Self empowerment    •    Self Mastery    •   Soul embodiment 

Are you ready to transform and receive from the Universe?

Välkommen till Goddess of Light healing!
 

Susanna Sannö är en kanal mellan Dig och Universum - hon arbetar som intuitiv healer, föreläsare, spirituell coach och förmedlar kanaliserad healing i privata sessioner, kurser, workshops och webinars i Stockholm och på distans. 


 


 

" Transformera trauma och andra lågfrekventa energier som du bär på och få en större kontakt med din I AM presence, Christ consciousness och uppnå Self Mastery"


 


 


 

Denna video är en inspelning av ett webinar som förmedlar energirening och som startar med en introduktion av Susanna där hon berättar om värdegrunderna för den Transformativa healing som hon förmedlar. Läs mer om Transformativ healing


 

 

 

 

 

 


 


 


 


 

om

Din hälsa och balans på alla plan är det viktigaste du har, och denna kommer inifrån. Alla våra fysiska strukturer, våra känslor och vårt energisystem är sammanlänkade i ett komplext samspel där kärnan är vår minsta beståndsdel, energi. Genom att energimässigt balansera alla de system som bygger upp den du är så kan du harmoniseras och balanseras. Genom de healingfrekvenser som Susanna förmedlar vid sessionerna - Healing & guidance, Healing with your I AM presence, Akashic record reading samt Reconnective healing  - så kan du optimera din balans på cellnivå.


 

kanaliserad transformativ healing

Kärnan i Susannas arbete är att förmedla kanaliserad healing som transformerar de trauman som du upplevt genom din existens som ligger lagrade som energi i ditt energisystem och som kan skapa känslomässig och fysisk obalans.
I detta arbete ingår bland annat att kapa negativa energisträngar, skriva om och cancellera karmiska kontrakt, uppdatera ditt energisystem och läka känslor och upplevelser i relationer så att du ska kunna få tillgång till dina Högre Jag och Ljus för att hela dig - allt övervakat och utfört i samarbete med din I AM presence,


personlig transformation

Susannas kall är att kanalisera healing som transformerar Dig så att du uppnår optimal balans. Detta sker genom en healing av ditt energisystem samt dina relationer. Därför kan denna healing beskrivas som terapeutisk healing. Vid dessa sessioner samarbetar hon med gudar, gudinnor, uppstigna mästare och christed ET´s från 100% ljus och förmedlar healing av specifika personliga blockeringar och trauman i ditt energisystem och din själ, därav den terapeutiska effekten då klienter kan upplösa specifika trauman och upplevelser i olika relationer från detta och tidigare liv. 

Det kan vara så att du känner att du har en inre potential som du vill leva ut men vet inte riktigt hur, går igenom en stor förändring i ditt liv som du vill hitta sätt att hantera eller vill stressa ned och hitta balans. Du kanske har relationsproblem, känner en tomhet, känner brist på livsmening eller har ett specifikt fysiskt problem men inte vet vad det beror på. Kanske i kombination med värk eller problem med matvanor. Dessa problem är ofta relaterade till uppstigning i frekvens (ascension) och då kan transformation genom healing vara något som gör att du hittar styrkan, lugnet, balansen, livsmeningen och glädjen - förutsättningen är att du är öppen, mottaglig och redo att ta emot.


 

Exempel på tillstånd som har förbättrats för klienter:

 ►  Relationer

 ►  Känslomässiga tillstånd som utbrändhet, ångest och stress
 ►   Energi
 ►  Glädje
 ►   Fysiska värk-, sjukdoms- och smärttillstånd som migrän, IBS, muskelvärk och PMS.

 ►  Livsmening  
 ► Klarhet kring livsrikning