Fyll på ditt energisystem

Som ett sista steg efter att ha Renat och Skyddat sitt energisystem så bör man Fylla på med högfrekvent energi. Detta är energi som inom kvantfysiken kallas skalär energi, inom den kinesiska traditionen Qi och Prana inom den indiska.  I den här artikeln kommer jag att förklara varför det är viktigt att fylla på med energi samt ge dig en enkel visualiseringsövning för att komma i kontakt med positiv energi.

Vi måste alla fylla på med energi i vardagen, vi behöver hämta känslomässig energi från något som vi tycker om att göra eller som ger oss njutning. De flesta har någon aktivitet som de känner fyller på energi - gå i skogen, lyssna på musik, yoga eller läsa en bok t.ex. En känsla av glädje och harmoni ersätter då känslan av stress och på så vis fyller vi på motståndskraften mot stress, som är viktig för att vi ska må bra.

Stress är en fysiologisk reaktion som påbörjas genom ett stimuli som startar en stressreaktion i hjärnan som sänder ut hormoner som gör att vi känner oss stressade. Stimuli kan komma utifrån, inifrån eller bestå av en kombination av stimuli, t.ex. när en stressituation som t.ex. ett försenat tåg (stimuli utifrån) sätter igång tankar på vad som händer om du blir sen till jobbet (stimuli inifrån).

En stressreaktion kan också starta av att du kommer i kontakt med energi som på något sätt känns negativ för dig. Energin kan exempelvis komma från en plats, en person, ett föremål eller från ditt eget Ego. Den behöver inte vara negativ som sådan, utan är en energi som inte synkar med din högsta vibration, den energifrekvens som du till störst del vibrerar på. Det uppstår en distortion och den upplever du som en negativ känsla.

Olika personer reagerar olika på energi som inte synkar med den egna -  den kan t.ex. yttra sig som en känsla av trötthet, stress, ångest, irritation eller oförmåga att koncentrera sig etc. Läs mer om hur du gör energy clearing i artikeln om att Rena ditt energisystem.

Oavsett vad som utlöser din stress så behöver de flesta någon form av aktivitet eller verktyg för att hantera och motverka stress. Att genom visualiseringar och meditation balansera ut stress med en positiv känsla/ energi samt fylla på av den energi som finns tillgänglig i Universum är en expressväg till ren energi som dessutom är väldigt kraftfull och som även har potentialen att transformera dig om du använder den på rätt sätt.  
Som alltid med visualiseringar så är det din intention och vilja som skapar energi samt får dig i kontakt med den högfrekventa (positiva) energi som finns tillgänglig i Universum. Du skapar energi och kontakt med energi genom din intention och ditt fokus i nuet. 

Visualisering för att fylla på med energi

1. Ligg eller sitt bekvämt. Gå in i mindfulness, d.v.s. flytta fokus från tankarna till nuet och kroppens förnimmelser; hur känns din kropp, underlaget du ligger eller sitter på, hur känns dina lungor när luften går in och ut ur dem. Fokusera en stund och ta några lugna andetag. Om de dyker upp en tanke  notera att tanken dök upp och släpp den.

2. Visualisera en skyddande bubbla runt dig, eller gör Energy protection.
Visualisera en stråle av ljus i valfri färg som kommer från ett positivt, ljust  ställe långt upp i Universum. Strålen går in i toppen av ditt huvud, in i ditt kronchakra. Känn hur ditt kronchakra fylls och expanderar. Expandera det till den storlek som känns rätt för dig eller till storleken av en stor grapefrukt.
Om du är van vid denna typ av övningar och har ett öppet kronchakra så kan du känna pirr på toppen av huvudet när  chakrat  aktiveras.

3.  Låt strålen gå ned till ditt tredje öga, chakrat strax över punkten mellan ögonbrynen. Låt chakrat fyllas med ljus och expandera.

4.  Låt strålen gå ned till ditt halschakra, placerat i halsgropen. Låt chakrat fyllas med ljus och expandera.

5. Låt strålen gå ned till ditt hjärtchakra, som är placerat i mitten av ditt bröstben i höjd med det fysiska hjärtat. Låt det fyllas med ljus och expandera.

6.  Låt strålen gå ned till Solar plexus-chakrat strax under bröstbenet, mellan revbenen. Låt det fyllas med ljus och expandera.

7. Låt strålen gå ned till höft-chakrat (sacral chakra) strax under naveln. Låt  det fyllas med ljus och expandera.

8. Låt strålen gå ned till baschakrat, vid svanskotan. Låt det fyllas med ljus och expandera.

9. När alla chakrer är expanderade och fyllda med ljus, låt ljuset expandera från chakrerna och fylla hela din kropp, varenda cell.

10. Som ett sista steg - fyll upp alla lager av din aura som ligger som lager ut från din fysiska kropp : Etheric, Emotional, Mental, Buddhic, Atmic, Galactic och Ketheric template. Du hittar en bild på de olika lagren här.

Nu har du fyllt upp dina chakrer och din aura med positiv energi. För att få full effekt, gör denna övning varje eller varannan dag under minst en vecka och känn skillnaden i energi och sinnestillstånd.

"Jag känner ingen skillnad - vad kan jag göra?"
Om du inte känner dig lättare, gladare och mer harmonisk av att fylla på med positiv energi så testa som första åtgärd att göra alla övningar för att balansera dig i en följd: 1. Rening, 2. Energiskydd, 3. Fylla på med energi samt 4. Grundning. Grundningen kan du göra antingen före eller efter de andra övningarna.

Om du fortfarande känner ingen eller endast liten skillnad så kan det vara så att du t.ex. har skadade chakrer, att de snurrar åt fel håll eller att du har energi som blockerar olika delar av ditt energisystem eller i dina energimässiga subpersonligheter. Då kan du behöva en chakrabalansering och Transformativ healing för att få ditt energisystem att fungera optimalt så att du kan ta emot och fylla på med energi. Du är varmt välkommen att boka din session på bokningssidan.
Namaste, Susanna 

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.

 

Senaste inläggen

Senaste kommentarer