att du ska få inre upplevelser som gör att du över tid genomskådar och bryter gamla mänskliga mönster, så som t.ex. illusionen av att romantisk kärlek är äkta kärlek.
Det innebär att över tid på djupet bryta med tex. gamla konventioner, värderingar och det som du tidigare trodde var viktigt för dig som människa och i en kärleksrelation. Det här för att du ska börja fungera utifrån nya mönster (5D Matrix templates) och skapa en förmåga till att uppleva och leva utifrån ovillkorlig kärlek i alla relationer.


 

Varför hjälper healing Twin Flames?

Healingen som förmedlas i Healing with I AM presence-sessionerna stöder dig i processen att utföra de uppgifter som du har tagit på dig så att du kan utföra dem snabbare, samt hjälper dig att uppnå

 • Soul-embodiment: sammansmälta själen i kroppen och förkroppsliga sin själ,
 • Self Mastery: att stiga in i sin fulla potential och kraft som varelse av ljus.
 • Twin flame union: union på själsnivå.


Era själsliga uppdrag och kontrakt påverkar hur ni mår och de utmaningar som ni möter i det yttre och inre.  Det är detta som Twin flames och Soul connections upplever, och det är därför som vanlig terapi och den logik inte fungerar för Twin flame-relationen. Ni bär också på cellminnen och minnen i ert DNA som påverkar er. På en själsnivå är det oftast inte mycket blockeringar, även om delar av själen också kan vara traumatiserad, men i er själsliga kontakt upplevs den starka och rena kärlek som är Er unika energimässiga Twin flame-mall. Det är denna energimässiga mall som är målet att ni ska aktivera och återförenas i genom Soul-embodiment och Self Mastery i full Self-realization. Eftersom Twin flames har som uppgift att rensa ut trauma, inte bara för sig själva, utan för många olika grupper av själar så kan vägen till återförening på själsnivå och fysisk nivå vara utmanande, Men de blockeringar och trauman som upplevs mellan de Twin flame-par som tar healing hos mig visar sig allra oftast ha att göra med antingen mörka energier eller själsliga uppgifter och kontrakt som de har tagit på sig.. och i Healing with your I AM presence-sessioner så identifierar jag och upplöser jag dessa energier och hjälper er att arbeta er igenom era själskontrakt  snabbare. 

Är du i en Twin flame- eller stark Soul connection-relation så kan healingen stödja dig att uppnå Soul-embodiment, Self Mastery och Self-realization. Vill du ha hjälp på din/er resa så börja processen med att rena dig varje dag genom Daily Energy Clearing för Twin flames.

"Stor tacksamhet till dig Susanna för den fina ljussjäl du är och för att du hjälper Gaia och mig med din kraftfulla healing. Jag har träffat många healers genom åren, men healingen jag får av dig hjälper mig väldigt djupt. Jag är på mitt 13 år som twinflame, jag förstår så mycket mer nu vilken resa jag är med på." 

Tobias, Stockholm
Healing with your I AM presence sessioner & Twin flame healing webinar serie


 

Healing & Guidance Mentorsession


 

Healing för Twin Flames


 

Transformerande Light Transmissions för Twin Flames