light transmissions ~ Healing för twin flames & andra avancerade själar

Transformerande Light Transmissions syftar till att expandera ditt Solar Light Consiousness, öka din kontakt med Source, stödja din Twin flame union och stödja läkningen av dina lägre ljuskroppar samt stödja din sammansmältning med ditt högre medvetande, ditt högre Jag samt din I AM presence


 

om Transformerande Light transmissions

Light Transmission betyder Ljusöverföring eller "sändning av ljus". De  förmedlar healing genom ljud-,  färg- och energifrekvenser. De samverkar med dina celler och hela din varelse på kvantnivå.

De transformativa och helande Light Transmissions som jag förmedlar är en unik kanaliserad överföring av ljus vid ett specifikt tillfälle. En specifik Light Transmission förmedlar unikt ljus, information och energifrekvenser som sker vid ett givet unikt tillfälle.

Varje enskild unik Light Transmission är en session då det sker en överföring av ljus från 7e~12e dimensionen. Ljusöverföringen sker genom min I AM presence fömedlad av rösten av min Angelic Seraphim Over~Soul.

Att lyssna på inspelningen av en sådan sänding och överföring av ljus ger samma healing som att delta live vid själva sändningen i Zoom. Inspelningen fungerar som ett energimässigt avtryck av den healing som förmedlas genom tid och rum.

Healingen återupplevs och återimplementeras på kvantnivå vid varje lyssning. Därmed så kan samma Light Transmission, på samma sätt som Personliga sessioner, ge fördjupad healing vid varje lyssning. Vid varje lyssning så medskapar du också unik healing med din I AM presence.


 

Skillnaden mellan Personlig session och Light Transmissions

I både Personliga sessioner och mina transformativa och helande Light Transmissions så tar du emot healing genom ljud-,  färg- och energifrekvenser som samverkar med dina celler och hela din varelse på kvantnivå. Skillnaden mellan Transformerande Light Transmissions och en Personlig session är att dina personliga sessioner innehåller och förmedlar personlig healing och personliga budskap.

En personlig session är, som namnet antyder, en session som är personligt anpassad för dig i samarbete med dina personliga och heliga själsarkiv (Akashic Records/Akashakrönika) till skillnad mot Light Transmissions som förmedlas till en grupp av själar. Du tar emot light transmissions i dina personliga sessioner också, men de är personligt anpassade för dig och förmedlas från dina guider och dina Akashic Records. I både Light Transmissions och i personliga sessioner hjälper dock din I AM presence dig att implementera healingen.


 

varje light transmission skapas och förmedlas i samarete med höga ljusvarelser

Transformativa och helande Light Transmissions, överföringar av ljus, sker precis som vid personliga sessioner, i samarbete med the Planetary Spiritual Hierarchy, The Order of Melchizedek, The Brotherhood Of The Light och the Sisterhood Of The Rose. Vissa Light Transmissions överbelyses och faciliteras av de gudomliga utomjordingarna, the Christed Extra Terrestrials: the Pleiadians, Arcturians, Sirians, Andromedans m.fl. Mina egna Christed ET Selves, min I AM presence och Högre Jag av ljuset samskapar Light Transmissions med dessa varelser av 100% ljus med syftet att läka dig samt stödja dig i att expandera i ljus och uppnå Self Mastery, Soul~embodiment och Self~realization.


 

Långsiktig och djupgående Healing med Light Transmissions

Du kan som Twin flame, ljusarbetare, indigo eller Starseed välja att läka dig, stödja din uppstigning (ascension) och växa spirituellt med hjälp av din I AM presence endast genom Light Transmissions.

Light Transmissions är transformerande, läkande och personlighetsutvecklande men ger inte en lika djupgående efterföljande transformation, utrensning och implementering som personliga sessioner. Light Transmissions har fokus på att öka din ljusgrad, avancera ditt energisystem och implementera 5D ljuskoder och 5D ljusmallar. De passar Twin flames och andra avancerade själar på uppstigningsresan och expansion i ljus.

Om du tar Personliga sessioner regelbundet så kan du även delta i Light Transmissions som ett komplement, eftersom Light Transmissions inte går djupt in i dina Akashic Records och inte ger samma djupgående utrensning. Light Transmissions kan faktiskt stödja dig genom tuffa utrensningar, eftersom Light Transmissions fokuserar på att implementera och öka ditt ljus. 


 

starta din läkande resa med Light Transmissions

Transformerande och healande Light Transmissions fås på ljudfil i webbshopen. Nedan hittar du ett urval av Light Transmissions som startar din transformerande och läkande resa idag! Du kan lyssna på vilken session du vill i vilken ordning du vill eftersom varje session är fristående. Följ din känsla och intuition i ditt val och välj den session som känns intressant och rätt för dig.

Du har en unik möjlighet att delta under sändningen av dessa Light Transmissions. Jag förmedlar nya Light Transmissions varje månad live som tele~webinars på distans i Zoom. När du bokar en Live Light Transmission så får du som bonus en inspelning på ljudfil, Det gör att du har möjlighet att ta emot sessionen i efterhand om du inte har möjlighet att delta live. Bra att veta är att Live Light Transmissions i Zoom sker endast med utgående ljud och du som deltagare hörs och syns inte.

Info om live Light Transmissions får du genom att följa mig på FacebookInstagram eller anmäla dig till nyhetsbreven.

Varmt välkommen på ditt nästa steg av ascension!

Urval av TRANSFORMATIVA HEALANDE LIGHT TRANSMISSIONS, 333 KR