Healingserie 4 delar - Stepping into the new You

Pris:
1 500 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
P1832137
Antal:
Beställningar gjorda 10/7-10/8 2020 skickas den 10/8

Kanaliserad healing utan föreläsning.

Detta paket innehåller healingsessionerna:
  • Transforming fear
  • Healing Your Relationships
  • Awake Your Goddess Power
  • Manifesting! 
Healingen i dessa ljudfiler sker på samma sätt som vid privata sessioner. Genom en överföring av ljus, information och energi samt healing utförd av höga ljusvarelser -  transformeras de negativa energier och trauman som du bär på i dina chakran, ditt energisystem och traumatiserade delar av själen. 

Genom dessa transformativa healingsessioner får du ta emot ljus, energi och healing från Gudar, Gudinnor och Ascended Masters genom en kanaliserad transmission, samtidigt som du har möjlighet att själv visualisera utifrån de instruktioner som ges och därmed förstärks effekten. Healingen initieras under sessionen och pågår vanligtvis under dagar eller veckor. Dessa sessioners teman är utformade att komplettera varandra. Djupet av healingen stegras och under seriens gång så är intentionen med healingen att rensa ut trauma och därmed skifta din energi till en mer positiv och möjliggöra för positiva skiften på många olika plan inom dig och i ditt liv att ske.  Starta med att lyssna på session 1 och därefter 2, 3 och 4.

SESSION 1 - TRANSFORMING FEAR
Denna ljudfil innehåller 60 min. lång healingsession med fokus på att transformera rädsla. Rädsla är ett stort ämne, eftersom alla har upplevt trauma i detta och tidigare liv som har skapat rädsla. På många områden, oavsett om det gäller en kärleksrelation, hitta sin livsmening och sitt kall, finna klarhet i vilken väg man ska gå och gällande klarhet i små och stora beslut i vardagen, så kommer vi ofta till samma punkt som blockerar - rädsla. Olika trauman i nuvarande eller tidigare liv som skapat rädslor kan manifestera sig som t.ex. höjdskräck, spindelfobi, oro över pengar eller känsla av att inte ha förmåga eller brist på tro att du kan förverkliga din lycka. Dessa tidigare upplevelser kan ha skapat rädsla för engagemang, rädsla för att bli dömd, rädsla för att bli övergiven, rädsla för att förlora, rädsla för misslyckande, rädsla för att älska och så vidare. De känslor och upplevelser som är kopplade till rädsla, och som på så sätt föder rädslan, är ofta helt omedvetna och går väldigt djupt. Dessa kan vara mycket betydelsefullt att heala för att  må bättre, hitta din inneboende kraft samt uppnå personlig utveckling och inre balans.


SESSION 2 - HEALING YOUR RELATIONSHIPS
Denna ljudfil innehåller en 60 min. lång healingsession med fokus på att transformera de känslor och energier som finns mellan dig och dina nära relationer. Alla har vi relationer och de flesta har någon relation som ger upphov till smärta, frustration, konflikter eller ilska. Många av våra nära relationer - med familj, vänner, kollegor osv. - är själar som vi har haft relationer med i tidigare liv. Vad man upplevt i relationer i detta liv och i tidigare liv påverkar dig och, precis som rädslor, kan dessa känslor ligga som omedvetna blockeringar i oss och hindrar oss från att leva utifrån dem vi verkligen är och därmed från att få kontakt med den inre positiva kraft som vår själ besitter. Genom att hela relationerna så befrias båda parter från konflikter, trauma, förväntningar, roller, krav och negativitet som blockerat och det gör att du får större möjlighet att leva utifrån ditt autentiska Jag, som är starkt, balanserat, modigt och glädjefyllt. Under denna session så är också intentionen att stärka kontakten med din soulmate eller twin flame - som endast sker om du vill detta och om det är för ditt högsta bästa. Alla har en twin flame, även om denna inte alltid är reinkarnerad - och att få kontakt med sin twin flame på själsnivå innebär en större kontakt med sin själ och den positiva kraft som ni tillsammans besitter, vilket främjar dig på alla plan. 

Den healing som kommer in under denna session har intentionen att transformera bl.a. lågfrekventa energier från trauman i familj och släktled i 1a, 2a och 3e chakrat som rensar ut negativ självbild och begränsande föreställningar om hur ”jag bör vara och inte”- som tex. barn och förälder, transformerar de känslor som uppstått i att omedvetet använda sin 2a chakra-energi på ett felaktigt sätt genom att omedvetet ge av sin 2-chakra-energi i utbyte mot accepterande, sex och kärlek t.ex.. Intentionen är också att rensa ut energier kopplade till begränsande tankemönster, värderingar och föreställningar i 2a och 3e chakrat samt stärka det högre jagets kontakt med Source. Balanserade Gudinnor tar tillbaka kraften och integriteten i de aspekter, bl.a. det Inre barnet och Gudinnan, som kan vara försvagade av dessa.

SESSION 3 - AWAKE YOUR GODDESS POWER
Denna ljudfil innehåller en 60 min. lång healingsession med fokus på att öka din förmåga att stiga in i din inre kraft, ditt ljus och därmed få större klarhet i vem du är, vad du vill och få ett naturligt driv att göra det du vill! Vi bär alla på omedvetna blockeringar och föreställningar om vem man “bör vara” och vad man “kan göra”, kopplat till samhälle, erfarenheter, familj, släkt och det kollektiva medvetandet. Negativa föreställningar och värderingar är blockeringar som är transformerbara och går att upplösa så att du får större kontakt med vad Du vill och vad Du kan som inte är färgat av dessa och återfår kontakten med ditt autenstiska Jag, ditt Högre jag, samt en naturlig inre kraft och vilja att göra det som är den Högre meningen för Dig. Som i alla mina sessioner så får även grundläggande energiskydd, grundning samt energirening av ditt energisystem, bl.a. dina chakrer, din aura och dina meridianer. All healing och energirening förstärks och går djupare för varje lyssning, och du kan därför uppleva att olika lyssningar ger olika healing. Denna workshop ligger efter workshopsen då vi arbetar med att rensa undan rädslor och cleara relationer, vilket banar vägen för denna transformation!

Du får healing av 1a, 2a, 3e och 4e chakrat och specifika energier, bla. kollektiva, personliga och energier från ditt släktled, som blockerar din inre Gudinna. En aktivering av din självkärlek och aktivering av din inre Gudinna sker genom en visualisering och du får strakt skydd för din kropp, din aura och energifält.

SESSION 4 - MANIFESTING!
Denna ljudfil innehåller 60 min. lång healingsession med fokus på att transformera blockeringar som hindrar din förmåga att manifestera. Vi har under de tidigare sessionerna i denna serie upplöst blockeringar i relationer, rädsla och ökat din kontakt med din inre kraft - och nu fortsätter vi med att bereda vägen för dig så att du kan använda den kraften att manifestera det som är för ditt högsta bästa. Att manifestera handlar om att ha förmågan att ha kontakt med sin inre kraft, ge sig hän till din Divine plan, att våga följa intuition, ha tro på dig själv och din förmåga samt tillit till Universum och till det som sker. Men även stärka intuitionen så att man gör val som leder till manifestation av det högsta bästa. Viktiga aspekter är även att få tillgång till sin kreativitet och sin kraft att handla utifrån intuition utan ansträngning.

Denna session fokuserar -  till skillnad mot tidigare sessioner som fokuserar på att förlösa blockeringar - större del på att koppla upp dig med högre dimensioner och Christed Star beings samt samarbeta med dem för att aktivera dina extrasensoriska sinnen/klara sinnen (ESP/clair senses), aktivera din personliga Merkaba samt connecta dina chakrer med Christed star beings och därmed med deras hjälp balansera dem med deras specifika högfrekventa energifrekvenser.


ANVÄNDNING
Dessa sessioner bör du lyssna på regelbundet för att för att få en djup healing och transformation. Arbeta med en session i taget och starta med session 1 och därefter 2, 3 samt 4. Lyssna på sessionen 1-3 gånger, eller fler,  innan du går över till nästa. Lyssna på din intuition och låt den guida dig i vad just Du behöver.

Du behöver inte lyssna på orden eller förstå allt för att ta emot healingen eftersom den delvis är en transmission (energiöverföring genom ljud) och delvis är healing som sker av high being oavsett om du förstår eller lyssnar till orden. En förståelse av orden och att själv visualisera förstärker dock effekten. Detta brukar man bli mottaglig för efter ett par lyssningar. Rekommenderat är att du lyssnar på den regelbundet under en period, och därefter när du känner att trauma och konflikter kopplat till dessa teman kommer upp till ytan. Hur lång tid du bör vänta mellan varje lyssning är högst individuellt, beroende på att allas healingprocess ser olika ut, men ett riktmärke är som mest 1 gång per dag och inte längre än 3 månader emellan. Varje lyssning adresseras Dina olika personliga händelser och trauman på olika nivåer både från detta och tidigare liv, eftersom healingen sker i lager och faser.