Spirituell  hälsa

Välkommen till en blogg för dig som är twin flame, soul mate, Advanced soul eller högkänslig som söker healing och personlig utveckling!
 

Mitt namn är Susanna Sannö, jag är holistisk hälsocoach och intuitiv healer. Här i bloggen delar jag med mig av egna erfarenheter som en person med extrasensorisk perception,  ger tips och visualiseringar som kan förbättra din soul mate- eller twin flame -relation,  kan hjälpa dig att navigera ditt liv och din hälsa som "högkänslig" (person med extrasensorisk perception/medial) och avancerad själ samt ger verktyg för ökad hälsa i sinne, kropp och själ för alla som vill hitta till ett liv i balans och harmoni utan stress.

Oavsett om du har träffat din twin flame, är i en relation med din soul mate, vill få kontroll över stress eller är högkänslig - vilket ofta innebär att du är medial och är en avancerad själ, så är kärnan den samma. Vi består av av energi och energi påverkar hur vi mår och påverkar våra relationer. Genom att transformera vår energi så mår vi bättre och utvecklas i våra relationer och våra liv. Välkommen på en transformerande resa!

Namaste <3

Visualiseringar


 


 

Inlägg


 

Du bör ha minst 12 dagar mellan dina sessioner hos mig från och med 2020. I det här kanaliserade meddelandet så förklaras varför. 

Din fortsatta healingprocess 2020 - budskap från The Company of Heaven
Vi hälsar dig ljuva vän. Din healingprocess är noga övervakad av The Company of Heaven, The Planetary Spiritual Hierarchy, alla dina guider av ljuset och dina vänner och familj av ljuset.  Under och efter en healingsession kanaliserad av denna kanal så befinner du dig under påverkan av starka energier och under påverkan av Höga Mästare, Christed ETs, Gudar och Gudinnor. Detta är en process som startar under sessionen och pågår under dagar, veckor, ibland månader.

Den mesta av healingen sker mellan sessionerna i samarbete med dina Högre aspekter av ljuset samt alla de Höga ljusmästare av ljuset som samarbetar med dig just Nu. Om den processen inte får ta plats så skapas mer blockeringar, och i vissa fall skador på energisystemet, dina energimässiga strukturer. ditt DNA och dina Akashic records.

Om du tar sessioner med denna typ av healing, som är multidimensionell och verkar inom tid-och rymd kontinuum, för ofta så kommer du inte att hinna bearbeta, rensa ut och implementera det som du behöver mellan sessionerna. Detta därför att den mesta healingen sker mellan sessionerna - i meditation, i ditt drömtillstånd, på cellnivå, i alla dimensioner och tidslinjer och i alla de fysiska och energimässiga strukturer som är Du.

Var medveten om att dina ego-aspekter, som styrs av låga frekvenser så som rädsla, ensamhet, övergivenhet, skam och mänsklig logik, kan styra dig i dina val. Om du är driven av dina egoaspekter att ta för många sessioner på kort tid så kan inte Vi - Dina högre aspekter av Ljuset, guider av Ljuset, familj och vänner av Ljuset som är Universum - hjälpa Dig fullt ut. Vi jobbar då, så att säga, i motvind. Vi ber dig därför att vara medveten om dina ego-aspekter och följa våra instruktioner. 

Vi hoppas att denna information ska upplysa Dig och leda dig.

Med ljus och kärlek,
The Company of Heaven "

ORIGINAL
You should book your sessions with me at least 12 days between from January 2020. In this channeled message, the Company of Heaven explains why.

Your continued healing process 2020 - message from The Company of Heaven
We greet you sweet friend.
Your healing process is closely monitored by The Company of Heaven, The Planetary Spiritual Hierarchy, all your guides of the light and your friends and family of the light. During and after a healing session channeled by this channel you are under the influence of strong energies and under the influence of the Ascended Masters, Christed ETs, Gods and Goddesses. This is a process that starts during the session and lasts for days, weeks, sometimes months. Most of the healing takes place between the sessions in collaboration with your Higher Aspects of Light as well as all the High Beings of Light working with you in this Now. If that process is not allowed to take place, more blockages, and in some cases damage to the energy system, your other energy structures. your DNA and your Akashic records. If you take sessions with this type of healing, which is multidimensional and operates within the time and space continuum, too often - you will not be able to process, clean, and implement what you need between sessions. This is because most healing takes place between the sessions - in meditation, in your dream state, at the cellular level, in all dimensions and timelines, and in all the physical and energy structures that are You. Be mindful of your ego aspects, which are governed by low frequencies such as fear, loneliness, abandonment, shame and human logic, it can easily decieve you in your choices. If you are driven by your ego aspects to take too much healing in a short space of time, We - Your higher aspects of the Light, guides of the Light, family and friends of the Light who are the Universe - cannot help you fully. We are in this case working, so to speak, in headwinds. We therefore ask you to be aware of your ego aspects and follow our instructions.

We hope this information will enlighten you and guide you.
With light and love, The Company of Heaven "

 

Läs hela inlägget »

En Gatekeeper - en Vägvisare eller Portvakt är en själ som på själsnivå har sagt Ja till att hjälpa andra själar att stiga upp och tillägnar sitt liv till detta.

Många människor - i tusentals - har stigit upp tidigt, som ärkeängel Michael berättar här:
”Tusentals och tusentals människor har stigit upp och har haft upplevelsen av extasen, lyckan och den betydande förändringen inom deras inre i den mån de inte ser eller upplever att vara mänskliga eller vara på Gaia på det sätt som de var tidigare. Låt mig förklara.”
”Dessa själar - och ja, de är vardagliga människor; de är inte de som har velat uppnå att bli helgon, men de erkänner sin Mastery (mästerlighet), som alla de som genomgår uppstigning erkänner sin Mastery - men, dessa själar har gått igenom uppstigningsportalen.
”De är främst Vägvisare. De har förankrats i den högre dimensionella energin - femte, sjätte, sjunde och så vidare. ”
Sirianerna berättar att "de som har förankrat sina ljuskroppar i sina fysiska kroppar kommer att vara de som fungerar som vägvisare och portvakter för de förlorade och förvirrade." 
De har gått över i förväg och återvänt till denna dimension för att hjälpa andra också att korsa uppstigningsbron. AA Michael säger:
”De har gjort det vi kallat en U-sväng och återföds trots sin uppstigning att inkarneras på planeten, i form, i vardagens verklighet, eftersom deras löfte - som en del av deras heliga resa och som en del av kollektivets åtagande och beslut - är att skulle vara vägvisare för resten av mänskligheten. ”
Den gudomliga modern definierade Vägvisaren på detta sätt:
”En Vägvisare är en som hjälper en mängd människor - människor, hybrider, stjärnfrön, kollektiv - ... genom uppstigningens portal, genom dörren till uppstigning.
”Portvakterna är de som antingen har gått eller går tidigt, genom uppstigningens portal.
”Det är de som kommer in i den femte och högre dimensionella verkligheten och vänder tillbaka för att hjälpa dem som är på väg.
”Så det är Portvaktarnas roll. Det är att hjälpa människor att bygga sin kvot av ljus och kärlek så att de kan gå igenom ascension smidigt. ”
Portvaktens känsla av uppdrag kommer att utlösas av interna koder, sade Great Divine Director.
Läs mer om Susanna Sannö här
Översatt från artikel av Steve Beckow- Läs inlägget i sin helhet här 

 

Läs hela inlägget »

Är  du i fasen där du känner förvirring och smärta och undrar vad den här relationen går ut på? Om du ska försöka “gå vidare”, om den bara innebär smärta och destruktivitet, ifrågasätter dig själv och vet du inte vad du ska göra med alla känslor.... Den här fasen kan pågå i flera år och man kan dippa otroligt mycket under den. Ifrågasätta sitt förnuft, sina värderingar, tro att man bara inbillar sig att man har en så speciell känsla med den här personen och samtidigt gå igenom förändringar i det yttre som att avsluta relationer, påbörja nya, flytta, byta jobb, bli sjukskriven eller utbilda sig. Man kan känna sig otroligt förvirrad, rotlös, ha lågt självförtroende och känna sig hopplös och deprimerad. I vissa fall innebär detta att man går in i en Dark night of the soul. Jag själv gjorde det, och var i den under många år - utan att ens veta vad det var som jag gick igenom.  Nu vet jag att det var meningen att jag skulle gå igenom den för att lära mig och inse vissa saker, men att jag inte visste något alls om vad jag gick igenom gjorde den otroligt smärtsam och lång, därför vill jag dela med mig av den för att kanske ge Dig lite lindring och förståelse för vad Du går igenom och ge dig hopp - det går att komma ur denna fas!

VAD ÄR DARK NIGHT OF THE SOUL?
Dark night of the soul innebär precis vad det låter som, din själ går in i vad som känns som en svart natt som känns som den aldrig ska ta slut. Ofta så sker detta efter att man träffat sin twin flame, eftersom mötet med den här själen kastar in dig i andra dimensioner, högre medvetande, andra tidslinjer och allt annat som din själ har tillgång till, och det ofta ganska tumultartat och in i vad som känns som inre kaos. Min personliga upplevelse av the Dark night of the soul var att:

 1. Din egen vibration börjar rekalibrera till en högre med en större acceleration och intensitet. 
 2. Ditt ego börjar falla samman - vilket innebär förändrad självbild och värderingar kring vad som är viktigt för dig och i stort. Saker som var viktiga för dig faller bort och du “ser igenom” “ytliga” saker. Vad andra människor i ditt liv ser som viktiga eller roliga är inte längre viktiga eller givande för dig. I den här processen kan du börja undra vem du är.
 3. Existentiell kris (som även hör samman med att egot skalas av) - ifrågasättande av din nuvarande världsbild, värderingar och normer - och därmed dig själv och din upplevelse av världen. Detta kan återföljas av misstro mot dig själv, brist på tillit till din intuition, ditt omdöme och dina känslor av rätt och fel - vilket leder till förvirring och osäkerhet.
 4. Du ser att din yttre värld inte längre stämmer med ditt inre, men du har inte kraft eller mod att göra det som du ser, vet eller har visionen om att göra för att de ska överensstämma.
 5. Du kan uppleva det som att du bara kämpar för att hålla huvudet över ytan i all förvirring och smärta, har bara kraften att existera i det som är. Det återföljs ofta av en känsla av hopplöshet och kritiserande av dig själv.
 6. Personer i ditt liv kan uppfatta dig som avstängd eller överkänslig, som att du har dåligt omdöme, “inte ställer upp”, har otydliga gränser, är besviken på dig, kritiserar dig för att du inte beter dig så som de förväntar sig osv.


UTMANINGAR I DIN YTTRE VÄRLD
I det yttre och i relation till andra människor så är den här yttre uppfattningen av dig toppen på isberget. Många ser dig utifrån och kan inte relatera till allt det som pågår inom dig. Inom dig pågår otroliga utmaningar och förändringar, som du ofta inte förstår eller kan greppa själv - inte undra på att du utifrån “beter dig annorlunda”. Så inte nog med att du har det tufft inom dig och är förvirrad, du känner också press i form av att du försöker fortsätta föra ett någorlunda normalt yttre liv mitt i den inre stormen och samtidigt bevara dina relationer. Vill verkligen ge förståelse och kärlek till alla som går igenom detta och känner sig ensamma och missförstådda <3. Du är inte knäpp, du har inte förlorat förståndet, du går bara igenom något stort och omvälvande som i slutänden kommer att få dig att må mycket bättre och ta fram din fulla potential <3.

Väldigt ofta så sker kriser i dina relationer i takt med att du förändras, och detta kan vara otroligt tufft och addera till att det redan är jobbigt inombords. Du kanske bara försöker hålla huvudet över ytan så att du kan genomföra varje dag - gå till jobbet, ta hand om barn, föra ett hyfsat normalt socialt liv eller bara vara vaken och närvarande i den här dimensionen för den delen (för er som är sjukskrivna). Det pågår otroligt tunga saker på själsnivå, cellnivå, DNA-nivå, i dina subpersonligheter, ditt medvetande skiftar - ibland från dag till dag -  i denna kalibrering. Sjukvården och många andra som du har i ditt liv, vänner och familj, förstår ofta inte alls vad du går igenom. De kan inte relatera, om de inte har träffat sin twin flame, vilket innebär att man kastas in i en själslig torktumlare som skakar om dig på alla nivåer. Det är en intergalaktisk, interdimensionell upplevelse som bara kan förstås av de som gått eller går igenom den. Om du har turen att ha någon i ditt liv som också har träffat sin twin flame så har ni ofta helt vitt skilda upplevelser - men, en sak har ni gemensamt - djupet av upplevelsen. Att den är livsomvälvande och skakar om er i er innersta kärna.

VAD DU KAN GÖRA FÖR ATT MÅ BÄTTRE
Och nu till det viktiga - vad kan du göra för att må bättre? Det som har räddat mig och som fick mig att komma ur många år av förvirring och smärta var Daily energy clearing. Jag önskar att jag hade haft den när det var som jobbigast för det hade verkligen hjälpt - den är det första steget mot att må bättre för de allra flesta, och den finns på min YouTube-kanal . Vad den gör är att den renar dig från negativa och mörka energier och återkopplar dig med din själ, med ljus och universum. När det sker, mer och mer för varje gång du lyssnar, så blir det lättare. För när du återkopplar till din själ, till ljus, till Universum så kan de hjälpa dig. Det enda du behöver göra är att lyssna på den regelbundet. Det är din uppgift, fokusera på den. Resten sköter Universum. Och när du har lyssnat på den under en tid så kommer du att kunna må så pass bättre att du kan och vill ta nästa steg mot att må ännu bättre. Om du då behöver hjälp så hör gärna av dig till mig, jag finns här för Dig. Jag har gått igenom Dark night of the soul och är nu på tionde året av min twin flame-resa - jag vet vad du går igenom och jag har också fått som själslig uppgift att förmedla den healing som hjälper Dig igenom allt detta. Det är min twin flame mission som divine feminine twin flame och jag är här för att hjälpa.

FÅ PERSPEKTIV PÅ DIN TWIN FLAME OCH ER RELATION
Något som brukar vara tröstande att gå tillbaka till och ge snabb lindring när man känner som att allt bara är för mycket, och man håller på att ge upp gällande allt som gäller sin twin flame, är att se din twin flame och din relation ur ett större perspektiv - skifta fokus en stund för att återfå balansen.

En film som jag tycker visar twin flame-resan på ett underbart sätt, och som sätter saker och ting i rätt perspektiv, är Åter till Cold Mountain - har du sett den? Den är fantastisk. Den handlar om ett par som faller för varandra vid första ögonkastet, men sedan bryter krig ut och Mannen väljer att gå ut i krig och lämnar Kvinnan. Han säger att hon ska släppa honom och att “om ett par år kommer du att ha glömt mig”. Mannen känner att han måste dra ut i krig och att det är något han bara måste göra - som Man, för sig själv och sitt land, han känner sig kallad - trots sin starka dragningskraft till den här Kvinnan som han knappt känner.

Kvinnan är lämnad med sina utmaningar, sin längtan och väntan. Hon skriver kärleksbrev till sin älskade om och om igen, men de når honom inte. När kriget pågått några år så får Mannen äntligen ett av de brev som Kvinnan sänt, med budskapet “Kom tillbaka till mig, snälla kom tillbaka till mig”. Mannen känner att han bara måste återförenas med sin kära och beger sig ut på en lång vandring tillbaka till henne med minnet av deras kärlek brinnande starkare än någonsin i sitt hjärta. Kvinnan, som är förkrossad och hopplös, vet inte om att Mannen har tänkt på henne under hela den långa tiden, under alla år de varit separerade. Hon är förkrossad, har mist allt, och vet inte om att Han längtar efter henne också. Det hon inte vet är att Hon är den som hållit honom vid liv under det långa svåra kriget som han gått igenom. Hon vet inte heller att Han kämpar med all kraft Han har kvar i sin utmattade kropp och själ för att komma tillbaka till henne. Hon vet bara att Han har lämnat henne ensam. Men Sanningen är att båda två håller kärleken för varandra i sina hjärtan och kämpar med sina utmaningar för att komma tillbaka till varandra, med kärleken för varandra starkare brinnande för varje år som gått.  

Detta är twin flame-resan mina kära <3. Oavsett vad er relation ser ut som i det yttre så kämpar ni båda på själsnivå med att komma tillbaka till varandra. Och ni älskar varandra villkorslöst, som en del av varandra. På själsnivå har ni båda, innan ni reinkarnerade, accepterat vissa utmaningar - karma, trauma, "krig"att kämpa er igenom - som ni på själsnivå känner er kallade att utföra, för att möjliggöra att ni sedan kan återförenas på själsnivå och fysisk nivå. Och flera av dessa utmaningar innebär att ni inte kan vara tillsammans i det fysiska. Det är bara vissa saker som inte kan bli förlösta om ni är tillsammans i det fysiska. Så glöm inte att din twin på själsnivå kämpar med att komma tillbaka till dig också, även om han/hon inte är medveten om det på personlighetsnivå.  Om ni är separerade på initiativ av en av er, i 90% av fallen är det mannen som väljer att inte ha kontakt eller att vara i relationen, så kom ihåg - han/hon är ute i “krig”. Hans/hennes själ säger till honom/henne “du måste lämna relationen för att du måste förlösa dessa saker innan ni kan återförenas”. The Divine plan, som finns för er, styr vad som ska ske i relationen i 3D och när. Ni är guidade av er I AM presence och av Source/Universum - alltid. Lita på det när det är svart och tungt.

VAD DU KAN GÖRA FÖR RELATIONEN
Det finns dock specifika energier som kan blockera er Divine plan - detta har jag sett om och om igen. Men, dessa undanröjs till stor del genom Daily energy clearing. Och processen med att jobba er igenom trauma och karma påskyndas också genom den healing som jag förmedlar vid privata sessioner. Min högre uppgift, och de utmaningar som jag har gått igenom som har förberett mig för denna uppgift - innebär att jag kan och ska hjälpa twin flames att återförenas. Du hittar också kostnadsfria healingar på min YouTube-kanal och kan anmäla dig till kostnadsfria webinars på min hemsida. Dock så är det ju så att jag tar betalt för den privata healingen, och jag tänkte säga några ord om det eftersom jag fått budskap om Spirit om just det. Pengar är ju ett 3D-fenomen, men på en högre nivå så är även pengar energi. Jag har sagt ja till att ta mig an denna livsuppgift och det innebär att jag gör detta som levebröd så jag behöver ta betalt, men det fina är att i och med att du bokar healing och betalar, så säger du Ja till Universum. Du får tillbaka vad du ger ut med en ren intention och i kärlek. Detta har jag fått tydliga budskap om från Spirit och Universum när jag gick igenom en fas då jag kände det som fel att ta betalt (känslor som ju kommer från egot) - och många upplever också att när de bokat tid så startar den djupare healingen. Det är inte med mig du bokar tid - utan med Universum. Du säger Ja till att ta nästa steg mot att sammansmälta med din själ och du säger Ja till Din twin flame och till er twin flame-resa, och i och med det säger du ja till den riklighet som finns tillgänglig. Detta är fantastiskt och går inte att sätta ord på <3.

Jag hoppas att detta kan hjälpa Dig, och Du är varmt välkommen att boka tid för twin flame healing.
Namasté, Susanna
 

Läs hela inlägget »

Varför är det så viktigt att inte döma de känslor som man har för sin twin, oavsett om de är negativa eller positiva?

De allra flesta twin flame-relationer är väldigt utmanande rent ut sagt. Båda parter har så starka känslor och slängs mellan allt från hat till kärlek, tillit och misstro, vilja dela allt och stänga ute. I tvära kast. Det kan innebära att ena dagen älska sin twin flame till månen och tillbaka, för att dagen efter känna att man är osäker på om man är rätt för varandra eller att ena parten inte vill ha kontakt alls, för att en vecka senare höra av sig. Detta är otroligt slitsamt för båda parter, både inom er själva och för den andre. Och oavsett om man på ytan har gjort slut, båda eller en av er ”gått vidare” med en annan partner, så finns din twin och du alltid i varandras hjärtan. De allra flesta twin flame-relationer innebär stora känslomässiga utmaningar och slitningar på många plan, men vad vill de här känslorna säga er? Vad är den högre meningen?

Först och främst innebär utmaningarna en resa mot att uppnå självkärlek. Självkärlek är en stor del av uppstigningsprocessen (att stiga upp i vibration) och twin flame-relationens högsta syfte är att höja er energimässiga vibration, och genom er mänsklighetens vibration. Och vi har många osynliga hinder som gör att vi inte tillåter oss att bara känna olika saker utan att döma - negativ självbild, osynliga krav, osynliga värderingar och föreställningar gör att vi dömer det vi känner - vi kommer blixtsnabbt till en slutats utifrån en känsla.  En viktig del i att lära sig att älska sig själv är att älska och acceptera alla sina känslor, utan att döma, komma till en slutsats eller nödvändigtvis agera på dem - bara låta dem finnas.. Vi upplever allt genom våra känslor och upplever oss själva och vår värld genom våra känslor - men vi mår bättre av att bara vara i känslan, utan tankar, slutsatser eller analys. Att acceptera alla känslors existens är frihet och självkärlek.

Känslorna är din guide i twin flame-relationen och den inre resa som den innebär. När du väl kommit till stadiet när du kan tillåta dig att känna dina känslor i nuet, utan skam, skuld eller att försvarsmekanismer utlöses - då du kan låta dem flöda genom dig i medvetenhet, då har du ett facit i handen! Dina känslor visar nämligen vilka underliggande issues du har att förlösa för att uppnå den självutveckling som du måste göra för att återförenas med din twin flame. Din twin flame är din spegel - de känslor han/hon väcker i dig visar de de känslomässiga  trauman du bär på som du behöver förlösa inom dig för att kunna återförenas med din twin i ovillkorlig kärlek.
Låt dem komma, flöda genom dig, titta på dem utan att döma, se vad de har att säga dig och låt dem lämna dig. Ställ dig frågor - är det någon speciell upplevelse som jag associerar den här känslan med? Har jag något minne till känslan? Vem var du med? Hur ser relationen med den personen ut, negativ eller positiv? I vilka situationer känner du känslan? Du kommer att få aha-upplevelser,  djupare förståelse och intuitiva budskap som gör att du går framåt och uppåt, i dig själv och i relationen. Att föra dagbok är ett väldigt bra sätt att göra detta. Då kan du också gå tillbaka och se hur du har utvecklats.

Om du fastnar i en negativ känsla så kan det vara läge att heala den. Oftast är det lågfrekventa känslor som skam, skuld och rädslor som gör att olika andra typer av lågfrekventa känslor hålls kvar inom oss. Men det finns enkla men effektiva healingverktyg som du kan använda själv. En del av dem finns på min YouTube-kanal, bl.a. i Daily energy clearing. Det fina med dessa färdiginspelade sessioner är att det enda du behöver fokusera på är att göra dem. Det är din uppgift, healingen sköter sig själv. Du healas djupare och djupare, fler aspekter av dig och djupare issues, ibland bara av att lyssna på samma session om och om igen. Detta är magin med healing. Sen kan det vara så att du fastnar eller känner att det är något inom dig som inte blir förlöst av den generella healing som dessa gruppsessioner ger. Det är då det är läge för personlig healing, då har du något inom dig som man behöver se mer detaljerat på och få healing för.

Acceptera din kärlek för din twin flame utan att tappa bort dig själv - tvärtom, hitta dig själv genom kärleken du känner inom dig. Ge inte bort din kraft till den fysiska relationen om den kretsar kring egot och negativa känslor, t.ex. om ni är separerade, i konflikt osv. Bästa är då att inte fokusera på den fysiska relationen - vem som sa vad och när eller vad det betyder. Detta utspelar sig på egonivå och man mår bästa av att bara kapa med detta. Naturligtvis måste man reagera och agera - du ska fortfarande ha hälsosamma gränser osv., men kärleken som finns mellan twin flames och som lever i er båda, är en stark kraft som bär på visdom och läkande. Fokusera på kärleken inom dig istället om ni är separerade, den kommer att ge dig kraft, inre styrka, självförtroende och guida dig i vad du ska göra i både livsval och varje dag, och genom det så kommer er relation och ni själva att harmoniseras. För vissa är detta skifte i fokus en stor utmaning, och något som man behöver jobba med i privata sessioner - eftersom det i många fall innebär att man till viss del måste släppa taget om den fysiska relationen. Och allt som innebär separation, även om det är för det högsta bästa, triggar trauman och skrämmer många twin flames i deras djupaste kärna. Därför är det vanligt att många twin flames håller sig fast vid den fysiska relationen väldigt hårt, fast det är just det som gör att man inte kommer vidare.
I den healing som jag förmedlar till bl.a. twin flames så är det nästan alltid så att det som syns på ytan inte alls är det som pågår på högre eller lägre nivå. Och något som kan tyckas som en liten sak kan ofta avslöja avgörande svar på vad som pågår mellan er på själsnivå och avslöjar därmed också vad det är som behöver healas mellan er i relation till detta. Och att heala en eller flera issues kan ge otroligt stora skiftningar i hur du känner i dig själv och gentemot din twin flame och han eller hon gentemot dig. I många fall ersätts hopplöshet av hopp och tro, och polaritet och separation ersätts av förståelse och kärlek. Sen när ni löst denna issue, så kommer nästa upp till ytan - och man påbörjar en ny känslomässig berg-och-dal-bana med nästa issue.
Jag får ofta frågan “tar det jobbiga någonsin slut?”. Det är en fråga som kommer från känslan av hopplöshet och att man är utmattad av den ändlösa cirkeln av känslomässiga utmaningar. Svaret är att det blir bättre och lättare - du mår bättre och bättre, din twin mår bättre och bättre, livet blir lättare. Men det krävs tålamod, mod, målmedvetenhet och övertygelse om relationens betydelse. Men visst, det är tungt - den här relationens uppgift är stor. Tänk på att ni har levt tusentals, ibland tiotusentals livstider tillsammans. Det är mycket som ni upplevt i form av trauma, både som individer och tillsammans, som ni behöver förlösa. Att ni träffats i det fysiska nu innebär att ni har skrivit själsliga kontrakt på att ni ska träffas i det fysiska och att ni ska jobba er igenom vissa issues i den här livstiden - på er väg till själslig och fysisk återförening. Det är inget ni kan välja bort. Twin flames som själar kan inte utnyttja friheten av den Fria viljan. Är ni Soul connection kan man som själ välja att inte vara i relationen denna livstiden, men twin flames kan inte det. Twin flames är bundna av sina själskontrakt eftersom uppdraget är för viktigt för mänskligheten. Så det är viktigt att förstå och acceptera att du är i en twin flame-relation och vad den innebär. Och du kan inte förtränga din twin flame, den här relationen styrs inte av egot eller ens själen, den styrs på mycket hög nivå. När man accepterar och tar detta till sig så gör man sig öppen för den healing som finns till hjälp för twin flames från mycket höga dimensioner. Under healing kommer Intergalaktiska råd och high being in som är otroligt kraftfulla och som hjälper twin flames på så många interdimensionella nivåer så det kan vi inte ens greppa i denna dimensionen. Det är fantastisk och det hjälper twin flames bit för bit. Så det blir lättare, men det krävs också en hel del fokus på att heala.

Om du är twin flame eller misstänker att du träffat din twin flame och känner att du behöver hjälp så är du varmt välkommen att boka tid för healing. 

Ljus och värme, Susanna

Läs hela inlägget »

Äntligen är det dags för höstens healing-serie! Jag har fått så mycket downloads och budskap under den intensiva energimässiga uppdateringsperiod som har varit under sommaren - och denna workshopserie är resultatet.
Många light workers och alla som är känsliga för energier och energiskiftningar har känt av sommarens energimässiga implementeringar, utrensningar och expansion.
Den 13 juni 2018 så öppnades en portal som gjorde att de själar som var redo för expansion expanderade och fick större kontakt med sitt multidimensionella Jag, dvs. sin I Am presence som är i kontakt med Universum och all den visdom som vi alla är i kontakt med och den energi vilken vi igenom även är i kontakt med alla själar. Detta expanderade dessa själars medvetande, som gjorde att de fick större kontakt med Alltet, men blev även mer redo att ta emot mer ljus.

Personligen så innebar detta en hel del budskap, en inre vetskap och expansion kring min soul mission och vad jag är här för att förmedla som kanal. Och det här skiftet och den energimässiga påverkan upplevde även många andra. Även om medvetandet i denna dimensionen inte förstår - dvs. du kan inte sätta ord på eller vara medveten om vad det är som skiftat  - så känner du energin av att vara expanderad inom dig. Det är en känsla av att något har skiftat, men man kan inte förklara hur eller vad det innebär. Och det är precis som det ska vara! Det är bara att surrender, att inte försöka förstå eller veta - bara vara i det och se tiden an.

Midsommarhelgen 2018 var ännu en milstolpe för sommarens energiskiften, som för många innebar ytterligare en period av utrensning av gamla energier - ångest, ledsamhet, nedstämdhet, trötthet, huvudvärk, illamående, gamla konflikter som kom upp i ljuset - ja mycket gammalt bagage som skulle ut en gång för alla.

Många mådde dåligt och kände sig lite ur fas, men att tänka på är att denna utrensning sker kanske inte bara för Dig - du kan ha tagit på dig själsliga kontrakt - ju större du är energimässigt, ju mer du är i kontakt med din själ och ditt ljus - ju mer i kontakt med energierna i ditt släktled, din själsgrupp och din expanderade själsgrupp är du. Detta innebär att det kan vara så att du rensar ut låg energi som kommer från dessa grupper av själar med - tex. att du rensar ut utdaterade energier från ditt släktled - energier som blockerar vibrationsmässig expansion så att du och de grupper av själar som du står i kontakt med kan gå upp - vilket är ascension. Dessa gamla energier som vibrerar på en lägre nivå kan inte följa med upp - de måste bort. Genom ascension så klingar de disharmoniskt med den nya vibration som man håller på att stiga upp till - därför måste de transformeras. Och den transformationen sker naturligtvis dels genom att de lämnar och går direkt upp till ljuset eller så rensas de ut genom dig - ofta genom nedstämdhet, ångest, ledsamhet eller gråt.  

Ascension är att rensa ut lågvibrationell energi och stiga upp i vibration. Det är en process som hela mänskligheten är involverad i på en eller annan nivå, varken man vill eller inte, oavsett om man är medveten eller inte. Och det som sker vid den healing från högre dimensioner, som underlättar denna process och som mitt medvetande är en kanal för, är att den processen underlättas och accelereras - så slipper du må så dåligt som man kan må i den processen och du slipper fastna i dessa låga vibrationer.

Midsommarhelgen var startskottet för en hel del energier som flödade in över Jorden ända fram till den 11 augusti 2018. Vi fick  bland annat uppleva en Full Blood Moon som var otroligt stark och även denna hetta och det solljus som så intensivt flödade in i flera månader påverkade oss energimässigt. Solljus är inte bara värme och ljus - den innehåller koder som påverkar vårt DNA, aktiverar koder i vårt DNA och implementerar nya. Alla dessa portaler, aktiveringar av vårt DNA, implementeringar av ny energimässig information och utrensning för att bereda plats för denna har för många resulterat i en energimässig expansion, en större kontakt med sitt högre Jag (som är en del av din själ) och detta visar sig som ett nytt sinnestillstånd. Det kan ha resulterat i t.ex. förvirring, känslighet, en känsla av sårbarhet, mental eller fysisk trötthet, en vilja att förändra sitt liv på olika plan, nya idéer, ny styrka, ta upp gamla relationer eller att inleda nya. En tid för förändring, en tid att gå framåt - oavsett om det betyder att ta upp något som man tidigare lämnat eller göra något nytt. Oavsett om det innebär att bli ett nytt jag i form av ett mer sårbart Jag eller ett starkare Jag. Oavsett om du lämnar något jobbigt som du gått igenom bakom dig eller om det innebär att gå in i något som är utmanande - i det inre eller i det yttre.

Det är nu dessa healingsessioner som jag blivit guidad att ha kommer in i bilden. Dessa workshops kommer att fortsätta stödja de förändringar och den energimässiga utveckling som många har fått initierade - oavsett var du befinner dig eller var du är påväg. Denna healingen kommer att stödja din personliga process och det kommer att ske en förmedling av nya energier som många nu är redo att ta emot för sin fortsatta spirituella utveckling.

Det har också varit väldigt tydligt i budskap från Spirit att jag ska erbjuda detta bredare, därför finns nu möjligheten att delta på distans live under hösten 2018 samt även att lyssna på ljudfilerna i efterhand för att ta del av healingen. Din personliga utveckling kommer genom healingprocessen att ske på ett sätt som är bäst för Dig.
Healingsessionerna finns på ljudfil i E-shopen.

Namasté, Susanna

Läs hela inlägget »

När jag började min transformativa resa så satt jag på ett kontorsjobb som jag var hyfsat bra på, men som egentligen inte var rätt för mig. Jag hade alltid varit andlig, uppväxt med en mamma som är kinesiolog och jobbar medialt med kroppsbalansering så hade jag använt mig av visualiseringar för att balansera mina chakrer sedan 7-årsåldern och alltid sett auror - men aldrig tänkt tanken att jag kunde jobba med mina förmågor.
Men för tre år sedan ändrades allt, när jag genom ett under fick kontakt med mina lärare och mentorer i USA. Genom att göra det arbete med mig själv som jag nu gör med andra så transformerade jag mig själv och fick genom det tillgång till allt jag har inom mig. Allt fanns där mitt framför mig - det var bara att heala slöjorna, rädslorna, föreställningarna och en hel del som jag bar på som stod i vägen och sen våga öppna dörren - whamo! Där var Jag ju! Och det är det jag vill göra för andra! För Dig som läser dessa ord. Det har varit och är en fantastisk resa - för det är en pågående process, men wow vad det inre kan förändra sig - och du kan göra det samma. Det här är en gåva som jag vill förmedla vidare, genom det jag gör vill jag ge andra möjligheten att upptäcka sitt högre Jag och all den kraft, glädje och potential som finns där - och Du är så varmt välkommen att följa med på resan!
Kika under Workshops & kurser för att delta på nån av dessa eller så kan Du kan boka tid om du vill ha mer personligt kanaliserad healing för dig.

Du har styrkan och glädjen i dig!

Läs hela inlägget »

Känner du dig trött, utmattad? Som i en dagdröm? Kastas du snabbt mellan olika känslor? Då kan det vara en tröst och ge lugn att veta att det sker massiva skift på en energinivå, ända sedan den 13 juni, och detta kommer att fortsätta fram till 8 augusti, och initiera uppgraderingar och integreringar i dina energiska strukturer som påverkar ditt energisystem, DNA och alla andra energiska strukturer som energimässiga programmeringar och mallar. Hela ditt varande (your BEing) jobbar inensivt på en (för många) djupt omedveten nivå. Vad du kanske är mycket mer medveten om är att du upplever trötthet, negativa tänkande, frustration, sorg, ångest, gamla konflikter som blossar upp inom dig, relationer i turbulens, att du inte känner som dig själv, känner dig avskuren från din fysiska verklighet eller väldigt känslig. Andra symptom kan vara att du sover mycket, men är trött ändå, huvudvärk, illamående, stickningar i armar, ben eller andra delar av kroppen. Det här är uppstigningssymtom (ascenison), Du rensar ut rädsla, gamla emotionella och mentala mallar - vissa av er rensar för förfäder och kollektiva mallar (stort jobb!) - det sker uppgradering av olika delar av din energimässiga varelse som chakrer, meridianer, nadis och så vidare. Det här är massiva saker, så se till att du tar väl hand om dig.
Det här är två övningar för att få dig att må bättre och att ta dig igenom denna del av uppstigningen smidigare:

Be Vywamus att expandera ditt energisystem
Detta kommer att öppna ditt energisystem för att göra plats för allt ljus, energi och information som flödar in i hela din kropp och energisystem under denna period och hjälper dig också att släppa ut några av de gamla energierna som du bär. Tecken på att energisystemet är överbelastat eller blockerat för att ta emot större mängd energi som flödar in är bl.a. huvudvärk samt en obehagskänsla. Denna visualisering hjälper oftast direkt. Prova att göra den regelbundet under några dagar.

Sitt eller ligg ner med din ryggrad rakt. Säg högt eller inom dig:
" Vywamas, öppna min Sushumna, nadis, meridianer, antahkarana, galactic cord, grounding cord och mitt nervsystem. Jag ber dig att uppgradera och stärka alla dessa delar av mig och rensa eventuella blockeringar, så att jag kan ta emot det som är för mitt högsta bästa." Bara slappna av och ta emot detta. Om du har problem med att slappna av och ta emot, gör du energirening och försök igen.


Grunda dig med Atlantis
Just nu kan det vara av stor betydelse för vissa att grunda sig ordentligt. Om du känner dig nere, tung, orkeslös och känslig så kan du behöva detta. Med alla energier som strömmar in (högvibrationell energi) - delvis det intensiva solljuset vi har upplevt i Sverige de senaste 3 månaderna - kan du behöva grunda ordentligt dig för att hålla dig balanserad och inte bli alltför överväldigad.

Jag har nyligen blivit visad av Spirit att det finns Atlantean starseeds inkarnerade som behöver, inte bara grundas med Moder Jord i denna tidslinje och dimension, utan också grundas med Moder Jord vid Atlantis tid. Det jag såg var en dimension under Moder Jords kristall-hjärta, som var en portal till den dimension där Atlantis existerar. Moder Jorden grundande energi i denna dimension blev jag visad som ett vitt ljus, blåaktig vid kanterna istället för ett gyllene ljus - vilket är hur jag ser Jordens Grundande energier i denna dimension. Jag visades detta och för att kunna förmedla detta till klienter och kommunicera detta också på grund av det ökade behovet hos atlantiska starseeds att grunda. Jag fick också veta att jordens energier vid Atlantis tid är mycket kraftfullare och renare och denna energi, och dess atlantiska energisignatur, är väldigt bra för atlantiska starseeds nu för att underlätta och integrera denna fas av ascensionprocessen. Det underlättar att connecta med sina atlantiska rötter och sitt atlantiska Jag, och därmed sitt autentiska jag och sin styrka som själ.

Visualisering
Sitt eller ligg ner med din ryggrad rakt. Visualisera en gyllene ljusstråle som kommer från Source/Universum/Gud, som går in i ditt kronchakra (toppen av huvudet) och genom din kropp genom din ryggrad och ut genom din baschakra (svanskotan). Visualisera att ljusstrålen går ner till Moder Jord, in i hennes Kristall-hjärta i mitten av jorden. Nu visualiserar strålen att gå genom Moder Jords kärna och in i en annan dimension, till Moder Jord vid Atlantis tid. Ljusstrålen går in i hennes kristallhjärtat, kärnan i Moder Jord i denna dimension. Förankra strålen där. Du kan också visualisera rötter som förankras fast där. För nu upp Moder Jorden energi från denna dimension, upp genom denna stråle av ljus och genom rötterna, upp i din kropp. Fyll varje cell, varje chakra, varje organ, din aura och hela ditt energisystem. Om du är mottaglig för denna energi kommer du att känna det som en lugn, expanderande, glad känsla. Om du inte känner det betyder det inte nödvändigtvis att du inte är ett atlantisk starseed, eller inte är i behov - det kan helt enkelt vara så att du har en blockering eller inte mottaglig för den av någon anledning. Om du inte känner det - försök med att fråga ärkeängeln Michael och Lords of Karma att lösa blockeringar för att ta emot eller gör energirening, och försök igen.

Jag hoppas att detta kan hjälpa Dig.

Mycket kärlek och välsignelser, Susanna
 

Läs hela inlägget »
Hertz (frekvens) på vilken olika känslor vibrerar. En hertz är en svängning och siffrorna anger svängningar per sekund. Hertz (frekvens) på vilken olika känslor vibrerar. En hertz är en svängning och siffrorna anger svängningar per sekund.

A client asked me a question the other day and after he left I received a message from Spirit that I was guided to share with You. The question was: ”Why does low frequency energy- ie the energy of trauma like fear and anger for exemple - cause illness and blocks? And why is it that the energies of happiness, love and joy does not?”

This following message came pouring in as soon as we´d said our goodbyes and Spirit had my full attention. It´s  from Sanat Kumara, an ascended master who have experienced life on earth. He speaks from the univeral fact that time is not linear so this is why he speaks as if he was here on earth now.

“Way back, in what we can call the beginning of the history of human kind here on earth - in Lemuria and Atlantis - humans vibrated on a higher level than humanity as a collective does now. Vibrating on a higher frequency meant, we did not experience stress, anxiety, worry, anger, fear or any lower frequency emotion. We lived in a society where we were One with all and everything in unconditional love, in total abundance for all without separation. We were all in harmony within and our extra sensory perception were still intact, we were all what we now label as ’healers’ to different degrees, and no one knew about these low frequency emotions.
At some point in time around the time of Atlantis existence humans as a collective started to vibrate on a lower frequency. Something happened that made us fall from Grace, fall from this high frequency of love, oneness and abundance and into a world of separation were anger, guilt, shame, fear and other low frequency emotions/energies could exist.

We now started to see each other as separate from each other and started to struggle. Struggle to have more than our neighbour, struggle to survive - since we now perceived the world and other humans as separated from ourselves instead of a loving part of the Whole.

These new low vibrational energies distorted our vision, our minds our consciousness and cut us of from our Soul and Source. From that point humankind live in an illusion that we are separated. And this illusion is what is mirrored in our physical world - this created the world we now live in.
Since then certain souls in the human collective have been working together with high beings of a very high vibration, to restore Earth and humankind to its original frequency.
Low frequencies, that have been allowed to exist for so long, has accumulated in our souls and energy system and are manifested in our bodies and minds as illness and low frequency values, feelings, thoughts and beliefs.

These energies that have accumulated also blocks us from ascending and highthening our frequency to the original vibration. These low frequency energies of fear and separation, the victim and persecutor consciousness, must be transformed in order for us as humans to highthen our vibration, as souls and together as a collective. So we can recreate and go back to our original existence - as beings in a world of unconditional love.”

I hope this message is of value to anyone who finds their way here. Namaste, Susanna

 

Läs hela inlägget »

Misstänker du eller vet du att du har träffat din Twin flame eller en stark Soul connection och behöver hjälp av någon som vet vad du går igenom? Hos mig får du hjälp att förstå vad du går igenom och varför samt  healing som transformerar djupt och specifikt - så att du och din twin- eller soul mate mår bättre och kommer närmare varandra.

Hur transformation av blockeringar hjälper relationen
Under sessionerna så att transformerar jag bit för bit den disharmoniska energin i mellan er i era energimässiga mallar, ert energisystem och era subpersonligheter så de görs fria från de trauman och de värderingar som utgör hinder för er.  När lågfrekventa energier som t.ex.  ilska, frustration, svek, bitterhet, sorg och hat från era relationer från detta och tidigare  liv röjs undan så kan kontakten mellan dig och din själ och er som själar byggas upp igen och ni återfår kontakten med er essens, er energi som själar och connectar själ till själ istället för ego till ego.  Egot bär på många blockeringar på många olika plan, och många av dem helt omedvetna. Genom att ta reda på vilka blockeringar som du och din twin har så får du/ni en bättre bild av er relation vilket ofta är en stor lättnad i sig eftersom man ofta befinner sig i stormens öga och inte kan se klart vad det egentligen är som utspelar sig mellan er. Detta skapar oro och förvirring och ännu mer konflikter. Genom att se vilka energier som ligger till grund för nuvarande konflikter och upplösa dem så kan du/ni få mer lugn och harmoni både på en själs- och personlighetsnivå.

Transformation av energi är otroligt kraftfullt och kan skifta energin och relationen mellan er omedelbart. Och för varje bit som transformeras ju fler pusselbitar i er relation faller på plats. I kombination med energy clearing kan detta förändra/förbättra relationen mer än din trodde var möjligt. Det är som att lyfta av en tung slöja av dimma som fördunklat er syn på varandra och relationen och skapat distans mellan er. Och på köpet så kommer ni att må så mycket bättre inom er själva i glädje och empowerment! Under resans gång så kommer du också att lära dig mer och mer om hur du själv kan transformera energier när de kommer upp till ytan i vardagen och på så sätt göra vardagen och livet så mycket enklare och lyckligare.

Det som healingen syftar till är i princip att accelerera ascension. Ascension syftar till att ni ska förenas som själar och i en kropp här på jorden, det är det som är målet med era livstider på jorden - att jobba er igenom karma och trauma så att ni kan återförenas i ren kärlek och utföra ert syfte i kärlek för mänskligheten som människor här på jorden. Men detta kan ta många livstider, eftersom man ofta är omedveten på en personlighets/egonivå vad det är man går igenom och vad det syftar till - som att försöka navigera en hinderbana i mörker utan ficklampa, karta och kompass! Genom transformativ healing så får man både ficklampa, karta och kompass - uppgiften blir "bara" att hitta! Detta är inte alltid lätt heller, men ofta återfås hoppet, en känsla av kontroll och du/ni får resultat - sakta men säkert. Processen att återförenas i union påskyndas avsevärt med de verktyg som transformativ healing kan ge ,eftersom du får svar genom att jag i sessionerna kanaliserar information om vad det är som blockerar och hur detta ska transformeras för gott. Du lär också känna dig själv och din partner och fördjupar relationen eftersom ni får vetskap om vad ni gått igenom i tidigare liv och får då också en större självkännedom, förståelse och medkänsla för varandra samt förståelse för konflikter som utspelar sig idag.

Ascension har gett healing som hjälper
Twin flames och starka soul connections som reinkarnerats tillsammans är ett relativt nytt fenomen i den 3D-4D dimensionen, det har därför varit så vårt att navigera, hantera och utveckla relationen här (på jorden). Det har  helt enkelt inte funnits mycket kunskap, varken i det mänskliga kollektivet eller i det eteriska, om vad relationen innebär på jorden och om de utmaningar som det innebär eftersom det inte fanns mycket erfarenhet. En själsrelation på högre dimensioner är något helt annat än en själsrelation som utspelar sig på jorden genom alla de filter som trauma och egot innebär, och dessutom i den energimässiga densitet som 3e och 4e dimensionen innebär. Men nu, vid den här punkten i människans ascension, när vibrationen höjts och mer kunskap har kunnat fås och kanaliserats, så finns det tillgängligt healing och verktyg som hjälper Twin flames och soul mates bättre än någonsin.  Och fler starka soul connections av olika slag än någonsin är reinkarnerade tillsammans nu, vilket är divinley planerat och sammanfallande med detta. Jag är otroligt tacksam och ödmjuk inför att kunna förmedla denna healing, som är en otrolig gåva till mänskligheten, och som många andra ljusarbetare över världen har fått i uppgift att förmedla. Min uppgift är att hjälpa Dig. 

Har du träffat din twin- eller soul mate?
Om du vet, eller misstänker, att du har träffat en Soul mate eller din Twin flame så upplever du troligtvis starka känslor, en stark connection som är svår att sätta ord på, smärta, förvirring, slits mellan olika känslor och har en känsla av att ha tappat kontrollen, och samtidigt en djup kärlek. Detta är väldigt omvälvande och ofta står man själv i allt detta eftersom det bara är de som gått igenom detta själva som kan förstå något av det du går igenom. Dessa relationer går djupare och vanliga sätt att hantera dessa fungerar oftast inte. De kan ta över hela ditt inre liv, berör dig och känslorna för den här personen skakar om dig på ett sätt som inget annat gör. Detta är otroligt utmanande både känslomässigt och mentalt och du står inför något som är helt nytt och som du inte har kontroll över, samtidigt som vänner och familj ofta inte förstår.

Skillnaden mellan twin flame och soul mate
Twin flame-relationer är starkare än "vanliga" soul connections, soul connections är oftare oromantiska relationer och kan variera från att vara en livslång vänskap till ett äktenskap - de har en mer glidande skala av intensitet och grad av komplicerade känslor. En stark soul connection skulle jag säga är en soul mate - den är mer intensiv  än en vanlig soul connection och kan innebära fler komplexa känslor och trauman som triggas, och den kan likna upplevelsen av att träffa sin twin flame.  När det gäller twin flames så är det ofta ingen tveksamhet om att detta är just en twin flame-relation eftersom intensiteten mellan twins är så märkbar. Ofta känns mötet med din twin flame som en milstolpe i livet, det är "något" som händer inom dig som du bara vet är "stort" och att den här personen är livsavgörande på något sätt. Ofta blir man mer eller mindre besatt av sin twin flame och du bara vet att efter detta möte kommer inget att vara detsamma inom dig. Det här beror på att Kundalini-energin börjar öka, du har kommit i större kontakt med er unika twin flame- energi, du ökar kontakten med din själ och Source i väldigt snabb takt och i samband med det så utvecklar du ofta din extrasensoriska perception, kommer i kontakt med kollektiva energier och mycket mer - d.v.s. din energimässiga och själsliga upplevelse av världen tar större plats inom dig  och du transformeras snabbt! Denna snabba och omvälvande personliga inre utveckling kan leda till personliga kriser, soul depression, Dark night of the Soul mm. Du står helt enkelt inför utmaningar som du inte ens kunnat föreställa dig, och detta ofta utan kunskap om vad som händer eller förståelse från människor i ditt liv. Det är därför det är viktigt att få stöd, kunskap och den rätta hjälpen så att du kan navigera i denna personlig upplevelse på bästa sätt för att må så bra som möjligt i processen.

Vad innebär det att du mött din andra hälft?
En soul mate eller twin flame connection i det fysiska betyder både en stark kärlek och hårt arbete, disciplin och uthållighet - oavsett om ni är tillsammans eller inte. Detta gäller inte alltid soul mates, men alltid twin flames  - eftersom twin flames är länkade i själen oavsett om ni är ett par eller inte, och ni delar även energikropp så allt som ni upplever och går igenom påverkar den andra. Twin flames kan inte kapa sin relation med Fri vilja, ni har skrivit kontrakt på att ni ska jobba er igenom vissa trauman och kontrakt - detta kan ni inte undgå. Att mer eller mindre omedvetet försöka fly och förtränga relationen är ofta en del av processen för en eller båda parter eftersom egot skyr de svårigheter som kommer upp till ytan för att de är så svåra att hantera. Men att egot flyr gör resan svårare och mer utdragen eftersom man motarbetar the Divine plan, det är därför som man även healar de delar av egot (som båda parter bär på) som föröker undvika relationen och istället stärker kontakten med själen - som ju har skrivit kontrakt på att detta ska komma upp till ytan för att transformeras och har kapacitet att hantera detta.  Man brukar prata om Runner och Chaser i twin flame-sammanhang, att en part strävar efter union i det fysiska och den andre stänger ute och motsträvar den fysiska relationen. Och oftast är det kvinnan som är den som är Chaser eftersom den kvinnliga energin bl.a. är mer uppkopplad mot Source och generellt  mer i kontakt med sina känslor än den manliga och därför känner twin flame- energin tydligare. Men även den som är Chaser bär på blockeringar och även rädsla för union som försvårar detta, och den kognitiva aspekten förvårar ofta genom att the Chaser inte själv ser sin egen del. Detta är en grundbult i relationen eftersom ni är byggda att spegla varandras trauman när ni inte själva ser dem, men med  rätt healing av rätt aspekter så kan hindren sopas bort ett efter ett och ni kan slippa så mycket smärta.

Varför relationen är så komplicerad
En twin flame - eller soul connection är en stark själsrelation. På en själsnivå finns det oftast få blockeringar och ni är  sammansmälta till mer eller mindre grad i ovillkorlig kärlek, och det är den kärleken ni känner när ni möts i det fysiska och det är den kärleken som är målet att ni ska vara i fullt ut i det fysiska. Men i den 3e och 4e dimensionen (3D-4D matrix), den fysiska, så har ni olika blockeringar som hindrar er från att vara i ovillkorlig kärlek till varandra. Ni bär bl.a. på kollektiva mallar för hur ni ska vara, bete er och värdera - som man som kvinna, som mamma, som pappa, som partner osv.. Dessa värderingar är ofta inte på den höga frekvens som ni befinner er på som själar och det gör att de utgör hinder och skapar konflikter. Ni har också individuella inre subpersonligheter som bär på trauman likväl som trauman från upp till tusentals livstider som ligger lagrade i energisystemet, och dessa utgör också hinder för att ni ska känna varandra energimässigt som de rena själar ni är.  Adderat till detta så är ni ofta i kontakt med trauman från er Soul group, extended Soul group och det mänskliga kollektivet. Allt detta ligger som blockeringar och fördunklar kontakten med er egen själ och er själsliga kontakt med med varandra. Ni har levt många livstider tillsamman och era relationer från dessa livstider färgar också er relation idag på många olika, ofta helt omedvetna, sätt. Ett virrvarr av filter och trauman skapar förväntningar, försvar och triggar starka känslor som kan göra relationen destruktiv. Men det finns hjälp, du kan förbättra relationen och komma närmare din twin flame eller soul mate här och Nu! Är du redo för en förändring?

Du är varmt välkommen att boka tid för Twin flame healing om du är i en stark soul connection eller har träffat din twin flame .

Namaste, Susanna <3


 

Läs hela inlägget »

Här finner du intressanta artiklar om forskningsrön och teorier kring hur healing och energier påverkar oss. 

Reconnective healing
Ta del av forskning som ligger till grund för energihealing.

"Våra kroppar är levande nätverk" (SvD)

Amerikanske cellbiologen James Oschman som forskar inom området kvantmedicin och energimedicin förklarar hur våra kroppar är uppbyggda av energi. 

Om elektromagnetisk strålning (PDF)
Källa: http://www.eloverkanslig.se/

Science finally proves that meridians exist
En introduktion till meridianerna och hur de påverkar vår hälsa! Artikeln beskriver även den metod som använts för att stärka vetenskapligt att dessa energiflöden finns i vår kropp samt att dessa flöden kan länkade till flödet av energi och information från vårt DNA.
 

Läs hela inlägget »

I den här artikeln går jag djupare in på vad uppstigning (ascension) är och hur transformativ healing  stöder din ascension. Du får konkreta övningar och tips som kan vara till hjälp i den transformativa processen och uppstigningen.

INNEHÅLL


Ascension - uppstigning i frekvens
När du går på din första healingsession i transformativ healing, på en workshop eller en privat session, så får du en, för dig, unik upplevelse. Det kan vara allt från att du upplever en behaglig stund, får budskap till dig, att du är påfylld med energi och glädje till att du startar en djup inre process där du får större kontakt med sitt högre jag och Source/Universum och får starkare kontakt med ljus, inre styrka, dina mediala sinnen och din fulla potential. Det här är planerat av din I AM presence och sker i perfekt timing. De flesta känner att det händer någonting djupt inom sig. Detta är något som du bör lyssna till och följa, eftersom detta är din inre röst, ditt högre jag.

Om du är en av dem som blivit djupt berörd under en session har du förmodligen gått in i en process som innebär en accelererad uppstigning till högre frekvens (accelerated ascension process). Själar som går in i en accelererad ascensionprocess är oftast själar som har valt att gå in i denna fas precis vid detta tillfälle. Du har förmodligen levt många livstider och är kopplad till andra själars känslor och upplevelser, såsom din familj och släkt och i vissa fall även din själsgrupp, förlängda själsgrupp (soul group and extended soul group) och det kollektiva medvetandet. Det innebär att du också är inkopplad på trauman som dessa själar upplevt och i många fall så har du skrivit själskontrakt på att du som själ ska upplösa trauman även för tex. ditt släktled, för att bryta känslomäsiiga, värderingsmässiga mönster och handlingsmönster. Detta är något som är helt i samförstånd med din I AM presence. Det finns dock alltid själslig Fri vilja, du kan som själ välja att bryta kontraktet. Detta sker på själsnivå eftersom din Fria vilja existerar på själsnivå. Ditt ego kan blockera både healing och ascension, dock inte upphäva själskontrakt. Om din själ väljer att kancellera ett kontrakt så kommer du dock inte att stiga upp i frekvens, så som kontraktet avsåg, under denna livstiden. Men vissa väljer detta för att leva i den tredje dimensionen (3D). Det finns dock vissa undantag, t.ex. gällande twin flames som reinkarnerats samtidigt, de kan inte bryta sina själsliga kontrakt mellan sig - läs mer om detta i artikeln Varför är det så viktigt att acceptera sina känslor för sin twin flame? .

Ascensionsymptom
I uppstigningsprocessen så kommer trauman som legat vilande i olika delar av ditt energisystem och din kropp upp till ytan för att transformeras och lämna dig, så att du successivt kan stiga uppåt i frekvens. Anledningen till att trauman måste lämna dig är för att de lågfrekventa energier som dessa trauman bär på fungerar som ett ankare. De är som ankare som tynger ned dig och motsträvar din uppstigning i frekvens. De lågfrekventa energierna kan inte existera på den högre frekvens som du kalibrerat till, de är i för stor dissonans med dessa. De måste lämna dig för att du ska kunna stiga upp i frekvens.  Jag har fått till mig att denna kalibrering börjar ske när du kalibrerat till en högre frekvens till mer än 50 %.

När trauman kommer upp till ytan och transformeras och när du går upp i frekvens så kan det yttra sig som exempelvis trötthet, yrsel, hjärtklappning, svårighet att fokusera, skiftningar i temperatur, värk, ångest, låghet, oro, drömmar, svettningar, negativa känslostormar varvat med stunder eller dagar av lyckokänslor m.fl.. Det finns otaliga personliga symptom, men vanligtvis så är de övergående och kan även avlösa varandra. Det är detta som brukar kallas uppstigningssymptom (ascension symptoms). Dessa beror delvis på att trauman bär på känslor som har lågfrekvent energi värker ut på dessa olika sätt. Energifrekvenser försvinner enligt fysikens lagar aldrig, utan transformeras. Att gråta, känna ångest eller att få fysiska symptom är din kropps och energisystems svar på att energier transformeras och lämnar dig. Det bästa är alltid att tillåta detta att värka ut och lämna dig eftersom du annars kan sakta ned denna process.

När du upplever dessa symptom väldigt starkt kan det vara för att du har trauman som ligger olösta och tynger ned, samtidigt som din uppstigning pressar på uppåt. Detta kan upplevas mycket obehagligt på både känslomässig, medvetandemässig och fysik nivå och kan ge bl.a. utmattning och ångest. Den healing från högre dimensioner som jag förmedlar är specifikt till för att transformera dessa lågfrekventa energier som tynger ned och underlätta för dem att lämna dig. 

Du kan alltid be om hjälp från Universum
Det kan kännas tungt när man är inne i perioder av stor transformation och utrensning, då är det en tröst att veta att det du går igenom är perfekt designat för dig av din I AM presence och Universum. Det kan vara så att du behöver gå igenom vissa saker för att få en erfarenhet som du behöver på nästa steg av din resa, eller att vissa saker som du upplever eller som händer bereder vägen för nästa skeende i ditt liv. Dock så är det aldrig meningen att du ska lida,  det kan vara så att utmaningen är för stor eller att kontraktet är för tungt för den 3e dimensionen, så du kan alltid be ljusvarelser och Universum att ta din smärta eller att ta udden av den om detta är för ditt högsta bästa. Även om det är designat att du ska gå igenom vissa saker så är det din jordbundna upplevelse som styr.  Det kan vara så att smärtan som du var designad att gå igenom för att du ska utvecklas och som var planerat på en högre frekvens blir för mycket i den lägre densitet  och de specifika omständigheter som råder för dig i den här tredje dimensionen (3D). Be då att Gud/Universum/Source tar din smärta om detta är för ditt högsta bästa, det räcker oftas  att du tänker eller säger detta med stark intention.

Att stiga uppåt i frekvens
På varje trappsteg, eller nivå, i din uppstigningsprocess så finns det högre ljus och djupare trauman. Det är därför du kan uppleva “higher highs and lower lows” ju längre du kommer på din personliga resa. Det vill säga, ju mer kapacitet du får att känna och ta emot ljus, ju djupare låga känslor får du kapacitet att möta och transformera. Perioder av utrensning och transformation brukar därför varvas med perioder av intensiv lycka, inre harmoni och styrka.  Min personliga erfarenhet är dock att de låga perioderna blir mindre intensiva och blir också lättare att hantera. Detta har jag själv upplevt, och förutsättningen för att detta är att jag gör Daily clearing flera gånger per dag och arbetar med min egen healing ofta.

Du kan också genomgå utrensning och samtidigt känna att du är i full kontakt med ljus och har en lyckokänsla. Om du gör det så skulle jag säga att du har du uppnått en högre kapacitet att hålla ljus. Men som alltid så är de personliga variationerna i upplevelse av ascension stora, och det handlar mycket om att lära sig hur just du fungerar för att hantera och hålla sig centrerad genom denna process på bästa sätt.

Den transformativa processen
Den healing som jag förmedlar är i grunden en process som består i att man healar trauman lager efter lager. Vilka trauman som kommer upp till ytan vid vilken tidpunkt styrs av din I AM presence, utifrån när det är för ditt högsta bästa att detta transformeras. Vilka trauman som kommer upp till ytan har jag fått till mig dels har att göra med vilka trauman och energier som man healat tidigare, och som gör nästa trauma redo att transformeras. Och dels utifrån vad som är planerat i Universum ska ske i ditt liv. Allt detta är mycket komplext men exakt utformat och planerat av Universum på de mest hänförande sätt.

Trauman i vårt energisystem är komplexa, många olika trauman från olika livstider kan bygga upp ett problem som du upplever eller omedvetet bär på. Man kan se likheter med psykologiska teorier och den terapeutiska processen, fast man arbetar med energiaspekterna, inte med kognitionen och psyket utan med den energi som traumat skapat, t.ex. rädslor. Man arbetar då med att transformera de energier som traumat skapat - låt oss ta rädsla för att knyta an som exempel. Problem som rädsla för att knyta an kan härstamma från flera olika händelser i många olika livstider, och rädslan manifesterar sig t.ex. som brist på tillit i relationer, rädsla för intimitet och i sin tur exempelvis som beteendemönster, som att klänga fast vid nära relationer eller fly från dem. En annan aspekt är att energierna som delvis är grunden till dessa rädslor och beteenden blockerar dig från att manifestera harmoni på dessa områden. Rädsla för att knyta an kan manifesteras som en upplevelse av att man inte kan finna kärlek eller förlorar den om och om igen.  I en twin flame-relation kan detta yttra sig som känslor av rädsla för sin twin flame (vilket i botten är rädsla för att knyta an).  Dessa känslor av rädsla för att knyta an kan vara underliggande i celler, DNA och chakran och komma från många generationer bakåt i släktledet för den twin bär på denna rädsla -  och kommer nu upp till ytan för att rensas ut när denne träffar sin twin flame. Så vad man upplever på en personlighetsnivå i relationen kan ha mycket djupa och komplexa underliggande orsaker. Genom att under healingsessionen få reda på vilka trauman och känslor/energier som ligger till grund för rädslan och heala dem så kan dessa försvinna för gott. 

Min personliga erfarenhet och erfarenhet från klienter är att ju fler lager du healar ju mer blir du fri från rädslor, värderingar och föreställningar som inte är för ditt högsta bästa, och även i vissa fall fysiska problem, och du stiger mer och mer in i ditt autentiska jag. Det beror på att du i takt med att trauman healas får mer och mer och mer med din själ/ditt essentiella jag, Spirit och Source. Som ett resultat av det så förbättras många plan i livet successivt, eftersom du stiger in i positiv energi och inre styrka. Du kommer i kontakt med din själ och den styrka, balans och kraft som den besitter. Ofta så ser man även saker och ting mer klart, eftersom de föreställningar och rädslor du har haft inte skymmer din inre syn. Du får även den handlingskraft och styrka som behövs för att ta stegen och förändra ditt liv för att t.ex. hitta eller följa dina drömmar. Du kommer ofta därmed också i mer kontakt med din livsmening och kan leva ditt liv i äkta glädje.

Den transformativa processen och den healing som jag får till mig att jag ska be om för dig övervakas av din I AM presence och ditt guide team som alltid står vid din sida för att hjälpa och stödja dig i processen. Genom energy clearing så ser du till att de alltid är i kontakt med dig och kan guida dig. På så sätt kan din ascensionprocess fortskrida mer harmoniskt och du kan blomstra och må så bra som möjligt i ditt liv.

Hantera ascensionprocessen
Att stiga upp i frekvens är något som är svårt att beskriva, och upplevelsen är som alltid mer eller mindre unik för varje person. Men det finns några generella saker som många upplever - ofta upplevs det som att hela ditt perspektiv skiftar från en dag till en annan när du tagit ett steg upp i frekvens. Du kan känna annorlunda kring saker, uppfattar människor på annorlunda sätt och känner och tänker annorlunda.  Detta kan vara mycket påtagligt och kännas förvirrande först, men detta ett resultat av att du ser saker och ting från ett högre perspektiv, en högre visdom, en högre frekvens. Du får nya ingivelser kring vad du vill göra och får också kapaciteten att känna en intensiv lycka. Det är vanligt att man får en större motståndskraft mot negativitet och negativa händelser, högre medvetande, mer energi och kraft att förändra sitt liv till det bättre. Din extrasensoriska perception utvecklas ofta vilket innebär att du tar emot guidning från högre dimensioner och kan också bli känsligare för energier i din omgivning. Utveckling är alltid en gåva, och de flesta upplevs som positiva, men ofta behöver man verktyg och strategier för hantera allt detta då det ofta sker förändringar snabbt. Strategier kan vara: rutiner för Rening, Grundning, Skydd och Fylla på med energi samt regelbunden healing av trauman som kommer upp till ytan. Verktyg kan vara visualiseringar och övningar för just Rening, Grundning, Skydd och Fylla på med energi som passar just dig.  

Övningar för att stödja utrensning
Perioder av utrensning är återkommande och är en process i sig att lära sig känna igen och hitta sätt att hantera. Detta är det viktigaste att komma ihåg och påminna sig om varje dag när man går igenom utrensning:
 • Allt det som jag känner kanske inte är mitt. Det kan vara så att du rensar ut trauma för generationer som du bär på. Bra att påminna sig om för att behålla ett objektivt perspektiv på känslorna. Finn tröst i att du har accepterat detta på en själsnivå för att du är ljus nog att ta det jobbet. Och att det kan vara så att du bryter negativa mönster från generationer en gång för alla. Och, du växer som själ och människa och går upp i frekvens när detta är transformerat.
 • Gå in i mindfulness. Låt inte känslorna skapa negativa tankar, skjut bort dem så fort de uppstår.
 • Jag är inte dessa känslor. Det vill säga, de reflekterar inte ditt värde eller den du är.
 • Detta är övergående, något som passerar genom mig.
 • Tillåt. Tillåt känslorna att flöda igenom dig obehindrat utan att döma dig själv (se mindfulness).
Övningar 
Nedan hittar du två övningar som kan vara till god hjälp när du känner att du behöver rensa ut. Kalla gärna in Gudar, uppstigna mästare, änglar eller Gudinnor som du har en relation till och känner en stödjande känsla från innan du börjar. Om du inte har egna så är Moder Maria, White Tara och Lady Kuan Yin gudinnor med omhändertagande och omhuldande energi som hjälper dig att släppa och transformera känslorna. Om du känner att du blir överväldigad och dras ned i känslorna, be dem att ta dessa känslor från dig och fylla dig med deras omhändertagande energi. Om du inte känner effekt, be Lord Michael att upplösa blockeringar för att ta emot hjälp.
 • Skriva. Sätt dig ned i lugn och ro och skriv ned vad du känner. Detta är ett tillfälle då du går ut ur mindfulness och på kontrollerat sätt att låter tankarna och känslorna flöda. När du börjar så ha mindsetet att dessa tankar är en produkt av känslor som ska rensas ut och de representerar inte dig, den du är eller ditt värde. Det kan kräva lite övning att fullt vara i känslorna samtidigt som du betraktar dem, men med övning så går det lättare och lättare. Detta kan också vara ett bra tillfälle att efteråt objektivt se vad det är man har burit på, det kan leda till insikter och självkännedom.
 • Lyssna på musik för att komma i kontakt med känslorna och släppa ut dem. Syftet med den här övningen är densamma som skrivövningen, ett tillfälle att komma i kontakt med, släppa ut och transformera känslorna utan att bli förlorad i dem. Dock så utgår denna övning från mindfulness. Ofta dyker det upp tankar, eftersom vi människor har en stark koppling mellan tankar och känslor. Men försök gå in i mindfulness och fokusera på att acceptera att det är okej att känna känslorna och bara var i dem, var förlåtande mot dig själv. Här är en fantastisk musik som är omhändertagande och moderlig och som kan hjälpa dig att släppa kontrollen och känna dig trygg med att känna: Devi Prayer - hymn to the Divine Mother Akasha.

Hoppas att innehållet i denna artikel är till hjälp för Dig. Om du behöver healing eller om du vill ha hjälp med att hitta strategier och verktyg för att hantera din vardag och må bättre på din resa så är du varmt välkommen att boka tid hos mig på min bokningssida.

Namaste, Susanna <3

 
Läs hela inlägget »

Vad kan du förvänta dig efter en healingsession? Ofta så mår du toppen och är fylld av energi, men ofta så sker också någon form av utrensning. Utrensning är ofta en kombination av effekten av den specifika healingen under sessionen, men också att du som en effekt höjer din generella frekvens. Du går uppåt i din ascension-process. Det är viktigt att denna process får tid att ta plats, och du behöver lyssna på kroppen och din guidning under perioden efter och mellan sessioner. Detta därför att mycket av healingen sker mellan sessioner. Det är också därför som det är viktigt att inte ta sessioner för ofta, du ska ha allra minsta 12 dagar emellan dina sessioner.

Vad händer vid healingen?
Vid den transformativ healing som jag kanaliserar unikt för dig vid varje session så transformeras de lågfrekventa energier som finns i olika delar av ditt energisystem - som t.ex. dina chakrer, din aura, dina meridianer och akupunkturpunkter. Dessa kan anta olika sätt att transformeras och därmed lämna ditt energisystem och din kropp:

 • Antingen lämnar dessa lågfrekventa energier din kropp innan de transformeras - de förs upp till ljuset för att transformeras.
 • Eller så transformeras dem till mer högfrekventa energier direkt inom ditt energifält, din kropp och energisystem.
 • De kan också lämna din kropp genom att värka ut som känslor - såsom t.ex. ångest, rädsla, ilska eller sorg. Då är det bästa att tillåta dessa känslor att komma upp till ytan och värka ut. Du kan underlätta den känslomässiga utrensningen genom att t.ex. skriva ner vad du känner eller känna in vad känslorna har att säga dig under meditation. Du kan behöva ta det extra lugnt och låta detta ta sin tid. Känslorna under utrensning kan kännas djupt och starkt, men med verktyg som mindfulness och meditation kan du låta känslorna passera genom dig utan att döma dem (dig själv) eller låta dem ge upphov till tankar som påverkar dig negativt. 
 • Utrensningssymptom kan dock också ta formen av negativa tankar, då tankar är starkt kopplade till känslorna hos oss människor. Negativa tankespiraler ska du undvika. Jag skulle inte rekommendera att skriva ned tankar som du känner är malande och destruktiva, utan att istället unvika att gå in i dem. Då är mindfulness, d.v.s. en medvetenhet om dina tankar och en förmåga att välja dina tankar, ett utmärkt verktyg. Likaså meditation, att tömma huvudet på tankar och fokusera på kroppen och känslan bakom tankarna. Ofta kan Daily energy clearing hjälpa för att skingra negativa tankar och stoppa negativa tankespiraler.
 • Ditt energisystem är också nära länkat till din fysiska kropp och dina organ, så utrensningssymptom kan efter healing ta många olika former av fysiska symptom. Utrensning efter healing kan yttra sig som influensa, feber, värk i leder, huvudvärk, illamående och att magen eller urinblåsan sätter igång. Detta är övergående och helt normalt.


Du går uppåt i din ascension-process
När man under en transformativ healing session ber om healing så är den specifik, man healar specifika issues - ofta med specifika resultat, men vanligast är en generell höjning av din frekvens över tid. Som en effekt av att specifika issues healats så höjer man sin generella frekvens, den energin som du utstrålar som person - oberoende av känslo- eller sinnestillstånd. Detta eftersom du kommer i mer kontakt med ditt Högre jag och din själ (som är aspekter av varandra) och du stiger uppåt i din ascension-process (uppstigningsprocess). I den processen så kommer också energier som är i för stor dissonans med din nya frekvens att lämna dig. 

Hur lång tid tar min utrensningsprocess?
Allas utrensningsprocess är unik så man kan inte säga hur lång tid det “bör” ta,. Man kan i ovanliga fall få en upplevelse av att man "fastnar" i utrensning, att känslotillståndet inte skiftar. Ofta kan man få en intuitiv känsla av om man har fastnat eller om detta är en hälsosam utrensning (som är övergående). Om man får en känsla av att man fastnar i ett negativt känslotillstånd så kan det vara så att den specifika healingen som satt igång utrensningen lyft locket på en djupare mer komplex issue som kommer upp till ytan. Detta sker i perfekt timing för dig och även om det kan vara jobbigt i stunden så är det något som är för ditt högsta bästa, för detta är ju något som ditt högre jag vill att du ska se för att kunna frigöra (transformera) detta för gott. Men du kan behöva en session för att förlösa den djupare issue som kommit upp till ytan. Vänta då minst 12 dagar med en ny session så att du hinner processa det du ska. 

Vanliga frågor efter healing
Nedan är några frågor som jag sammanställt utifrån vanliga frågor som jag fått efter healingsessioner.

Jag har utrensningssyptom efter healingen, är det bra att jag får mer healing?
Ja, det bästa man kan göra är att fortsätta med healingen i form av clearing, grundning och att fylla på med positiv energi. Däremot kan det vara bra att ta en paus med ytterligare djupare healing så att den tidigare healingen får arbeta. Om man upplever att man fastnar i utrensningssymptom är det bästa alltid att få healing utifrån din unika historia och upplevelser, men generell energirening, grundning och skydd hjälper alltid. Om du känner att det är något djupare så tveka inte att boka en privatsession med mig. Då kan jag förmedla healing för att hjälpa dig att lösa blockeringar och energier från exempelvis dina tidigare livs händelser, trauman och relationer som ofta kommer upp vid djupare healing.

Jag kände inte så mycket av healingen, fungerade det inte på mig?
Alla är olika mottagliga för healing av många olika personliga orsaker, ibland är man inte mottaglig på grund av blockeringar, ibland är timingen inte rätt för dig att ta emot healing just nu, eller så har healingen haft effekt fast du upplever den inte märkbart. Generellt är det så att ju mer healing du får, desto mer kommer du att känna av effekten.

Vad menas med en healingprocess?
När du börjar med transformativ healing, healing som transformerar din energi, så påbörjar du även en personlighetsutvecklande process. Det är därför som känslor och emotionella sår ofta kommer upp till ytan för att läkas parallellt med att du blir mer och mer uppfylld och uppkopplad till positiv energi. Det kan liknas vid att du rensar ut gammal och negativ energi för att bereda plats för och fylla på med ny positiv energi. Att veta om att detta kan hända är bra, så att man har en beredskap för att en jobbig period kan efterföljas av en upplyft period och vice versa, då denna process ofta går i cykler.

Hoppas att detta kan vara till hjälp och stöd för dig. 


Namaste<3

Läs hela inlägget »
29314513_10155486315451295_6789532295672917365_n

De sju centrala chakran som sitter längs vår ryggrad har en direkt koppling till våra personliga egenskaper,  och de kan även påverka de omkringliggande organen. Genom att balansera, rena, skydda och transformera negativ energi från trauman och energi vi plockar upp i vår vardag i våra chakran och överiga energisystem så kan du påverka ditt välmående i både kropp och sinne.


Vi har  hundratals chakran som sitter i hela vårt energisystem, men det finns enligt modern tradition sju centrala chakran som sitter längsmed vår rygrad . Nedifrån och upp så är dessa: Baschakrat,  Höftchakrat, Solar plexus chakrat, Hjärtchakrat, Halschakrat, Tredje ögat samt Kronchakrat.

Ordet chakra kommer från sanskrit och betyder hjul. Chakran kan sägas vara snurrande energicentrum eller en vortex av energi  som är portaler mellan vårt spirituella jag och världen. De sägs vara ungefär storleken av en grapefrukt, även om jag personligen har sett att chakran kan ha både något individuell storlek samt placering.

Hur väl chakrerna fungerar påverkar vår upplevelse av världen (utifrån och in) samt och vårt avtryck på världen (inifrån och ut). Alla chakran samverkar på alla områden, men generell så brukar man inom modern yogatradition säga att de sju centrala chakrerna längs ryggraden är kopplade till vissa aspekter av oss.

Det som jag gör vid chakrabalansering är bl.a. att heala chakrerna så att de snurrar åt rätt håll, reparerar dem, byter ut dem och installera nya om "hjulet" är mycket skadat samt fylla på med olika energier med olika syfte - beroende på vad just ditt chakra behöver.

Beskrivningen under varje chakra nedan är en generell beskrivning av vilka aspekter och egenskaper som inom modern tradition tillskrivs varje chakra. Dock så har alla människor en unik blandning av energier i sina chakran på grund av de olika erfarenheter, trauman och upplevelser som varje människa har haft.

Chakra 1, Baschakrat
Baschakrat, ibland kallat rotchakra, är placerat vid din svanskota och är det chakra som är närmast kopplat till ditt fysiska jag, till utvecklingen av din personlighet, din närvaro i det fysiska samt din kontakt med Jorden (Gaia). Kopplat till det fysiska är överlevnadsinstinkter och ett baschakra i obalans kan yttra sig i känsla av oro, osäkerhet, misstänksamhet, och rädsla. Ett balanserat baschakra ger en känsla av trygghet, tillit, att vara skyddad och stark.

Chakra 2, Höftchakrat
Höftchakrat är placerat 5 cm under naveln och är centrum för sensuell och sexuell energi och ett obehindrat flöde av känslor. Ett höftchakra i obalans ger känslor av t.ex. osäkerhet i relationer, osäkerhet i att uttrycka vår sanning och våra behov som ger en känsla av stress och frustration. Ett höftchakra i balans skapar passion, självsäkerhet, trygghet i att vara utåtriktad och kommunicera sina känslor och behov obehindrat, känna och ge omtanke samt glädje i att vara i kontakt med världen och uttrycka sin kreativitet.

Chakra 3, Solar plexus
Solar plexus sitter strax under bröstbenet och är huvudcentrum för vår integration och kommunikation med världen och andra människor samt centrum för kommunikation mellan vårt spirituella jag och världen utanför. Det är från detta chakra som vår s.k. magkänsla kommer ifrån och vi känner huvudsakligen andra människors energier genom detta chakra och de känner vår energi genom detta.  Ett solar plexus chakra i obalans kan ge känslan av att vara svag, värdelös, ökar självkritik samt osäkerhet kring sig själv. Skapar brist på tillit till det naturliga flödet av positiv energi i Universum (Source) och vad det ger dig och istället en vilja att kontrollera ditt liv. Ett solar plexus chakra i balans ger positivitet, känsla av tillit till Universum, självrespekt, självkänsla, personlig styrka, en förmåga att vara centrerad i sig själv och förmåga att vara bestämd.

Chakra 4, Hjärtchakrat
Hjärtchakrat är placerat i mitten av bröstet i höjd med vårt fysiska hjärta och är huvudcentra för förmåga att känna, uttrycka och ta emot kärlek. Det är också kopplat till medmänsklighet, spiritualitet och vår förmåga att heala och att ta emot healing. Hjärtchakrat har, om det är starkt och i balans, förmågan att transformera känslor. När hjärtchakrat är ur balans kan vi känna oss avundsjuka, övergivna, ilska, rädsla, förskjutna och ställer krav på kärlek. När vårt hjärtchakra är i balans känner vi glädje, enade med Universum, tillit, tro, inspiration, accepterande, förmåga att förlåta och empati.

Chakra 5, Halschakrat
Halschakrat är placerat i halsgropen och är centrum för vår förmåga att uttrycka oss. Det är huvudchakra för förmågan att uttrycka vår sanning, våra behov och gränser samt ta ansvar för våra beslut. Halschakrat är också kopplat till förmågan att manifestera vår kreativitet. När halschakrat är ur balans så känner vi oss kommunikationsmässigt kraftlösa (“ingen röst”), rädsla för att bli dömda för det vi säger och förskjutna på grund av det, detta leder till en känsla av att inte ha kontroll, sårade känslor, ledsamhet, negativitet och bitterhet. Ett halschakra i balans gör oss avslappnade och ärliga, vi känner oss trygga att kommunicera och vara oss själva samt vara konsekventa i det vi känner, tycker och uttrycker. Det är också kopplat till en förmåga att intuitivt veta när man inte ska tala.

Chakra 6, Tredje ögat/Ögonbrynschakrat
Tredje ögat, ibland kallat ögonbrynschakrat, är placerat strax ovanför punkten mitt mellan ögonbrynen. Det är centrum för vår inre vision, en känsla av enighet med Universum, spirituell visdom och intuition. Om det tredje ögat är ur balans så får vi sämre förmåga att känna våra intuitiva budskap - t.ex. från våra guider, Unviersum eller vårt högre jag. Kopplat till detta är också rädsla, brist på tillit, att vara ocentrerad, irriterad och sämre förmåga till självreflektion. Ett tredje öga i balans ger en klarsynthet, förmåga till att känna in andras energi, fokus, förmåga att skilja på sanning och illusion. Vi blir öppna för att ta emot högre visdom och får en större medvetenhet om den spirituella dimensionen bortom den fysiska.

Chakra 7, Kronchakrat
Kronchakrat är placerat på toppen av huvudet och är till hälften i kroppen och till hälften ovanför. Det är centrum för medvetenheten om och vår kontakt med Universum, förmåga att vara i nuet, hängivenhet och känsla av mening. Ett kronchakra ur balans ger en känsla av förvirring, rädsla, utanförskap och depression. Det kan även ge upphov till en negativ fast idébild av hur saker ska och inte ska vara. Ett kronchakra som är öppet och i balans ger en känsla att vara berättigad till kraft och ljus, lugn, värdighet, närvaro, tillit till det egna Jaget och det naturliga positiva flödet. Vi får en känsla av att vara en reflektion av the Divine och ger förmågan att lägga Egot åt sidan för att tjäna ett högre syfte.

Hur är chakran kopplat till sensitivitet för energier ?
Om du är känslig för energier så känner du och är medveten om att dina chakran och övriga energisystem påverkas av energier utifrån.  Goda energier påverkar ditt sinnestillstånd och din energi positivt och negativa energier påverkar dig negativt - du kan känna dig låg och trött. Det är för att du absorberar energi i dina chakran.
Till exempel så kan Solar plexus, som är det chakra som kan sägas vara både mottagare för energier utifrån och avsändare för energier från dig till andra, stängas ned helt eller delvis i ett försök att skydda dig från för mycket energier utifrån.  Och eftersom Solar plexus är kopplat till Tredje ögat, som kan sägas vara det chakra som vidaretolkar eller är en portal mellan ditt Högre jag och den information/energi som kommer utifrån, så påverkas även det chakrat. Man får sämre intuition helt enkelt, och då är det mer risk att du tappar din kontakt med Universum och ditt Högre jag - och då börjar du också tappa din intuitiva kompass. Det samma kan ofta gälla andra chakran som t.ex. hjärtchakrat, baschakrat eller höftchakrat, beroende på var just du blir "överbelastad".  Ett blockerat chakra bidrar också till att skapa blockeringar i bl.a. meridianer och andra chakrer, eftersom hela energisystemet är just ett sammanhängande system som sitter ihop och sammankopplas genom ett flöde av livsenergi. Om flödet stoppas upp på ett ställe i systemet så påverkas hela systemet och därmed dina känslor, dina tankar och din fysiska kropp. Var blockeringar uppstår, hur du upplever dem och var i kroppen de ger sig tillkänna är helt personligt och unikt för varje människa och kan variera över tid eftersom flöde av energi  är föränderligt och skiftar hela tiden. Det är därför som du som är mottaglig för energier kan uppleva att du skiftar mellan olika sinnestillstånd väldigt snabbt, ibland under flera gånger på en timme. Blockeringar i chakran ger ofta symptom som muskulär smärta och dålig matsmältning utöver känslomässig trötthet och obalans. Ofta uppstår fysiska symptom när blockeringen existerat under en längre tid. Men med kontinuerlig energirening och healing får du därför en märkbart positiv effekt på hela ditt psykiska och fysiska välmående.

Energy clearing
Vad som hjälper chakrernas funktion är att göra energy clearing. Vid den så städar du undan, transformerar du, den energi som du plockat upp under dagen och du mår bättre samt får bättre kontakt med Source, Spirit och ditt högre jag så att du känner dig lättare, lugnare och mer centrerad.  Den renar även hela ditt övriga energisystem och dina celler. En övning som är enkel att komma ihåg och som du kan göra var som helst hittar du i min artikel Rena ditt energisystem eller besök min YouTube-kanal för att få en energirenande meditation.

Namaste <3

Läs hela inlägget »

I den här artikeln beskriver jag den transformativ healing som jag kanaliserar från högre dimensioner utifrån mitt synsätt, min kunskap och det sätt som jag jobbar på.  Detta är inte på något sätt en universell sanning, den spirituella världen är upplevd inifrån och det innebär att alla människor har sin uppfattning och sin upplevda sanning kring vad som är rätt, fel och sant utifrån vilken frekvens de befinner sig på. Men för att ge en introduktion till hur jag arbetar och vad jag kan göra för Dig så förmedlar jag min sanning.

INNEHÅLL
Kanaliserad transformativ healing
Värderingar som ligger till grund för den healing som du får i sessionerna
Tillvägagångssätt vid sessionerna
Den personliga processen
Vad uppnås med healingen?
Universella lagar
Mörka och negativa energier
Högkänslighet (HSP) - vi påverkas av energifrekvenser
Hur kanalierad transformativ healing hjälper ascension-symptom

 

"Den healing som jag kanaliserar är till för att underlätta uppstigningsprocessen för Dig som avancerad själ, på din väg mot Self Mastery och Soul embodiment."


Kanaliserad transformativ healing
Den healing som jag har som högre uppgift att förmedla kommer från 7D (7e dimensionen och uppåt) och kommer ned till 3D (3e dimensionen) vid den här punkten i Gaias spirituella evolution för att hjälpa mänskligheten och Gaia att stiga upp i frekvens, ascend, och hjälpa dig på din väg mot Self Mastery och Soul embodiment. Jag jobbar på frekvensen av Violett, Diamantvitt, Silver Platinum vitt, Rosa, Christed ET´s Elohim och 1st order of Angels: Seraphim. Min huvuduppgift är att förmedla koderna i de nya Feminina energimallarna av Ljus och kärlek kopplade till Templen av Ljus för att bygga den Nya Jorden av The Golden Age.

All healing är per definition transformerande eftersom den transformerar energi i din kropp och ditt energifält. Men denna form av kanaliserad healing har en förstärkt transformerande effekt. Den healing som du får under sessionerna Healing with your I AM presenceHealing & guidance, samt alla mina workshops och kurser, har en transformerande, terapeutisk effekt och leder till en personlighetsutveckling.


Värderingar som ligger till grund för den healing som du får i sessionerna
Värderingarna för den transformerande kanaliserade som du får genom mig kan man hitta i österländska värderingar och medicin. Såsom att vi är eviga själar som återföds, att vårt mål som själar är att utvecklas spirituellt för att uppnå ett högre medvetandetillstånd och att vi har ett komplext energisystem i och utanför vår kropp som påverkar vår hälsa. Andra värderingar är att vårt energisystem länkar oss till t.ex. andra människors energi, det kollektiva medvetandet, olika själsgrupper och Universum. I den andliga aspekten ingår också en tro på att vi inte är ensamma i Universum, att det finns intelligenta, högfrekventa Star beings från andra planeter som vi är länkade till energimässigt på samma sätt som med Ärkeänglar och uppstigna mästare som Buddha eller Jesus och att dessa högfrekventa High beings finns tillgängliga för oss att be om hjälp från. Det finns otaliga högfrekventa High beings och de har olika förmågor som gör dem specialiserade på vissa frågor - t.ex. fysisk healing, kvinnlig energi, grundning, överflöd etc. Det är ofta också så att just du har High beings som är länkade till dig, och mer lämpade att hjälpa dig.

När jag utför healing så kallar jag endast in energier av hög vibration (vibrationen ovillkorlig kärlek eller högre) och min intention är att healing endast sker enligt Law of Grace och enligt din Divine plan. Det innebär att healing endast kommer att ske om den är för ditt högsta bästa, detta överses av din I Am presence. När jag arbetar med uppstigna mästare så jobbar jag bara med deras högsta frekvens, d.v.s den frekvens som de har som uppstigna. Den religiösa historia och den fysiska kropp som dessa är kopplad till historiskt i det fysiska bortses från. Den är av en lägre frekvens och något helt annat än den frekvens som de har som uppstigna och själar.

Tillvägagångssätt vid sessionerna
I sessionerna Healing with your I AM presence samt Healing & guidance får du samma typ av kanaliserad healing. Skillnaden är att sessionen Healing with your I AM presence innebär att du inte deltar fysiskt. Du mailar mig ditt önskade tema och du får en inspelning med healingen som du ska lyssna på regelbundet under en period för att integrera healingen. Generellt så är energin starkare under en healing with your I AM presence, eftersom jag endast arbetar med din I AM presence genom mina Högre aspekter.

I sessionen Healing & guidance får du samma kanaliserade healing, men du närvarar själv vid sessionen genom telefonkonferens-appen Zoom. Vi startar och avslutar sessionen med ett samtal då det finns utrymme för dig att ställa dina frågor och få ett andligt vägledande samtal. Värt att nämna är att jag inte arbetar som medium eller siare, jag får sällan information från dina Akashic record kring vilka val du ska ta just nu eller om dina möjliga framtida tidslinjer och händelser. Min högre uppgift är att förmedla healing till dig så att du ska kunna få tillgång till svaren själv. En process som oftast sker över tid och som du får tillgång till genom din andliga utveckling och access till ditt Higher Mind, dina ESP gifts (extra sensory perception gifts) samt förmågorna av dina chakran.  

Väljer du en Healing & guidance så startar sessionen med att du får beskriva vad det är som du upplever som ett problem. Jag ringar in huvudtemana och startar sedan healingen. Huvudtemat blir en ingång och under sessionen så kommer det in flera lager av energier kopplat till underliggande trauman från detta och tidigare liv. Ofta behövs flera regelbundna sessioner för att lösa blockeringar, eftersom healing sker i lager. Vi är otroligt komplexa som energimässiga varelser, alla upplevelser som vi haft som själar, i kanske tusentals livstider, har energimässiga samband med varandra och har samband med fysiska symptom. Detta gör att du som själ är otroligt komplext uppbyggd energimässigt. Därför sker healingen i lager och i faser, på en nivå som allra oftast är osynlig för ditt mänskliga medvetande.

Tillvägagångssättet under en healingsession består av tre delar, dels att jag som intuitiv healer kanaliserar högfrekventa energier från Universum (s.k. skalär energi, Prana eller Qi) som förmedlas till dig som klient. Dels så kallar jag in ljusvarelser i form av t.ex. ärkeänglar och uppstigna mästare samt ljusvarelser och energier från t.ex. Pleiaderna, Arcturus etc. och ber dem att heala det som jag får intuitiva budskap om behöver healas. Den tredje delen består i att du själv kan visualisera och förstärka effekten av healingen. Under sessionen så kanaliserar jag budskap om vad du behöver och ber om healing för detta, så varje session är unik.  För varje session så går healingen djupare, man healar fler aspekter och kommer vidare i processen.


Den personliga processen
Varje persons process och upplevelse av regelbundna sessioner är unik, eftersom din andliga utvecklingsprocess och vad du möter i dig själv och bearbetar är unik. Generellt så upplever många att man genom andligt transformativt arbete höjer sin potential, sitt välmående och sitt medvetande successivt, men att man under processens gång har upp och nedgångar i hur man mår. Detta är helt naturligt eftersom man ofta rensar ut lågfrekventa energier/känslor på olika sätt. De kan ta formen av ångest, gråt, nedstämdhet eller ilska under en övergångsperiod. Detta är energi som lämnar din kropp och som tar formen av dessa känslor. På samma sätt som processen i perioder kan innebära intensiv glädje och harmoni.  Min rekommendation är att ta regelbundna sessioner så att du kan understödja healingens verkan och den personliga utvecklingen på bästa sätt.


Vad uppnås med healingen?
Den healing som jag förmedlar gör att du förändras, transformeras och uppnår en inre utveckling och mår bättre på alla plan. Detta genom att denna healing reparerar, rensar ut  samt transformerar energimässiga blockeringar i ditt energisystem (bl.a. nadis, chakran, meridianer, aura, ljuskroppar), dina energimässiga subpersonligheter, ditt högre jag och din själ. Jag arbetar också med att transformera energin som du bär i dina i dina celler från själar som du är kopplade till - din själsgrupp, din förlängda själsgrupp, dina släktled och det kollektiva medvetandet etc.

Utvecklingen genom denna healing balanserar dig på energinivå, vilket påverkar allt i din kropp och i ditt medvetande positivt. Det ger sig ofta uttryck i ett mer balanserat känsloliv, mer kraft, nya insikter, att du och ditt liv förändras till det bättre och en positiv effekt på hur du bemöter och hanterar din omvärld och dina relationer. Ofta förstärks också egenskaper som handlingskraft, klarsynthet, mod, intuition, ledarskap, kreativitet och integritet samt balansen och samspelet mellan dessa egenskaper ökar. Detta är att stiga upp i frekvens och att få tillgång till sin fulla potential genom andlig utveckling; att stiga in i Self Mastery och Soul embodiment.

Mycket ofta är trauman och känslor även länkade till personer/själar som du har en relation till. Dessa blockeringar kan bestå i olösta konflikter eller oförlösta känslor som ilska, rädsla och hat. Ofta är dessa känslor helt omedvetna till en början, men de finns lagrade i bl.a. dina chakrer och påverkar indirekt ditt välmående och dina relationer. Man kan också ha olika former av löften och kontrakt som man skrivit med själar som man har en relation till som inte är för ditt högsta bästa längre, eller ha energimässiga kopplingar till deras energisystem. Alla dessa aspekter påverkar den nuvarande relationen och kan vara mycket positivt att transformera - både för relationen och ditt eget inre välmående och personliga utveckling.

Universella lagar
Det faktum att man ber om healing är väsentligt, för ljusvarelser gör av respekt inte healing utan tillåtelse. Tillåtelse kan ske genom en tanke, en känsla eller att man uttalar det högt. Att man behöver ge tillåtelse har att göra med den Universella lagen att du har en Fri vilja. Du måste själv vilja ha och be om healing, antingen själv eller genom en healer. Som jag nämnde ovan så är det också viktigt att healing sker med intentionen att den ska bidra till ditt högsta bästa i enlighet med var du befinner dig just nu. Man lämnar över resultatet av healingen till din I Am presence och Universum eftersom det är genom dem som din själsliga plan är utformad.

Mörka och negativa energier
En del människors sanning är att det inte existerar mörka eller negativa energier/lågfrekventa energier, och min hållning är att man såklart får ha sin egen känsla för vad som är sant. Min sanning är att lågfrekventa energier existerar eftersom jag personligen har erfarenhet av stora inre positiva skiften i energi/ökad glädje genom att cleara lågfrekventa/mörka/negativa energier. Jag har också sett ett skiftat sinnestillstånd, ökad inre balans och utvecklade extrasensoriska förmågor genom det. För mig har det därför blivit en självklar del av mitt arbete.

Högkänslighet (HSP) - vi påverkas av energifrekvenser
Eftersom vi i minsta beståndsdel består av energifrekvenser, det vill säga - det tomma utrymmet i våra atomer är fyllda av frekvenser/vibrationer (upptäckt inom kvantfysikens forskning), så är ett antagande att vi också kan påverkas av energifrekvenser. Ett sätt att synliggöra detta är att förklara vad som sker vid resonans. Om man tar två stämgafflar med samma ton (440 Hz) och slår an den ena (skapar en ljudfrekvens) och håller den nära den andra så kommer de att anta samma ton, detta genom resonans. Resonans utgår ifrån att två objekt som har liknande grundfrekvens kan anta varandras frekvens.  Att frekvenser påverkar varandra på detta sätt skulle kunna vara en möjlig förklaring till att människor med mer utvecklad extrasensorisk perception (ESP/mediala sinnen/högsensitiv/avancerad själ) - som ofta uppfattar sig själva som högkänsliga (Higly Sensitive Person) - har en större medvetenhet om andra människors energier. Det kan också vara en anledning till att man som högsensitiv kan bli trött av mycket människor, besöka många platser på kort tid eller av ljudfrekvenser (ljud). Detta på grund av att du som högsensitiv känner och påverkas, lite likt stämgafflarna, av energierna runt omkring dig. Och vi kan bli trötta av många olika frekvenser (dvs. energi-intryck) på kort tid.

Jag vill påpeka att detta är mitt eget resonemang utifrån vad som händer vid Resonans, i ett försök att sätta ord på något mycket komplext. Forskning visar att vi människor påverkas av energier, t.ex. vid healing, men däremot så forskas det vidare på exakt hur det går till.

Däremot så är min och många andras upplevda sanning att vi människor påverkas av energier runt omkring oss. Vi talar alla om att “ladda batterierna” - översatt till kvantfysisk skulle det vara att höja sin frekvens - men de som är mer sensitiva än genomsnittet märker av det i större grad. Det kan därför vara fördelaktigt att använda något kraftfullare än att göra en trevlig aktivitet för att höja sin frekvens. Det kan man göra genom att t.ex. lyssna på Solfeggio binaural beats som är högfrekventa ljud, ofta i kombination med musik. Man kan också göra visualiseringar, som är ett kraftfullt verktyg för att skifta sin energifrekvens. Att yoga eller vistas i skogen eller nära vatten är också ett sätt att höja sin energifrekvens, eftersom natur har hög andel skalär energi/Qi/Prana - som är högfrekvent energi. Man kan också använda sig av  Transformativa healingverktyg som ofta är en kombination av visualiseringar och att man ber High beings av mycket hög frekvens om hjälp. 

Genom att använda en kombination av transformativa verktyg för Grundning, Energirening och Energiskydd regelbundet så mår många sensitiva mycket bättre. Många sensitiva som inte har fått rätt hjälp har vant sig vid ett liv av trötthet, stress, håglöshet och till och med konstant ångest, på grund av att de ständigt är nedtyngda/påverkade av energifrekvenser som är i dissonans med deras naturliga. Med rätt transformativa healingverktyg kan du höja din frekvens och därmed leva ut din fulla glädje, potential och leva det liv som du är menad att leva. Läs gärna mina artiklar i bloggen som innehåller övningar för detta: Grunda dig med jordens energi, Rena ditt energisystem, Skydda ditt energisystem, Fyll på ditt energisystem

Hur kanalierad transformativ healing hjälper ascension-symptom
Om du är inne  i processen att höja din grundvibration, som betyder att du bit för bit håller på att rekalibrera till frekvensen av din själ, så kan du uppleva många fysiska och känslomässiga utmaningar. Hjärtklappning, huvudvärk, myrkrypningar, utmattning, trötthet, kraftlöshet, sömnbesvär - antingen att inte kunna sova, vakna regelbundet på nätterna eller att sova hela tiden - värk, ångest, oro, nedstämdhet osv.  Listan kan göras lång, och ofta har man flera symptom samtidigt eller att dessa kommer och går. Dessa beror på att din kropp påverkas  av och jobbar intensivt med att integrera de nya frekvenserna. Detta påverkar ditt DNA, dina chakrer, nadis, meridianer, organ etc. Och inte bara din kropp - utan ditt medvetande och sinnestillstånd utvecklas och expanderar parallellt. Och hela den här processen innebär en stor belastning som kan pågå intensivt i många år. Den healing som jag kanaliserar är till för att underlätta hela den här processen så att du kan må bättre.

Namaste <3


Artiklar för dig som är nyfiken på att veta mer:
Våra kroppar är levande nätverk (SvD)
https://www.svd.se/vara-kroppar-ar-levande-natverk

The Human Body Frequency
https://www.healtone.com/pages/the-human-body-frequency.html

Do we all vibrate at the same frequency?
https://www.healingsounds.com/do-we-all-vibrate-at-the-same-frequency/

We Are Frequency Vibration And DNA Is The Antenna
http://www.naturallifeenergy.com/frequency-vibration-dna-antenna/

About Reconnective healing Frequencies
http://www.thereconnection.com/eric-pearl/reconnective-healing-the-reconnection/

Läs hela inlägget »

Som ett sista steg efter att ha Renat och Skyddat sitt energisystem så bör man Fylla på med högfrekvent energi. Detta är energi som inom kvantfysiken kallas skalär energi, inom den kinesiska traditionen Qi och Prana inom den indiska.  I den här artikeln kommer jag att förklara varför det är viktigt att fylla på med energi samt ge dig en enkel visualiseringsövning för att komma i kontakt med positiv energi.

Vi måste alla fylla på med energi i vardagen, vi behöver hämta känslomässig energi från något som vi tycker om att göra eller som ger oss njutning. De flesta har någon aktivitet som de känner fyller på energi - gå i skogen, lyssna på musik, yoga eller läsa en bok t.ex. En känsla av glädje och harmoni ersätter då känslan av stress och på så vis fyller vi på motståndskraften mot stress, som är viktig för att vi ska må bra.

Stress är en fysiologisk reaktion som påbörjas genom ett stimuli som startar en stressreaktion i hjärnan som sänder ut hormoner som gör att vi känner oss stressade. Stimuli kan komma utifrån, inifrån eller bestå av en kombination av stimuli, t.ex. när en stressituation som t.ex. ett försenat tåg (stimuli utifrån) sätter igång tankar på vad som händer om du blir sen till jobbet (stimuli inifrån).

En stressreaktion kan också starta av att du kommer i kontakt med energi som på något sätt känns negativ för dig. Energin kan exempelvis komma från en plats, en person, ett föremål eller från ditt eget Ego. Den behöver inte vara negativ som sådan, utan är en energi som inte synkar med din högsta vibration, den energifrekvens som du till störst del vibrerar på. Det uppstår en distortion och den upplever du som en negativ känsla.

Olika personer reagerar olika på energi som inte synkar med den egna -  den kan t.ex. yttra sig som en känsla av trötthet, stress, ångest, irritation eller oförmåga att koncentrera sig etc. Personligen känner jag energi från omgivningen och andra personer i Solar Plexus - en energi som är i dissonans med min egen känns som en klump i magen, då vet jag att jag absorberat en energi som jag behvöer cleara. Läs mer om hur du gör energy clearing i min artikel om att Rena ditt energisystem.

Oavsett vad som utlöser din stress så behöver de flesta någon form av aktivitet eller verktyg för att hantera och motverka stress. Att genom visualiseringar och meditation balansera ut stress med en positiv känsla/ energi samt fylla på av den energi som finns tillgänglig i Universum är en expressväg till ren energi som dessutom är väldigt kraftfull och som även har potentialen att transformera dig om du använder den på rätt sätt.  
Som alltid med visualiseringar så är det din intention och vilja som skapar energi samt får dig i kontakt med den högfrekventa (positiva) energi som finns tillgänglig i Universum. Du skapar energi och kontakt med energi genom din intention och ditt fokus i nuet. 

Visualisering för att fylla på med energi

1. Ligg eller sitt bekvämt. Gå in i mindfulness, d.v.s. flytta fokus från tankarna till nuet och kroppens förnimmelser; hur känns din kropp, underlaget du ligger eller sitter på, hur känns dina lungor när luften går in och ut ur dem. Fokusera en stund och ta några lugna andetag. Om de dyker upp en tanke  notera att tanken dök upp och släpp den.

2. Visualisera en skyddande bubbla runt dig, eller gör Energy protection.
Visualisera en stråle av ljus i valfri färg som kommer från ett positivt, ljust  ställe långt upp i Universum. Strålen går in i toppen av ditt huvud, in i ditt kronchakra. Känn hur ditt kronchakra fylls och expanderar. Expandera det till den storlek som känns rätt för dig eller till storleken av en stor grapefrukt.
Om du är van vid denna typ av övningar och har ett öppet kronchakra så kan du känna pirr på toppen av huvudet när  chakrat  aktiveras.

3.  Låt strålen gå ned till ditt tredje öga, chakrat strax över punkten mellan ögonbrynen. Låt chakrat fyllas med ljus och expandera.

4.  Låt strålen gå ned till ditt halschakra, placerat i halsgropen. Låt chakrat fyllas med ljus och expandera.

5. Låt strålen gå ned till ditt hjärtchakra, som är placerat i mitten av ditt bröstben i höjd med det fysiska hjärtat. Låt det fyllas med ljus och expandera.

6.  Låt strålen gå ned till Solar plexus-chakrat strax under bröstbenet, mellan revbenen. Låt det fyllas med ljus och expandera.

7. Låt strålen gå ned till höft-chakrat (sacral chakra) strax under naveln. Låt  det fyllas med ljus och expandera.

8. Låt strålen gå ned till baschakrat, vid svanskotan. Låt det fyllas med ljus och expandera.

9. När alla chakrer är expanderade och fyllda med ljus, låt ljuset expandera från chakrerna och fylla hela din kropp, varenda cell.

10. Som ett sista steg - fyll upp alla lager av din aura som ligger som lager ut från din fysiska kropp : Etheric, Emotional, Mental, Buddhic, Atmic, Galactic och Ketheric template. Du hittar en bild på de olika lagren här.

Nu har du fyllt upp dina chakrer och din aura med positiv energi. För att få full effekt, gör denna övning varje eller varannan dag under minst en vecka och känn skillnaden i energi och sinnestillstånd.

"Jag känner ingen skillnad - vad kan jag göra?"
Om du inte känner dig lättare, gladare och mer harmonisk av att fylla på med positiv energi så testa som första åtgärd att göra alla övningar för att balansera dig i en följd: 1. Rening, 2. Energiskydd, 3. Fylla på med energi samt 4. Grundning. Grundningen kan du göra antingen före eller efter de andra övningarna.

Om du fortfarande känner ingen eller endast liten skillnad så kan det vara så att du t.ex. har skadade chakrer, att de snurrar åt fel håll eller att du har energi som blockerar olika delar av ditt energisystem eller i dina energimässiga subpersonligheter. Då kan du behöva en chakrabalansering och Transformativ healing för att få ditt energisystem att fungera optimalt så att du kan ta emot och fylla på med energi. Du är varmt välkommen att boka din session på min bokningssida.
<3Namaste <3

Läs hela inlägget »
Violet flame Violet flame

De fyra viktiga hörnstenarna i spirituell utveckling är att Rena, Fylla på med energi, Skydda samt Grunda. I den här artikeln kommer jag att förklara begreppet Rening av ditt energisystem (energy clearing) ur mitt perspektiv som inkluderar en övning för att Rena.

Om du är känslig för energier så behöver du göra energy clearing/energirening regelbundet. Det syftar till att rensa ditt energisystem från energier som du plockar upp från andra människor, miljöer, platser och till viss del även elektronik etc. Du kan även plocka upp energier frå s.k. andar - själar som lämnat kroppen men som fortfarande existerar i den här dimensionen.  Det kan du göra även om du inte ser eller känner närvaron av dessa energier/själar. Vissa kommer även i kontakt med själar från andra lägre dimensioner och plockar upp känslor/energier därifrån. Vi har ständigt olika typer av energier i form av vibrationer på olika frekvenser runt om oss, och om du är känslig (har extrasensorisk perception aktiverad i högre grad t.ex.) så påverkas du och uppfattar du den påverkan som de har på din kropp och vårt energifält i högre utsträckning. 

Som du förstår så blir en person som påverkas av energier och plockar upp dem i sitt eget energisystem lätt överbelastad - då hela energisiystemet bär på ett virrvarr av energier som drar ned din energinivå och ditt sinnestillstånd. Detta bidrar ofta till en känsla av stress.  Obalanser i ditt energisystem kan av andra orsaker också bidra till otaliga andra symptom - allt ifrån trötthet, håglöshet, huvudvärk och muskelvärk till nedstämdhet och negativa tankar. Vill du veta mer om extrasensorisk persception och att ha clair senses? Läs då gärna mina artiklar om Våra osynliga sinnen.

“Hur vet jag om jag är känslig för energier?”
Det bästa sättet är att testa energirening och skydd under en period och känna om du känner en skillnad i ditt allmänna välmående. Om du är en person som känner energier och plockar upp dem i ditt eget energisystem så kommer du med rätt övningar att känna en stor skillnad, ibland dramatisk skillnad. Det kan för vissa finnas varierande blockeringar eller andra aspekter som gör att rening och skydd inte är tillräckligt, du upplever att det inte fungerar - då kan Transformativ healing och/eller Reconnective healing vara ett alternativ för dig eftersom det finns djupare och mer komplexa orsaker till varför din energifrekvens är låg (dvs. att du känner dig låg).

Övning
Detta är en affirmation som tillsammans med visualisering fungerar renande på hela energisystemet och din kropp. Gör den varje dag under en period (riktlinje: 1-2- veckor) och känn om du upplever en skillnad i allmänt välbefinnande. För gärna dagbok över ditt sinnestillstånd - det brukar vara tillfredsställande att kunna gå tillbaka i sina anteckningar och se hur man upplevt skillnaden i vardagen. Lämpligast är att göra övningen innan du ska sova.

Upprepa (högt eller inom dig):
“Jag ger mig själv tillåtelse att slappna av.
Jag ger mig själv tillåtelse att bli Renad.
Rena mig från all energi som jag har i mitt energifält som inte är min och som inte är för mitt högsta bästa.
För det upp till ljuset för healing och transformation.”

Visualisera samtidigt att ett violett ljus (violet flame) fyller din kropp - t.ex. nerifrån och upp, uppifrån och ner eller inifrån och ut i takt med att du upprepar denna affirmation. Du kan även låta den fylla din aura. Upprepa affirmationen så länge du vill tills du känner att din energi har skiftat till en mer positiv och du känner dig lugn, glad och avslappnad.

Hoppas att denna övning hjälper dig.
Namaste, Susanna

Läs hela inlägget »
* Aurans olika lager: Etheric, Emotional, Mental, Buddhic (eller Astral), Atmic (eller Etheric template), Galactic (eller Celestial/Monad) och Ketheric template (eller Causal) * Aurans olika lager: Etheric, Emotional, Mental, Buddhic (eller Astral), Atmic (eller Etheric template), Galactic (eller Celestial/Monad) och Ketheric template (eller Causal)

De fyra viktiga hörnstenarna i spirituell utveckling är att Rena, Fylla på med energi, Skydda samt Grunda. I den här artikeln kommer jag att förklara begreppet Skydda/energiskydd (energy protection) ur mitt perspektiv.  Du kommer också att få en visualisering som du kan använda i vardagen för att skydda dig energimässigt samt också en mer kraftfull visualisering som innefattar invokation av gudomars energier som förstärker effekten och bygger upp ditt skydd över tid.

Energisystemet består av din aura, chakrer, meridianer, mindre nadis, energikanaler (som the Antahkarana, Sushumna, Ida, Pingula, Kundalini) och dina energikroppar (spirituell samt österländsk filosofi och medicin). De flesta av de delar av energisystemet som jag arbetar med centrerar sig kring delarna som ligger närmast den fysiska kroppen, men skydd av dem som går utom vår egen dimension, som the Galactic cord och the Grounding cord,  är också minst lika viktiga eftersom vissa människor kan plocka upp energier från dessa dimensioner.

“Hur jag vet jag om jag behöver skydda mitt energisystem?”
Alla människor påverkas inte av energier, men om du gör det så kan du märka att du mår bättre av att göra visualiseringar som skapar energiskydd -  t.ex. att din glädje, harmoni, din känslomässiga stabilitet och din energi kan öka. Det beror på att energiskydd minskar den mängd energi som du annars samlar på dig i ditt energisystem och som belastar det - och i sin tur påverkar det autonoma nervsystemet negativt och bidrar till att skapa stress. En annan bidragande orsak till att människor med clair senses är "stresskänsliga" är att  man tar in mer information från sin närmiljö genom sina extra sinnen - vilken tar fokus och energi att processas. Vill du läsa mer om clair senses så kan du läsa min artikelserie Våra osynliga sinnen.

Vilka övningar och vilken kombination av övningar som fungerar på just dig är individuellt eftersom energisystemet, de fysiska strukturerna, individuella förutsättningar, psykologi och kognition etc. samverkar och detta gör spirituellt arbete väldigt komplext. Man får utforska och utvärdera allt eftersom behoven förändras över tid och i takt med att du utvecklas. De övningar som jag ger i denna artikel är två som är bra att starta med. Om du vill ha ytterligare guidning kring övningar så är du varmt välkommen att boka en tid hos mig för att få hjälp med detta.

Kort om visualiseringar
Som med alla visualiseringar är det intentionen och vad du fokuserar på som skapar (kvantfysik). Kärnan i visualiseringar är att du känner in i det du visualiserar så att du genom dina känslor skapar en energi. Det är därför som koncentration, fullt fokus och en tro på det du visualiserar är viktigt.

Visualiseringar för att skapa energiskydd

ÖVNING 1
Det här är en övning som går snabbt att göra i vardagen för att rena hela ditt energisystem, du kan göra den på bussen eller tåget om du känner att du kan koncentrera dig. Lyssna då gärna på någon lugn musik som du tycker om. Du behöver inte känna till eller ha kunskap om alla delar som energisystemet består av för att kunna rena det, det enda du behöver är en intentionen att rena hela ditt energisystem.

1. Sitt eller ligg bekvämt och gå in i mindfulness
Känn in din kropp och ditt känslo- och sinnestillstånd, gör detta i ett par minuter eller så länge som du känner att du vill. Få in en lugn harmonisk känsla och fokus på att du ska skapa skydd. Känner du dig nere, negativ eller stressad? Gör då gärna en Rening av ditt energisystem, det hittar du i artikeln om Rening av ditt energisystem.

2. Visualisera en bubbla runt dig
Du kan t.ex. tänka dig det som ett äggskal och att du befinner dig i mitten. Tänk dig att “skalet” är minst 5 cm tjockt och att det når minst en meter utanför dig. Bubblan är av guld och ljuset inuti är en blandning av guld och vitt ljus. Känn hur skalet skyddar dig mot negativa energier runt omkring dig. Känn hur trygg och skyddad du är i din bubbla. Känn ljuset och värmen i din bubbla. Om du har kontakt med guider eller din skyddsängel så tänk dig att de finns med dig i bubblan och ger dig kärlek och skydd. Gör detta så länge som du känner att du behöver, men minst ett par minuter är en riktlinje.

3. Visualisera violett ljus runt dina kanaler
Du har en Grundningskanal (Grounding cord) som går från baschakrat (svanskotan) ned till Jordens centrum. Du har även en Galaktisk kanal (Galactic cord) som går från ditt hjärtchakra, genom det astrala och upp till Source/universums renaste energi. Dessa kan behöva skydd så att de inte plockar upp energier från andra dimensioner som inte är för ditt högsta bästa. Visualisera som en tub av violett ljus runt dem, denna fungerar som en kraftfull barriär som hindrar diverse energier från att få tillgång till ditt energisystem.

Beroende på hur intuitiv du är så kan du under övningen se för ditt inre öga hur stor bubblan är, hur tjockt “skalet” är samt vilken färg bubblan har. Du kan även uppleva att den “kommer in” guider eller änglar vid din sida eller känner värme från olika chakrer, mot huden t.ex. Om du ser detta så ska du naturligtvis följa din intuition eftersom den guidar dig till det skydd du behöver just Nu.

ÖVNING 2
Detta är en kraftfull visualisering som bygger upp ditt skydd över tid.  Gör visualiseringen en gång per dag under en längre tid för att bygga upp ditt skydd. Effekten av övningen förstärks för varje gång. Hur länge du behöver göra övningen är individuellt, men en riktlinje är minst 1-2 veckor. Sedan kan du behöva göra den ca., en gång i veckan.

1. Sitt eller ligg bekvämt och gå in i mindfulness. Gör energirening om du har svårt att koppla av och komma till ro.

2. Be Archangel Michael om:
Sju guldsvärd för skydd
Visualisera ett svärd för varje lager av auran (*se bild ovan).
Sju lager guldsköldar
Visualisera en guldsköld för varje lager av auran. Visualisera dem som skal av guld.
Sju guldbägare
Visualisera en bägare för varje lager av auran. Placera den första vid the Hara, 5 cm nedanför naveln, och sedan en för varje lager av auran rakt ut från kroppen på ett rakt led ut  från the Hara. 

3. Be Gudinnan Durga och Archangel Michael att fylla upp bägarna med Yin och Yang-energi.
Detta för att nära varje lager av auran med deras skyddande energi.

Det viktigaste är inte att göra visualiseringar "rätt", visualisera dem så som du tolkar dem. Det viktigaste är intentionen och känslan av att du skapar ditt skydd.
Namasté, Susanna

Läs hela inlägget »

De fyra hörnstenarna i spirituell utveckling är att Rena sitt energisystem, Fylla på med energi, Skydda samt Grunda. Alla dessa faktorer samverkar för att hålla dig i ett positivt flöde av energi. I den här artikeln kommer jag att förklara grundning ur mitt perspektiv samt ge dig en enkel visualiseringsövning för att grunda dig.

Att grunda sig betyder till stor del att få kontakt med Jorden (Gaia, Mother Earth etc.) och Jordens energi. Syftet är att sammanlänka ditt Högre jag med den fysiska kroppen. Målet i spirituellt arbete är att du ska vara i kontakt med Högre jag och samtidigt vara fullt närvarande i det fysiska och kunna utnyttja den visdom och positiva energi som ditt Högre jag håller. Detta upplever många är en utmaning - man kan uppleva att man "besöker" högre dimensioner under t.ex. meditation eller visualiseringar och då är i kontakt med positiv energi, men att man sedan klickar ur den kontakten när man är färdig med övningen. Grundning är avgörande för att du ska kunna fortsätta att vara i kontakt med ditt Högre jag och dessa positiva energier även när du inte medvetet fokuserar på att etablera kontakten.

Grundning brukar få effekten att man t.ex. känner sig lugn, samlad, harmonisk och klarsynt. Du kan behöva grunda dig om du t.ex. känner dig yr, har mycket tankar eller är ofokuserad eller känner dig uppe i varv (både glad och sprallig och stressad).  Grundning är ofta bra att göra efter healing eller transmissions då du har kopplat upp dig mot höga frekvenser. Dock så är tecken på att vara ogrundad och effekten av att grunda sig individuell. Ofta lär du dig känna igen dina egna tecken på att vara ogrundad när du använt övningar för att grunda dig och känner skillnaden på att vara ogrundad och grundad.

Hur grundar jag mig?
Det finns flera sätt att komma i kontakt med Jordens energi - ett sätt är att vara ute i naturen. T.ex. gå barfota på barmark eller sitta på marken, vistas i skogen eller nära vatten. Ett annat sätt är att använda sig av visualiseringar.

Om visualiseringar
Visualiseringar har i studier visat sig mycket effektiva för vårt välmående eftersom de trumfar både vårt logiska tänkande och negativa känslor. Detta är anledningen till att visualiseringar på ett kraftfullt sätt omskapar din verklighet - din upplevelse av dig själv och  världen. Du skapar en positiv energi genom de känslor som visualiseringen framkallar eftersom känslor är energi. Genom den energin/känslan filtreras det som du upplever, både yttre och inre stimuli (känslor/händelser). Detta är anledningen till att en person som har positiva tankemönster ofta känner sig glad och harmonisk - och därigenom får en större motståndskraft mot till synes negativa händelser. Som med alla visualiseringar är det intentionen och vad du fokuserar på som skapar (kvantfysik). Kärnan i visualiseringar är att du känner in i det du visualiserar så att du genom dina känslor skapar en energi. Det är därför som koncentration, fullt fokus och en tro på det du visualiserar är viktigt.

Visualiseringsövning
Visualisera nedanstående steg för steg i din egen takt. Invänta en positiv känsla i varje steg - gå sedan vidare. Du kommer som första steg att ta in ljus. Ljuset kan ha vilken färg som helst - violett, rosa, blå, vit, guld etc. Olika färger kan kännas mer rätt vid olika tillfällen, oftast ser du för ditt inre öga den färg som är bäst för dig vid just det tillfället.

1. Sitt bekvämt med rak rygg och fotsulorna mot golvet.

2. Visualisera en stråle av ljus som kommer från universum/himlen och går ned som en stråle mot toppen av ditt huvud (kronchakrat).

3. När strålen når  toppen av ditt huvud går den genom huvudet och ned genom din ryggrad ända den till svanskotan.

4. Strålen stannar där och fyller upp hela området kring svanskotan (baschakrat). Tänk dig ett klot av ljus. Det kan vara så stort eller litet du känner att det ska vara. En riktlinje är stort som en handboll eller en stor grapefrukt.

5. När du känner en harmonisk och positiv känsla av att ha fyllt ditt baschakra - låt det gå två strålar av ljus från svanskotan, ett ned i varje ben.

6. När ljuset når dina fötter - visualisera att ljusstrålen blir till rötter som går ned mot jorden. Oavsett var du befinner dig, låt rötterna leta sig rakt ned mot marken.

7. Låt rötterna försiktigt gå ned i jorden och tänk dig att de sakta växer ned mot jordens kärna. I jordens kärna finns en ljus källa av positiv, varm, trygg energi - energin av Moder Jord.

8. När rötterna når kärnan, tänk dig att de växer runt kärnan och förankrar sig där.

9. Om du vill kan du nu sakta dra upp jordens energi genom dina rötter och in i din kropp - in i alla celler i din kropp. Känn den lugnande och harmoniserande energin och känslan.

10. Nu är du grundad och fylld med jordande energi från Moder jord.


Vanliga frågor vid grundning
Vad ska jag göra om jag inte känner en positiv känsla? 
Du kan ha en energimässig blockering av något slag mot att grunda dig. Testa att be om att den ev. blockeringen upphävs, t.ex. “Om jag har en blockering mot att ta emot ljus och grunda mig så ber jag om att detta försvinner”. Är du van att arbeta med din guide/skyddsängel eller gudomar så kan du be din guide eller ärkeängeln Michael att ta bort blockeringen. 

Vad kan jag göra om jag vill grunda mig ännu mer?
 Det finns en sträng av energi som ger dig kontakt med Jorden (grounding cord). Visualisera att den går från din svanskota och ned i jordens kärna och förankras där. Det kan vara individuellt hur stor den ska vara, du kan få en känsla eller bild för ditt inre öga hur stor den ska vara för ditt högsta bästa. En generell fingervisning är att den ska ha diametern av en vattenslang.

Vad kan jag göra om jag vill skydda mina rötter och min grounding cord när de går ned mot och genom jorden så att de inte plockar upp energier som jag inte vill ha i mitt energifält?
Visualisera en skyddande bubbla eller tub av kristall eller violett ljus runt dem, eller någon annna skyddssköld som du är van att använda.

Namasté, Susanna

Läs hela inlägget »
Stress, stressad, utbränd, högkänslig, medial, clairvoyant, extrasensorisk perseption, ESP, HSP, stresshantering

Det pratas en del om högkänslighet (HSP) i media idag vilket har gett många människor svar på varför de lättare blir trötta och behöver mer vilotid än andra. Men hur hänger högkänslighet ihop med att ha extrasensorisk perception eller att vara så kallad empath, är det egentligen olika ord för samma sak?

Alla människor har förmågan att uppfatta kommunikation som förmedlas "osynligt". Cirka 80% av vår kommunikation sker mer eller mindre omedvetet genom kroppsspråket och genom spegelneuroner i hjärnan har alla förmågan att uppfatta andra människors känslor genom empati. Men det är många människor som har en mer utvecklad förmåga att uppfatta "osynlig information". Forskning kring extrasensorisk perception (ESP), som förmågan att se andar genom clairvoyance t.ex., har pågått sedan 1800-talet. Denna forskning faller under fältet parapsykologi - studiet av paranormala fenomen som är fenomen som man inte kan förklara vetenskapligt. Inom detta fält faller studier av extrasensorisk perception (ESP), psykokinesi och medvetandets överlevande efter döden.

Forskaren och psykologen Dr. Elaine N. Aron, verksam inom psykologi, har myntat begreppet högkänslig - Highly Sensitive Person (HSP). Hon har i sina studier försökt att vetenskapligt verifiera  att högkänslighet existerar. Hon menar att var femte person är högkänslig och att HSP (till skillnad från personer med ESP) är ett personlighetsdrag. Hon förklarar resultatet av sina studier så här:
 

“A Highly Sensitive Person (HSP) has a sensitive nervous system, is aware of subtleties in his/her surroundings, and is tearsmore easily overwhelmed when in a highly stimulating environment.”

(Dr. Elaine N. Aron)
 

Fritt översatt så betyder det att en högkänslig person har ett känsligt nervsystem och är medveten om subtila skiftningar i sin omgivning, och blir därför lättare överväldigad av mycket intryck. 

Var går gränsen mellan ESP och HSP?

En person med extrasensorisk perception (ESP) har ett eller några av nedanstående sinnen. Det finns lite olika definitioner, men oftast brukar de delas upp så här:
Clairvoyant (syn) - kan avse att man ser auror eller "ser" in i framtiden och få budskap om möjliga framtida skeenden.
Clairaudient (hörsel) - att man hör budskap för sitt inre öra.
Clairsentient (känsla eller förnimmelse) - man får en känsla av att saker och ting är på ett visst sätt.
Clairscent (luktsinne) - känna lukter som inte kommer från den fysiska dimensionen.
Clairtangent (beröring) - känna beröring från icke fysiska dimensioner.
Clairgustant (smak) -  känna smaker som inte kommer från den fysiska dimensionen.
Clairempath  - känner andras känslor lika starkt som sina egna.
eller
Har gåva att kanalisera - få budskap från andra dimensioner. Man kan ha en kombination av flera av dessa sinnen.

En person som är empath är clairempathic och tar in andra människors känslor och känner dem ofta som sina egna, och kan också få information om personen genom den andra personens känslor. Om man läser Elaine N. Aron´s beskrivning av högsensitivitet (HSP) så skulle frasen ..."är medveten om subtila skiftningar i sin omgivning, och blir därför lättare överväldigad i miljöer med mycket intryck" kunna passa in på en person med ESP - eftersom fler sinnen också innebär fler intryck. Här kan man börja ana varför det är svårt att skilja begreppen åt i praktiken, trots att högkänslighet anses mer vetenskapligt verifierat än extra sensorisk perception.

Det det finns dock en distinkt skillnad enligt dessa teoretiska definitioner - personer med ESP får "budskap" eller utomfysisk information från sin omgivning, detta ingår inte i Elaine N. Aron´s beskrivning av en högsensitiv person. Jag har dock fått uppfattningen om att flera experter på området anser att majoriteten av de som har extrasensorisk perseption (som empath´s) är högsensitiva och vice versa, så det är inte helt klart även inom vetenskapen var gränsen mellan högsensitivitet och extrasensorisk perception börjar och slutar. 

Enligt Dr. Elaine Aron så delar empather och högsensitiva personer alla särdrag som definierar personlighetsdraget högkänslig, dessa är:

► En låg tröskel för hur mycket intryck/stimulation man klarar
► Stort behov av egentid
► Känslighet för ljus, ljud och lukter
► En ovilja att vistas i stora folksamlingar eller grupper av människor (på grund av överstimulans).
► Det tar också längre tid för båda dessa typer av människor att varva ned i slutet av dagen eftersom övergången mellan stimulans och lugn tar längre tid. (Orloff, 2017)

Gränsen mellan högkänslighet och mediala sinnen är en vetenskaplig definition
Personligen så tror jag att Elaine Aron´s definitioner och teoretiska begrepp i praktiken är uttryck för samma sak som extrasensorisk perception och medialitet. Forskare som Aron skummar på ytan och gör försök till att vetenskapligt definiera de utomfysiska förmågor som alla människor har en potential till. Universum och människan är otroligt komplex, och vi människor har inte förstått och kunnat förklara allt vetenskapligt än. När man tänker på det så skulle det vara väldigt märkligt om vi kunde det. Med det sagt så tror jag att vetenskapen är i begynnelsen av att upptäcka att vi människor har en spirituell sida som är en större del av oss än vad som tidigare varit tydligt för oss. Ett uttryck som högkänslighet, som enligt Dr. Elaine Aron´s forskningsresultat är mer eller mindre verifierat, tror jag bara en början till att vetenskapligt upptäcka människans osynliga sinnen.
 

En källa till ökad hälsa

Att även arbeta med dessa sinnen - att upptäcka dess potential och källa till självkännedom, självförverkligande och mer glädje och balans i livet - kan vara oerhört givande i ett hälsoarbete.  Om du har något eller flera av dessa sinnen så kan en upptäckt av dem och att lära känna dem ge dig svar om dig själv, riktning gällande hur du ska leva ditt liv och ge dig bättre förmåga att hantera vardagen.  Osynliga sinnen är en osynlig källa till visdom, kunskap och styrka som bara väntar på att bli upptäckt. ♦

Vill du läsa mer? 
Våra osynliga sinnen. del 1: http://www.goddessoflighthealing.se/2017/07/29/v%C3%A5ra-osynliga-sinnen%C2%A0-36984852
SvD´s serie om högkänslighet: https://www.svd.se/hogkansliga-pejlar-in-vagor-i-luften

TEST: 
Är jag en empath? http://www.empathtest.com/
Är jag högkänslig? Dr. Elaine N. Aron´s självtester: http://hsperson.com/test/
Länk till Dr. Elaine N. Aron´s  PDF-test på svenska:  http://www.hsperson.se 

Källor till denna artikel: 
Aron, N. Elaine; The Highly Sensitive Person (1996)
Orloff, Judith; The Empath’s Survival Guide (2017)

Läs hela inlägget »

Känner du att du behöver mer ensamtid än andra, blir överväldigad bland människor du inte känner, är ofta oförklarigt trött eller har utbrändhetssymptom? Då kan du ha extrasensorisk perception - sinnen utöver de fysiska.

Att  "känna på sig saker" och att få budskap genom olika sinnen har genom tiderna ansetts som något speciellt, mystiskt och även skrämmande. Genom historien kan man se att vi  människor har hämtat visdom och sökt hjälp för olika krämpor från dessa kvinnor och män, som man ansåg ha en gåva. Men även rädsla har präglat samhällets syn på "osynliga sinnen". Med blandad rädsla och fascination har människor alltid känt att det var något speciellt med personer som hade dem. Det som jag talar om är extrasensorisk perception (ESP) eller Extra Sensory Perception gifts. De är kopplade till: syn, hörsel, känslor, lukt, smak och beröring och ger förmågan att uppfatta förnimmelser utöver våra fysiska. Dessa sinnen kallas: Clairvoyance (syn), clairaudience (hörsel), clairsentience(känsla eller förnimmelse), clairscentient (luktsinne), clairtangency (beröring) och clairgustance (smak). Andra gåvor är clairempathy (känna andras känslor) och channeling (få budskap från andra dimensioner).  Ibland pratar man även om högsensitivitet ch högsensitiv person - vilket man kan vara om man har dessa sinnen. I teorin så har alla dessa begrepp olika definitioner, och man bör inte sammanblanda dem. Men om man har man flera av dessa sinnen så kan det i praktiken vara svårt att skilja dem åt (mer om skillnaderna kan du läsa om i min artikel här ).

Clear senses (ESP) kopplar oss till  en dimension utanför den fysiska, och ger de personer som har dessa sinnen en annan (extra) dimension att förhålla sig till. De kan innebära att du ser änglar eller det som vi kallar spöken (clairvoyance), "hör" meddelanden, som om någon annan än du själv ger dig en tanke (clairaudience). Det kan innebära att du känner andra människors känslor - du blir ledsen när någon annan är ledsen t.ex. , och du känner det med nästan samma intensitet som den personen (clairempathy).  Har man flera av sinnena utvecklade brukar man kallas medial. Dessa sinnen har lite olika aspekter som påverkar dig på olika sätt, och att upptäcka att man har ett eller flera av dessa sinnen och lära sig använda och hantera dem kan få dig lugnare, mindre stressad, värkfri och piggare..


 

Inom stresshantering talar man ofta om att det är viktigt att lära sig att känna sina gränser - men man talar sällan om att anledningen till att man har  försämrad förmåga till att känna sina gränser, kan vara för att man har sinnen som man inte vet om att man har.

 

Vetskap om sin extrasensoriska perception hjälper

Idag har antalet personer som har dessa gåvor, en ökad extrasensorisk perception, ökat.  Fler och fler människor har dessa förmågor i mer eller mindre  grad - ibland finns en medvetenhet om vad det är, men ofta inte. Det finns en hel del vanliga problem, som utbrändhet, trötthet, känslighet och koncentrationssvårigheter tex., som bottnar sig i att en person har ESP-sinnen som inte är upptäckta än. Det är viktigt att se över om man har en extrasensorisk perception om man lider av stress, koncentrationssvårigheter och trötthet. När du får veta att du har dem kan du lära dig om dem, lära dig att använda dem till din fördel och lära dig vad just du behöver för att hantera livet som en person med extrasensorisk perception.  

Första steget är alltid att ta reda på om du har något eller några av dessa sinnen, och vilken typ det är. Då kan man utifrån dessa se över livsstilen och finna vägar till att leva på ett sätt som gör att dessa blir till en tillgång. 


Vilka har extrasensorisk perception? 

Extrasensorisk perception och de sinnen som de ger upphov till  är medfödda och alla människor har potentialen till dem. Det är medfödda sinnen som vi har utöver smak, lukt, syn, hörsel och känsel. Dock så är det en rad faktorer som gör hur väl utvecklade de är. Till vilken grad de är utvecklade har bland annat att göra med hur väl utvecklade de är från födseln, hur medveten du själv är om dem, hur din omgivning har bemött dina förmågor och hur du själv har bemött dina sinnesförnimmelser.  Men du kan ha väl utvecklade mediala sinnen utan att veta om det. Det kan vara så att du får intuitiva meddelanden, men om du inte har har intellektuell kunskap och vetskap om din förmåga har du kanske inte möjligheten att lyssna. Den logiska delen av hjärnan och det du lärt dig om hur du ska tänka kan ta över istället. På detta sätt kör man, ofta omedvetet, över sina intuitiva meddelanden och använder dem således inte. Ofta kan det leda till trötthet eftersom man inte lyssnar på sina inre budskap, gällande framför allt sina egna gränser, behov och önskningar, till förmån för omedvetna krav som man socialiserats in i.


En gömd skatt

Om du har en eller flera, medvetna eller oupptäckta, mediala förmågor så bär du på en skatt. En vetskap och  kunskap om sina osynliga sinnen leder ofta till: större självtillit, större självkänsla, och en ökad harmoni och trygghet inom dig. Detta leder ofta till enklare beslut, ökad integritet, inre styrka, ökad förmåga att känna sina gränser och ett större känslomässigt lugn. Vägen till att lära sig hantera och leva med sina förmågor kräver en del arbete, men belöningen är väl värt det. ♦

Fler artiklar:
VÅRA OSYNLIGA SINNEN, DEL 2. HÖGKÄNSLIG ELLER MEDIAL - VAD ÄR SKILLNADEN?
 

Läs hela inlägget »

kommentarer