Ta kontroll över ditt negativa ego

Egot är de delar av dig som känner sig övergiven, inte sedd och inte hörd, inte bekräftad, oälskad, ovärdig, skamsen och arg. Som känner bitterhet, svartsjuka och som inte känner sig bra nog och som jämför sig med andra. Som känner allt det där som vi namnger som negativt. Det här är delar av dig, din mänskliga aspekt som lever här och nu i en kropp, som har upplevt sårande och traumatiska upplevelser under många livstider - och som ger sig i uttryck som dessa känslor. Det är också till viss del turaumatiserade delar av själen som manifesterar sig genom egot. 

Att vara medveten om egot, hur det manipulerar dig och att ta kontroll över egot är av största vikt för att du ska uppnå harmoni, inre frid, kunna hantera alla känslor och upplevelser, upplysning och inre gudning - det vill säga Self Mastery och Soul embodiment. Att ta kontroll över egot är också av vikt för dig som vill uppnå union på själsnivå med din Twin flame. 

VAD DU BEHÖVER VETA OM EGOT
Alla som har stigit ned i en mänsklig kropp har ett ego, mer eller mindre. Egot hör samman med kroppen och det mänskliga medvetandet och är en ofrånkomlig del av den mänskliga upplevelsen, även om din uppstigning i frekvens kommer att förminska egot genom Döden av egot på din uppstigningsresa.

Vi har ett positivt ego och ett negativt ego. Det positiva egot kan finna njutning i att känna sig vacker och i att ha vackra saker. Ett positivt ego kan njuta måttligt av enkla saker som mat och fina upplevelser. Ett positivt ego kan också med lugn och tillförsikt söka information rörande sin andliga resa och utveckling och sin twin flame-relation. Det negativa egot däremot är manipulativt och har ett ha-begär och ett veta-begär. Det vill ha svar och det vill veta - hur saker ligger till, vad som kommer att hända, med vem eller vilka, på vilket sätt, när och hur det kommer att gå.  Det kan också vilja ha sex, mat och kickar av olika slag i ett omåttlig eller obalanserad mängd. Detta på grund av att det negativa egot på grund av sin skadade natur och sin övergivenhet och desperation söker Trygghet. Och trygghet får det negativa egot genom att själv göra allt för att skapa en känsla av kontroll och av att bli bekräftad. Detta genom bland annat obalanserad mängd sex, mat, shopping, bekräftelsesökande och att vilja veta. Och ett negativt ego som har hamnat i desperation och djup känslomässig smärta skapar sin trygghet genom att styra dina känslor och tankar. Känslor och tankar som leder till handlingar så som att t.ex. shoppa, äta eller att söka upp medium till en obalanserad grad.

DÖDEN AV EGOT GER DET NEGATIVA EGOT DÖDSPANIK
Något som du bör vara uppmärksam på och som skapar dessa beteenden är ett negativt ego som går igenom Döden av Egot. Ett negativt ego som går igenom Döden av egot har dödspanik, Det griper efter allt som den kan tänkas för att inte dö. Det söker i panik efter bekräftelse och svar: Trygghet. Ju närmare döden det kommer desto mer vill det veta och ha - eftersom detta håller det vid liv. Men det är av största vikt att inte lyssna på ditt negativa ego när det vill ha och när det vill veta. Du måste låta det dö sin död. Det är en del av din uppstigningsprocess och det måste dö för att du ska uppnå det som du önskar - lycka och harmoni. Om du är i en twin flame relation så är ofta din twin flame föremål för detta gripande och sökande - tänk på att inte projicera ditt negativa egos dödspanik på din twin flame. Detta kan driva bort honom eller henne och i värsta fall skapa mer karma mellan er.

SÅ HANTERAR DU DITT NEGATIVA EGO
Ditt negativa ego tar gärna kontroll över dina känslor, och genom dina känslor så tar det kontroll över dina tankar, och tankar leder till handlingar som föder det. Födandet av det negativa egot skapar blockeringar mellan dig och allt som är i linje med ljus och kärlek, det vill säga; din sammansmältning med ditt Högre Jag, din guidning, din kontakt med Source, din inre frid, kraft och styrka, och din Twin flame. Istället för att följa ditt negativa egos ingivelse - stanna upp. Var i smärtan och lyssna på den och lär av den  istället för att kanalisera den in i något som ger en falsk trygghet och som skapar blockeringar. Värk ut smärtan så att den förvinner. Och du kan använda konstruktiva sätt att hantera smärtan när den är som svårast som är i linje med ljuset, till exempel:
- Ta en promenad
- Rita eller måla
- Prata med en klok vän som är objektiv
- Lyssna på de Healing with your I AM presence-sessioner som du har fått hos mig. i meditation
- Lyssna på healingen som finns på min Youtube 
- Lyssna på Solfeggio binural beats av hög Hertz 
- Skriv dagbok och försök att vara konstruktiv i din beskrivning av vad du känner, t.ex "Det här är känslorna som jag känner just nu: övergivenhet, bitterhet, sårad. Det gör ont i magen och jag har ångest etc." Fortsätt med att beskriva när i ditt liv som du har känt så här t.ex. "De här känslorna får mig att känna precis som jag gjorde när jag var var utfryst i skolan".  Skriv ned hur du kände då, hur känslorna relaterar till din livssituation nu och de insikter som kommer till dig. Det här hjälper dig att lära känna dig själv och hjälper till att förlösa smärtan genom att identifiera roten till den den här livstiden och skriva ned vad du känner. 

Du har Tryggheten inom dig - du behöver bara hitta den. Ha tålamod och ta dig igenom stormen som uppstår i Döden av Egot. Lyssna inte på ditt negtiva ego och vägra egot det det vill ha. Är du ihärdig, har fokus och intention och kanaliserar din energi på några av de ovanstpående tipsen varje gång du behöver distrahera ditt negativa ego, så kommer du hitta Tryggheten och lugnet. Döden av Egot kan ta många år, så var medveten om det negativa egot och hitta sätt för att ta kontroll över de impulser som det negativa egot ger. Kom ihåg - Döden av egot är en resa av självkännedom och djup personlig utveckling och det gör ont när knoppar brister och blir en blomma. Döden av Egot sker bit för bit i varje livstid för att du ska få belöningen av en större visdom, trygghet, upplysning och till större grad förkroppsliga ditt autentiska Jag. Det Jaget som din twin flame älskar mest av allt och det Jag som lever utifrån sin fulla potential och förmåga i upplysning, glädje och ljus.

Du är varmt välkommen att boka en healingsession som hjälper dig på din resa av ascension, Döden av egot och din Twin flame-resa. Jag förmedlar healing för att stödja ditt instigande i ljuset och din själ, där du har full kontakt med Source, Universum och all den kärlek och trygget som finns där. 

Du kan också välja att stå i din Kraft och själv lära dig att få svar direkt från Source genom att ta kursen Advanced Souls: Becoming your own healer. I den får du lära dig en teknik för att använda en pendel och cirkeldiagram med färdiga svar som vägleder dig att upplösa det som står mellan dig, ditt Högre Jag och Source. Genom materialet och vägledningen i denna kurs så får du verktyg för att själv upplösa trauma, konflikter och andra tunga energier som du bär på som kommer upp till ytan den här livstiden och i din vardag. Du får healing som renar dig som kanal i alla fyra klasser.
Innehållet i föreläsningarna fokuserar på att ge dig kunskap om vad inom dig och utifrån som blockerar svar från Source i ditt arbete med pendeln och du får kunskap om hur du ska använda materialet på bästa sätt. Föreläsningar blandas med workshops och varje klass avslutas med ca 30 minuters transformativ kanaliserad healing med fokus på att rena dig som kanal. Läs mer om innehållet och healingen i klasserna.

Om du är ny för 7-chakra-systemet, hur vi existerar i olika dimensioner och dina egna mediala sinnen etc. så rekommenderar jag att ta grundkursen Advanced Souls: Discovering & learning about your abilities innan fortsättningskursen Advanced Souls: Becoming your own healer. Den har fokus på att ge dig den kunskap som behövs för fortsättningskursen. i sex lättlyssnade delar så får du får en introduktion till den spirituella världen, höga ljusvarelser och dina mediala sinnen samt lära dig att hantera intryck som medial/högkänslig. 

Med ljus & värme, Susanna
ADVANCED SOULS: LEARNING & DISCOVERING ABOUT YOUR ABILITIES
ADVANCED SOULS: BECOMING YOUR OWN HEALER
BOKA SESSION

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.
 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer