Hur transformativ healing stöder din ascension

Din ascension-process är den process där du genom expansion i ljus stiger mer och mer in i Soul embodiment och Self Mastery. Själar som går in i en accelererad ascensionprocess är själar som på själsnivå har valt att gå in i denna fas precis vid detta tillfälle. 


Healingen som din I AM presence skapar med alla ljusvarelser av 100% ljus i Healing with your I AM presence-sessioner transformerar det mänskliga trauma som du bär på i dina celler, DNA, chakran och övriga energisystem samt fragmentiserade och traumatiserade delar av själen så att du kan stiga upp i frekvens. Din I AM presence överser också implementeringen av de ljuskoder och de 5D Matrix program som du ska implementera under din uppstigning in i de högre dimensionerna.

Ascensionsymptom
I uppstigningsprocessen så kommer trauman som legat vilande i olika delar av ditt energisystem och din kropp upp till ytan för att transformeras och lämna dig, så att du successivt kan stiga uppåt i frekvens. Anledningen till att trauman måste lämna dig är för att de lågfrekventa energier som dessa trauman bär på fungerar som ett ankare som tynger ned dig och motsträvar din uppstigning i frekvens. De lågfrekventa energierna kan inte existera på den högre frekvens som du kalibrerat till, eftersom de är i för stor dissonans med dessa. De måste lämna dig för att du ska kunna stiga upp i frekvens.  Denna utrensning börjar ske när du kalibrerat till en högre frekvens till mer än 50 %.

När trauman kommer upp till ytan och transformeras och när du går upp i frekvens så kan det yttra sig som exempelvis trötthet, yrsel, hjärtklappning, svårighet att fokusera, skiftningar i temperatur, värk, ångest, låghet, oro, drömmar, svettningar, negativa känslostormar varvat med stunder eller dagar av lyckokänslor. Det finns otaliga personliga symtom, men vanligtvis så är de övergående och kan även avlösa varandra. symtomen beror delvis på att lågfrekvent energi transformeras på dessa olika sätt. Att gråta, känna ångest eller att få fysiska symptom är din kropps och energisystems sätt att transformera dessa känslor på ett sätt så att de lämnar dig. Det bästa är alltid att tillåta detta att värka ut och lämna dig.

Du kan alltid be om hjälp från Universum
När du är inne i perioder av stor transformation och utrensning, så är det perfekt designat för dig av din I AM presence och Universum. Du kan alltid be ljusvarelser och Universum att ta din smärta eller att ta udden av den om du önskar det. Be då att Gud/Universum/Source tar din smärta om detta är för ditt högsta bästa. Det räcker med att du tänker eller säger detta med stark intention.

Att stiga uppåt i frekvens
På varje trappsteg av din uppstigningsprocess så finns det högre ljus och djupare trauman. Det är därför du kan uppleva “higher highs and lower lows” ju längre du kommer på din personliga resa. Det vill säga, ju mer kapacitet du får att känna och ta emot ljus, ju djupare låga känslor får du kapacitet att möta och transformera. Perioder av utrensning och transformation brukar därför varvas med perioder av intensiv lycka, inre harmoni och styrka.  De låga perioderna blir dock över tid mindre intensiva och blir också lättare att hantera. 

Den transformativa processen
Den healing som förmedlas i Healing with your I AM presence-sessioner är i grunden en process som består i att du healar trauman lager efter lager. Vilka trauman som kommer upp till ytan vid vilken tidpunkt styrs av din I AM presence, utifrån när det är för ditt högsta bästa att detta transformeras. Vilka trauman som kommer upp till ytan har dels har att göra med vilka trauman och energier som man healat tidigare, och som gör nästa trauma redo att transformeras. Och dels utifrån vad som är planerat i Universum ska ske i ditt liv. Allt detta är mycket komplext men exakt utformat och planerat av Universum.

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.