1. Transforming fear

Pris:
333 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
00001
Typ:
Transforming fear
Antal:
Denna ljudfil innehåller en 60 min. lång healingsession med fokus på att transformera rädsla. Vi har alla omedvetna rädslor som vi bär på, och de utgör blockeringar för att vi ska kunna manifestera vår Divine plan och det som är för vårt högsta bästa - och må så bra inombords som vi har potentialen till! Denna session fokuserar på att transformera detta.

Genom denna transformativa healingsession får du ta emot ljus, energi och healing från Gudar, Gudinnor och Ascended Masters genom en kanaliserad transmission, samtidigt som du har möjlighet att själv visualisera utifrån de instruktioner som ges och därmed förstärks effekten. Healingen initieras under sessionen och pågår vanligtvis under dagar eller veckor. Denna session är en del av en serie sessioner som är utformade att komplettera varandra, djupet av healing stegras och under seriens gång så är intentionen att rensa ut trauma och därmed skifta din energi till en mer positiv och möjliggöra för positiva skiften på många olika plan inom dig och i ditt liv att ske. Är du ny för denna form av healing så rekommenderas att du startar med session 1. Transforming fear. 

Transforming fear
Rädsla är ett stort ämne, eftersom alla har upplevt trauma i detta och tidigare liv som har skapat rädsla. På många områden, oavsett om det gäller en kärleksrelation, hitta sin livsmening och sitt kall, finna klarhet i vilken väg man ska gå och gällande klarhet i små och stora beslut i vardagen, så kommer vi ofta till samma punkt som blockerar - rädsla. Olika trauman i nuvarande eller tidigare liv som skapat rädslor kan manifestera sig som t.ex. höjdskräck, spindelfobi, oro över pengar eller känsla av att inte ha förmåga eller brist på tro att du kan förverkliga din lycka. Dessa tidigare upplevelser kan ha skapat rädsla för engagemang, rädsla för att bli dömd, rädsla för att bli övergiven, rädsla för att förlora, rädsla för misslyckande, rädsla för att älska och så vidare. De känslor och upplevelser som är kopplade till rädsla, och som på så sätt föder rädslan, är ofta helt omedvetna och går väldigt djupt. Dessa kan vara mycket betydelsefullt att heala för att  må bättre, hitta din inneboende kraft samt uppnå personlig utveckling och inre balans.

Du får under denna session bl.a. healing av ditt Inre barn och får healing av Moder Maria och Lady Kuan Yin. Du får healing av känslan av rädsla för övergivenhet, att bli sårad, rädsla för att öppna upp och intimitet, att ta emot kärlek, att ge kärlek, att bli lämnad ensam, ledsamhet och gråt som du bär på i chakran och organ. Du blir hållen av Moder Maria och Kuan Yin och blir befriad från dessa känslor i en skyddande kärleksenergi. Energimässiga connections som inte är för ditt högsta bästa och kollektiva energier rensas ut samt negativa, mörka energier och trauma från bl.a. tidigare liv healas. Du blir påfylld av att vara värdefull på chakranivå och subpersonlighetsnivå samt healas av den violetta flamman på olika nivåer av Dig.

Här hittar du en inspelning där du kan höra ett exempel på healingen som jag förmedlar, som inleds med en introduktion: https://youtu.be/FgDmg2bImtM

ANVÄNDNING
Du kan lyssna på den här sessionen regelbundet för att för att få en djup healing och transformation av de rädslor som du bär på. Du behöver inte lyssna på orden eller förstå allt för att ta emot healingen eftersom den delvis är en transmission (energiöverföring genom ljud) och delvis är healing som sker av high being oavsett om du förstår eller lyssnar till orden. En förståelse av orden och att själv visualisera förstärker dock effekten. Detta brukar man bli mottaglig för efter ett par lyssningar. Rekommenderat är att du lyssnar på den regelbundet under en period, och därefter när du känner att rädsla kommer upp till ytan. Hur lång tid du bör vänta mellan varje lyssning är högst individuellt, beroende på att allas healingprocess ser olika ut, men ett riktmärke är som mest 1 gång per dag och inte mer än 3 månader emellan. Varje lyssning adresserar olika händelser och trauman på olika nivåer eftersom healingen sker i lager och faser.