Kanaliserad healing från 7D-9D för att hjälpa dig på din resa mot Self mastery & Soul embodiment
Varmt välkomna Star Seeds, Indigobarn, Kristallbarn, Twin flames, Soul connections, Light workers & andra Avancerade själar

Välkommen till Goddess of Light healing
 

Susanna Sannö är channeler & intuitiv healer och förmedlar healing från 7D-9D som syftar till att stödja dig som avancerad själ på din uppstignings-resa mot Soul embodient, Self Mastery, Twin flame union och Soul mission.


 


 

NYTT WEBINAR!

333 kr


 

VAD ANDRA HAR SAGT:

"Tack Susanna. Du kom som en hjälpande ängel till mig. Jag känner jättestor tacksamhet o skillnad i min energi, den känns inte alls lika tung o negativ. Den vibrerar på en annan nivå o känns som en varm kram. Du gjorde ett fantastiskt jobb på den korta tiden. Jag går i annan behandling, men detta når en helt annan nivå. TACK."

Sara, 42 år, Stockholm


 

"Wow!! Säger jag bara, såå kraftfullt, renande och utrensande, rogivande och stärkande, knappt så att ord kan beskriva. Tusen tack!  All Ljus o kärlek" 

Isabella, 39 år, Sweden


 

" För det första vill jag säga tack! Jag känner en så stor tacksamhet över att få vara en del av denna kurs. Du har svar på många frågor jag under lång tid undrat över och känt mig ensam om att ha. Allt du förmedlat i denna kursen har gett mig svar på så mycket saker jag känt och känt mig ensam om att känna. Tack för din varma och läkande energi. Du inspirerar till att lära känna sig själv och sprider lugn och kärlek."

Rebecka, 23 år, Kungälv, kursdeltagare 


 

"Stor tacksamhet till dig Susanna för den fina ljussjäl du är och för att du hjälper Gaia och mig med din kraftfulla healing. Jag har träffat många healers genom åren, men healingen jag får av dig hjälper mig väldigt djupt.
Jag är på mitt 13 år som twinflame, jag förstår så mycket mer nu vilken resa jag är med på." 

Tobias, Stockholm


 


 

Om du är en avancerad själ så är du här på ett själsligt uppdrag i ljusets tjänst. och det är genom din uppstigning i frekvens (ascension) som du stiger in i din fulla förmåga att heala och att sprida ljus. Du kan vara Twin flame, Indigobarn, Star Seed eller ljusarbetare med uppgift att sprida visdom, kärlek och ljus genom att förkroppsliga Ditt autentiska Jag, dina multidimensionella Högre Jag. Den multidimensionella healingen som Susanna kanaliserar har till uppgift att hjälpa dig på den resan och stödja din sammansmältning med dina Högre Jag. Healingen som Susanna kanaliserar är från 7D-9D och har till syfte att transformera trauma och andra lågfrekventa energier som du bär på samt implementera de nya Diamond Light Codes, Golden Christ Consciousness Codes and Divine Heart Frequencies - ljuskoder. och energi-mallar - som stödjer dig att expandera i ljus. Du opitimerar din kropps energisystem och därmed din länk till det nätverk av energi och ljus som är Universum. Healingen stöder en större kontakt med dina Högre Jag och din I AM presence, Christ consciousness och uppnår allt större grad av Self Mastery och Soul embodiment.


 


 

healingserier på ljudfil

I denna serie om 4 sessisoner a´ 60 minuter så får du ta del av kanaliserad healing för att Läka rädsla. Hela dina relationer, Ta fram din inre Gudinna (som man eller kvinna) samt ta fram din kraft att Manifestera. Dessa fyra sessioner är designade att komplettera varandra och du får fördjupad healing för varje session. 

 

 
I den här serien om 4 sessioner á 90 minuter så får du som träffat din Twin flame eller en stark Soul connection ta del av en föreläsning efterföljt av en healingsession för att läka de sår och stärka de aspekter av dig relaterade till seriens olika teman: Transformera Runner/Chaser dynamiken, Första hjälpen för Twin flames, Ska jag vara med min Twin flame eller Soul connection? samt Du är en Twin flame Gud & Gudinna! Den lämpar sig för dig som är relativt ny på Twinflame- eller Soul connection-resan eller för dig som vill ha ett nytt perspektiv på relationen.

 

healingkurser på ljudfil

GRUNDKURS


Välkomment till en kurs för dig som är känslig för energier och vill lära känna dig själv

Är du känslig för energier så har du mediala sinnen. Det är dom som gör det möjligt för dig att känna och förnimma saker som vissa andra inte kan. I den här serien så får du lära dig mer om dina mediala sinnen, om energi och den spirituella världen i en serie lättlyssnade föreläsningar. Du får lära dig hur du kan tolka dina sinnen, vad energi är och hur energi påverkar dig. Varje föreläsning efterföljs av en healingsession på 30 minuter vars fokus är att hjälpa dig med de utmaningar som man har som sensitiv - bland annat genom att rena din energi och stärka ditt energiskydd.

Nivå: Grundkurs 

FORTSÄTTNINGSKURS

Stig in i din kraft - välkommen till en kurs som ger dig kunskap, material och healing för att öka din förmåga att kommunicera med dina guider och dina Akashic records med pendeln som redskap.

Oavsett vad du möter i ditt liv så kan du få guiding och healing som finns tillgänglig för Dig! I den här kursen får du de grundkunskaper du behöver för att själv verka som kanal och be om och ta emot healing och vägledning från Universum och Ljusvarelser. Grundläggande kunskaper som du får i kursen innefattar kunskap om energi, energiskydd, vad som påverkar dig när du arbetar med pendeln som redskap och hur du kan hålla dig ren som kanal. Du leds genom praktiska övningar i workshopsen. Du får också en healingsession i slutet av varje klass som har fokus på att göra dig till en ren kanal, bland annat reparation och rening av ditt energisystem samt healing av trauma från tidigare liv.
Nivå: Fortsättningskurs

 

 

 


 


 


 

om susannas arbete

kanaliserad transformativ healing

Kärnan i Susannas kanaliseringsarbete är att stödja implementeringen och aktiveringen de nya ljuskoderna av Solar Christ Consciousness som finns lagrade i den mänskliga kroppen och finns tillgängliga för mänskligheten genom the Crystallin grid of Christ Consciousness, The New Earth templates och genom de Christed ET´s som arbetar i nära samarbete med Gaia vid den här tidpunkten i Gaia´s spirituella evolution. I den här processen så reparerar du och aktiverar du också ditt 12-sträng-DNA (12-strand-DNA). Healingen som skapas i samarbete med din I AM presence i Healing with your I AM presence-sessionerna bidrar till att förmedla de Diamond Light Codes, Golden Christ Consciousness Codes and Divine Heart Frequencies som du som en del av the I AM avatar race är redo att ta emot och aktivera för att bygga den nya Jorden (New Earth).

Healingen som skapas i Healing with your I AM presence-sessionerna kommer från de högre dimensionerna 7D-9D och den stöder transformeringen av de mänskliga trauman som du upplevt genom många livstider i karmatiska tidslinjer på Gaia och som evig själ. Transformationen av mänskligt trauma understöder implementeringen av de nya ljuskoderna samt återskapandet och aktiveringen av ditt 12-sträng-DNA.  

Genom att transformera de 3D Matrix program som du bär på, installera de 5D Matrix programs av 100% ljus som finns tillgängliga och återskapa ditt 12-sträng-DNA och implementera och aktivera the Christed Crystalline, Diamond, Rainbow & Platinum light codes så stöds din sammansmältning med dina Högre Jag, ditt Higher Mind och ditt Christ Conscioussness och ditt inträde in i de Christed timelines of the New Golden Age. En process som är övervakad och utförd i samarbete med din I AM presence, 

Den här processen hjälper specifikt med uppstigning i frekvens (ascension), och de problem som kan upplevas i samband med denna - t.ex. trötthet, depression och låghet, problem i relationer, förvirring kring livsval samt fysiska besvär som värk, IBS och sömnproblem, för att nämna några. Du kan också komma att uppleva detta i din healingprocess, läs mer i artikeln Vad händer efter en healingsession?

Tillvägagångssättet under en healingsession består av tre delar,

Dels att Susanna som intuitiv healer kanaliserar högfrekventa energier från Universum (s.k. livsenergi, skalär energi, Prana, Qi) genom Light transmission (ljusöverföring genom ljud) som förmedlas genom Susannas röst och hennes Seraphim Over-Soul. Dels så skapas healing i samarbete med din I AM presence och ljusvarelser från 100% ljus, t.ex. ärkeänglar, uppstigna mästare och Christed ET´s. Den tredje delen består i att du själv kan affirmera och visualisera utifrån det som sägs. Healingen sker gradvis i allt djupare faser under din healing process.