Våra osynliga sinnen, del 1

Känner du att du behöver mer ensamtid än andra, blir överväldigad bland människor du inte känner, är ofta oförklarigt trött eller har utbrändhetssymptom? Då kan du ha extrasensorisk perception - sinnen utöver de fysiska.

Att  "känna på sig saker" och att få budskap genom olika sinnen har genom tiderna ansetts som något speciellt, mystiskt och även skrämmande. Genom historien kan man se att vi  människor har hämtat visdom och sökt hjälp för olika krämpor från dessa kvinnor och män, som man ansåg ha en gåva. Men även rädsla har präglat samhällets syn på "osynliga sinnen". Med blandad rädsla och fascination har människor alltid känt att det var något speciellt med personer som hade dem. Det som jag talar om är extrasensorisk perception (ESP) eller Extra Sensory Perception gifts. De är kopplade till: syn, hörsel, känslor, lukt, smak och beröring och ger förmågan att uppfatta förnimmelser utöver våra fysiska. Dessa sinnen kallas: Clairvoyance (syn), clairaudience (hörsel), clairsentience(känsla eller förnimmelse), clairscentient (luktsinne), clairtangency (beröring) och clairgustance (smak). Andra gåvor är clairempathy (känna andras känslor) och channeling (få budskap från andra dimensioner).  Ibland pratar man även om högsensitivitet ch högsensitiv person - vilket man kan vara om man har dessa sinnen. I teorin så har alla dessa begrepp olika definitioner, och man bör inte sammanblanda dem. Men om man har man flera av dessa sinnen så kan det i praktiken vara svårt att skilja dem åt (mer om skillnaderna kan du läsa om i min artikel här ).

Clear senses (ESP) kopplar oss till  en dimension utanför den fysiska, och ger de personer som har dessa sinnen en annan (extra) dimension att förhålla sig till. De kan innebära att du ser änglar eller det som vi kallar spöken (clairvoyance), "hör" meddelanden, som om någon annan än du själv ger dig en tanke (clairaudience). Det kan innebära att du känner andra människors känslor - du blir ledsen när någon annan är ledsen t.ex. , och du känner det med nästan samma intensitet som den personen (clairempathy).  Har man flera av sinnena utvecklade brukar man kallas medial. Dessa sinnen har lite olika aspekter som påverkar dig på olika sätt, och att upptäcka att man har ett eller flera av dessa sinnen och lära sig använda och hantera dem kan få dig lugnare, mindre stressad, värkfri och piggare..


 

Inom stresshantering talar man ofta om att det är viktigt att lära sig att känna sina gränser - men man talar sällan om att anledningen till att man har  försämrad förmåga till att känna sina gränser, kan vara för att man har sinnen som man inte vet om att man har.

 

Vetskap om sin extrasensoriska perception hjälper

Idag har antalet personer som har dessa gåvor, en ökad extrasensorisk perception, ökat.  Fler och fler människor har dessa förmågor i mer eller mindre  grad - ibland finns en medvetenhet om vad det är, men ofta inte. Det finns en hel del vanliga problem, som utbrändhet, trötthet, känslighet och koncentrationssvårigheter tex., som bottnar sig i att en person har ESP-sinnen som inte är upptäckta än. Det är viktigt att se över om man har en extrasensorisk perception om man lider av stress, koncentrationssvårigheter och trötthet. När du får veta att du har dem kan du lära dig om dem, lära dig att använda dem till din fördel och lära dig vad just du behöver för att hantera livet som en person med extrasensorisk perception.  

Första steget är alltid att ta reda på om du har något eller några av dessa sinnen, och vilken typ det är. Då kan man utifrån dessa se över livsstilen och finna vägar till att leva på ett sätt som gör att dessa blir till en tillgång. 


Vilka har extrasensorisk perception? 

Extrasensorisk perception och de sinnen som de ger upphov till  är medfödda och alla människor har potentialen till dem. Det är medfödda sinnen som vi har utöver smak, lukt, syn, hörsel och känsel. Dock så är det en rad faktorer som gör hur väl utvecklade de är. Till vilken grad de är utvecklade har bland annat att göra med hur väl utvecklade de är från födseln, hur medveten du själv är om dem, hur din omgivning har bemött dina förmågor och hur du själv har bemött dina sinnesförnimmelser.  Men du kan ha väl utvecklade mediala sinnen utan att veta om det. Det kan vara så att du får intuitiva meddelanden, men om du inte har har intellektuell kunskap och vetskap om din förmåga har du kanske inte möjligheten att lyssna. Den logiska delen av hjärnan och det du lärt dig om hur du ska tänka kan ta över istället. På detta sätt kör man, ofta omedvetet, över sina intuitiva meddelanden och använder dem således inte. Ofta kan det leda till trötthet eftersom man inte lyssnar på sina inre budskap, gällande framför allt sina egna gränser, behov och önskningar, till förmån för omedvetna krav som man socialiserats in i.


En gömd skatt

Om du har en eller flera, medvetna eller oupptäckta, mediala förmågor så bär du på en skatt. En vetskap och  kunskap om sina osynliga sinnen leder ofta till: större självtillit, större självkänsla, och en ökad harmoni och trygghet inom dig. Detta leder ofta till enklare beslut, ökad integritet, inre styrka, ökad förmåga att känna sina gränser och ett större känslomässigt lugn. Vägen till att lära sig hantera och leva med sina förmågor kräver en del arbete, men belöningen är väl värt det. ♦

Fler artiklar:
VÅRA OSYNLIGA SINNEN, DEL 2. HÖGKÄNSLIG ELLER MEDIAL - VAD ÄR SKILLNADEN?

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.
 

Senaste inläggen

Senaste kommentarer