Varför är det så viktgt att acceptera sina känslor för sin twin flame?

Varför är det så viktigt att inte döma de känslor som man har för sin twin, oavsett om de är negativa eller positiva?

De allra flesta twin flame-relationer, oavsett om ni är i en relation eller inte, är väldigt utmanande - själsligt, känslomässigt, mentalt, existensiellt och fysiskt. Båda parter har starka känslor och slängs mellan hat, kärlek, tillit och misstro, vilja dela allt och stänga ute. I tvära kast. Det kan innebära att ena dagen älska sin twin flame till månen och tillbaka, för att dagen efter känna att man är osäker på om man är rätt för varandra eller att ena parten inte vill ha kontakt alls, för att en vecka senare höra av sig. Detta är otroligt slitsamt för båda parter. Och oavsett om man på ytan har avslutat relationen, båda eller en av er ”gått vidare” med en annan partner, så finns din twin och du alltid i varandras hjärtan. De allra flesta twin flame-relationer innebär stora känslomässiga utmaningar och slitningar på många plan, men vad vill de här känslorna säga er? Vad är den högre meningen?

Först och främst innebär utmaningarna en resa mot att uppnå självkärlek. Självkärlek är en stor del av uppstigningsprocessen (att stiga upp i vibration) och twin flame-relationens högsta syfte är att höja er energimässiga vibration, och genom er - mänsklighetens vibration. Du kommer på din resa mot självkärlek att möta negativ självbild, osynliga krav, osynliga värderingar och föreställningar gör att du växer i ljus och kärlek. Dessa kommer du att möta i ditt liv , i dina relationer och i din vardag. De ställer dig inför svåra val som gör att du behöver ta val som innebär den högsta kärleken till dig själv. Val gjorda i fullkomlig självkärlek är en viktig del av resan mot självkärlek.

En annan viktog del i att lära sig att älska sig själv är att älska och acceptera alla sina känslor, utan att döma, komma till en slutsats eller nödvändigtvis agera på dem - bara låta dem finnas.. Vi upplever allt genom våra känslor och upplever oss själva och vår värld genom våra känslor - men vi mår bättre av att bara vara i känslan, utan tankar, slutsatser eller analys. Att acceptera alla känslors existens är frihet och självkärlek.

Känslorna är din guide i twin flame-relationen och den inre resa som den innebär. När du väl kommit till stadiet när du kan tillåta dig att känna dina känslor i nuet - utan skam, skuld, dömand, tankar eller att försvarsmekanismer utlöses - då du kan låta dem flöda genom dig i medvetenhet, då har du kommit en bra bit på vägen.

Dina känslor visar nämligen vilka underliggande issues du har att förlösa för att uppnå den självutveckling som du måste göra för att återförenas med din twin flame. Din twin flame är din spegel - de känslor han/hon väcker i dig visar de de känslomässiga trauman du bär på som du behöver förlösa inom dig för att kunna återförenas med din twin i ovillkorlig kärlek.
Låt dem komma, flöda genom dig, titta på dem utan att döma, se vad de har att säga dig och låt dem lämna dig. Ställ dig frågor - är det någon speciell upplevelse som jag associerar den här känslan med? Har jag något minne till känslan? Vem var du med? Hur ser relationen med den personen ut, negativ eller positiv? I vilka situationer känner du känslan? Du kommer att få aha-upplevelser,  djupare förståelse och intuitiva budskap som gör att du går framåt och uppåt, i dig själv och i relationen. Att föra dagbok är ett väldigt bra sätt att göra detta. Då kan du också gå tillbaka och se hur du har utvecklats.

Om du fastnar i en negativ känsla så kan det vara läge att heala den. Oftast är det lågfrekventa känslor som skam, skuld och rädslor som gör att olika andra typer av lågfrekventa känslor hålls kvar inom oss. Men det finns enkla men effektiva healingverktyg som du kan använda själv. En del av dem finns på min YouTube-kanal, bl.a. i Daily energy clearing. Det fina med dessa färdiginspelade sessioner är att det enda du behöver fokusera på är att göra dem. Det är din uppgift, healingen sköter sig själv. Du healas djupare och djupare, fler aspekter av dig och djupare issues, ibland bara av att lyssna på samma session om och om igen. Sen kan det vara så att du fastnar eller känner att det är något inom dig som inte blir förlöst av den generella healing som dessa sessioner ger. Det är då det är läge för personlig healing, då har du något inom dig som din I AM presence behöver se mer detaljerat på och heala.

Destruktiva relationer i 3D stöder inte twin flame union
Acceptera din kärlek för din twin flame utan att tappa bort dig själv - tvärtom, hitta dig själv genom kärleken du känner inom dig. Ge inte bort din kraft till den fysiska relationen om den kretsar kring egot och negativa känslor och i konflikt osv. Bästa är då att inte fokusera på den fysiska relationen - vem som sa vad och när eller vad det betyder. Detta utspelar sig på egonivå och man mår bästa av att bara kapa med detta. I visas fall så skapar en destruktiv relation i 3D ännu mer karma. Kärleken som finns mellan twin flames, och som lever i er båda, är en stark kraft som bär på visdom och läkande i 5D och de anda högre dimensionerna. Men du ska fortfarande ha hälsosamma gränser. Destruktiva relationer skapar inte kärlek och ljus - och ofta ligger din lärdom i att lämna relationen. Fokusera på kärleken inom dig istället om ni är separerade eller i konflikt, den kommer att ge dig kraft, inre styrka, självförtroende och guida dig i vad du ska göra i både livsval och varje dag, och genom det så kommer er relation och ni själva att harmoniseras. För vissa är detta skifte i fokus en stor utmaning, och något som man behöver jobba med i privata sessioner, som Healing with your I AM presence - eftersom det i många fall innebär att man till viss del måste släppa taget om den fysiska relationen. Och allt som innebär separation, även om det är för det högsta bästa, triggar trauman och skrämmer många twin flames i deras djupaste kärna. Därför är det vanligt att många twin flames håller sig fast vid den fysiska relationen väldigt hårt, fast det är just det som gör att man inte kommer vidare.

I den healing som jag förmedlar så är det nästan alltid så att det som syns på ytan inte alls är det som pågår på högre eller lägre nivå. Är du i en kärleksfull och respektfull relation med din twin flame så uppstår det ändå ofta konfrontationer och konflikter. Och något som kan tyckas som en liten sak kan ofta avslöja avgörande svar på vad som pågår mellan er på själsnivå och avslöjar därmed också vad det är som behöver healas mellan er i relation till detta. Och att heala en eller flera issues kan ge otroligt stora skiftningar i hur du känner i dig själv och gentemot din twin flame och han eller hon gentemot dig. I många fall ersätts hopplöshet av hopp och tro, och polaritet och separation ersätts av förståelse och kärlek. Sen när ni löst denna issue, så kommer nästa upp till ytan - och man påbörjar en ny känslomässig berg-och-dal-bana med nästa issue. Det här är dynamiken hos twin flame relationer och det kan vara bra att veta.

Jag får ofta frågan “tar det jobbiga någonsin slut?”. Det är en fråga som kommer från känslan av hopplöshet och att man är utmattad av den ändlösa cirkeln av känslomässiga utmaningar. Svaret är att det blir bättre och lättare - du mår bättre och bättre, din twin mår bättre och bättre, livet blir lättare. Men det krävs tålamod, mod, målmedvetenhet. Men visst, det är tungt - den här relationens uppgift är stor. Tänk på att ni har levt tusentals, ibland tiotusentals livstider tillsammans. Det är mycket som ni upplevt i form av trauma, både som individer och tillsammans, som ni behöver förlösa.

Att ni träffats i det fysiska nu innebär att ni har skrivit själsliga kontrakt på att ni ska träffas i det fysiska och att ni ska jobba er igenom vissa issues i den här livstiden - på er väg till själslig och fysisk återförening. Det är inget ni kan välja bort. Twin flames som själar kan inte utnyttja friheten av den Fria viljan. Är ni Soul connection kan man som själ välja att inte vara i relationen denna livstiden, men twin flames kan inte det. Twin flames är bundna av sina själskontrakt eftersom uppdraget är för viktigt för mänskligheten. Så det är viktigt att förstå och acceptera att du är i en twin flame-relation och vad den innebär - men också att den inte behöver betyda att ni ska vara ett par. Och du kan inte förtränga din twin flame, den här relationen styrs inte av egot eller ens själen, den styrs på mycket hög nivå. När man accepterar och tar detta till sig så gör man sig öppen för den healing som finns till hjälp för twin flames från mycket höga dimensioner. Under healing kommer Intergalaktiska råd och high being in som är otroligt kraftfulla och som hjälper twin flames på så många interdimensionella nivåer så det kan vi inte ens greppa i denna dimensionen. Det är fantastisk och det hjälper twin flames bit för bit. Så det blir lättare, men det krävs också en hel del fokus på att heala.

Om du är twin flame eller misstänker att du träffat din twin flame och känner att du behöver hjälp så är du varmt välkommen att boka tid för healing. 

Ljus och värme, Susanna

DJUP HEALING FÖR TWIN FLAMES Twin flame healing webinar series
VIDEO Daily energy clearing för twin flames- samt förklaring av vad twin flames är
VIDEO Twin flamehealing webinar - frågor & svar
GRUNDKURS Advanced Souls: Discovering & learning about your abilities
FORTSÄTTNINGSKURS Advanced Souls:: Becoming your own healer

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.
 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer