2. Healing Your Relationships

Pris:
333 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
00002
Typ:
Healing Your Relationships
Antal:
Denna ljudfil innehåller en 60 min. lång healingsession med fokus på att transformera de negativa känslor, energier och blockeringar som finns mellan dig och dina nära relationer. Vi har alla relationer från tidigare liv med våra nära och kära som både när oss men också blockerar oss från att vi ska kunna manifestera vår Divine plan och det som är för vårt högsta bästa - och må så bra inombords som vi har potentialen till! Denna session fokuserar på att transformera detta.

Genom denna transformativa healingsession får du ta emot ljus, energi och healing från Gudar, Gudinnor och Ascended Masters genom en kanaliserad transmission, samtidigt som du har möjlighet att själv visualisera utifrån de instruktioner som ges och därmed förstärks effekten. Healingen initieras under sessionen och pågår vanligtvis under dagar eller veckor. Denna session är en del av en serie sessioner som är utformade att komplettera varandra, djupet av healing stegras och under seriens gång så är intentionen att rensa ut trauma och därmed skifta din energi till en mer positiv och möjliggöra för positiva skiften på många olika plan inom dig och i ditt liv att ske. Är du ny för denna form av healing så rekommenderas att du startar med session 1. Transforming fear. 

Healing your relationships
Alla har vi relationer och de flesta har någon relation som ger upphov till smärta, frustration, konflikter eller ilska. Många av våra nära relationer - med familj, vänner, kollegor osv. - är själar som vi har haft relationer med i tidigare liv. Vad man upplevt i relationer i detta liv och i tidigare liv påverkar dig och, precis som rädslor, kan dessa känslor ligga som omedvetna blockeringar i oss och hindrar oss från att leva utifrån dem vi verkligen är och därmed från att få kontakt med den inre positiva kraft som vår själ besitter. Genom att hela relationerna så befrias båda parter från konflikter, trauma, förväntningar, roller, krav och negativitet som blockerat och det gör att du får större möjlighet att leva utifrån ditt autentiska Jag, som är starkt, balanserat, modigt och glädjefyllt. Under denna session så var också intentionen att stärka kontakten med din soulmate eller twin flame - som endast sker om du vill detta och om det är för ditt högsta bästa. Alla har en twin flame, även om denna inte alltid är reinkarnerad - och att få kontakt med sin twin flame på själsnivå innebär en större kontakt med sin själ och den positiva kraft som ni tillsammans besitter, vilket främjar dig på alla plan. 

Den healing som kommer in under denna session har intentionen att transformera bl.a. lågfrekventa energier från trauman i familj och släktled i 1a, 2a och 3e chakrat som rensar ut negativ självbild och begränsande föreställningar om hur ”jag bör vara och inte”- som tex. barn och förälder, transformerar de känslor som uppstått i att omedvetet använda sin 2a chakra-energi på ett felaktigt sätt genom att omedvetet ge av sin 2-chakra-energi i utbyte mot accepterande, sex och kärlek t.ex.. Intentionen är också att rensa ut energier kopplade till begränsande tankemönster, värderingar och föreställningar i 2a och 3e chakrat samt stärka det högre jagets kontakt med Source. Balanserade Gudinnor tar tillbaka kraften och integriteten i de aspekter, bl.a. det Inre barnet och Gudinnan, som kan vara försvagade av dessa.

Här hittar du en inspelning där du kan höra ett exempel på healingen som jag förmedlar, som inleds med en introduktion: https://youtu.be/FgDmg2bImtM

ANVÄNDNING
Denna session kan du lyssna på regelbundet för att för att få en djup healing och transformation av de känslor som är kopplat till relationer i vilka du i detta och tidigare liv upplevt trauma och konflikter. Du behöver inte lyssna på orden eller förstå allt för att ta emot healingen eftersom den delvis är en transmission (energiöverföring genom ljud) och delvis är healing som sker av high being oavsett om du förstår eller lyssnar till orden. En förståelse av orden och att själv visualisera förstärker dock effekten. Detta brukar man bli mottaglig för efter ett par lyssningar. Rekommenderat är att du lyssnar på den regelbundet under en period, och därefter när du känner att trauma och konflikter kopplat till dessa relationer kommer upp till ytan. Hur lång tid du bör vänta mellan varje lyssning är högst individuellt, beroende på att allas healingprocess ser olika ut, men ett riktmärke är som mest 1 gång per dag och inte mer än 3 månader emellan. Varje lyssning adresserar olika händelser och trauman på olika nivåer eftersom healingen sker i lager och faser.