TWIN FLAMES & DARK NIGHT OF THE SOUL

Är du i fasen där du fast i ditt ego och känner förvirring och undrar vad Twin flame relationen går ut på? Om du ska försöka “gå vidare”, om den bara innebär smärta och destruktivitet, ifrågasätter dig själv och vet du inte vad du ska göra med alla känslor?

Det här händer alla som träffar sin Twin flame, men om du hamnar i smärta till den graden att du känner stark ångest, depression eller upplever en livskris så upplever du förmodligen det som kallas Dark Night of the Soul. En Dark Night of the Soul upplevs som starka negativa känslor och/eller apati ofta medföljt av existentiella frågor. Det här är en Initiering av Ljus som är nödvändig för att du ska ta dig igenom smärtan och komma igenom på andra sidan. Och för att förstå varför du upplever detta så måste du se relationen ur rätt perspektiv - ur ett själsligt perspektiv. I denna artikel ska jag förenklat förklara fenomenet för dig som är relativt ny för Twin flame-resan.

Dark Night of the Soul - en Initiering av Ljus
Du kan se din andliga process och uppstigning av ljus, ascension, som en trappstege som leder till en sammansmältning av din själ. När du tar kliv uppåt på din ascension-trappa så kommer du att möta mörker/trauma/karma på varje trappsteg som du behöver rensa ut. Detta för att kunna ta del av det ljus, den visdom och den riklighet som finns på det trappsteget, på den nivån av ljus. Och för att kunna sammansmälta med den aspekten/aspekter av din själ som befinner sig på den nivån. Utrensningen av det mörker/karma/trauma som du möter på varje trappsteg är en initiering till mer ljus - processen kallas en Initiering av Ljus. Denna process upprepas gång på gång för varje trappsteg på din ascension-trappa. En initiering kan pågå i en veckor, månader eller år - helt beroende på vad just du möter under just den initieringen.

De steg som du tar upp på din ascension-trappa innebär att du sammansmälter med fler och fler av dina själsaspekter och slutligen med din I AM presence. I den här processen hjälper du Gaia (Jorden) att höja sin vibration. Detta gynnar alltså inte bara dig, utan också Gaia och hela mänskligheten. Eftersom att du i takt med att du sammansmälter med din själ och blir ljusare hjälper Gaia att höja sin vibration. Och det här är den ultimata anledningen till att du har träffat din Twin flame. Ditt möte med din Twin flame syftar till att trigga det mörker som du behöver rensa ut så att du kan växa spirituellt, sammansmälta med din själ och hjälpa Gaia höja sin vibration. Din Twin flame är alltså en katalysator för att trigga det mörker som du bär på och som du behöver rensa ut för att sammansmälta med din själ - och hjälpa Gaia höja sin vibration. Det är därför som du upplever att relationen är utmanande på olika sätt.

Att se sig själv och sin Twin flame relation i rätt perspektiv är viktigt
Du har levt hundratals, kanske tusentals livstider. Syftet med att du reinkarneras är för att du genom din mänskliga upplevelse ska bearbeta och upplösa karma, så att du kan växa spirituellt. (Varför du har karma från början att upplösa kan du läsa mer om i blogginlägget "Why does low frequency emotions create illnes and blocks?" - a channelled message.) Du bearbetar och upplöser karma för dig själv, för ditt släktled och för mänskligheten i stort, genom din mänskliga upplevelse. Det som du upplever som jobbigt här och nu. 

Och du har sedan du skapades som själ varit sammankopplad med din Twin flame energimässigt och själsmässigt. Ni har alltid varit sammankopplade genom tid & rum, oavsett om ni båda har varit reinkarnerade samtidigt i samma tidslinje (livstid) eller om en av er har varit kvar i det eteriska (inte i en kropp). Men under de livstider som ni båda reinkarneras samtidigt, och möts i den fysiska världen - då triggas en stor del trauma. Din Twin flame har till uppgift att trigga trauma, obehagliga upplevelser, osäkerhet, övergivenhet. ensamhet och göra så att du ifrågasätter allt du trott var sant och allt du trott var viktigt. Allt det som här till en utrensning av det gamla (mörker/trauma/karma) för att lämna plats för det nya (ljus och sammansmältning med din själ). Om detta sker på ett sätt så att man känslomässigt tappar greppet (vad vi kan kalla för deprimerad eller livskris) så går du igenom en Dark Night of the Soul.

Den här fasen kan pågå i flera år och du kan dippa otroligt mycket under den. Ifrågasätta ditt förnuft, dina värderingar, tro att du bara inbillar dig att du har en så speciell känsla med den här personen och samtidigt gå igenom förändringar i det yttre som att avsluta relationer, påbörja nya, flytta, byta jobb, bli sjukskriven eller utbilda sig. Du kan känna sig otroligt förvirrad, rotlös, ha lågt självförtroende och känna dig hopplös och deprimerad. Och det här är meningen; för att du ska lära dig och inse vissa saker.

Hur upplevs Dark Night of the Soul?
Dark night of the soul innebär precis vad det låter som, din själ går in i vad som känns som en svart natt som känns som den aldrig ska ta slut. Ofta så sker detta efter att man träffat sin twin flame, eftersom mötet med den här själen triggar trauma och kastar in dig i andra dimensioner, högre medvetande, andra tidslinjer och allt annat som din själ har tillgång till, och det ofta ganska tumultartat och in i vad som känns som inre kaos. 
Din upplevelse av the Dark night of the Soul kan innehålla följande element :
Din egen vibration börjar rekalibrera till en högre med en större acceleration och intensitet. 

Ditt ego börjar falla samman - vilket innebär förändrad självbild och värderingar kring vad som är viktigt för dig och i stort. Saker som var viktiga för dig faller bort och du “ser igenom” “ytliga” saker. Vad andra människor i ditt liv ser som viktiga eller roliga är inte längre viktiga eller givande för dig. I den här processen kan du börja undra vem du är.
Existentiell kris (som även hör samman med att egot skalas av) - ifrågasättande av din nuvarande världsbild, värderingar och normer - och därmed dig själv och din upplevelse av världen. Detta kan återföljas av misstro mot dig själv, brist på tillit till din intuition, ditt omdöme och dina känslor av rätt och fel - vilket leder till förvirring och osäkerhet.
Du ser att din yttre värld inte längre stämmer med ditt inre, men du har inte kraft eller mod att agera och gör de förändringar som krävs för att din inre och yttre värld ska överensstämma. Eller så vet du inte vad som behöver förändras.

Du kan uppleva det som att du bara kämpar för att hålla huvudet över ytan i all förvirring och smärta, har bara kraften att existera i det som är. Det återföljs ofta av en känsla av hopplöshet och kritiserande av dig själv.
Personer i ditt liv kan uppfatta dig som att du har förändrats, är avstängd eller överkänslig. Att du har dåligt omdöme eller “inte ställer upp”, har otydliga gränser, är besviken på dig, kritiserar dig för att du inte beter dig så som de förväntar sig osv.
Allt detta är övergående, oavsett hur hopplöst det känns

Utmaningar i din yttre värld
Dina relationer kommer att reagera på att du förändras. Många ser dig utifrån och kan inte relatera till allt det som pågår inom dig. Du kan komma att få kritik, men försök att hålla dig till din sanning - att du går igenom en spirituellt uppvaknande. För det är det som Dark Night of the Soul är, precis som alla andra Initieringar av Ljus som du kommer att möta. Inom dig pågår otroliga utmaningar och förändringar, som du ofta inte förstår eller kan greppa själv. Det pågår otroligt tunga saker på själsnivå, cellnivå, DNA-nivå, i dina subpersonligheter, ditt medvetande skiftar - ibland från dag till dag -  i denna kalibrering. Sjukvården och många andra som du har i ditt liv, vänner och familj, förstår ofta inte alls vad du går igenom. De kan inte relatera, om de inte har träffat sin twin flame, vilket innebär att man kastas in i en själslig torktumlare som skakar om dig på alla nivåer. Det är en intergalaktisk, interdimensionell upplevelse som bara kan förstås av de som gått eller går igenom den. Om du har turen att ha någon i ditt liv som också har träffat sin twin flame så har ni ofta helt vitt skilda upplevelser - men, en sak har ni gemensamt - djupet av upplevelsen. Att den är livsomvälvande och skakar om er i er innersta kärna. Och det enda du kan göra är att acceptera att detta är något som du går igenom och ha tillit till att det kommer att ge belöningar. Och göra healing för att underlätta processen.

Vad du kan göra för att må bättre
Det första som du ska göra varje dag är Daily energy clearing som finns på Goddess of Light healing´s YouTube-kanal. Vad den gör är att den renar dig från negativa och mörka energier och återkopplar dig med din själ, med ljus och Universum. När du återkopplar till din själ, till ljus, till Universum så kan de hjälpa dig. Det enda du behöver göra är att lyssna på den regelbundet för att möjliggöra för dina guider och Universum att hjälpa dig.  Du kommer inte att vara helt förskonad från smärta, En hel del behöver du känna dig igenom. Och du kommer att känna mer smärta under vissa perioder än andra, detta är en del av processen. Men Daily energy clearing tar udden av den och stärker dig långsiktigt för varje lyssning. 
Övriga healingkurser som hjälper Dig på din resa:
 Twin flame healing webinar serie 
För dig som vill heala dig och relationen och stärka kontakten med din Twin flame själ till själ. 4 timmar transformativ healing ingår.
Advanced Souls: Discovering & learning about your abilities
Grundkurs. För dig som är relativt ny för den spirituella världen och vill lära känna dig själv och dina mediala egenskaper som sensitiv, avancerad själ. 4 timmar transformativ healing ingår.
Advanced Souls: Becoming your own healer.
Fortsättningskurs. För dig som vill lära dig arbeta med pendeln som redskap för att kommunicera med Universum. Med dessa verktyg kan du transformera blockeringar. 4 timmar healing ingår.

Ord på vägen 
Oavsett hur din relation till din Twin flame ser ut i det yttre så kämpar ni båda på själsnivå med att komma tillbaka till varandra. För varje steg på er ascension-trappa som ni kommer upp till, genom era initieringar av ljus och upplösning av det mörker som ni överkommer på varje steg - så kommer ni närmare varandra själ till själ. Så glöm inte att din twin på själsnivå kämpar med att komma tillbaka till dig också, även om han/hon inte är medveten om det på personlighetsnivå. Om ni är separerade på initiativ av en av er, så kom ihåg - han/hon kämpar med sina initieringar för att komma närmare dig genom sammansmältning av sin själ. För det är genom en sammansmältning av själen som ni förenas, för det är på själsnivå er autentiska relation existerar.
Jag hoppas att detta kan hjälpa Dig, och Du är varmt välkommen att boka tid för healing.

MESSAGE FROM THE COMPANY OF HEAVEN
"You are greeted sweet one.

We are the Company of Heaven and this is a message concerning your Twin flame journey.

If you are on the Twin flame Journey You might be caught up in the entanglement of duality, polarity and illusion of the of the 3rd dimension. This dimensions and its webs of low vibrations will bring with it the believe that the Twin flame Journey is only about a romantic relationship. You will be caught up in the illusion that it is all about your union in the physical. 

We are here to remind You that The most important thing You need to know about the Twin flame Journey is that it is not about the union in the physical. In fact it is a union Soul to Soul. 

And It is Only Through your own Self exploration and understanding of Self that You will come into union with your Twin flame. It is only through your mindful Journey of Self Mastery and Soul embodiment and through union with YOUR Self that You will come into union with your beloved Twin flame.

Some of You are designed to be in a relationship in the 3rd dimension before You are able to unite Soul to Soul to the fullest degree. This to uncover, bring up to the surface and transform some of the trauma and low vibrational energies that You are here to dissolve through your physical experience. These relationships will be challenging, as You will face within the relationship, the low vibrations it is designed to bring up to the surface to dissolve. These relationships will be as challenging for You as if You where not in a relationship with your Twin flame. But both paths will bring you riches as intended by your unique Divine plan.

The happiness does not lie in togetherness in the physical, true happiness lies within the Soul and your merging with Self. 

So if You truly desire a union with your beloved Twin flame - be mindful, sweet one, of your state of consciousness and where your thoughts and focus linger. Is your energy focused on a relationship? Or is it focused on finding your true Self, taking steps towards Self Mastery and your inner strength that lies within? For this is the path that will lead You to emotional freedom and happiness. And union with your beloved Heart to Heart, Soul to Soul, Higher Self to Higher Self.

So within, so without.

We are the Company of Heaven"
.............................................................................................................................................................................
DJUP HEALING Twin flame healing webinar series
VIDEO Daily energy clearing för twin flames- samt förklaring av vad twin flames är
VIDEO Twin flamehealing webinar - frågor & svar

SELF EMPOWERMENT ♦ SELF MASTERY ♦ SOUL EMBODIMENT
GRUNDKURS Advanced Souls: Discovering & learning about your abilities
FORTSÄTTNINGSKURS Advanced Souls:: Becoming your own healer

Namasté, Susanna

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer