om Susanna

Om du är en avancerad själ så är du här på ett själsligt uppdrag i ljusets tjänst. och det är genom din uppstigning i frekvens (ascension) som du stiger in i din fulla förmåga att heala och att sprida ljus. Du kan vara Twin flame, Indigobarn, Star Seed eller ljusarbetare med uppgift att sprida visdom, kärlek och ljus genom att förkroppsliga Ditt autentiska Jag (ditt Högre Jag) och din I AM presence.

Den multidimensionella healingen som Susanna har till uppgift att förankra på det jordliga planet syftar till att stödja dig på den resan och stödja din sammansmältning med ditt Divine Self. Healingen kommer från 7D-9D och har till syfte att transformera trauma och andra lågfrekventa energier som du bär på samt implementera nya Diamond Light Codes, I AM Avatar resurrection codes, Golden Christ Consciousness Codes och Divine Heart Frequencies - de ljuskoder och energi-mallar som stödjer dig att expandera i ljus. I healingprocessen så kan du också förvänta dig att din hälsa på alla plan förbättras.


Susanna är channeler, Gudinnan av Ljus, Överprästinna och en av de många Bevararna av koderna i detta Solsystem (Keeper), som bygger pelarna för den Nya jorden. Hon är här för att bidra till att väcka alla de gudomliga feminina mallarna i hjärtat och själen i varje inkarnerat varelse. Som en äkta gudinna är hon i service av mallarna och de Tempel av Ljus som är anslutna till Gudinnan av Ljus, Renhet, Visdom och Fertilitet. Hon jobbar på frekvenserna Violett, Diamantvitt, Silver Platinum vitt, Rosa, Christed ET´s Elohim och 1st order of Angels: Seraphim. 

Healing with your I AM presence-sessioner skapas i samarbete med Råd, Styrelser, Delegater, Sändebud, och Uppstigna Mästare, Gudar och Gudinnor inom the Great White Brotherhood of Light samt Christed ET´s och din I AM presence, och förankrar bland annat energi och healing från Templen av Ljus, Moder Maria, Maria Magdalena, Jesus Kristus, El Moria, Sanat Kumara, Ärkeängeln Sandalphon, Ärkeängeln Michael, Lord Buddha, Horus, Gudinnan Durga, Lady Isis och Lady Nada samt de Christed ET´s i The 12 Star Councils of Light ~ Arcturians, Sirians, Pleiadians, Andromedans, Alpha centurians, Antarians, Niburians, Venusians, Vegans, Lyrans och The Order of Melchizedek. Energin faciliteras av the Holy Spirit och är av 100% ljus.

Self~realization   Soul~embodiment   Self Mastery