Are you ready to transform and receive from the Universe?

Välkommen till Goddess of Light healing!
 

Susanna Sannö är en kanal mellan Dig och Universum - hon arbetar som intuitiv healer, utbildare, spirituell coach och kroppsterapeut och förmedlar kanaliserad healing i privata sessioner, kurser, workshops och webinars i Stockholm och på distans samt ger Helande kroppsbehandlingar med mottagning i Stockholm och Lidköping.


 


 

" Transformera trauma och andra lågfrekventa energier som du bär på och kom i kontakt med högfrekventa koder, mallar och nätverk och få en större kontakt med din I AM presence och Christ consciousness - som aktiverar din soul mission och en sammansmältning med ditt sanna Jag "


 


 


 

Denna video är en inspelning av ett webinar som förmedlar energirening och som startar med en introduktion av Susanna där hon berättar om värdegrunderna för den Transformativa healing som hon förmedlar. Läs mer om Transformativ healing


 

 

 

 

 

 


 


 


 


 

Healingfrekvenser

transformativ healing

Kärnan i Susannas arbete är att genom healing transformera de trauman som du upplevt genom din existens som ligger lagrade som energi i ditt energisystem och som kan skapa känslomässig och fysisk obalans.


 

reconnective healing

Susanna förmedlar även Reconnective healing som certifierad Reconnective Healing Foundational Practitioner 

 

om

Din hälsa och balans på alla plan är det viktigaste du har, och denna kommer inifrån. Alla våra fysiska strukturer, våra känslor och vårt energisystem är sammanlänkade i ett komplext samspel där kärnan är vår minsta beståndsdel, energi. Genom att energimässigt balansera alla de system som bygger upp den du är så kan du harmoniseras och balanseras. Genom de healingfrekvenser som Susanna förmedlar vid - Transformativ healing, Twin flame healingReconnective healing samt Helande kroppsbehandling - så kan du optimera din balans på cellnivå.


personlig transformation

Susannas största kall är att kanalisera Transformativ healing, som kan beskrivas som terapeutisk healing. Vid dessa sessioner samarbetar hon med gudar, gudinnor, uppstigna mästare och christed ET´s från 100% ljus och förmedlar healing av specifika personliga blockeringar och trauman i ditt energisystem och din själ, därav den terapeutiska effekten då klienter kan upplösa specifika trauman och upplevelser i olika relationer från detta och tidigare liv. 

Det kan vara så att du känner att du har en inre potential som du vill leva ut men vet inte riktigt hur, går igenom en stor förändring i ditt liv som du vill hitta sätt att hantera eller vill stressa ned och hitta balans. Du kanske har relationsproblem, känner en tomhet, känner brist på livsmening eller har ett specifikt fysiskt problem men inte vet vad det beror på. Kanske i kombination med värk eller problem med matvanor. Dessa problem är ofta relaterade till uppstigning i frekvens (ascension) och då kan transformation genom healing vara något som gör att du hittar styrkan, lugnet, balansen, livsmeningen och glädjen - förutsättningen är att du är öppen, mottaglig och redo att ta emot.


 

Exempel på tillstånd som har förbättrats för klienter:

 ►  Relationer

 ►  Känslomässiga tillstånd som utbrändhet, ångest och stress
 ►   Energi
 ►  Glädje
 ►   Fysiska värk-, sjukdoms- och smärttillstånd som migrän, IBS, muskelvärk och PMS.

 ►  Livsmening