Hur vet jag om jag är indigo, kristallbarn, avancerad själ, star seed, sensitive soul? Hjälp för avancerade själar - Goddess of Light healing, Stockholm

twin flames

Kanaliserad healing från 7D~9D för att hjälpa Dig på din väg mot Soul embodiment, Self Mastery & Twin flame union 


 

healing with your I AM presence

Personligt kanaliserad healing från 7D-9D. Frekvenserna förmedlas på engelska. Fås på ljudfil. Du deltar inte under sessionen utan kan vara som vanligt i din vardag. Ta emot healingen i din session i minst 1 månad.


 

Healingserie, 4 sessioner: Healing your twin flame or soul connetion relationship

Healingserie på ljudfil med fyra kanaliserade healingsessioner för att transformera blockeringar för dig och din twin flame eller Soul connection för att stödja er förening Hjärta till Hjärta, Själ till Själ. 


 

Viktigt att veta när du inleder din transformativa process

 • Följ din intuition och din guidning i bokning av dina sessioner, inom ramen av riktlinjen att boka sessioner med 1 ~ 3 månader emellan för en långsiktig och stadig transformativ process.
 • Du kan kommer troligtvis att få övergående utrensningssymptom.


 

"Stor tacksamhet till dig Susanna för den fina ljussjäl du är och för att du hjälper Gaia och mig med din kraftfulla healing. Jag har träffat många healers genom åren, men healingen jag får av dig hjälper mig väldigt djupt. Jag är på mitt 13 år som twinflame, jag förstår så mycket mer nu vilken resa jag är med på." 

Tobias, Stockholm
Healing with your I AM presence sessioner & Twin flame healing webinar serie

Bra att veta innan du bokar din session:

 • Susanna får inte information om framtiden, detaljer om personers privata situation eller andra skeenden i 3D etc. 
 • Healingen som kommer igenom förmedlas från 7D~9D.
 • Healingen från dimension 7D~9D syftar till att stärka dig och främja optimal balans på alla plan ~ på din resa mot Soul embodiment och Self Mastery. Enligt lagen om attraktion så faller ditt fysiska liv på plats i resonans med det. Detta är ett långsiktigt arbete som innebär flera regelbundna sessioner.
 • Boka dina sessioner 1~3 månader emellan för en djupgående och långsiktig transformation. 


 

Den transformativa healing som kanaliseras under sessionen Healing with your I AM presence stödjer den bearbetning av karma och trauma som Twin flames har till uppgift att förlösa både för sig själva, och allra oftast också sina släktled och Gaia.  

Twin flame union sker på själsnivå och syftar inte på en fysisk union, även om en fysik relation ofta är ett resultat av en större grad av Twin flame union på själsnivå. Twin flame union är ett resultat av din högre grad av Soul embodiment och Self Mastery, eftersom det är genom Self mastery och Soul embodiment som du uppnår Self realization (självinsikt) vilket är avgörande steg mot Twin flame union så att du och din Twin flame kan utföra er Soul mission fullt ut ~ det fysiska eller från högre dimensioner.  Healingen som kommer igenom i kanaliserade sessioner är från 7D~9D och hjälper dig på din resa av ascension mot Soul embodiment och Self mastery.

Healingen är från högre dimensioner stödjer denna expansion i ljus ~ den expansion i ljus som även ger de egenskaper som hjälper er att klara av att hantera er själsliga relation i en fysisk kropp med allt vad det innebär. Healingen transformerar programmering, mallar, själskontrakt, kapar negativa energisträngar, healar det här livet och tidigare liv samt aktiverar din egen och er gemensamma Soul mission. Den hjälper er att göra allt det själsliga arbete som ni är här för att göra. Dina guider och dina högre Jag samt din Akashic record guide har full insyn i dig som själ och ger dig unik healing för att hjälpa dig på din resa av ascension.

Ofta så finns det mycket negativa och mörka energier och blockerar twin flames från union på själsnivå. Även känslor och upplevelser från tidigare liv tillsammans hindrar, såväl som energier från grupper av själar som ni är länkade till samt era förfäder som ger upphov till blockeringar i relationen. Men detta är transformerbart och denna healing är mycket precis, vilket innebär att din I AM presence tillsammans med High beings healar känslor, upplevelser och energier som blockerar er.


 

hur vet man att man har träffat sin twin flame?

Ofta så vet man intuitivt att det är något väldigt speciellt med personen som är din twin flame, men det några kännetecken som skiljer en twin flame från en vanlig förälskelse. Några av dessa är:

 • Ofta så är det stor åldersskillnad mellan er ~ det är inte ovanligt med 10 års skillnad eller mer.
 • Synkronisiteter gjorde så att ni möttes ~ det känns som att det var meningen.
 • Båda känner som att ni förflyttas i tid och rum när ni är med varandra.
 • Båda känner som om ni alltid har känt varandra.
 • Svårt att hitta ord för att beskriva vad ni känner ~ känns magiskt mellan er.
 • Båda känner initialt en enormt stor dragningskraft ~ många beskriver detta som besatthet.
 • Många upplever en slags hat~kärlek, man kan inte vara med sin twin flame men inte heller utan.
 • Din twin flame finns alltid i dina tankar och i ditt hjärta, alltid närvarande.
 • Du kan ha känslan av att din twin flame är en del av dig.
 •  Det är vanligt att twin flames är från olika länder och kulturer ~ detta för att ni har som själsliga uppdrag att hela t.ex. obalanser och motsättningar i kulturer, historiska trauman mellan länder, utbyta energi mellan era respektive länder och på andra sätt bidra till läkningen av länder på högre nivå.
 

Detta är några av de många saker som kännetecknar Twin flames, men det allra viktigaste är den intuitiva känslan ~ relationen känns annorlunda, äkta och djup, Har du träffat din Twin flame så har du träffat den person som kommer att accelerera din ascension, som kommer att trigga djupa trauman, karma och mörka energier upp till ytan för er båda. Det här är det primära syftet med relationen. Att möta trauma, karma och mörka energier som kommer upp till ytan i samband med att du får kontakt med din twin flame i det fysiska är en utmanande resa för de allra flesta och relationen med din twin flame bör inte förväxlas med en romantisk idealiserad kärleksrelation, som du kan uppleva med t.ex. en harmonisk Soulmate~relation eller annan harmonisk Soul connection ~ det vill säga en relation på Soul~nivå (själs~nivå). Twin flame-relationen existerar på I AM presence~nivå och syftar till accelererad personlig och spirituell utveckling först och främst ~ vilket innebär att den romantiska kärleksrelationen på det jordliga planet är sekundär. Och det innebär att även om du/ni känner stark kärlek och förälskelse så är den här personen den person som kommer att föra upp dina mörkaste rum till ytan.


 

S.K Falsk twin flame

Det är vanligt att man innan man träffar sin twin flame träffar en stark karmatisk Soul connection ~ som kan förväxlas med twin flame. Ibland kallas detta för en "falsk twin flame", eftersom man kan förväxla den här personen med sin twin flame. Syftet med ditt möte med en stark karmatisk Soul connection ~ är att genom mötet med denna Soul connecion genomgå den personliga utveckling som du behöver för att förbereda dig för den ytterligare djupa personliga utveckling som ett möte med din twin flame innebär. Återigen så handlar mötet ~ med den starka Soul connection som föregår mötet med din twin flame ~ om Dig och Din personliga utveckling, och ska inte förväxlas med den romantiska idealiserade relation som du kan komma att uppleva med en Soulmate eller harmonisk Soul connection.

Vill du ha hjälp på din/er resa så börja processen med att rena dig varje dag genom Daily Energy Clearing för Twin flames.


 

vad är twin flames?

Twin flames kan beskrivas som enäggstvillingar på I AM presence~nivå. Två själar som speglar varandras trauman ~ och ljus. Ni är två individuella personer som kan beskrivas ha en I AM presence som är delad i två. Detta är alltså en relation på I AM presence~nvå, och känns annorlunda än fysisk attraktion och vanlig förälskelse. Den har ytterligare en dimension ~ den på I AM presence~nivå ~ som gör att relationen går djupare. Eftersom ni är av samma själ så har ni energilänkar mellan era energisystem och det är också därför som Twin flames känner en stark energimässig kontakt med varandra. Detta gör också att den ena personens sinnestillstånd påverkar den andre ~ oavsett avstånd och tid. Går din twin flame igenom något svårt så kan du känna dig låg, på samma sätt kan du känna dig glad och tillfreds om din Twin flame mår bra. Twin flames kan också tänka på liknande sätt, ha samma fokus och ha telepatisk kontakt. Många twin flames är dock i polaritet med varandra. Det innebär att du och din Twin flame kan uppleva det motsatta ~ att man tänker och känner helt annorlunda ~ både om relationen och gällande värderingar och visioner. Dessa twin flames är ofta i vad som brukar kallas Runner/Chaser~dynamiken, där den ena vill vara i en relation med sin Twin flame och den andra vill inte. Det är inte svart eller vitt på detta sätt, utan parterna kan växla emellan att vara den som håller fast och den som flyr relationen i 3D, eftersom trauman som ska upplösas gör sig tillkänna i faser. Runner/Chaser~dynamiken har också många olika komplicerade aspekter som inte bara handlar om att den ena flyr och den andra jagar i 3D ~ utan att det finns en högre mening med upplevelsen att den ena håller fast och de andra motsrävar. Upplevelsen av att den ena flyr och den andra jagar beskriver hur du upplever relationen i det fysiska (3D) ~ men det viktigaste att veta om sin Twin flame är att ni båda speglar både ert ljus och era trauman. Det är dessa trauman som spelar ut i relationen i form av konflikter, Runner/Chaser~dynamik och känslomässig smärta. Det kan alltså finnas en högre mening, och vara för er bådas Högsta bästa, att ni inte ska vara i en relation med varandra och/eller ha kontakt. Precis som det kan vara meningen att ni ska vara i en relation och/eller ha kontakt.

Det viktigaste att veta om varför du träffade din Twin flame är: 
Twin flame~relationen syftar inte till att uppfylla din illusion av romantisk kärlek. Illusionen av romantisk kärlek är en del av 3D Matrix programmering. Tvärtom så syftar mötet med din Twin flame till att du ska få inre upplevelser som gör att du över tid genomskådar och bryter gamla mänskliga mönster, så som t.ex. illusionen av att romantisk kärlek är äkta kärlek.
Det innebär att över tid på djupet bryta med tex. gamla konventioner, värderingar och det som du tidigare trodde var viktigt för dig som människa och i en kärleksrelation. Det här för att du ska börja fungera utifrån nya mönster (5D Matrix templates) och skapa en förmåga till att uppleva och leva utifrån ovillkorlig kärlek i alla relationer.


 

varför hjälper healing twin flames?

Twin flames har upplevelser och trauman mellan sig från många livstider som påverkar relationen i grunden. Det upplösandet av dessa trauman som som bidrar till att uppnå:

 • Soul embodiment: sammansmälta själen i kroppen och förkroppsliga sin själ,
 • Self Mastery: att stiga in i sin fulla potential och kraft som varelse av ljus.
 • Twin flame union: union på själsnivå.


Ni har också själsliga uppdrag och kontrakt som påverkar er relation, hur ni mår och de utmaningar som ni möter i det yttre och inre.  Det är detta som Twin flames och Soul connections upplever, och det är därför som vanlig terapi och den logik inte fungerar för twin flame~relationen. Ni bär också på cellminnen och minnen i ert DNA som påverkar er. På en själsnivå är det oftast inte mycket blockeringar, även om delar av själen också kan vara traumatiserad, men i er själsliga kontakt upplevs den starka och rena kärlek som är Er unika energimässiga Twin flame~mall. Det är denna energimässiga mall som är målet att ni ska aktivera och återförenas i genom Soul embodiment och Self Mastery i full Self realization. Men eftersom Twin flames har som uppgift att rensa ut trauma, inte bara för sig själva, utan för många olika grupper av själar så kan vägen till återförening på själsnivå och fysisk nivå vara utmanande, Dessa blockeringar och trauman är det som ofta upplevs mellan par i en Twin flame~relation. På Ego~nivå så ser man oftast inte hela den här bilden utan ger sig själv eller sin Twin flame skulden för den smärta som uppstår mellan er. Men ni har skrivit kontrakt på att ni ska förlösa vissa trauman under denn livstid för att komma närmare Soul embodiment och Self Mastery i full Self realization, och därför så kommer ni att på en själslig nivå oundvikligt att dras till varandra och ni kan inte undvika de känslor som ni triggar i varandra.

Är du i en Twin flame~ eller stark Soul connection~relation så kan healingen stödja dig att uppnå Soul embodiment, Self Mastery och Self realization.


 


 


 

Self realization ♦ Soul embodiment ♦ Self mastery