Om transformativ healing - och hur den hjälper

INNEHÅLL

  • Kanaliserad transformativ healing
  • Värderingar som ligger till grund för den healing som du får i sessionerna
  • Tillvägagångssätt vid sessionerna
  • Den personliga processen
  • Vad uppnås med healingen
  • Universella lagar
  • Mörka och negativa energier
  • Hur kanalierad transformativ healing hjälper ascension-symptom

"Den healing som skapas i kanaliserade sessioner är till för att underlätta uppstigningsprocessen för Dig som avancerad själ, på din väg mot Self Mastery och Soul embodiment."


Kanaliserad transformativ healing
Healingen som skapas i Healing with your I AM presence-sessioner kommer från 7D (7e dimensionen och uppåt) och kommer ned till 3D (3e dimensionen) vid den här punkten i Gaias spirituella evolution för att hjälpa mänskligheten och Gaia att stiga upp i frekvens, ascend, och hjälpa dig på din väg mot Self Mastery och Soul embodiment. Sessionerna skapas vanligtvis inom frekvensen av Violett, Diamantvitt, Silver Platinum vitt, Rosa (Rose Pink), Christed ET´s Elohim och 1st order of Angels: Seraphim. Detta för att bland annat förmedla koderna i de nya Feminina energimallarna av Ljus och kärlek kopplade till Templen av Ljus för att bygga den Nya Jorden av The Golden Age.

All healing är per definition transformerande eftersom den transformerar energi i din kropp och ditt energifält. Men denna form av kanaliserad healing med fokus på att transformera mänskligt trauma har en förstärkt personlig transformerande effekt. Den healing som du får under sessionen Healing with your I AM presence samt i alla workshops och kurser, har en transformerande, terapeutisk effekt och leder till en personlighetsutveckling.


Värderingar som ligger till grund för den healing som du får i sessionerna
Värderingarna för den transformerande kanaliserade healing som du får genom mig kan man hitta i österländska värderingar och medicin. Såsom att vi är eviga själar som återföds, att vårt mål som själar är att utvecklas spirituellt för att uppnå ett högre medvetandetillstånd och att vi har ett komplext energisystem i och utanför vår kropp som påverkar vår hälsa och kopplar upp oss mot Source. Andra värderingar är att vårt energisystem länkar oss till t.ex. andra människors energi, det kollektiva medvetandet, olika själsgrupper och Universum. I den andliga aspekten ingår också en tro på att vi inte är ensamma i Universum, att det finns intelligenta, högfrekventa Star beings från andra planeter som vi är länkade till energimässigt på samma sätt som med Ärkeänglar och uppstigna mästare som Buddha eller Jesus och att dessa högfrekventa High beings finns tillgängliga för oss att be om hjälp från. Det finns otaliga högfrekventa High beings och de har olika förmågor som gör dem specialiserade på vissa frågor - t.ex. fysisk healing, kvinnlig energi, grundning, riklighet etc. Det är ofta också så att just du har High beings som är länkade till dig, och mer lämpade att hjälpa dig.

I Healing with your I AM presence-sessioner flödar det endast in energier av hög vibration (vibrationen ovillkorlig kärlek eller högre) och intentionen är att healing endast sker enligt Law of Grace och enligt din Divine plan. Det innebär att healing endast kommer att ske om den är för ditt högsta bästa, detta överses av din I AM presence. Vid arbete med Uppstigna mästare så får du endast kontakt med deras högsta frekvens, d.v.s den frekvens som de har som uppstigna. Den religiösa historia som dessa är kopplad till historiskt bortses från. Den är av en lägre frekvens och något helt annat än den frekvens som de har som uppstigna och själar.

Tillvägagångssätt vid sessionen
Sessionen Healing with your I AM presence spelas in på ljudfil och deltar du inte fysiskt. Du får en inspelning med healingen som du ska lyssna på regelbundet under en period för att integrera healingen. Läs mer här: Healing with your I AM presence 

Tillvägagångssättet under en healingsession består av tre delar, dels så kanaliseras högfrekventa energier från Universum (s.k. skalär energi, Prana eller Qi) som förmedlas till dig som klient. Dels så samarbetar du på I AM presence-nivå med ärkeänglar, uppstigna mästare samt ljusvarelser och energier från t.ex. Pleiaderna, Arcturus etc. för att skapa healingen. Den tredje delen består i att du själv kan visualisera och affirmera för att förstärka effekten av healingen. Under sessionen så skapas healing i samarbete med din I AM presence (ditt högsta ljus), dina guider och alla andra aspekter av ljuset i form av bl.a. dina Högre Jag och Christed ET´s. För varje session så går healingen djupare,


Den personliga processen
Varje persons process och upplevelse av regelbundna sessioner är unik, eftersom din andliga utvecklingsprocess och vad du möter i dig själv och bearbetar är unik. Generellt så upplever många att man genom andligt transformativt arbete höjer sin potential, sitt välmående och sitt medvetande successivt på sin resa mot Self Mastery och Soul embodiment, men att man under processens gång har upp och nedgångar i hur man mår. Detta är helt naturligt eftersom man ofta rensar ut lågfrekventa energier/känslor på olika sätt. De kan ta formen av ångest, gråt, nedstämdhet eller ilska under en övergångsperiod som är unik för dig. Utrensningperioder kan vara i allt från några dagar till år. Detta är energi som lämnar din kropp och som tar formen av dessa känslor. (Läs mer i artikeln Vad händer efter en healingsession?). På samma sätt kan processen i perioder innebära intensiv glädje och harmoni.  Ha tålamod med perioder då du mår sämre och hålla i minnet att detta är övergående och leder till utveckling. Du kan även understödja processen och må generellt bättre genom Daily energy clearing samt genom att ta regelbundna sessioner så att du kan understödja healingens verkan och den personliga utvecklingen på bästa sätt.


Vad uppnås med healingen?
Den healing som förmedlas i Healing with your I AM presence-sessioner gör att du förändras, transformeras och uppnår en inre utveckling och mår bättre på alla plan långsiktigt. Detta genom att denna healing reparerar ditt energisystem samt rensar ut och transformerar energimässiga blockeringar i ditt energisystem - bl.a. nadis, chakran, meridianer, aura, ljuskroppar. Du får genom healingen också en balansering och healing av dina energimässiga subpersonligheter samt dina själsaspekter bl.a. ditt Högre Jag och tramatiserade fragment av själen. I Healing with your I AM presence-sessioner att transformeras också energin som du bär i dina celler från själar som du är kopplade till - din själsgrupp, din förlängda själsgrupp, dina släktled och det kollektiva medvetandet etc. Utöver detta arbete så sker parallellt en reparaton av ditt 12-sträng-DNA och en implementering av the Christed Crystalline, Diamond & Platinum light codes.

Utvecklingen genom denna healing balanserar dig på energinivå, vilket påverkar allt i din kropp och i ditt medvetande positivt. Det ger sig ofta uttryck i ett mer balanserat känsloliv, mer kraft, nya insikter, att du och ditt liv förändras till det bättre och en positiv effekt på hur du bemöter och hanterar din omvärld och dina relationer. Ofta förstärks också egenskaper som handlingskraft, klarsynthet, mod, intuition, ledarskap, kreativitet och integritet samt balansen och samspelet mellan dessa egenskaper ökar. Detta är att stiga upp i frekvens och att få tillgång till sin fulla potential genom andlig utveckling ochatt stiga in i Self Mastery och Soul embodiment.

Universella lagar
Det faktum att man ber om healing är väsentligt, för ljusvarelser gör av respekt inte healing utan tillåtelse. Tillåtelse kan ske genom en tanke, en känsla eller att man uttalar det högt. Att man behöver ge tillåtelse har att göra med den Universella lagen att du har en Fri vilja. Du måste själv vilja ha och be om healing, antingen själv eller genom en healer. Det är också viktigt att healing sker med intentionen att den ska bidra till ditt högsta bästa i enlighet med var du befinner dig just nu. Man lämnar över resultatet av, implementeringen av och skapandet av healingen till din I Am presence och Universum eftersom det är genom dem som din själsliga plan är utformad.

Mörka och negativa energier
Precis som det finns ljus så finns det mörker. Mörker är avsaknad av ljus. Lågfrekventa och negativa energier blockerar ofta på olika nivåer, men är lätta att transformera till ljus med rätt verktyg och rätt hjälp från ljusvarelser. 

Hur kanalierad transformativ healing hjälper ascension-symptom
Om du är inne  i processen att höja din grundvibration, som betyder att du bit för bit håller på att rekalibrera till frekvensen av din själ, så kan du uppleva många fysiska och känslomässiga utmaningar. Hjärtklappning, huvudvärk, myrkrypningar, utmattning, trötthet, kraftlöshet, sömnbesvär - antingen att inte kunna sova, vakna regelbundet på nätterna eller att sova hela tiden - värk, ångest, oro, nedstämdhet osv.  Listan kan göras lång, och ofta har man flera symptom samtidigt eller att dessa kommer och går. Dessa beror på att din kropp påverkas av och jobbar intensivt med att integrera de nya frekvenserna. Detta påverkar ditt DNA, dina chakrer, nadis, meridianer, organ etc. Och inte bara din kropp - utan ditt medvetande och sinnestillstånd utvecklas och expanderar parallellt. Och hela den här processen innebär en stor belastning som kan pågå intensivt i många år. Den healing som skapas i Healing with your I AM presence-sessioner är till för att underlätta hela den här processen så att du kan må bättre.

Namaste, Susanna

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.

Artiklar för dig som är nyfiken på att veta mer:
Våra kroppar är levande nätverk (SvD)
https://www.svd.se/vara-kroppar-ar-levande-natverk

The Human Body Frequency
https://www.healtone.com/pages/the-human-body-frequency.html

Do we all vibrate at the same frequency?
https://www.healingsounds.com/do-we-all-vibrate-at-the-same-frequency/

We Are Frequency Vibration And DNA Is The Antenna
http://www.naturallifeenergy.com/frequency-vibration-dna-antenna/

Senaste inläggen

Senaste kommentarer