Grunda dig med jordens energi

De fyra hörnstenarna i spirituell utveckling är att Rena sitt energisystem, Fylla på med energi, Skydda samt Grunda. Alla dessa faktorer samverkar för att hålla dig i ett positivt flöde av energi. I den här artikeln kommer jag att förklara grundning ur mitt perspektiv samt ge dig en enkel visualiseringsövning för att grunda dig.

Att grunda sig betyder till stor del att få kontakt med Jorden (Gaia, Mother Earth etc.) och Jordens energi. Syftet är att sammanlänka ditt Högre jag med den fysiska kroppen. Målet i spirituellt arbete är att du ska vara i kontakt med Högre jag och samtidigt vara fullt närvarande i det fysiska och kunna utnyttja den visdom och positiva energi som ditt Högre jag håller. Detta upplever många är en utmaning - man kan uppleva att man "besöker" högre dimensioner under t.ex. meditation eller visualiseringar och då är i kontakt med positiv energi, men att man sedan klickar ur den kontakten när man är färdig med övningen. Grundning är avgörande för att du ska kunna fortsätta att vara i kontakt med ditt Högre jag och dessa positiva energier även när du inte medvetet fokuserar på att etablera kontakten.

Grundning brukar få effekten att man t.ex. känner sig lugn, samlad, harmonisk och klarsynt. Du kan behöva grunda dig om du t.ex. känner dig yr, har mycket tankar eller är ofokuserad eller känner dig uppe i varv (både glad och sprallig och stressad).  Grundning är ofta bra att göra efter healing eller transmissions då du har kopplat upp dig mot höga frekvenser. Dock så är tecken på att vara ogrundad och effekten av att grunda sig individuell. Ofta lär du dig känna igen dina egna tecken på att vara ogrundad när du använt övningar för att grunda dig och känner skillnaden på att vara ogrundad och grundad.

Hur grundar jag mig?
Det finns flera sätt att komma i kontakt med Jordens energi - ett sätt är att vara ute i naturen. T.ex. gå barfota på barmark eller sitta på marken, vistas i skogen eller nära vatten. Ett annat sätt är att använda sig av visualiseringar.

Om visualiseringar
Visualiseringar har i studier visat sig mycket effektiva för vårt välmående eftersom de trumfar både vårt logiska tänkande och negativa känslor. Detta är anledningen till att visualiseringar på ett kraftfullt sätt omskapar din verklighet - din upplevelse av dig själv och  världen. Du skapar en positiv energi genom de känslor som visualiseringen framkallar eftersom känslor är energi. Genom den energin/känslan filtreras det som du upplever, både yttre och inre stimuli (känslor/händelser). Detta är anledningen till att en person som har positiva tankemönster ofta känner sig glad och harmonisk - och därigenom får en större motståndskraft mot till synes negativa händelser. Som med alla visualiseringar är det intentionen och vad du fokuserar på som skapar (kvantfysik). Kärnan i visualiseringar är att du känner in i det du visualiserar så att du genom dina känslor skapar en energi. Det är därför som koncentration, fullt fokus och en tro på det du visualiserar är viktigt.

Visualiseringsövning
Visualisera nedanstående steg för steg i din egen takt. Invänta en positiv känsla i varje steg - gå sedan vidare. Du kommer som första steg att ta in ljus. Ljuset kan ha vilken färg som helst - violett, rosa, blå, vit, guld etc. Olika färger kan kännas mer rätt vid olika tillfällen, oftast ser du för ditt inre öga den färg som är bäst för dig vid just det tillfället.

1. Sitt bekvämt med rak rygg och fotsulorna mot golvet.

2. Visualisera en stråle av ljus som kommer från universum/himlen och går ned som en stråle mot toppen av ditt huvud (kronchakrat).

3. När strålen når  toppen av ditt huvud går den genom huvudet och ned genom din ryggrad ända den till svanskotan.

4. Strålen stannar där och fyller upp hela området kring svanskotan (baschakrat). Tänk dig ett klot av ljus. Det kan vara så stort eller litet du känner att det ska vara. En riktlinje är stort som en handboll eller en stor grapefrukt.

5. När du känner en harmonisk och positiv känsla av att ha fyllt ditt baschakra - låt det gå två strålar av ljus från svanskotan, ett ned i varje ben.

6. När ljuset når dina fötter - visualisera att ljusstrålen blir till rötter som går ned mot jorden. Oavsett var du befinner dig, låt rötterna leta sig rakt ned mot marken.

7. Låt rötterna försiktigt gå ned i jorden och tänk dig att de sakta växer ned mot jordens kärna. I jordens kärna finns en ljus källa av positiv, varm, trygg energi - energin av Moder Jord.

8. När rötterna når kärnan, tänk dig att de växer runt kärnan och förankrar sig där.

9. Om du vill kan du nu sakta dra upp jordens energi genom dina rötter och in i din kropp - in i alla celler i din kropp. Känn den lugnande och harmoniserande energin och känslan.

10. Nu är du grundad och fylld med jordande energi från Moder jord.


Vanliga frågor vid grundning
Vad ska jag göra om jag inte känner en positiv känsla? 
Du kan ha en energimässig blockering av något slag mot att grunda dig. Testa att be om att den ev. blockeringen upphävs, t.ex. “Om jag har en blockering mot att ta emot ljus och grunda mig så ber jag om att detta försvinner”. Är du van att arbeta med din guide/skyddsängel eller gudomar så kan du be din guide eller ärkeängeln Michael att ta bort blockeringen. 

Vad kan jag göra om jag vill grunda mig ännu mer?
 Det finns en sträng av energi som ger dig kontakt med Jorden (grounding cord). Visualisera att den går från din svanskota och ned i jordens kärna och förankras där. Det kan vara individuellt hur stor den ska vara, du kan få en känsla eller bild för ditt inre öga hur stor den ska vara för ditt högsta bästa. En generell fingervisning är att den ska ha diametern av en vattenslang.

Vad kan jag göra om jag vill skydda mina rötter och min grounding cord när de går ned mot och genom jorden så att de inte plockar upp energier som jag inte vill ha i mitt energifält?
Visualisera en skyddande bubbla eller tub av kristall eller violett ljus runt dem, eller någon annna skyddssköld som du är van att använda.

Namasté, Susanna

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.

 

Senaste inläggen

Senaste kommentarer