Healing with your i am presence

Kanaliserad healing som kommer genom i Healing with your I AM presence~
sessioner är transformativ. Den sker i samarbete med din I AM presence, dina guider, dina högre Jag av ljuset samt dina Akashic records.  Den syftar till att heala dina ego~aspekter samt traumatiserade delar av själen och implementera de koder av ljus som finns tillgängliga för mänskligheten i den här tiden i Gaia´s spirituella evolution så att du kan stiga mer fullt ut i Christ consciousness och stödja dig på din väg att uppnå Self Mastery, Soul embodiment, Self realization och optimal balans på alla plan. Healingen sker i samarbete med din I AM presence.


 

healing with your i am presence, 75 min. 999 kr

Personligt kanaliserad healing från 7D~9D. Frekvenserna förmedlas på engelska. Fås på ljudfil. Du deltar inte under sessionen utan kan vara som vanligt i din vardag. Ta emot healingen i din session i minst 4 veckor. Healingen är djupt transformerande och renande.


 

healing with your i am presence, 75 minuter, med musik. 1111 kr

Personligt kanaliserad healing från 7D~9D. Frekvenserna förmedlas på engelska. Fås på ljudfil. Du deltar inte under sessionen utan kan vara som vanligt i din vardag. Ta emot healingen i din session i minst 4 veckor. Healingen är djupt transformerande och renande.


 

healing with your i am presence, 90 minuter, 1122 kr

Personligt kanaliserad healing från 7D~9D. Frekvenserna förmedlas på engelska. Fås på ljudfil. Du deltar inte under sessionen utan kan vara som vanligt i din vardag. Ta emot healingen i din session i minst 4 veckor. Healingen är djupt transformerande och renande.


 

healing with your i am presence, 90 minuter, med musik. 1222 kr

Personligt kanaliserad healing från 7D~9D. Frekvenserna förmedlas på engelska. Fås på ljudfil. Du deltar inte under sessionen utan kan vara som vanligt i din vardag. Ta emot healingen i din session i minst 4 veckor. Healingen är djupt transformerande och renande.


 

Viktigt att veta när du inleder din transformativa process

  • Följ din intuition och din guidning i bokning av dina sessioner, inom ramen av riktlinjen att boka sessioner med 4 veckor ~ högst 3 månader emellan för en långsiktig och stadig transformativ process.
  • Du kan kommer troligtvis att få övergående utrensningssymptom.


 

healing with your i am presence

Om sessionen

Personligt kanaliserad healing från 7D~9D inom Christ consciousness. Frekvenserna förmedlas på engelska. Fås på ljudfil. Du deltar inte under sessionen utan kan vara som vanligt i din vardag.

Bra att veta innan du bokar din session:

  • Din I AM presence jobbar tillsammans med Christed ETs, Gudar, Gudinnor och Uppstigna mästare inom Christ consciousness och healingen som förankras i 3D förmedlas från 7D~9D.
  • Healingen från dimension 7D~9D syftar till att stärka dig och främja optimal balans på alla plan ~ på din resa mot Soul embodiment och Self Mastery. Enligt lagen om attraktion så faller ditt inre och yttre liv på plats i resonans med det. Detta är ett långsiktigt arbete som innebär regelbundna sessioner över längre tid.
  • Det är viktigt att du tillåter minst 4 veckor mellan sessionerna.


 

under & efter sessionen

Under Healing with your I AM presence~sessionerna får du kanaliserad healing som skapas i samarbete med din I AM presence, dina guider, dina Högre Jag av ljuset samt dina Akashic records faciliterad av Goddess of Light healing och Susanna Sannö. 


Dina guider och dina högre Jag samt din Akashic record guide har full insyn i dig som själ och ger dig unik healing för att stödja dig i din andliga utveckling och uppstigning (ascension) i Christ consciousness på din väg mot Self Mastery och Soul embodiment.

Du behöver inte göra något speciellt under sessionen, utan kan vara som vanligt i din vardag. 

Du tar emot healingen på högre nivåer när sessionen sker. Men du tar emot den i alla dina lägre mänskliga aspekter vid lyssning av ljudfilen. Det är också vid lyssning av ljudfilen som du tar emot den Light transmission (överföring av ljus) som sker via ljudvågor.


 

implementera healingen

  • Ta emot healingen i meditation 1~2 gånger i veckan, eller enligt personlig rekommendation, under en period för att implementera healingen fullt ut. Följ din intuition och guidning inom de ungefärliga ramarna för rekommendationen.
  • Ta emot healingen i medtitation.
  • Lyssna på healingen så som du lyssnar på musik, slappna av och ta emot.
  • Om du vill ta del av den information som förmedlas, så lyssnar du på sessionen i ditt fullt vakna tillstånd.
  • Lyssna på hela sessionen för full effekt. Du kan också dela upp lyssningen av sessionen under flera dagar. Var uppmärksam på att du ska grunda dig extra om du delar upp lyssningen av din session.


 

så går det till

1. Du bokar din session på Boka Direkt. Läs din bokningsbekräftelse från noreply@bokadirekt.se som innehåller betalningsinformation och annan viktig information. Betalning ska alltid vara inne innan sessionen startar.

2. Du får efter sluttiden tillgång till din session genom en länk på din registrerade mail. Det kan ta 1~4 timmar efter din sessions sluttid innan du får tillgång till din session.

3. Lyssna på din inspelade session i meditation ca 1~2 gånger i veckan under en period för att implementera healingen.

4. Boka dina sessioner 1 ~ 3 månder emellan.

Du hittar mer information om healingen under fliken Kanaliserade budskap


 

regelbundna sessioner

Följ din intuition och din guidning i bokning av dina sessioner, inom ramen av riktlinjen att boka sessioner med 1 månad ~ 3 månader emellan för att stödja din expansion och andliga utveckling på bästa sätt. Du expanderar gradvis för varje session på din väg mot optimal balans på alla plan, Self Mastery och Soul embodiment. 


 

mer om kanaliserad transformativ healing

Healingen förmedlad i Healing with your I AM presence~sessioner är djupt transformerande och förlöser trauman, negativa energier, negativa energisträngar, själskontrakt m.m. samt reparerar, expanderar och kopplar upp ditt energisystem mot Source i en komplex process som går in i en ny fas av utveckling för varje ny session. Du implementerar under din healingprocess bland annat de nya I AM Avatar resurrection codes som finns tillgängliga för mänskligheten som vibrerar inom frekvensspektrumen av Diamond, Crystalline, Rainbow, Platinum light, och tar emot de Heart frequencies av ljuset som förmedlas från högre dimensioner. Läs mer om healingen på Startsidan och under Kanaliserade budskap.

ETT URVAL AV VAD SESSIONERNA INNEHÅLLER & GER DIG:
~ Implementerar Diamond, Crystalline, Platinum & Rainbow light codes inom the 5D Matrix Templates. Implementerar nya energi~mallar som vibrerar av ljus och kärlek
~ Heart frequencies & patterns inom the 5D Matrix Templates. 
~ Transformerar 3D Matrix programming & mallar (templates). Rensar bl.a. ut gamla mallar av negativa värderingar och föreställningar
~ Kapar negativa energisträngar ~ som skapats av dina karmatiska kontrakt och dina trauman och relationer i tidigare liv etc.
~ Unika healingverktyg förmedlat från de högre dimensionerna
~ Rening från negativ programmering, implantat, parasiter, negativa kristaller etc.
~ Uppgradering, rening och expansion av ditt energisystem
~ Healing av relationer & trauma från all dina liv i dina celler, DNA, energisystem & på själsnivå
~ Light language transmissons
~ Återställer kontakten med Universum/Source & Spirit
m.m i samarbete med dina Akashic records och din I AM presence