Are you ready to transform and receive from the Universe?

Välkommen till Goddess of Light healing!
 

Susanna Sannö är en kanal mellan Dig och Universum - hon arbetar som intuitiv healer, utbildare, spirituell coach och kroppsterapeut och förmedlar kanaliserad healing i privata sessioner, kurser, workshops och webinars i Stockholm och på distans samt ger Helande kroppsbehandlingar med mottagning i Stockholm och Lidköping.


 


 


 

 

 


 

Arbeta med din egen healingprocess genom att få healing via ljudfiler - var och när du vill i din egen takt


 


 

reconnective healing

Susanna förmedlar Reconnective healing som certifierad Reconnective Healing Foundational Practitioner
- läs mer om denna fantastiska healing här. 

 

om

Din hälsa och balans på alla plan är det viktigaste du har, och denna kommer inifrån. Alla våra fysiska strukturer, våra känslor och vårt energisystem är sammanlänkade i ett komplext samspel där kärnan är vår minsta beståndsdel, energi. Genom att energimässigt balansera alla de system som bygger upp den du är så kan du harmoniseras och balanseras. Genom den healing från 5 dimensionen och uppåt som förmedlas genom Susanna så kan du optimera din balans på cellnivå.


 


 

Exempel på tillstånd som har förbättrats för klienter:

► Relationer

► Känslomässiga tillstånd som utbrändhet, ångest och stress
►  Energi
 ►  Glädje
 ►  Fysiska värk-, sjukdoms- och smärttillstånd som migrän, IBS, muskelvärk och PMS.

 ► Livsmening  

    

Denna video är en inspelning av ett webinar som förmedlar energirening och som startar med en introduktion av Susanna där hon berättar  om värdegrunderna för den Transformativa healing som hon förmedlar. 

personlig transformation

Kärnan i  Susannas arbete är att genom healing transformera de trauman som ligger lagrade som energi i ditt energisystem. Genom att transformera denna stagnerade energi så kan du hitta vägen till glädje, balans och välmående både känslomässigt, psykiskt och fysiskt. 

Det kan vara så att du känner att du har en inre potential som du vill leva ut men vet inte riktigt hur, går igenom en stor förändring i ditt liv som du vill hitta sätt att hantera eller vill stressa ned och hitta balans. Du kanske har relationsproblem, känner en tomhet, känner brist på livsmening eller har ett specifikt fysiskt problem men inte vet vad det beror på. Kanske i kombination med värk eller problem med matvanor. Då är transformation genom healing något som gör att du hittar styrkan, lugnet, balansen och glädjen - den enda förutsättningen är att du är öppen och mottaglig.