Skydda ditt energisystem

* Aurans olika lager: Etheric, Emotional, Mental, Buddhic (eller Astral), Atmic (eller Etheric template), Galactic (eller Celestial/Monad) och Ketheric template (eller Causal) * Aurans olika lager: Etheric, Emotional, Mental, Buddhic (eller Astral), Atmic (eller Etheric template), Galactic (eller Celestial/Monad) och Ketheric template (eller Causal)

De fyra viktiga hörnstenarna i spirituell utveckling är att Rena, Fylla på med energi, Skydda samt Grunda. I den här artikeln kommer jag att förklara begreppet Skydda/energiskydd (energy protection) ur mitt perspektiv.  Du kommer också att få en visualisering som du kan använda i vardagen för att skydda dig energimässigt samt också en mer kraftfull visualisering som innefattar invokation av gudomars energier som förstärker effekten och bygger upp ditt skydd över tid.

Energisystemet består av din aura, chakrer, meridianer, mindre nadis, energikanaler (som the Antahkarana, Sushumna, Ida, Pingula, Kundalini) och dina energikroppar (spirituell samt österländsk filosofi och medicin). De flesta av de delar av energisystemet som jag arbetar med centrerar sig kring delarna som ligger närmast den fysiska kroppen, men skydd av dem som går utom vår egen dimension, som the Galactic cord och the Grounding cord,  är också minst lika viktiga eftersom vissa människor kan plocka upp energier från dessa dimensioner.

“Hur jag vet jag om jag behöver skydda mitt energisystem?”
Alla människor påverkas inte av energier, men om du gör det så kan du märka att du mår bättre av att göra visualiseringar som skapar energiskydd -  t.ex. att din glädje, harmoni, din känslomässiga stabilitet och din energi kan öka. Det beror på att energiskydd minskar den mängd energi som du annars samlar på dig i ditt energisystem och som belastar det - och i sin tur påverkar det autonoma nervsystemet negativt och bidrar till att skapa stress. En annan bidragande orsak till att människor med clair senses är "stresskänsliga" är att  man tar in mer information från sin närmiljö genom sina extra sinnen - vilken tar fokus och energi att processas. Vill du läsa mer om clair senses så kan du läsa artikelserien Våra osynliga sinnen.

Vilka övningar och vilken kombination av övningar som fungerar på just dig är individuellt eftersom energisystemet, de fysiska strukturerna, individuella förutsättningar, psykologi och kognition etc. samverkar och detta gör spirituellt arbete väldigt komplext. Man får utforska och utvärdera allt eftersom behoven förändras över tid och i takt med att du utvecklas. De övningar som jag ger i denna artikel är två som är bra att starta med. Om du vill ha ytterligare guidning kring övningar så är du varmt välkommen att boka en tid hos mig för att få hjälp med detta.

Kort om visualiseringar
Som med alla visualiseringar är det intentionen och vad du fokuserar på som skapar (kvantfysik). Kärnan i visualiseringar är att du känner in i det du visualiserar så att du genom dina känslor skapar en energi. Det är därför som koncentration, fullt fokus och en tro på det du visualiserar är viktigt.

Visualiseringar för att skapa energiskydd

ÖVNING 1
Det här är en övning som går snabbt att göra i vardagen för att rena hela ditt energisystem, du kan göra den på bussen eller tåget om du känner att du kan koncentrera dig. Lyssna då gärna på någon lugn musik som du tycker om. Du behöver inte känna till eller ha kunskap om alla delar som energisystemet består av för att kunna rena det, det enda du behöver är en intentionen att rena hela ditt energisystem.

1. Sitt eller ligg bekvämt och gå in i mindfulness
Känn in din kropp och ditt känslo- och sinnestillstånd, gör detta i ett par minuter eller så länge som du känner att du vill. Få in en lugn harmonisk känsla och fokus på att du ska skapa skydd. Känner du dig nere, negativ eller stressad? Gör då gärna en Rening av ditt energisystem, det hittar du i artikeln om Rening av ditt energisystem.

2. Visualisera en bubbla runt dig
Du kan t.ex. tänka dig det som ett äggskal och att du befinner dig i mitten. Tänk dig att “skalet” är minst 5 cm tjockt och att det når minst en meter utanför dig. Bubblan är av guld och ljuset inuti är en blandning av guld och vitt ljus. Känn hur skalet skyddar dig mot negativa energier runt omkring dig. Känn hur trygg och skyddad du är i din bubbla. Känn ljuset och värmen i din bubbla. Om du har kontakt med guider eller din skyddsängel så tänk dig att de finns med dig i bubblan och ger dig kärlek och skydd. Gör detta så länge som du känner att du behöver, men minst ett par minuter är en riktlinje.

3. Visualisera violett ljus runt dina kanaler
Du har en Grundningskanal (Grounding cord) som går från baschakrat (svanskotan) ned till Jordens centrum. Du har även en Galaktisk kanal (Galactic cord) som går från ditt hjärtchakra, genom det astrala och upp till Source/universums renaste energi. Dessa kan behöva skydd så att de inte plockar upp energier från andra dimensioner som inte är för ditt högsta bästa. Visualisera som en tub av violett ljus runt dem, denna fungerar som en kraftfull barriär som hindrar diverse energier från att få tillgång till ditt energisystem.

Beroende på hur intuitiv du är så kan du under övningen se för ditt inre öga hur stor bubblan är, hur tjockt “skalet” är samt vilken färg bubblan har. Du kan även uppleva att den “kommer in” guider eller änglar vid din sida eller känner värme från olika chakrer, mot huden t.ex. Om du ser detta så ska du naturligtvis följa din intuition eftersom den guidar dig till det skydd du behöver just Nu.

ÖVNING 2
Detta är en kraftfull visualisering som bygger upp ditt skydd över tid.  Gör visualiseringen en gång per dag under en längre tid för att bygga upp ditt skydd. Effekten av övningen förstärks för varje gång. Hur länge du behöver göra övningen är individuellt, men en riktlinje är minst 1-2 veckor. Sedan kan du behöva göra den ca., en gång i veckan.

1. Sitt eller ligg bekvämt och gå in i mindfulness. Gör energirening om du har svårt att koppla av och komma till ro.

2. Be Archangel Michael om:
Sju guldsvärd för skydd
Visualisera ett svärd för varje lager av auran (*se bild ovan).
Sju lager guldsköldar
Visualisera en guldsköld för varje lager av auran. Visualisera dem som skal av guld.
Sju guldbägare
Visualisera en bägare för varje lager av auran. Placera den första vid the Hara, 5 cm nedanför naveln, och sedan en för varje lager av auran rakt ut från kroppen på ett rakt led ut  från the Hara. 

3. Be Gudinnan Durga och Archangel Michael att fylla upp bägarna med Yin och Yang-energi.
Detta för att nära varje lager av auran med deras skyddande energi.

Det viktigaste när du utför övningen är intentionen och känslan av att du skapar ditt skydd.

Namasté, Susanna

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.
 

Senaste inläggen

Senaste kommentarer