Om chakran - the 7 chakra system

29314513_10155486315451295_6789532295672917365_n

Visste du att de sju chakran som sitter i vår kropp har en direkt koppling till våra personliga egenskaper,  och att de kan påverka de omkringliggande organen? Genom att balansera, rena, skydda och transformera negativ energi från trauman i våra chakran så kan du påverka ditt välmående i både kropp och sinne.


Vi har  hundratals chakran som sitter i hela vårt energisystem, men det är sju chakran som är kopplade till den fysiska kroppen. Nedifrån och upp så är dessa: Baschakrat,  Höftchakrat, Solar plexus chakrat, Hjärtchakrat, Halschakrat, Tredje ögat samt Kronchakrat.

Ordet chakra kommer från sanskrit och betyder hjul. Chakran kan sägas vara energicentrum som snurrar och som är portaler mellan vårt spirituella jag och världen. De sägs vara ungefär storleken av en grapefrukt, även om jag personligen tror att chakran kan ha både något individuell storlek samt placering.

Hur väl chakrerna fungerar påverkar vår upplevelse av världen (utifrån och in) samt och vårt avtryck på världen (inifrån och ut). Alla chakran samverkar på alla områden, men generell så brukar man säga att de sju chakrerna i kroppen huvudsakligen är kopplade till vissa aspekter av oss.

Det som man gör vid chakrabalansering är bl.a. att heala så att de snurrar åt rätt håll, reparerar dem, byter ut dem och installera nya om de är mycket skadade samt fylla på med olika energier med olika syfte - beroende på tex. chakrats huvudfunktion eller vilka trauman som är lagrade i chakrat.

Beskrivningen under varje chakra nedan är en generell beskrivning av vilka aspekter och egenskaper som varje chakra huvudsakligen är kopplade till. Dock så har alla människor en unik blandning av energier i sina chakran på grund av de olika erfarenheter, trauman och upplevelser som varje människa har.

Chakra 1, Baschakrat
Baschakrat, ibland kallat rotchakra, är placerat vid din svanskota och är det chakra som är närmast kopplat till ditt fysiska jag, till utvecklingen av din personlighet, din närvaro i det fysiska samt din kontakt med Jorden (Gaia). Kopplat till det fysiska är överlevnadsinstinkter och ett baschakra i obalans kan yttra sig i känsla av oro, osäkerhet, misstänksamhet, och rädsla. Ett balanserat baschakra ger en känsla av trygghet, tillit, att vara skyddad och stark.

Chakra 2, Höftchakrat
Höftchakrat är placerat 5 cm under naveln och är centrum för sensuell och sexuell energi och ett obehindrat flöde av känslor. Ett höftchakra i obalans ger känslor av t.ex. osäkerhet i relationer, osäkerhet i att uttrycka vår sanning och våra behov som ger en känsla av stress och frustration. Ett höftchakra i balans skapar passion, självsäkerhet, trygghet i att vara utåtriktad och kommunicera sina känslor och behov obehindrat, känna och ge omtanke samt glädje i att vara i kontakt med världen och uttrycka sin kreativitet.

Chakra 3, Solar plexus
Solar plexus sitter strax under bröstbenet och är huvudcentrum för vår integration och kommunikation med världen och andra människor samt centrum för kommunikation mellan vårt spirituella jag och världen utanför. Det är från detta chakra som vår s.k. magkänsla kommer ifrån och vi känner huvudsakligen andra människors energier genom detta chakra och de känner vår energi genom detta.  Ett solar plexus chakra i obalans kan ge känslan av att vara svag, värdelös, ökar självkritik samt osäkerhet kring sig själv. Skapar brist på tillit till det naturliga flödet av positiv energi i Universum (Source) och vad det ger dig och istället en vilja att kontrollera ditt liv. Ett solar plexus chakra i balans ger positivitet, känsla av tillit till Universum, självrespekt, självkänsla, personlig styrka, en förmåga att vara centrerad i sig själv och förmåga att vara bestämd.

Chakra 4, Hjärtchakrat
Hjärtchakrat är placerat i mitten av bröstet i höjd med vårt fysiska hjärta och är huvudcentra för förmåga att känna, uttrycka och ta emot kärlek. Det är också kopplat till medmänsklighet, spiritualitet och vår förmåga att heala och att ta emot healing. Hjärtchakrat har, om det är starkt och i balans, förmågan att transformera känslor. När hjärtchakrat är ur balans kan vi känna oss avundsjuka, övergivna, ilska, rädsla, förskjutna och ställer krav på kärlek. När vårt hjärtchakra är i balans känner vi glädje, enade med Universum, tillit, tro, inspiration, accepterande, förmåga att förlåta och empati.

Chakra 5, Halschakrat
Halschakrat är placerat i halsgropen och är centrum för vår förmåga att uttrycka oss. Det är huvudchakra för förmågan att uttrycka vår sanning, våra behov och gränser samt ta ansvar för våra beslut. Halschakrat är också kopplat till förmågan att manifestera vår kreativitet. När halschakrat är ur balans så känner vi oss kommunikationsmässigt kraftlösa (“ingen röst”), rädsla för att bli dömda för det vi säger och förskjutna på grund av det, detta leder till en känsla av att inte ha kontroll, sårade känslor, ledsamhet, negativitet och bitterhet. Ett halschakra i balans gör oss avslappnade och ärliga, vi känner oss trygga att kommunicera och vara oss själva samt vara konsekventa i det vi känner, tycker och uttrycker. Det är också kopplat till en förmåga att intuitivt veta när man inte ska tala.

Chakra 6, Tredje ögat/Ögonbrynschakrat
Tredje ögat, ibland kallat ögonbrynschakrat, är placerat strax ovanför punkten mitt mellan ögonbrynen. Det är centrum för vår inre vision, en känsla av enighet med Universum, spirituell visdom och intuition. Om det tredje ögat är ur balans så får vi sämre förmåga att känna våra intuitiva budskap - t.ex. från våra guider, Unviersum eller vårt högre jag. Kopplat till detta är också rädsla, brist på tillit, att vara ocentrerad, irriterad och sämre förmåga till självreflektion. Ett tredje öga i balans ger en klarsynthet, förmåga till att känna in andras energi, fokus, förmåga att skilja på sanning och illusion. Vi blir öppna för att ta emot högre visdom och får en större medvetenhet om den spirituella dimensionen bortom den fysiska.

Chakra 7, Kronchakrat
Kronchakrat är placerat på toppen av huvudet och är till hälften i kroppen och till hälften ovanför. Det är centrum för medvetenheten om och vår kontakt med Universum, förmåga att vara i nuet, hängivenhet och känsla av mening. Ett kronchakra ur balans ger en känsla av förvirring, rädsla, utanförskap och depression. Det kan även ge upphov till en negativ fast idébild av hur saker ska och inte ska vara. Ett kronchakra som är öppet och i balans ger en känsla att vara berättigad till kraft och ljus, lugn, värdighet, närvaro, tillit till det egna Jaget och det naturliga positiva flödet. Vi får en känsla av att vara en reflektion av the Divine och ger förmågan att lägga Egot åt sidan för att tjäna ett högre syfte.

Hur är chakran kopplat till kroppen och sensitivitet för energier ?
Om du är känslig för energier så påverkas dina chakran av energier utifrån. Solar plexus som är det chakra som är mottagare och sändare för energier kan tex. stängas ned helt eller delvis i ett försök att skydda sig från för mycket energier utifrån. Det samma kan gälla baschakrat och höftchakrat beroende på vad just du bär på för energier i dina chakran, man kan ha olika känslighet för olika typer av situationer och energier. Eftersom solar plexus är kopplat till tredje ögat, som kan sägas vara det chakra som vidaretolkar eller är en portal mellan din intuition och den information som kommer från solar plexus, så påverkas även det chakrat. Man får sämre intuition helt enkelt, och då är det mer risk att du tappar din kontakt med Universum och ditt högre jag. Man kan även manifestera ett chakra med dålig funktion eller stagnerad energi, som ett fysiskt problem. Det är detta man jobbar utifrån inom Mind/Body healing. Problem med magen kan till exempel ha med dålig funktion av solar plexus eller höftchakrat att göra.  Immunsystemet och dess sjukdomar är ofta kopplat till baschakrat, och infektioner i halsen kan ha med halschakrat att göra.  Problem i omkringliggande organ kan därför ge en fingervisning om vilket chakra du kan behöva transformera. Dock så är det sällan så enkelt att genom en chakrabalansering kan bli frisk från alla åkommor, eftersom vi människor är komplexa och det är många faktorer som bygger upp ett problem - men det kan för vissa ha en märkbart positiv effekt.

Energy clearing
Vad som hjälper chakrernas funktion är att göra energy clearing. Vid den så städar du undan, transformerar du, den energi som du plockat upp under dagen får bättre kontakt med Source, Spirit och ditt högre jag så att du känner dig lättare, lugnare och mer centrerad.  Den renar även hela ditt övriga energisystem och dina celler. En övning som är enkel att komma ihåg och som du kan göra var som helst hittar du i min artikel Rena ditt energisystem.  


Hoppas att den här artikeln har kastat lite ljus över hur jag arbetar med chakrer och att den var till hjälp för Dig.  

Namaste <3


 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer