The Pink Lemurian Seed Crystals Light Transmission

Välkommen att delta i denna fantastiska ljusöverföring och healingsession överförd från dimensionerna av de Rosa Lemuriska Kristallernas kollektiva medvetande

I den här sessionen tar du emot healing och ljus genom att kommunicera med
medvetandet och energin av de Rosa Lemuriska FröKristallerna. Det är detta
medvetande och energi som de fysiska Pink Lemurian Seed Crystals står i kontakt med,
det är därför som de har en så fin energi.
Kristallen har fått sitt namn Frökristall för att kristallerna planterades i Gaia’s energinät
(Planetary Grid) av Lemurianerna. Lemurianerna planterade det eteriska hologrammet
av dessa fysiska kristaller, kristallens kollektiva medvetande. De planerades i Gaia’s
eteriska energinät för att skyddas och bevaras där när Lemurias civilisation på det
fysiska planet höll på att gå under. På det eteriska planet kunde kristallerna hållas
skyddade och deras visdom och energi bevaras intakt. Det är detta kristallmedvetande
och denna energi av the Pink Lemurian Seed Crystals som du kommunicerar med
under den här sessionen. Du tar del av de gudomliga aktiveringar, budskap och healing
som dessa fantastiska kristaller har till dig.

Om du har Pink Lemurian Seed Crystals hemma, så kan du ha dem runt dig eller i
handen under denna session för att stärka deras kontakt med deras kollektiva
medvetande och därmed rena dem och fylla dem med energi.

Denna session:
● Sammankopplar ditt energisystem till Source via energikanaler för mer
upplysthet.
● Renar hela ditt energisystem för ökad hälsa på alla plan.
● Grundar dig med Moder Gaia och sammankopplar ditt energisystem med
hennes energisystem för mer Kraft Balans och Klarhet.
● Sammankopplar dig med Lemurias Kristaller.
● Tar emot deras energi och medvetande som vibrerar genom alla dina chakran,
celler och ditt energifält för en unik och personlig upplevelse och healing.
● Har potential att heala valfri situation, relation eller åkomma med kristallernas
energi.

Du får hela spektrumet av frekvenser genom att lyssna på denna session i meditation
med hörlurar. Du kan ta emot frekvenserna i denna session så ofta du känner dig
vägledd.
Kärlek och ljus, Susanna


Under denna session tar du emot gudomlig kristallin energi och healing som helar och renar dig.
Välkommen på en resa in i Kristallernas helande värld

Pris: 555 kr 
Längd: 64 min
Musik: Pulse of Creation av Fritz Evelain
 www.musicfromsource.net
Format: Mp3-fil samt PDF
Leverans: Filen laddas ned vid Check-out eller inom 30 dagar via länk skickad till din mail vid köpet.