4. Manifesting!

Pris:
333 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
P1832134
Typ:
Manifesting
Antal:
Denna ljudfil innehåller 60 min. lång healingsession med fokus på att transformera blockeringar som hindrar din förmåga att manifestera. Vi har under de tidigare sessionerna i denna serie om fyra healingworkshops upplöst blockeringar i relationer, olika rädslor rädslor samt ökat din kontakt med din inre kraft - och nu fortsätter vi med att bereda vägen för dig så att du kan använda den kraften att manifestera det som är för ditt högsta bästa.'

Genom denna transformativa healingsession får du ta emot ljus, energi och healing från Gudar, Gudinnor och Ascended Masters genom en kanaliserad transmission, samtidigt som du har möjlighet att själv visualisera utifrån de instruktioner som ges och därmed förstärks effekten. Healingen initieras under sessionen och pågår vanligtvis under dagar eller veckor. Denna session är en del av en serie sessioner som är utformade att komplettera varandra, djupet av healing stegras och under seriens gång så är intentionen att rensa ut trauma och därmed skifta din energi till en mer positiv och möjliggöra för positiva skiften på många olika plan inom dig och i ditt liv att ske. Är du ny för denna form av healing så rekommenderas att du startar med session 1. Transforming fear. 

Manifesting!
Att manifestera handlar om att ha förmågan att ha kontakt med sin inre kraft, ge sig hän till din Divine plan, att våga följa intuition, ha tro på dig själv och din förmåga samt tillit till Universum och till det som sker. Men även stärka intuitionen så att man gör val som leder till manifestation av det högsta bästa. Viktiga aspekter är även att få tillgång till sin kreativitet och sin kraft att handla utifrån intuition utan ansträngning.
Denna session fokuserar -  till skillnad mot tidigare sessioner som fokuserar på att förlösa blockeringar - större del på att koppla upp dig med högre dimensioner och Christed Star beings samt samarbeta med dem för att aktivera dina extrasensoriska sinnen/klara sinnen (ESP/clair senses), aktivera din personliga Merkaba samt connecta dina chakrer med Christed star beings och därmed med deras hjälp balansera dem med deras specifika högfrekventa energifrekvenser.

Här hittar du en inspelning där du kan höra ett exempel på healingen som jag förmedlar, som inleds med en introduktion: https://youtu.be/FgDmg2bImtM

ANVÄNDNING
Denna session kan du lyssna på regelbundet för att för att få en djup healing och transformation. Du behöver inte lyssna på orden eller förstå allt för att ta emot healingen eftersom den delvis är en transmission (energiöverföring genom ljud) och delvis är healing som sker av high being oavsett om du förstår eller lyssnar till orden. En förståelse av orden och att själv visualisera förstärker dock effekten. Detta brukar man bli mottaglig för efter ett par lyssningar. Rekommenderat är att du lyssnar på den regelbundet under en period, och därefter när du känner att trauma och konflikter kopplat till dessa teman kommer upp till ytan. Hur lång tid du bör vänta mellan varje lyssning är högst individuellt, beroende på att allas healingprocess ser olika ut, men ett riktmärke är som mest 1 gång per dag och inte längre än 3 månader emellan. Varje lyssning adresseras Dina olika personliga händelser och trauman på olika nivåer både från detta och tidigare liv, eftersom healingen sker i lager och faser.