Du kan hela relationen med din twin flame eller soul mate<3

Misstänker du eller vet du att du har träffat din Twin flame eller en stark Soul connection och behöver hjälp av någon som vet vad du går igenom? Hos mig får du hjälp att förstå vad du går igenom och varför samt  healing som transformerar djupt och specifikt - så att du och din twin- eller soul mate mår bättre och kommer närmare varandra.

Hur transformation av blockeringar hjälper relationen
Under sessionerna så att transformerar jag bit för bit den disharmoniska energin i mellan er i era energimässiga mallar, ert energisystem och era subpersonligheter så de görs fria från de trauman och de värderingar som utgör hinder för er.  När lågfrekventa energier som t.ex.  ilska, frustration, svek, bitterhet, sorg och hat från era relationer från detta och tidigare  liv röjs undan så kan kontakten mellan dig och din själ och er som själar byggas upp igen och ni återfår kontakten med er essens, er energi som själar och connectar själ till själ istället för ego till ego.  Egot bär på många blockeringar på många olika plan, och många av dem helt omedvetna. Genom att ta reda på vilka blockeringar som du och din twin har så får du/ni en bättre bild av er relation vilket ofta är en stor lättnad i sig eftersom man ofta befinner sig i stormens öga och inte kan se klart vad det egentligen är som utspelar sig mellan er. Detta skapar oro och förvirring och ännu mer konflikter. Genom att se vilka energier som ligger till grund för nuvarande konflikter och upplösa dem så kan du/ni få mer lugn och harmoni både på en själs- och personlighetsnivå.

Transformation av energi är otroligt kraftfullt och kan skifta energin och relationen mellan er omedelbart. Och för varje bit som transformeras ju fler pusselbitar i er relation faller på plats. I kombination med energy clearing kan detta förändra/förbättra relationen mer än din trodde var möjligt. Det är som att lyfta av en tung slöja av dimma som fördunklat er syn på varandra och relationen och skapat distans mellan er. Och på köpet så kommer ni att må så mycket bättre inom er själva i glädje och empowerment! Under resans gång så kommer du också att lära dig mer och mer om hur du själv kan transformera energier när de kommer upp till ytan i vardagen och på så sätt göra vardagen och livet så mycket enklare och lyckligare.

Det som healingen syftar till är i princip att accelerera ascension. Ascension syftar till att ni ska förenas som själar och i en kropp här på jorden, det är det som är målet med era livstider på jorden - att jobba er igenom karma och trauma så att ni kan återförenas i ren kärlek och utföra ert syfte i kärlek för mänskligheten som människor här på jorden. Men detta kan ta många livstider, eftersom man ofta är omedveten på en personlighets/egonivå vad det är man går igenom och vad det syftar till - som att försöka navigera en hinderbana i mörker utan ficklampa, karta och kompass! Genom transformativ healing så får man både ficklampa, karta och kompass - uppgiften blir "bara" att hitta! Detta är inte alltid lätt heller, men ofta återfås hoppet, en känsla av kontroll och du/ni får resultat - sakta men säkert. Processen att återförenas i union påskyndas avsevärt med de verktyg som transformativ healing kan ge ,eftersom du får svar genom att jag i sessionerna kanaliserar information om vad det är som blockerar och hur detta ska transformeras för gott. Du lär också känna dig själv och din partner och fördjupar relationen eftersom ni får vetskap om vad ni gått igenom i tidigare liv och får då också en större självkännedom, förståelse och medkänsla för varandra samt förståelse för konflikter som utspelar sig idag.

Ascension har gett healing som hjälper
Twin flames och starka soul connections som reinkarnerats tillsammans är ett relativt nytt fenomen i den 3D-4D dimensionen, det har därför varit så vårt att navigera, hantera och utveckla relationen här (på jorden). Det har  helt enkelt inte funnits mycket kunskap, varken i det mänskliga kollektivet eller i det eteriska, om vad relationen innebär på jorden och om de utmaningar som det innebär eftersom det inte fanns mycket erfarenhet. En själsrelation på högre dimensioner är något helt annat än en själsrelation som utspelar sig på jorden genom alla de filter som trauma och egot innebär, och dessutom i den energimässiga densitet som 3e och 4e dimensionen innebär. Men nu, vid den här punkten i människans ascension, när vibrationen höjts och mer kunskap har kunnat fås och kanaliserats, så finns det tillgängligt healing och verktyg som hjälper Twin flames och soul mates bättre än någonsin.  Och fler starka soul connections av olika slag än någonsin är reinkarnerade tillsammans nu, vilket är divinley planerat och sammanfallande med detta. Jag är otroligt tacksam och ödmjuk inför att kunna förmedla denna healing, som är en otrolig gåva till mänskligheten, och som många andra ljusarbetare över världen har fått i uppgift att förmedla. Min uppgift är att hjälpa Dig. 

Har du träffat din twin- eller soul mate?
Om du vet, eller misstänker, att du har träffat en Soul mate eller din Twin flame så upplever du troligtvis starka känslor, en stark connection som är svår att sätta ord på, smärta, förvirring, slits mellan olika känslor och har en känsla av att ha tappat kontrollen, och samtidigt en djup kärlek. Detta är väldigt omvälvande och ofta står man själv i allt detta eftersom det bara är de som gått igenom detta själva som kan förstå något av det du går igenom. Dessa relationer går djupare och vanliga sätt att hantera dessa fungerar oftast inte. De kan ta över hela ditt inre liv, berör dig och känslorna för den här personen skakar om dig på ett sätt som inget annat gör. Detta är otroligt utmanande både känslomässigt och mentalt och du står inför något som är helt nytt och som du inte har kontroll över, samtidigt som vänner och familj ofta inte förstår.

Skillnaden mellan twin flame och soul mate
Twin flame-relationer är starkare än "vanliga" soul connections, soul connections är oftare oromantiska relationer och kan variera från att vara en livslång vänskap till ett äktenskap - de har en mer glidande skala av intensitet och grad av komplicerade känslor. En stark soul connection skulle jag säga är en soul mate - den är mer intensiv  än en vanlig soul connection och kan innebära fler komplexa känslor och trauman som triggas, och den kan likna upplevelsen av att träffa sin twin flame.  När det gäller twin flames så är det ofta ingen tveksamhet om att detta är just en twin flame-relation eftersom intensiteten mellan twins är så märkbar. Ofta känns mötet med din twin flame som en milstolpe i livet, det är "något" som händer inom dig som du bara vet är "stort" och att den här personen är livsavgörande på något sätt. Ofta blir man mer eller mindre besatt av sin twin flame och du bara vet att efter detta möte kommer inget att vara detsamma inom dig. Det här beror på att Kundalini-energin börjar öka, du har kommit i större kontakt med er unika twin flame- energi, du ökar kontakten med din själ och Source i väldigt snabb takt och i samband med det så utvecklar du ofta din extrasensoriska perception, kommer i kontakt med kollektiva energier och mycket mer - d.v.s. din energimässiga och själsliga upplevelse av världen tar större plats inom dig  och du transformeras snabbt! Denna snabba och omvälvande personliga inre utveckling kan leda till personliga kriser, soul depression, Dark night of the Soul mm. Du står helt enkelt inför utmaningar som du inte ens kunnat föreställa dig, och detta ofta utan kunskap om vad som händer eller förståelse från människor i ditt liv. Det är därför det är viktigt att få stöd, kunskap och den rätta hjälpen så att du kan navigera i denna personlig upplevelse på bästa sätt för att må så bra som möjligt i processen.

Vad innebär det att du mött din andra hälft?
En soul mate eller twin flame connection i det fysiska betyder både en stark kärlek och hårt arbete, disciplin och uthållighet - oavsett om ni är tillsammans eller inte. Detta gäller inte alltid soul mates, men alltid twin flames  - eftersom twin flames är länkade i själen oavsett om ni är ett par eller inte, och ni delar även energikropp så allt som ni upplever och går igenom påverkar den andra. Twin flames kan inte kapa sin relation med Fri vilja, ni har skrivit kontrakt på att ni ska jobba er igenom vissa trauman och kontrakt - detta kan ni inte undgå. Att mer eller mindre omedvetet försöka fly och förtränga relationen är ofta en del av processen för en eller båda parter eftersom egot skyr de svårigheter som kommer upp till ytan för att de är så svåra att hantera. Men att egot flyr gör resan svårare och mer utdragen eftersom man motarbetar the Divine plan, det är därför som man även healar de delar av egot (som båda parter bär på) som föröker undvika relationen och istället stärker kontakten med själen - som ju har skrivit kontrakt på att detta ska komma upp till ytan för att transformeras och har kapacitet att hantera detta.  Man brukar prata om Runner och Chaser i twin flame-sammanhang, att en part strävar efter union i det fysiska och den andre stänger ute och motsträvar den fysiska relationen. Och oftast är det kvinnan som är den som är Chaser eftersom den kvinnliga energin bl.a. är mer uppkopplad mot Source och generellt  mer i kontakt med sina känslor än den manliga och därför känner twin flame- energin tydligare. Men även den som är Chaser bär på blockeringar och även rädsla för union som försvårar detta, och den kognitiva aspekten förvårar ofta genom att the Chaser inte själv ser sin egen del. Detta är en grundbult i relationen eftersom ni är byggda att spegla varandras trauman när ni inte själva ser dem, men med  rätt healing av rätt aspekter så kan hindren sopas bort ett efter ett och ni kan slippa så mycket smärta.

Varför relationen är så komplicerad
En twin flame - eller soul connection är en stark själsrelation. På en själsnivå finns det oftast få blockeringar och ni är  sammansmälta till mer eller mindre grad i ovillkorlig kärlek, och det är den kärleken ni känner när ni möts i det fysiska och det är den kärleken som är målet att ni ska vara i fullt ut i det fysiska. Men i den 3e och 4e dimensionen (3D-4D matrix), den fysiska, så har ni olika blockeringar som hindrar er från att vara i ovillkorlig kärlek till varandra. Ni bär bl.a. på kollektiva mallar för hur ni ska vara, bete er och värdera - som man som kvinna, som mamma, som pappa, som partner osv.. Dessa värderingar är ofta inte på den höga frekvens som ni befinner er på som själar och det gör att de utgör hinder och skapar konflikter. Ni har också individuella inre subpersonligheter som bär på trauman likväl som trauman från upp till tusentals livstider som ligger lagrade i energisystemet, och dessa utgör också hinder för att ni ska känna varandra energimässigt som de rena själar ni är.  Adderat till detta så är ni ofta i kontakt med trauman från er Soul group, extended Soul group och det mänskliga kollektivet. Allt detta ligger som blockeringar och fördunklar kontakten med er egen själ och er själsliga kontakt med med varandra. Ni har levt många livstider tillsamman och era relationer från dessa livstider färgar också er relation idag på många olika, ofta helt omedvetna, sätt. Ett virrvarr av filter och trauman skapar förväntningar, försvar och triggar starka känslor som kan göra relationen destruktiv. Men det finns hjälp, du kan förbättra relationen och komma närmare din twin flame eller soul mate här och Nu! Är du redo för en förändring?

Du är varmt välkommen att boka tid för Twin flame healing om du är i en stark soul connection eller har träffat din twin flame .

Namaste, Susanna <3


 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer