pendelkurs

Du som tar denna kurs får löpande erbjudanden om Frågestunder, Workshops och andra event som stöder dig i att fortsätta att utveckla ditt arbete med ditt Högre Jag och Universum   

advanced souls: becoming your own healer

FORTSÄTTNINGSKURS
Välkommen till en pendelkurs på i fyra klasser á 90 minuter där du utvecklar din förmåga att använda pendeln som redskap för att kommunicera med Universum och Spirit, uppstigna mästare och änglar för att heala dig själv! Denna pendelkurs fås på ljudfil så att du kan lyssna i din egen takt. I kursmaterialet ingår 19 unika diagram, en Steg-för-Steg-guide samt Energirening att använda före arbete med pendeln.

Du får lära dig en teknik för att underlätta din kommunikation med Source, uppstigna mästare, gudar och gudinnor för att be om healing och budskap, genom att använda cirkeldiagram. Det ligger stort fokus på att du ska få kunskap och healing under kursens gång för att öka din kontakt med ditt Högre Jag samt göra dig till en mer ren kanal så att du får svar som är oförvanskade. I kursmaterialet ingår 19 diagram med delar av min samlade kunskap som healer av energisystemet och relationer - bl.a. vilka ljusvarelser som jag framgångsrikt arbetat med samt de ljuskroppar, auralager, meridianer, organ och relationer som ofta bär på trauma och blockeringar. Du får diagram med de negativa energier som är viktiga att transformera samt de positiva energier som är viktiga att fylla på med. I kursmaterialet ingår även diagram med de olika subpersonligheter som behöver healing, vanliga energier som blockerar mellan Twin flames & Soul connections samt olika problem som ger upphov till negativa energier i relationer och inom dig m.m. Nedan hittar du kursprogram och kursbeskrivning.

Lyssna på introduktionen till Klass 1 

DIAGRAM 
19 diagram med olika teman, så som t.ex. olika positiva och negativa känslor, sub-personligheter, själsliga relationer och själsgrupper, underliggande problem. typer av energisträngar, de olika delarna av energisystemet, ljusvarelser som är lämpade att arbeta med samt en tom mall för att du ska kunna skapa dine egna personliga diagram.

I KURSMATERIALET INGÅR OCKSÅ:
Steg-för-steg-guide
Energirening av ditt energisystem och din pendel innan arbete med pendeln

KURSPROGRAM
KLASS 1 INTRODUKTION & PROGRAMMERING AV PENDELN
Under första klassen så får du en introduktion till den spirituella världen, mediala sinnen och de värderingar och etik som vi arbetar utifrån under denna kurs.  Du får veta mer om hur du kan transformera och harmonisera känslor, fysiska smärtor, situationer eller relationer med hjälp av pendeln samt grunden för ur detta går till energimässigt. Vi programmerar pendeln och introducerar hur du arbetar med cirkeldiagrammen. Healingen som du får under första klassen syftar initialt till att primärt rena, reparera och aktivera ditt energifält och ger dig koder och energiverktyg för att expandera ditt ljus:

 • Rening av de 32 punkterna i 12-chakra systemet samt en aktivering av det 12e chakrat.
 • Sammankoppling av dina spirituella vortexes av ljus (chakran m.m.) och the Planetary spiritual hierarchy, the Planetary Logos och Shamballa.
 • Rening och aktiveing alla 12 lager av din aura och sammankoppling dina chakran, auralager och ljuskroppar.
 • Energiskydd.
 • Kopplar dig till mänskliga och jordliga rutnät av ljus (humanitary and planetary grids of light) och du tar emot energin i dina grundningschakran.
 • Renar rädsla för att bli healer och stiga mer fullt ut i din Kraft, från släktled och tidigare livstider, på chakranivå, celler, DNA och dina 144 själsaspekter.
 • Du tar emot och implementerar DNA-koder av ljus faciliterade av the Planetary Spiritual Hierarchy och Order of Melchizedek assisterade av the Planetary Logos.
 • Sammankopplar dig med The Planetary Christ Conscioussness Unity Grid of Light.
 • Aktiveriar din personliga Merkaba.

 
KLASS 2 CIRKELDIAGRAM & WORKSHOP
Under andra klassen så blir du ledd genom övningar som tydliggör vilka blockeringar som kan förvanska resultaten samt veta hur du upplöser dem. Vi gör även övningar i att transformera blockeringar och energier som förvränger svaren, och du får veta mer om varifrån de kan komma, t.ex. från våra subpersonligheter och från andra människor.  Att arbeta med Ärkeänglar och uppstigna mästare introduceras. Denna workshop kommer också göra det tydligt hur mycket dina egna underliggande önskningar och rädslor påverkar svar och effekten av den healing som du gör med pendeln som verktyg och du kommer du att få veta hur du kan öva upp din förmåga att inte påverka.  Efterföljande healingsession fokuserar på att undanröja blockeringar för att bli en ren kanal, stiga mer fullt ut i din Inre healer samt expandera energifältet och ditt ljus:

 • Upplöser förbannelser och negativ energi riktad mot ditt släktled, själsgrupp, utökade själsgrupp inom tid och rum som blockerar dig från att stiga in i ditt ljus fullt ut och stiga in i din roll som healer. 
 • Återställer alla positiva energisträngar som kopplar dina chakran, ljuskroppar, auran och övriga ljuspunkter. till Universum, Emissaries, Boards, dina högre aspeketer av ljuset och själar av ljuset som du bör stå i kontakt med.
 • Uppdaterar ditt guide team och eskorterar bort negativa guider som inte tjänar dig.
 •  Gudinnorna Isis. Mother Mary och Hecate transformerar din Inre healer genom transformation av upplevelser från tidigare livstider som t.ex. "häxa". Samt energi av denna sort som du bär från ditt släktled och dina förfäder.
 • Befriar dig från negativ självbild, energimallar, värderingar, föreställningar och program som blockerar dig från att stiga mer fullt ut i ditt ljus och din roll som healer.
 • Installerar nya högfrekventa ljusmallar som bär frekvenser av ljus, självkänsla och högre mening.
 • Nya baschakra- och sakral chakra energimallar.
 • Balanserar Yin & Yang genom att transformera de blockeringar som skapats historiskt kring kvinnors ljus och kraft i din Yin-sida.

 
KLASS 3 SKAPA DINA EGNA DIAGRAM OCH HELA EGNA PROBLEM: WORKSHOP
Under den tredje sessionen guidas du i att skapa ett eget cirkeldiagram utifrån ditt egenvalda tema.  Egna diagram möjliggör för dig att skapa ett verktyg som är anpassad för just dig: ditt liv och vad du vill hela. Temat kan vara tex. hälsa, en relation, "mina blockeringar" eller mammarollen.  Det efterföljs av en övning då du får guidning i att steg för steg heala något kring det här temat med hjälp av ditt eget diagram samt de cirkeldiagram-mallar som du får i ditt kursmaterial. Efterföljande healingsession fokuserar på att undanröja blockeringar samt främja din expansion in i Soul embodiment och Self Mastery och aktivera de aspekter av dig som stödjer dig att bli en ren kanal:

 • Renar rädsla för att bli healer p.g.a. tidigare straff för att stå i sin kraft som healer etc. (mycket vanligt från tidigare livstider och ditt  släktled):
 • Du skapar en kontakt med Lord Melchizedek and the Order of Melchizedek, the Elohim, the Seraphims, Cherubims de Christed ET´s som du bör stå i kontakt med just nu för att främja din andliga process och egenskaper som healer.
 • Du får en initiering av en installation, aktualisering och aktivering av dina aktuella ascension-chakran av uppstigna Mästaren Djwal Kuhl, The Arcturians och Lord Vywamus.
 • Skapar en kontakt med din Akashic record guide
 • Aktivering av The Trinity Lord Shield of Light från ditt Hjärtchakra, Tredje ögat och Kronchakrat
 • Aktiveringav the Tree of Life längs med din ryggrad
 • Rening av trauma från detta liv och andra från dina chakran, dina ljuskroppar, supersonligherter m.m. som främjar din inutition och mediala gåvor, genom dina Akashic records
 • Ställer dig i kontakt med de Uppstigna Mästarna: El Moria, som ger healing av ditt Halschakra, Lord Lanto,  som ger healing av ditt Kronchakra, Paul the Venetian och Lady Nada, som ger healing av ditt Hjärtchakra, Seraphis Bay, som ger healing av ditt Baschakra. Hilarion, som ger healing av ditt Tredje öga. Lady Nada, som ger healing av ditt Solar Plexus. St Germaine, som ger healing av ditt Sakralchakra och förankrar energin av din själ i Sakralchakrat och the Hara under naveln. Master Maha Cohan, som ger healing av hela ditt 7-chakra system.


KLASS 4 FRÅGOR & SVAR SAMT WORKSHOP
Under den sista klassen har vi en workshop där vi arbetar med pendeln och diagrammen. Du kan välja ditt eget tema. Du får en repetition i hur du använder diagrammen och jag besvarar frågor från er som uppstått under kursen och som inte redan blivit besvarade. Den efterföljande healingsessionen fokuserar på att expandera ditt ljus, främja din expansion in i Soul-embodiment och Self Mastery och aktivera de aspekter av dig som stödjer dig att bli en ren kanal:

 • Sammankopplar dig med Mästare Lady Nada och The 8th Ray of Transcendence,
 • Mästare Mother Mary och The 9th Ray of Highest Potential
 • Mästare Allah Gobi The 10th Ray of Divinity
 • Mästare Quan Yin och The 11th Ray of Illumined Truth.


KURSBESKRIVNING
Den här kursen är för Dig som är avancerad själ eller Twin Flame som är känslig för energier och som vill ta nästa steg och lära dig att själv få budskap från Universum/Source och Spirit (guider) samt lära dig att transformera och upplösa energier som du har i ditt fält och i ditt energisystem. I den här kursen går vi djupare än i grundkursen Advanced souls: Discovering & learning about your abilities och du får verktyg och kunskap för att du själv ska kunna ta reda på mer om vad just Du har för energisträngar, energier och blockeringar, samt hur du upplöser dem! Kursen är workshopbaserad och vi använder pendeln mycket under kursens klasser.

Du lär dig mer om hur pendeln är en förlängning av Dig och hur du använder den på bästa sätt för att få healing och guidning. Du får även veta mer om vad du kan göra för att få oförvanskade svar. Det medföljande kursmaterialet innehåller diagram med svarsalternativ som pendeln visar dig. Diagrammen hjälper dig en bra bit på vägen mot att bli din egna healer. Cirkeldiagrammen med färdiga svar innehåller en del av min samlade kunskap som healer och innefattar bla. svar kring typer av subpersonligheter, vad obalansen som du upplever rotar sig i (t.ex. ogrundad, blockad från ljus, mörka energier, skuld etc.). Diagrammen anger även olika typer av negativa energier som skapar blockeringar i dig och i relationer mellan Twin flames, Soul connections och andra. Syftet med diagrammen är att du ska kunna kan be höga ljusvarelser om att dessa blockeringar ska healas. Du får diagram med en del av de ljusvarelser som är lämpade att be om hjälp för att upplösa blockeringar så att du själv kan kalla in dem och be om guidning och healing. 

ENERGIRENING
Vad elektromagnetisk energi består av och varför den skapar blockeringar går vi igenom i grundkusen Advanced souls: Discovering & learning about your abilities. Här i fortsättningskursen får du lära dig Energirening: hur du kan upplösa dessa energier och känslomässiga blockeringar. Du lär dig att transformera energier, energisträngar och energier och känslor i relationer och från din omvärld som du har absorberat i t.ex. organ, chakran eller lager av auran. Energier utbyts mellan människor och förändras och flödar ständigt varje dag och absorberas i ditt fält. Dessa energier kan manifestera sig som ångest, huvudvärk, dålig självkänsla, att männsikor dränerar dig på din energi, malande tankar, negativa tankar samt blockerar din intellektuella skärpa och intuition, obehag av att någon är i ditt fält med mera, allt som man som högkänslig och medial upplever. Du får under denna kurs lära dig en teknik som transformerar dessa energier och energistrukturer som du plockar upp  i din vardag så att du mår bättre.

HELA TRAUMA & KARMA
Du får också lära dig hur du kan upplösa djupa upplevelser från tidigare liv. Du är en själ som har levt hundratals, eller tusentals livstider. Du bär i dina celler, dina chakran, din aura och genom kontakten med din själ minnen av dessa livstider och dess händelser, relationer och känslor. Dessa känslor och upplevelser är energifrekvenser som du samlar på dig i dina organ, dina celler, dina chakran och som skapat negativa energisträngar. Dina fysiska problem, vad du upplever i dina relationer och vad du upplever inom dig idag är en avspegling av de energier och energisträngar som du bär på. I den här kursen får du verktygen som möjliggör för dig att själv be höga ljusvarelser och Universum om hjälp att upplösa dessa och förlösa karma från tidigare liv.

KURSENS SYFTE & MÅL
Kursen syftar till att ge dig kunskap och tekniker som kortsiktigt och långsiktigt gör dig till en kärleksfull och ren kanal för healing och budskap från Universum.

Du får:

 • Healing som syftar till att rena dig som kanal och medium för healing från 5:e dimensionen och uppåt.
 • Grundläggande kunskap i etik och tillvägagångssätt för arbete med pendel och cirkeldiagram.
 • Lära dig att skapa egna diagram.
 • Lära dig att programmera din pendel.
 • Lära dig om de vanligaste orsakerna till förvrängda svar.
 • Lära dig att arbeta med ärkeänglar, Gudar, Gudinnor och uppstigna mästare
 • Lära dig tekniker för transformera energier inom dig och utanför dig som förbättrar din mentala och fysiska hälsa och ger dig renare svar. 

Klasserna består av en inledande föreläsning och workshop där vi gör övningar med pendeln tillsammans. Workshopdelen avslutas med en ca 30 min. lång meditativ kanaliserad transformativ healing. Fokuset för healingen är att transformera blockeringar för att öka dina mediala sinnen (clair senses) samt göra dig till en ren och klar kanal.

Förkunskaper för deltagande och kursens grundläggande värderingar:
Grundläggande kunskap/vetskap om att Universum är multidimensionellt och att det finns en positiv kraft i Universum och genom vilken vi alla är Ett. Att allt och alla till minsta beståndsdel är energivibrationer/frekvenser. Att det finns ljusvarelser och att deras uppgift är att assistera Jorden och alla människor här att höja sin vibration. Att vi har ett energisystem bestående av bl.a chakran och auran som håller energi och minnen. Att vi har levt tidigare liv/existerar i multipla parallella dimensioner och tidslinjer.

Du kan förbereda dig på bästa sätt genom att ta Grundkursen: Advanced Souls: Discovering & learning about your abilities.

Redskap:
Pendel i valfritt material med en smal spets. Den smala spetsen behövs i arbete med cirkeldiagram. Pendeln bör hänga i en kedja av metall. Kristallrummet.se brukar ha bra pendlar. Vi använder oss också av cirkeldiagram, dessa får du i ditt kursmaterial.

Varmt välkommen på en utvecklande och inspirerande kurs!

 ©Text och bilder skyddat av Upphovsrättslagen