Våra osynliga sinnen, del 2. högkänslig eller medial - vad är skillnaden? 

Stress, stressad, utbränd, högkänslig, medial, clairvoyant, extrasensorisk perseption, ESP, HSP, stresshantering

Det pratas en del om högkänslighet (HSP) i media idag vilket har gett många människor svar på varför de lättare blir trötta och behöver mer vilotid än andra. Men hur hänger högkänslighet ihop med att ha extrasensorisk perception eller att vara så kallad empath, är det egentligen olika ord för samma sak?

Alla människor har förmågan att uppfatta kommunikation som förmedlas "osynligt". Cirka 80% av vår kommunikation sker mer eller mindre omedvetet genom kroppsspråket och genom spegelneuroner i hjärnan har alla förmågan att uppfatta andra människors känslor genom empati. Men det är många människor som har en mer utvecklad förmåga att uppfatta "osynlig information". Forskning kring extrasensorisk perception (ESP), som förmågan att se andar genom clairvoyance t.ex., har pågått sedan 1800-talet. Denna forskning faller under fältet parapsykologi - studiet av paranormala fenomen som är fenomen som man inte kan förklara vetenskapligt. Inom detta fält faller studier av extrasensorisk perception (ESP), psykokinesi och medvetandets överlevande efter döden.

Forskaren och psykologen Dr. Elaine N. Aron, verksam inom psykologi, har myntat begreppet högkänslig - Highly Sensitive Person (HSP). Hon har i sina studier försökt att vetenskapligt verifiera  att högkänslighet existerar. Hon menar att var femte person är högkänslig och att HSP (till skillnad från personer med ESP) är ett personlighetsdrag. Hon förklarar resultatet av sina studier så här:
 

“A Highly Sensitive Person (HSP) has a sensitive nervous system, is aware of subtleties in his/her surroundings, and is tearsmore easily overwhelmed when in a highly stimulating environment.”

(Dr. Elaine N. Aron)
 

Fritt översatt så betyder det att en högkänslig person har ett känsligt nervsystem och är medveten om subtila skiftningar i sin omgivning, och blir därför lättare överväldigad av mycket intryck. 

Var går gränsen mellan ESP och HSP?

En person med extrasensorisk perception (ESP) har ett eller några av nedanstående sinnen. Det finns lite olika definitioner, men oftast brukar de delas upp så här:
Clairvoyant (syn) - kan avse att man ser auror eller "ser" in i framtiden och få budskap om möjliga framtida skeenden.
Clairaudient (hörsel) - att man hör budskap för sitt inre öra.
Clairsentient (känsla eller förnimmelse) - man får en känsla av att saker och ting är på ett visst sätt.
Clairscent (luktsinne) - känna lukter som inte kommer från den fysiska dimensionen.
Clairtangent (beröring) - känna beröring från icke fysiska dimensioner.
Clairgustant (smak) -  känna smaker som inte kommer från den fysiska dimensionen.
Clairempath  - känner andras känslor lika starkt som sina egna.
eller
Har gåva att kanalisera - få budskap från andra dimensioner. Man kan ha en kombination av flera av dessa sinnen.

En person som är empath är clairempathic och tar in andra människors känslor och känner dem ofta som sina egna, och kan också få information om personen genom den andra personens känslor. Om man läser Elaine N. Aron´s beskrivning av högsensitivitet (HSP) så skulle frasen ..."är medveten om subtila skiftningar i sin omgivning, och blir därför lättare överväldigad i miljöer med mycket intryck" kunna passa in på en person med ESP - eftersom fler sinnen också innebär fler intryck. Här kan man börja ana varför det är svårt att skilja begreppen åt i praktiken, trots att högkänslighet anses mer vetenskapligt verifierat än extra sensorisk perception.

Det det finns dock en distinkt skillnad enligt dessa teoretiska definitioner - personer med ESP får "budskap" eller utomfysisk information från sin omgivning, detta ingår inte i Elaine N. Aron´s beskrivning av en högsensitiv person. Jag har dock fått uppfattningen om att flera experter på området anser att majoriteten av de som har extrasensorisk perseption (som empath´s) är högsensitiva och vice versa, så det är inte helt klart även inom vetenskapen var gränsen mellan högsensitivitet och extrasensorisk perception börjar och slutar. 

Enligt Dr. Elaine Aron så delar empather och högsensitiva personer alla särdrag som definierar personlighetsdraget högkänslig, dessa är:

► En låg tröskel för hur mycket intryck/stimulation man klarar
► Stort behov av egentid
► Känslighet för ljus, ljud och lukter
► En ovilja att vistas i stora folksamlingar eller grupper av människor (på grund av överstimulans).
► Det tar också längre tid för båda dessa typer av människor att varva ned i slutet av dagen eftersom övergången mellan stimulans och lugn tar längre tid. (Orloff, 2017)

Gränsen mellan högkänslighet och mediala sinnen är en vetenskaplig definition
Personligen så tror jag att Elaine Aron´s definitioner och teoretiska begrepp i praktiken är uttryck för samma sak som extrasensorisk perception och medialitet. Forskare som Aron skummar på ytan och gör försök till att vetenskapligt definiera de utomfysiska förmågor som alla människor har en potential till. Universum och människan är otroligt komplex, och vi människor har inte förstått och kunnat förklara allt vetenskapligt än. När man tänker på det så skulle det vara väldigt märkligt om vi kunde det. Med det sagt så tror jag att vetenskapen är i begynnelsen av att upptäcka att vi människor har en spirituell sida som är en större del av oss än vad som tidigare varit tydligt för oss. Ett uttryck som högkänslighet, som enligt Dr. Elaine Aron´s forskningsresultat är mer eller mindre verifierat, tror jag bara en början till att vetenskapligt upptäcka människans osynliga sinnen.
 

En källa till ökad hälsa

Att även arbeta med dessa sinnen - att upptäcka dess potential och källa till självkännedom, självförverkligande och mer glädje och balans i livet - kan vara oerhört givande i ett hälsoarbete.  Om du har något eller flera av dessa sinnen så kan en upptäckt av dem och att lära känna dem ge dig svar om dig själv, riktning gällande hur du ska leva ditt liv och ge dig bättre förmåga att hantera vardagen.  Osynliga sinnen är en osynlig källa till visdom, kunskap och styrka som bara väntar på att bli upptäckt. ♦'

Vill du läsa mer? 
Våra osynliga sinnen. del 1: http://www.goddessoflighthealing.se/2017/07/29/v%C3%A5ra-osynliga-sinnen%C2%A0-36984852
SvD´s serie om högkänslighet: https://www.svd.se/hogkansliga-pejlar-in-vagor-i-luften

TEST: 
Är jag en empath? http://www.empathtest.com/
Är jag högkänslig? Dr. Elaine N. Aron´s självtester: http://hsperson.com/test/
Länk till Dr. Elaine N. Aron´s  PDF-test på svenska:  http://www.hsperson.se 

Källor till denna artikel: 
Aron, N. Elaine; The Highly Sensitive Person (1996)
Orloff, Judith; The Empath’s Survival Guide (2017)

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.

Senaste inläggen

Senaste kommentarer