kanaliserad healing från 7D-9D för dig som är twin flame, Indigo, Kristallbarn, Ljusarbetare eller annan Avancerad själ

För dig som är twin flame, Soul connection, Indigo, Kristallbarn, Ljusarbetare eller annan Avancerad själ. Kanaliserad healing som kommer genom i Healing with your I AM presence~sessioner är transformativ. Den skapas i samarbete med din I AM presence, dina guider, dina högre Jag av ljuset samt dina Akashic records.  Den syftar till att heala dina ego~aspekter samt traumatiserade delar av själen, som twin flame, Soul connection, Indigo, Kristallbarn, Ljusarbetare eller annan Avancerad själ, och implementera de koder av ljus som finns tillgängliga för mänskligheten i den här tiden i Gaia´s spirituella evolution så att du kan stiga mer fullt ut i Christ consciousness och stödja dig på din väg att uppnå Self Mastery, Soul embodiment, Self realization och optimal balans på alla plan.