Välkommen till en blogg för dig som är star seed, twin flame, soul mate, indigonbarn, Kristallbarn, annan Advanced soul eller högkänslig och är på resan av ascension
 

Mitt namn är Susanna Sannö, jag arbetar som intuitiv healer. Här i bloggen delar jag med mig av kanaliserade budskap och visualiseringar som stödjer dig som är i en soul mate- eller twin flame -relation, som kan hjälpa dig att navigera ditt liv och din hälsa som Högkänslig (person med extrasensorisk perception/medial) och alla andra avancerade själar på din resa av ascension, Soul embodiment och Self Mastery.

Oavsett om du har träffat din twin flame, är i en relation med din soul mate, vill få kontroll över stress eller är högkänslig - vilket ofta innebär att du är medial och är en avancerad själ - så är kärnan den samma. Vi består av av energi och energi påverkar hur vi mår och påverkar våra relationer. Speciellt om du är på de högre spektrumen av din ascension, på 5e, 6e eller 7e initieringen. Genom att transformera vår energi så mår vi bättre och utvecklas i våra relationer och våra liv den spiriuella resa av andlig expansion som ascension innebär. Välkommen på en transformerande resa!

Namaste <3

Visualiseringar


 


 

Inlägg


 

Genom din transformativa process så kan du få en intuitiv förståelse för de själskontrakt som du kom hit för att utföra. Det var inte meningen att du skulle träffa din twin flame för att endast må dåligt och känna dig nere och hopplös. Även om det är en del av processen att må dåligt när egot dör så är den högre meningen att du i din process och utveckling ska hitta styrkan i dig själv genom den upplevelsen - och aktivera dina själskontrakt som håller din högre mening - det vill säga, det som gör Dig lycklig med eller utan din twin flame. Läs det igen: Det som gör dig lycklig med eller utan din twin flame.
Det som kan läka dig är att hitta din högre mening. Den läkningen som sker då går bortom den som du hittar tex. i andra relationer - även om du på din väg även kan ha kontrakt som innebär att du ska läka genom en relation med någon annan (gäller både dig och din twin). Du kan även ha i dina kontrakt att du ska vara förälder den här livstiden, och få läkning i den rollen. Men den läkningen som sker genom relationskontrakt är ofta ett steg mot att förverkliga Din högre mening. För som avancerad själ och twin flame så valde du att stiga ned i en kropp för att bidra till den spirituella evolution som sker på Gaia nu. Du valde att lämna de högre dimensionerna av ljus, kärlek och evig lycka för att ta plats i en kropp i en värld i en lägre dimension där lidande existerar - en energimässigt tuff värld. Men du steg inte ned för att lida, du steg ned för att bidra. Du valde inte att ta plats i en tuff och utmanande värld utan en högre mening. Du tog plats här för att utvecklas som själ och för att bidra. På själsnivå så är det här solklart. Och när du transformerar dig själv, läker - och i processen att sammansmälta med ditt Högre Jag, så kommer du att komma ihåg. Du kommer att komma i kontakt med din själ och den här vetskapen som du bär. Och dina unika förmågor och din högre uppgift kommer att aktiveras. Du kan inte alltid styra hur och när detta aktiveras, men du har förmågan att påverka. Ditt mentala och känslomässiga fokus kan du delvis välja, och ditt val kan stödja din väg mot läkning och att finna högre mening - och även union med din twin flame. Det som du behöver göra är att sätta ett fokus, och sedan lita på processen. Ditt fokus kan vara att vara kreativ, utöva yoga, utbilda dig eller få healing. Hitta något som ger dig kraft och energi och var konsekvent. De av mina klienter som får den allra djupaste och omvälvande transformationen är de som är konsekventa. Det här är personer, själar, som har en intuitiv känsla av att den healing som kommer igenom i sessioner (Healing with your I AM precense) är en bra match för dem, och är konsekventa med att ta regelbunda sessioner. De litar helt enkelt på sin på sin guidning och litar på processen. Bokar du en session, en gång i månaden i 12 månader så kommer du att ha transformerats när året är slut. Det här kan du vila i när du tar regelbundna sessioner. Då kan du luta dig tillbaka och njuta av resan och den upplevelse som den kommer att ge dig. För det finns mycket för dig att upptäcka i dig själv och du har en stor potential och glädje som väntar på att få komma fram. 

Starta din transformativa resa idag - boka här

Varmt välkommen!
Namasté, Susanna
Läs mer Om Susanna

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.

Läs hela inlägget »
Board of Karma Board of Karma

I den här artikeln förmedlar jag den sanning som är tillgänglig för mig gällande hur din ökade sammankoppling med Universum genom ditt energisystem stödjer din uppstigning (ascension), ditt förverkligande av Self Mastery och Soul embodiment samt vad den healing som jag förmedlar kan göra för att Dig på din Resa.

DITT ENERGISYSTEM
De delar av ditt energisystem som finns i och omkring din fysiska kropp kan sägas vara den del av Universum som ligger närmast din fysiska dimension, eftersom de är närmast kopplat till dina mänskliga aspekter. Du har dina chakran, meridianer och nadis, inuti kroppen och din aura strax utanför kroppen. De består av energi och håller, förmedlar och tolkar energi i din fysiska värld. Chakrana är den del av energisystemet som har högst densitet, därefter kommer meridianer, nadis och auran. Din fysiska kropp består också av energi, men den har mycket högre densitet än ditt energisystem. Det är därför din kropp har fast form. Men i sin minsta beståndsdel så består även din kropp av energi. Din allra minsta byggsten, fotonen, är en energifrekvens och din kropp är ett mikrokosmos som är ett nätverk av energistrukturer. Du har chakran, meridianer, nadis och flera parallella ljusflöden längst med och inuti din ryggrad. Du har axiotonala linjer av ljus som flödar längst med dina akupunkturmeridianer, som även de är kopplade till virvlar av ljus (vortexes of light). Alla i ett oerhört komplext nätverk av energisträngar och många fler energimässiga strukturer och mekanismer som reagerar med ljusets hastighet. 

DU ÄR ETT MIKROKOSMOS SOM ÄR EN DEL AV MAKROKOSMOS
Din kropp är ett mikrokosmos. Den är ett subsystem som är en del av det större subsystem som är Gaia. Som i sin tur är en del av det ännu större subsystem som vi kallar för vårt Solsystem, som i sin tur är en del av det subsystem som är galaxen Vintergatan - och så vidare. Alla dessa subsystem, eller mikrokosmos,  är en del av det makrokosmos som är Universum. 

Genom ditt energisystem så har du kopplingen till Gaia och hennes ley linjer, chakran, hennes eteriska kristallhjärta och energimallar. Du har genom ditt energisystem en koppling ännu längre ut till vår Sol och dess själ samt de Solar Logos som håller ljuset och koderna av den eteriska Solen: Helios och Vesta. Du har genom ditt energisystem koppling ännu längre ut till Solsystemet och och alla de Christed ET´s - det vill säga Gudomliga utomjordingar - som håller en mycket högre frekvens, och därmed visdom än invånarna här på Gaia Sophia. Genom ditt energisystem, som är kopplat till den fysiska kroppen, så interagerar du med alla dessa aspekter av Universum - och även andra delar av Universum: Ditt högre Jag, dina Christed ET self, ditt Atlantian Self, ditt Lemurian Self, din Over-Soul, din I AM presence osv.

Din kontakt med Universum, Gaia, Solen och stjärnsystem etc. finns potentiellt sett alltid där, men det kan finnas blockeringar för att den kontakten ska vara fri och hel och för att energin ska flöda fritt mellan Dig och Universum. Det är ur mitt perspektiv healingens roll på Gaia att återställa den kontakten. 

HEALINGENS ROLL PÅ GAIA
Det finns healing och healers på olika nivåer på Gaia. Alla healers har en roll att spela och alla har en roll i att bidra till att återkoppla Gaia och allt hennes liv till Universum. Olika healers arbetar på olika nivåer som vibrerar på frekvensspektrum som tillhör olika dimensioner. Detta för att det ska finnas healing och healers på alla energispektrum som har resonans med de personer som vibrerar på just det frekvensspektrumet och som behöver hjälp. Det finns även här subnivåer, olika healing och typer av healers inom samma spekrum - som har resonans med olika människor.

Min roll är att arbeta med ett frekvensspektrum som vibrerar på den 7e - 9e dimensionen. När du får healing hos mig så sammankopplas du med de mikrokosmos och det makrokosmos av ljus ,som utgör Universum - på kvant och metanivå.  Genom kanaliserad healing i sessionen Healing with your I AM presence så interagerar du med och implementerar ljudfrekvenser, ljudkoder, ljuskoder, nyckelkoder, numerologier, färgfrekvenser och geometrier. Det sker också en transformation av mänskligt trauma som du bär på - i ditt energisystem och som finns i dina Akashic records - som när det transformeras gradvis återställer din kontakt med Univesum. I Reconnective healing sessioner så skapas återkopplingen genom den interaktion med den information, ljus och energi som sker under de 1-3 sessioner som krävs för att återkopplingen genom dessa frekvenser ska ske.

Oavsett vilken session som du väljer så verkar de för en ökad sammankoppling med dessa mikrokosmos och med makrokosmos på kvant och metanivå. Detta är ett av de övergripande syftena med all healing som jag förmedlar på det frekvensspektrum som jag arbetar på. 

OLIKA HEALINGFREKVENSER
Olika frekvensspektrum förmedlar olika ljudfrekvenser, ljudkoder, ljuskoder, nyckelkoder, numerologier, färgfrekvenser och geometrier etc. De frekvensspektrum som jag arbetar med - Reconnective healing samt det spektrum av energi som kommer igenom i kanaliserad healing - hittas inom samma höga övergripande frekvensspektrum. Det är därför som dessa frekvenser kompletterar varandra och upplevelsen och effekten av de båda kan liknas vid varandra. Tillvägagångssätten skiljer sig vid Reconnective healing och vid kanaliserad healing, men det övergripande målet är det samma och frekvensspektrumet tillhör det samma. Healingen syftar till att sammankoppla dig med mikro- och makrokosmos, Universum (Allt) och uppgradera Dig så att du vibrerar på en högre nivå - den nivån som du har möjlighet att vibrera på vid den här tidpunkten i Gaias spirituella evolution. 

Vid Reconnective healing så sker det genom interaktion med ett specifikt spektrum av energier, information och ljus. Och vid kanaliserad healing genom transformation av mänskligt trauma, implementering av ljuskoder och mallar samt i samband med det en rening, reparering och uppgradering av ditt energisystem. Det är genom det här arbetet och din kalibrering till den högre energin av Universum som du uppnår Self Mastery och Soul embodiment. Du uppnår en personlig utveckling och går framåt i ditt liv på olika sätt.

Med termen Self Mastery menas kortfattat - din fulla förmåga att vara Ett med Universum och få alla svar och allt du behöver inom Dig genom din sammansmältning med Universum. Detta innebär i stor utsträckning att inte känna behov av någonting utanför Dig själv (med undantag för grundläggande mänskliga biologiska drifter och behov, även om upplysta individer kan överstiga detta till olika grad). Behovet av uppfyllnad utifrån försvinner gradvis med ökad Self Mastery eftersom det vid ökad Self Mastery infinner sig en känsla och upplevelse av att det inte finns något som Är utanför dig. Det finns ingen separation, du är sammansmält med Allt. Du är sammansmält och sammanlänkad med alla mikrokosmos och genom det med makrokosmos: Universum. Med ökad Self Mastery så uppnår du också gradvis förmågan att acceptera, möta och hantera alla känslor och alla situationer. Du får en ökad förmåga att ha kontroll över ditt liv och att leva naturligt och utan ansträngning i enlighet med Universums högsta lagar - law of attraction. manifestaton etc.  

Med termen Soul embodiment menas kortfattat att besjäla kroppen, att sammansmälta med ditt Högre Jag och senare, i ett mer avancerat skede, sammansmälta med din I AM presence i den fysiska dimensionen.  En process som sker gradvis och parallellt med din ökade grad av Self Mastery. På din resa av Soul embodiment så uppstår gradvis en ökad förmåga till total självkärlek och att överstiga det lägre negativa Egot. En gradvis ökad förmåga till att älska och acceptera alla dina känslor och upplevelser och omfamna dem i din kärlek. Genom detta så transformeras de när de uppstår. Du uppnår gradvis genom din ovillkorliga självkärlek en ökad kontakt med Allt, med Universum.

Om du vill ta nästa steg på Din resa mot Self Mastery och Soul embodiment så är du varmt välkommen att boka tid med Universum genom mig.

And with this, I bid you a most beautiful day.
Namaste, Susanna

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.

Läs hela inlägget »

Egot är de delar av dig som känner sig övergiven, inte sedd och inte hörd, inte bekräftad, oälskad, ovärdig, skamsen och arg. Som känner bitterhet, svartsjuka och som inte känner sig bra nog och som jämför sig med andra. Som känner allt det där som vi namnger som negativt. Det här är delar av dig, din mänskliga aspekt som lever här och nu i en kropp, som har upplevt sårande och traumatiska upplevelser under många livstider - och som ger sig i uttryck som dessa känslor. Det är också till viss del turaumatiserade delar av själen som manifesterar sig genom egot. 

Att vara medveten om egot, hur det manipulerar dig och att ta kontroll över egot är av största vikt för att du ska uppnå harmoni, inre frid, kunna hantera alla känslor och upplevelser, upplysning och inre gudning - det vill säga Self Mastery och Soul embodiment. Att ta kontroll över egot är också av vikt för dig som vill uppnå union på själsnivå med din Twin flame. 

VAD DU BEHÖVER VETA OM EGOT
Alla som har stigit ned i en mänsklig kropp har ett ego, mer eller mindre. Egot hör samman med kroppen och det mänskliga medvetandet och är en ofrånkomlig del av den mänskliga upplevelsen, även om din uppstigning i frekvens kommer att förminska egot genom Döden av egot på din uppstigningsresa.

Vi har ett positivt ego och ett negativt ego. Det positiva egot kan finna njutning i att känna sig vacker och i att ha vackra saker. Ett positivt ego kan njuta måttligt av enkla saker som mat och fina upplevelser. Ett positivt ego kan också med lugn och tillförsikt söka information rörande sin andliga resa och utveckling och sin twin flame-relation. Det negativa egot däremot är manipulativt och har ett ha-begär och ett veta-begär. Det vill ha svar och det vill veta - hur saker ligger till, vad som kommer att hända, med vem eller vilka, på vilket sätt, när och hur det kommer att gå.  Det kan också vilja ha sex, mat och kickar av olika slag i ett omåttlig eller obalanserad mängd. Detta på grund av att det negativa egot på grund av sin skadade natur och sin övergivenhet och desperation söker Trygghet. Och trygghet får det negativa egot genom att själv göra allt för att skapa en känsla av kontroll och av att bli bekräftad. Detta genom bland annat obalanserad mängd sex, mat, shopping, bekräftelsesökande och att vilja veta. Och ett negativt ego som har hamnat i desperation och djup känslomässig smärta skapar sin trygghet genom att styra dina känslor och tankar. Känslor och tankar som leder till handlingar så som att t.ex. shoppa, äta eller att söka upp medium till en obalanserad grad.

DÖDEN AV EGOT GER DET NEGATIVA EGOT DÖDSPANIK
Något som du bör vara uppmärksam på och som skapar dessa beteenden är ett negativt ego som går igenom Döden av Egot. Ett negativt ego som går igenom Döden av egot har dödspanik, Det griper efter allt som den kan tänkas för att inte dö. Det söker i panik efter bekräftelse och svar: Trygghet. Ju närmare döden det kommer desto mer vill det veta och ha - eftersom detta håller det vid liv. Men det är av största vikt att inte lyssna på ditt negativa ego när det vill ha och när det vill veta. Du måste låta det dö sin död. Det är en del av din uppstigningsprocess och det måste dö för att du ska uppnå det som du önskar - lycka och harmoni. Om du är i en twin flame relation så är ofta din twin flame föremål för detta gripande och sökande - tänk på att inte projicera ditt negativa egos dödspanik på din twin flame. Detta kan driva bort honom eller henne och i värsta fall skapa mer karma mellan er.

SÅ HANTERAR DU DITT NEGATIVA EGO
Ditt negativa ego tar gärna kontroll över dina känslor, och genom dina känslor så tar det kontroll över dina tankar, och tankar leder till handlingar som föder det. Födandet av det negativa egot skapar blockeringar mellan dig och allt som är i linje med ljus och kärlek, det vill säga; din sammansmältning med ditt Högre Jag, din guidning, din kontakt med Source, din inre frid, kraft och styrka, och din Twin flame. Istället för att följa ditt negativa egos ingivelse - stanna upp. Var i smärtan och lyssna på den och lär av den  istället för att kanalisera den in i något som ger en falsk trygghet och som skapar blockeringar. Värk ut smärtan så att den förvinner. Och du kan använda konstruktiva sätt att hantera smärtan när den är som svårast som är i linje med ljuset, till exempel:
- Ta en promenad
- Rita eller måla
- Prata med en klok vän som är objektiv
- Lyssna på de Healing with your I AM presence-sessioner som du har fått hos mig. i meditation
- Lyssna på healingen som finns på min Youtube 
- Lyssna på Solfeggio binural beats av hög Hertz 
- Skriv dagbok och försök att vara konstruktiv i din beskrivning av vad du känner, t.ex "Det här är känslorna som jag känner just nu: övergivenhet, bitterhet, sårad. Det gör ont i magen och jag har ångest etc." Fortsätt med att beskriva när i ditt liv som du har känt så här t.ex. "De här känslorna får mig att känna precis som jag gjorde när jag var var utfryst i skolan".  Skriv ned hur du kände då, hur känslorna relaterar till din livssituation nu och de insikter som kommer till dig. Det här hjälper dig att lära känna dig själv och hjälper till att förlösa smärtan genom att identifiera roten till den den här livstiden och skriva ned vad du känner. 

Du har Tryggheten inom dig - du behöver bara hitta den. Ha tålamod och ta dig igenom stormen som uppstår i Döden av Egot. Lyssna inte på ditt negtiva ego och vägra egot det det vill ha. Är du ihärdig, har fokus och intention och kanaliserar din energi på några av de ovanstpående tipsen varje gång du behöver distrahera ditt negativa ego, så kommer du hitta Tryggheten och lugnet. Döden av Egot kan ta många år, så var medveten om det negativa egot och hitta sätt för att ta kontroll över de impulser som det negativa egot ger. Kom ihåg - Döden av egot är en resa av självkännedom och djup personlig utveckling och det gör ont när knoppar brister och blir en blomma. Döden av Egot sker bit för bit i varje livstid för att du ska få belöningen av en större visdom, trygghet, upplysning och till större grad förkroppsliga ditt autentiska Jag. Det Jaget som din twin flame älskar mest av allt och det Jag som lever utifrån sin fulla potential och förmåga i upplysning, glädje och ljus.

Du är varmt välkommen att boka en healingsession som hjälper dig på din resa av ascension, Döden av egot och din Twin flame-resa. Jag förmedlar healing för att stödja ditt instigande i ljuset och din själ, där du har full kontakt med Source, Universum och all den kärlek och trygget som finns där. 

Du kan också välja att stå i din Kraft och själv lära dig att få svar direkt från Source genom att ta kursen Advanced Souls: Becoming your own healer. I den får du lära dig en teknik för att använda en pendel och cirkeldiagram med färdiga svar som vägleder dig att upplösa det som står mellan dig, ditt Högre Jag och Source. Genom materialet och vägledningen i denna kurs så får du verktyg för att själv upplösa trauma, konflikter och andra tunga energier som du bär på som kommer upp till ytan den här livstiden och i din vardag. Du får healing som renar dig som kanal i alla fyra klasser.
Innehållet i föreläsningarna fokuserar på att ge dig kunskap om vad inom dig och utifrån som blockerar svar från Source i ditt arbete med pendeln och du får kunskap om hur du ska använda materialet på bästa sätt. Föreläsningar blandas med workshops och varje klass avslutas med ca 30 minuters transformativ kanaliserad healing med fokus på att rena dig som kanal. Läs mer om innehållet och healingen i klasserna.

Om du är ny för 7-chakra-systemet, hur vi existerar i olika dimensioner och dina egna mediala sinnen etc. så rekommenderar jag att ta grundkursen Advanced Souls: Discovering & learning about your abilities innan fortsättningskursen Advanced Souls: Becoming your own healer. Den har fokus på att ge dig den kunskap som behövs för fortsättningskursen. i sex lättlyssnade delar så får du får en introduktion till den spirituella världen, höga ljusvarelser och dina mediala sinnen samt lära dig att hantera intryck som medial/högkänslig. 

Med ljus & värme, Susanna
ADVANCED SOULS: LEARNING & DISCOVERING ABOUT YOUR ABILITIES
ADVANCED SOULS: BECOMING YOUR OWN HEALER
BOKA SESSION

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.
 

Läs hela inlägget »

Reviderad 2020-05-15.
I den här artikeln så berättar jag med vilken intention, vilka värderingar och inom vilken kontext som jag gör en Akashic record reading - som kan hjälpa dig att tolka den information som du får genom din reading.

Läs mer om hur en Akashic record reading går till.

När är det lämpligt att få en Akashic record reading?
I en fas av sin uppstigning så kan det vara till nytta att få svar kring de teman som ingår i en Akashic record reading med mig (se nedan), Det viktigaste skälet till att få en reading är att din intuition har lett dig till det. Känner du dig guidad av ett högre ljus att ta en reading så finns det oftast en högre mening. Att du blir guidad att få en reading kan ha många olika orsaker - kanske kan den hjälpa dig få klarhet kring något som du behöver just nu, kanske kan den bidra till att bli klar över din identitet, kanske är det så att dina guider kommer igenom under readingen och ger dig ett budskap som du behöver just nu? Lita på din intuition och låt den guida dig. 

Förklaring av Akashic record readingens olika delar:
Dessa teman har jag blivit guidad att ge information om i min reading just nu. Detta kan komma att ändra sig, men här nedan ger jag en förklaring av de olika delarna av readingen. 

DIN PRIMÄRA GUD- & GUDINNE-ENERGI:
Du bär både Gud- och Gudinne-energi, Yin och Yang. Föds du in i en manlig kropp så sammansmälter du till större grad med de manliga mallar och som kvinna till större grad med de kvinnliga mallarna. Undantaget om du är heterosexuell eller bisexuell, då kan det vara så att fördelningen av mallarna ser mer jämn ut. Det jag har sett är att din primära Gud- & Gudinne-energi är alltid är av samma slag och att din primära Din primära Gud- & Gudinne-energi stöder din Soul mission - din högre mening att bidra till att hjälpa mänskligheten och Gaia att höja sin vibration.
Du kan ha en primär Gud- & Gudinne-energi-mall som du just nu inte förkroppsligar till en stor grad. Du kan t.ex. ha den primära energi-mallen eller original-designen att förkroppsliga Modern, men känna dig mer som en Krigsgudinna. I de fallen så ingår det allra oftast på din uppstigningsresa att förlösa de hinder som gör att du inte förkroppsliga Modern energimässigt. Det kan också vara så att din primära Gudinne-mall inte är aktiverad än. Det jag får information om av Uppstigna Mästare är att din primära Gud- & Gudinne-energi är den energi som du ska förkroppsliga under den här livstiden. Din twin flame har samma primära Gud- & Gudinne- energimall som du, men ni kan ha andra mallar/aspekter av Guden och Gudinnan aktiverade utöver den primära, och till olika grad.

DET GALAKTISKA/ENERGIMÄSSIGA URSPRUNG SOM ÄR PROMINENT HOS DIG DEN HÄR LIVSTIDEN  
Med detta avses vilka Gaia tidslinjer, planeter, stjärnor eller stjärnsystem där du har existerat/existerar i det eviga Nuet - vars energier, förmågor och universiella visdom är framträdande hos dig den här livstiden. Du kan se det som de Galaktiska kompetenser som du håller, och som du kommer att använda under den här livstiden.
Om man frågar Source så har du ursprung från från Allt/Universum existerande i det eviga Nuet. Frågar man guider så kan man få ett annat svar mer anpassat till vår mänskliga uppfattning. Jag konsulterar oftast din Akashic record guide för att få reda på vilka planeter, stjärnor eller stjärnsystem som du kan ha ursprung från som är prominent, te.x. Arcturus, Venus eller Plejaderna - eller om du har ett prominent ursprung från Andomeda Galaxen. Svaret är inte allomfattande eller absolut, eftersom många själar har spenderat tid/existerar i det eviga Nuet på många olika galaxer, stjärnor och system samt att många stjärnor och solsystem inte är kända av människan - och du kan ha erfarenheter, visdom och förmågor som har ursprung även från dessa existenser. Det har hänt att jag har fått in stjärnor och galaxer som endast kan namnes på ljusspråk. Men säkert är att du genom readingen kan få veta några av de, av människan kända "platser", som du har spenderat/spenderar din existens på, och därmed har avtryck av i din energimässiga design - de energimässiga aspekter av dig som håller visdom, erfarenheter, förmågor, ljuskoder och kontakter etc. du kommer att använda på din mission på Gaia den här livstiden.
Din twin flame har oftast samma starka energimässiga kontakt med de stjärnor och stjärnsystem etc. som du, men kan även ha spenderat sin existens på andra platser än du. 

DINA PRIMÄRA CHAKRAN DENNA LIVSTID:
Du kan ha olika primära chakran under olika livstider. Du kan också ha många olika chakran som kan sägas vara primära, det vill säga sätta ton på något sätt för in Soul mission, din personlighet, dina utmaningar och styrkor etc. De som jag tar fokus på är dina primära chakran i 7-chakra-systemet. Din twin flame har allra oftast samma primära chakran som du, men twin flames kan ha olika primära chakran och kan ha olika tyngdpunkt på vilka chakran som sätter tonen på t.ex. soul mission, intressen och personlighet. I så fall är det så för att din twin flame ska komplettera dina primära chakrans uppgift.

HUR MÅNGA ASCENSION-CHAKRAN DU HAR INSTALLERADE, AKTUALISERADE OCH HAR LÄRT DIG ATT HANTERA FÖRMÅGORNA HOS:
Termen Ascension-chakran syftar på de chakran som Alice Bailey och senare bland andra Dr. Joshua David Stone kanaliserat information om. De installeras under din uppstigningsprocess (ascension), under många livstider, upp till den 9e dimensionen. De innefattar 7-chakra-systemet, men även upp till 50 chakran. Den information som Dr. Stone har kanaliserat säger att man först installerar, sedan aktualiserar (eller aktiverar) chakrana, för att sedan som sista steg lära sig att få tillgång till och lära sig hantera förmågorna som är kopplat till varje chakra. I dessa förmågor ingår t.ex. grundning, älska sig själv villkorslöst, manifestera, mediala gåvor, healingförmågor, teleportera, förmågor att förankra ljuskoder och så vidare. Det jag har sett att i denna tid så är din process är unik och det finns ingen mall eller standard för hur många man ska installera aktivera och få tillgång till förmågorna hos eller i vilken takt detta ska ske. Du får under readingen ta del av den information om din egen process som jag får intuitivt. Du får en bild av var du befinner dig just nu och ibland en förklaring till varför det ser ut som det gör.  Din twin flame kan ha olika antal chakran installerade osv. Ni kan befinna er på olika dimensioner och i olika faser av er uppstigning. Allra oftast så byter man genom sina livstiden rollen av den som är mer uppstigen och den som är mindre uppstigen i frekvens. Det vill säga den ena kan stiga upp för att sedan gå in i en fas som går saktare, då den andra kan gå om. Allt för att stödja er process och övergripande utveckling och mission över alla era livstider.

TILL VILKEN GRAD SOM DINA CELLER ÄR KRISTALLBASERADE ISTÄLLET FÖR KOLBASERADE (LIGHT QUOTIENT):
Ett annat ord för light quotient är ljuskvot eller ljusgrad. Den här informationen ger dig en fingervisning om till vilken procent som du kan hålla ljus i dina celler just nu. Det jag har sett är att din ljusgrad är kopplad till den dimension som du är på eller på väg upp till, din grad av ascension och antal ascension-chakran. Din twin flame kan ha en annan ljusdgrad än du just nu, beroende på var han eller hon befinner sig på sin uppstigningsresa.

VILKEN INITIERING DU BEFINNER DIG I:
Med detta menas vilken av de stora initieringarna av ljus du befinner dig i just nu. De flesta människor, har de Uppstigna Mästarna meddelat mig, befinner sig på mellan 3-8 initieringen av ljus på sin resa av ascension. När du har gått igenom den 6e initieringen så får du titeln Uppstigen mästare och är fullt förankrad i den 5e dimensionen. Din twin flame kan befinna sig på en annan initiering av ljus än du, beroende på var de befinner sig i sin uppstigning.

VILKEN DIMENSION DITT MEDVETANDE BEFINNER SIG PÅ I DET FYSISKA/DIN VAKNA VARDAG:
Detta avser att ge dig information om på vilken dimension ditt mänskliga medvetande befinner sig på i ditt vakna tillstånd. Detta med bakgrund mot att du under drömstadiet och i djup meditation kan ha tillgång till högre dimensioner än i ditt vakna. Din twin flame kan befinna sig på en annan dimension både i det vakna och i sömnstadiet/vid astralresor än du. Ofta är det dock så att twin flames möts i det eteriska, på samma dimension, under sömnstadiet och i djup meditation.

VILKA DINA MEDIALA GÅVOR ÄR OCH TILL VILKEN GRAD DE ÄR AKTIVERADE:
Ger dig information om vilka av de 8 klara mediala sinnena samt gåvorna av att vara Empath och att kunna Kanalisera som du har och till vilken grad de är aktiverade. Jag använder en gradskala 0-10, där 10 representerar din fulla förmåga och 0 representerar att sinnet inte är aktiverat alls. Detta är din personliga gradskala, och alla har olika förmåga vid 10. Syftet med denna information är främst att ge dig en uppfattning om var du befinner dig i din utveckling. T.ex. om du är empath och nu ligger på en 5a av din fulla förmåga, så kan du ha nytta av att veta att din känslighet för energier och intryck kan öka i takt med din uppstigning så att du har möjlighet att hantera den bättre. Du kan t.ex. också ha sinnet av clairsentience, vilket ger intryck av energier i form av fysisk förnimmelser. Vetskapen genom readingen ger dig chansen att förbereda dig och att skaffa rätt verktyg för att hantera din förmåga i takt med att den ökar. Din twin flame kan ha en helt annan grad av aktivering än du, beroende på deras unika resa och uppstigning.

Ibland får jag frågan från klienter varför de inte upplever sina mediala sinnen fast de är aktiverade. Svaret på det är att om du har tillgång till mediala förmågor och har lärt dig att hantera dem i samarbete med ditt Högre Jag - så kan det finnas blockeringar för att du ska uppleva dem och kunna använda dem i den 3e dimensionen/det fysiska . Det betyder att du kan vara spirituellt utvecklad nog för att ha potentiell tillgång till dina förmågor, men du bär på trauma och karma från den 3e dimensionen som blockerar dig från att uppleva dem och använda dem fullt ut. Det finns väldigt mycket energimässigt "skräp" (elektronik, andras energi, egna känslor etc.) som vi befinner oss i varje dag i den här 3e dimensionen, och dessa plockar vi upp i vårt fält och i våra chakran. Det "slammar igen" vårt energisystem och gör oss blockerade, eftersom det är genom vårt energisystem och våra chakran som våra mediala sinenn samverkar med Source. I takt med att du balanserar din energi genom daglig energirening Daily energy clearing och bearbetar och upplöser djupare trauma, t.ex. genom healingen i Healing with your I AM presence-sessioner, så kan du få mer och mer tillgång till dem.

DINA GUIDER FRÅN 100% LJUS JUST NU:
Du får veta vilka av de ljusvarelser av 100% ljus som är vid din sida och guidar dig just nu. Detta för att du ska kunna kalla in dem och arbeta med dem. Dessa innefattar Gudar, Gudinnor, ärkeänglar, Christed ET´s och uppstigna Mästare. Din twin flame kan ha andra guider än du, men också dela guider.

OM DU KOMMER ATT TRÄFFA DIN TWIN FLAME I DEN TIDSLINJEN DU BEFINNER DIG I NU:
Du förmedlas information om det finns en plan om att du ska träffa din Twin flame den här livstiden. Med “träffa” kan menas antingen träffas i det fysiska och/eller träffas själ till själ. 

OM DET ÄR FÖR DITT HÖGSTA BÄSTA SÅ FÅR DU INFORMATION OM DIN OCH DIN TWIN FLAMES KARMATISKA UPPGIFT DENNA LIVSTID:
Endast om det är rätt timing så får du information om en del av er karmatiska uppgift i form av några av de energier/känslor/upplevelser som ni har sagt ja till att förlösa den här livstiden - för er själva, mellan er, för Gaia och för de kollektiva grupper av själar som ni står i energimässig kontakt med.

"

VID RÅDGIVNING SÅ BÖR DU ALLTID TA TILL DIG DET SOM HAR RESONANS OCH MENING FÖR DIG JUST NU OCH LÄMNA RESTEN ÖPPET. 

"

Bra att veta - en reading är aldrig allomfattande
Det kan vara bra att veta att en reading som görs av en person i 3D kan aldrig vara allomfattande. Oavsett hur avancerad eller hur stor kontakt en reader, ett medium eller siare har så får en person begränsningar när delar av medvetandet stiger ned i en mänsklig kropp och ett mänskligt medvetande, Detta gör att du aldrig kan vara så allvetandes som du är utan en mänsklig kropp ( I AM presence). I en mänsklig kropp så kan ett medium eller healer inte få en full uppfattning om Allt det som du är. Du är en komplex varelse som har levt tusentals, kanske hundratusentals existenser och din varelse består av ofantligt många olika aspekter och uttryck. Det helt rätta är att säga att du i din varelse är: ett avtryck av Universum, du sammanfattar Universum i din varelse, du är Ett med Allt. Men om man vill ha detaljer, tex. i en reading, så kan man som kanal inte återge alla detaljer, på alla nivåer, från alla medvetanden. Detta eftersom det finns miljarder> detaljer på olika nivåer som är Du, som dansar i ett komplext samspel som är rörligt och flödande. Därför kan en reading aldrig bli allomfattande. Ta därför alltid till dig de delar av en reading som har resonans för dig just Nu. Stå i din kraft. och håll öppet om andra delar kommer att ha reonans för dig, och ge dig mening och svar, längre fram.

Bra att veta - faktorer som kan påverka information som kommer genom en kanal:
VEM SOM KANALEN KONSULTERAR;
Beroende på vad eller vem som konsulteras: om det är Source energi, dina guider, dina lägre ljuskroppar, kanalens egna guider, vilken typ av guider det är och vilken dimension dessa befinner sig på etc. så påverkas det svar som du får. Du får olika pusselbitar från olika källor. Alla dessa faktorer, och många fler, påverkar vilken information som kommer igenom.

KANALENS GRAD AV ENERGIMÄSSIG RENHET:
Vad kanalen har i sitt fält och sina chakran, energisträngar som kanalen har, energin i huset eller marken där kanalen befinner sig, om kanalen har entiteter i sitt fält, negativa program, implantat etc. Naturligtvis är det bästa om kanalen/mediumet är fri från implantat, negativa energisträngar och program, entiteter och inte är påverkad av negativ energi i marken etc.
 
KANALENS GRAD AV LJUS & SPIRITUELL UTVECKLING: 
Vilken dimension och frekvens som kanalen vibrerar på kan avgöra vilken informaton som kommer in. Kanalen får generellt tillgång till information som finns på den dimension som denne befinner sig på och/eller de högre dimensioner som denna har tillgång till genom sin spirituella utveckling och förmågor.  

DIN EGEN FÖRFRÅGAN: Vad du vill veta och vad den bakomliggande intentionen är påverkar vilka svar du får, Ego-baserade frågor (lågfrekvent) får ofta lågfrekventa svar t.ex.

All information som du får genom en kanal kan filtreras genom dessa och många andra aspekter. det behöver inte betyda att informationen är fel. men detta är förklaringen till att en fråga kan ha många olika svar, som utgör pusselbitar av hela den du är.

ÖVRIGT
Jag renar mig alltid från energimässig information och kapar alltid eteriska energitrådar mellan alla aspekter av dig, ditt energisystem, dina guider, dina Akashic records och stänger dina Akashic records etc. efter varje session.

Hoppas att denna information kan vara värdefull för dig. 
Här bokar du en Akashic record reading

Namasté,
Susanna

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.


 

Läs hela inlägget »

Vi är The Sacred Couple Council of Light,

När du kom ned som själ i en fysisk kropp så sammansmälte du med det mänskliga medvetandet och energimallarna av den 3e dimensionen (3D). Det innebär att du till stor grad glömmer ditt autenstiska Jag, ditt Högre Jag som är en av dina själsaspekter, När du stiger ned i en kropp så glömmer du också delvis den autentiska relationen med din twin flame, som existerar Högre Jag till Högre Jag och upp. När du delvis tappat kontakten med ditt Högre Jag så innebär det också att du kan tappa kompassen som navigerar dig mot ljus och kärlek - eftersom ditt Högre Jag är din länk till högre medvetande och visdom.

Har du träffat eller fått kontakt din twin flame i den fysiska dimensionen (3D) så innebär det allra oftast att du träffar din twin flame och har kontakt med din twin flame både genom mänskligt medvetande till mänskligt medvetande, men också Högre Jag till Högre Jag. Beroende på din unika situation, själsliga kontrakt och andliga utveckling så kommer du att vara mer eller mindre i kontakt med de lågfrekventa mänskliga mallarna och det mänskliga medvetandet och mer eller mindre kontakt själ till själ. Generellt och vanligast är att du har mindre kontakt med din själsliga kompass när du först träffat din twin flame. Det innebär att du kommunicerar och interagerar genom de mänskliga mallarna till större del i början av din twin flame-resa i den här inkarnationen. Det innebär att ni kommer att interagera och kommunicera genom de mänskliga medvetandet och det 3D-medvetande som är lågfrekvent - drama, konflikter och så vidare.  

För dig som är fast i 3D-nät av lågfrekventa energier så kommer här vägledning:

 • Att du har träffat din twin flame innebär inte nödvändigtvis att du ska vara i en par-relation med din twin flame
 • Twin flame union sker själ till själ, inte i det fysiska
 • Mötet med din twin flame syftar först och främst till din personliga utveckling, inte en parrelation.
 • Union med din twin flame - själ till själ - sker genom din egna personliga utveckling -andlig, mentalt och känslomässigt.
 • Twin flame-relationen ska aldrig vara destruktiv, precis som vilken annan relation som helst: inget våld, inga droger, inget utnyttjande, ingen regelbunden manipulation, lögner, svek,, otrohet och så vidare.
 • Din twin flame union med din twin flame sker själ till själ genom din kärlek till dig själv. 
 • Du kan stå i din kraft och ändra dig själv och göra egna val för att göra dig lycklig. Du kan inte ändra på din twin flame eller någon annan för att göra dig lycklig. Att inse detta är att stiga in i din Kraft på din Resa av Self Mastery.
Du läker relationen med din twin flame genom att läka dig själv. Detta eftersom vägen till Self mastery och Soul embodiment sker på vägen av självkärlek, kärlek och ljus. Det är vägen till Twin flame union.

Vi hälsar dig,
The Sacred Couple Council of Light

DJUP HEALING FÖR TWIN FLAMES Twin flame healing webinar series
VIDEO Daily energy clearing för twin flames- samt förklaring av vad twin flames är
VIDEO Twin flamehealing webinar - frågor & svar
GRUNDKURS Advanced Souls: Discovering & learning about your abilities
FORTSÄTTNINGSKURS Advanced Souls:: Becoming your own healer

Namasté, Susanna

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisnig i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.
 
Läs hela inlägget »

You are greeted sweet one.
We are the Company of Heaven and this is a message concerning your Twin flame journey.
If you are on the Twin flame Journey You might be caught up in the entanglement of duality, polarity and illusion of the of the 3rd dimension. This dimensions and its webs of low vibrations will bring with it the believe that the Twin flame Journey is only about a romantic relationship. You will be caught up in the illusion that it is all about your union in the physical. 

We are here to remind You that The most important thing You need to know about the Twin flame Journey is that it is not about the union in the physical. In fact it is a union Soul to Soul. 

And It is Only Through your own Self exploration and understanding of Self that You will come into union with your Twin flame. It is only through your mindful Journey of Self Mastery and Soul embodiment and through union with YOUR Self that You will come into union with your beloved Twin flame.
Some of You are designed to be in a relationship in the 3rd dimension before You are able to unite Soul to Soul to the fullest degree. This to uncover, bring up to the surface and transform some of the trauma and low vibrational energies that You are here to dissolve through your physical experience. These relationships will be challenging, as You will face within the relationship, the low vibrations it is designed to bring up to the surface to dissolve. These relationships will be as challenging for You as if You where not in a relationship with your Twin flame. But both paths will bring you riches as intended by your unique Divine plan.

The happiness does not lie in togetherness in the physical, true happiness lies within the Soul and your merging with Self. 

So if You truly desire a union with your beloved Twin flame- be mindful, sweet one, of your state of consciousness and where your thoughts and focus linger. Is your energy focused on a relationship? Or is it focused on finding your true Self, taking steps towards Self Mastery and your inner strength that lies within? For this is the path that will lead You to emotional freedom and happiness. And union with your beloved Heart to Heart, Soul to Soul, Higher Self to Higher Self.

 So within, so without.

We are the Company of Heaven
...............................................................................................................................................................................
SELF EMPOWERMENT ♦ SELF MASTERY ♦ SOUL EMBODIMENT
GRUNDKURS Advanced Souls: Discovering & learning about your abilities
FORTSÄTTNINGSKURS Advanced Souls:: Becoming your own healer

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.
 

Läs hela inlägget »

Du bör ha minst 12 dagar mellan dina sessioner hos mig från och med 2020. I det här kanaliserade meddelandet så förklaras varför. Du hittar orginal-meddelandet på engelska nedan.

Din fortsatta healingprocess 2020 - budskap från The Company of Heaven
Vi hälsar dig ljuva vän. Din healingprocess är noga övervakad av The Company of Heaven, The Planetary Spiritual Hierarchy, dina högre aspekter, alla dina guider av ljuset och dina vänner och familj av ljuset.  Under och efter en healingsession kanaliserad av denna kanal så befinner du dig under påverkan av höga energier och under påverkan av guider, Höga Mästare, Christed ETs, Gudar och Gudinnor. Detta är en process som startar under sessionen och pågår under dagar, veckor, ibland månader.

Den mesta av healingen sker mellan sessionerna i samarbete med dina Högre aspekter av ljuset samt alla de Höga ljusmästare av ljuset som samarbetar med dig just Nu. Om den processen inte får ta plats så skapas mer blockeringar, och i vissa fall skador på energisystemet, dina energimässiga strukturer. ditt DNA och dina Akashic records. 

Om du tar sessioner med denna typ av healing, som är multidimensionell och verkar inom tid-och rymd kontinuum, för ofta så kommer du inte att hinna bearbeta, rensa ut och implementera det som du behöver mellan sessionerna. Detta därför att den mesta healingen sker mellan sessionerna - i meditation, i ditt drömtillstånd, på cellnivå, i alla dimensioner och tidslinjer och i alla de fysiska och energimässiga strukturer som är Du.

Var medveten om att dina ego-aspekter, som styrs av låga frekvenser så som rädsla, ensamhet, övergivenhet, skam och mänsklig logik, kan styra dig i dina val. Om du är driven av dina egoaspekter att ta för många sessioner på kort tid så kan inte Vi - Dina högre aspekter av Ljuset, guider av Ljuset, familj och vänner av Ljuset som är Universum - hjälpa Dig fullt ut. Vi jobbar då, så att säga, i motvind. Vi ber dig därför att vara medveten om dina ego-aspekter och följa våra instruktioner. 

Vi hoppas att denna information ska upplysa Dig och leda dig.

Med ljus och kärlek,
The Company of Heaven "
Tillägg av Susanna: Personligen vill jag tillägga att jag absolut inte ber om information från dina Akashic records om jag inte känner intuitivt att det är tillräckligt i linje med ditt Högsta bästa och i linje med Ljuset. Jag arbetar också alltid i samarbete med din I AM presence för att se till att du bara tar emot den healing som är till ditt Högsta bästa. På det sättet kan du alltid känna dig trygg i kanaliserade sessioner med mig om du följer mina intruktioner, som förmedlas från Source.

Det är helt fel och skulle vara missbruk av dina Akashic record och Life force energy att be om information från dina Akashic records när det inte finns något behov ur ett Högre perspektiv. Till exempel när intentionen/önskan kommer från en låg vibrationell intention, som Egot (healerns Ego eller klientens Ego). Det är inte i linje med ljuset och det är något jag inte kan göra och absolut inte gör. Denna typ av missbruk av Akashic records (medvetet eller omedvetet) kan också leda till att kanalen (healer eller medium) stängs ute från dina Akasic records på grund av upprepad användning av, försök att använda eller avsikter att använda Akashic records från en lågvibrationell intention.

Namasté, Susanna
LÄS MER OM EGOT: Ta kontroll över diit negativa Ego

ORIGINAL IN ENGLISH
You should book your sessions with me at least 12 days between from January 2020. In this channeled message, the Company of Heaven explains why.

Your continued healing process 2020 - message from The Company of Heaven
We greet you sweet friend.
Your healing process is closely monitored by The Company of Heaven, The Planetary Spiritual Hierarchy, all your guides of the light and your friends and family of the light. During and after a healing session channeled by this channel you are under the influence of high frequencies and under the influence of the Ascended Masters, Christed ETs, Gods and Goddesses. This is a process that starts during the session and lasts for days, weeks, sometimes months. Most of the healing takes place between the sessions in collaboration with your Higher Aspects of Light as well as all the High Beings of Light working with you in this Now. If that process is not allowed to take place, more blockages, and in some cases damage to the energy system, your other energy structures. your DNA and your Akashic records. If you take sessions with this type of healing, which is multidimensional and operates within the time and space continuum, too often - you will not be able to process, clean, and implement what you need between sessions. This is because most healing takes place between the sessions - in meditation, in your dream state, at the cellular level, in all dimensions and timelines, and in all the physical and energy structures that are You. Be mindful of your ego aspects, which are governed by low frequencies such as fear, loneliness, abandonment, shame and human logic, it can easily decieve you in your choices. If you are driven by your ego aspects to take too much healing in a short space of time, We - Your higher aspects of the Light, guides of the Light, family and friends of the Light who are the Universe - cannot help you fully. We are in this case working, so to speak, in headwinds. We therefore ask you to be aware of your ego aspects and follow our instructions.

We hope this information will enlighten you and guide you.
With light and love, The Company of Heaven "

Note from Susanna: 

Personally I want to add that I cannot and do not ask for information from your Akashic records unless I feel intuitively it is for your Highest good and alinged with the light. I always work in collaboration with your I AM presence to make sure that you only recieve the healing that is for your Highest good. In that way, you can always feel safe recieving channeled healing in sessions with me if you follow my instructions which are mediated from Source.

It is completely wrong and would be misuse of your Akashic records and Life force energy to use your records when there is no need to from a Higher perpective. For example when the intention comes from a low vibrational intention, such as the Ego (the healers Ego or the clients Ego). It is not in alignment with the Light and it is something that I cannot do and absolutely do not. This kind of misuse of the Akashic records (consciously or unconsciously) can also lead to the channel (healer or medium) being shut out from your records due to repeated use of, attempts to use or intentions to use the Akashic records from a lower vibrational intention. 

Namasté, Susanna

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.
 

Läs hela inlägget »

Är du i fasen där du fast i ditt ego och känner förvirring och undrar vad Twin flame relationen går ut på? Om du ska försöka “gå vidare”, om den bara innebär smärta och destruktivitet, ifrågasätter dig själv och vet du inte vad du ska göra med alla känslor?

Det här händer alla som träffar sin Twin flame, men om du hamnar i smärta till den graden att du känner stark ångest, depression eller upplever en livskris så upplever du förmodligen det som kallas Dark Night of the Soul. En Dark Night of the Soul upplevs som starka negativa känslor och/eller apati ofta medföljt av existentiella frågor. Det här är en Initiering av Ljus som är nödvändig för att du ska ta dig igenom smärtan och komma igenom på andra sidan. Och för att förstå varför du upplever detta så måste du se relationen ur rätt perspektiv - ur ett själsligt perspektiv. I denna artikel ska jag förenklat förklara fenomenet för dig som är relativt ny för Twin flame-resan.

Dark Night of the Soul - en Initiering av Ljus
Du kan se din andliga process och uppstigning av ljus, ascension, som en trappstege som leder till en sammansmältning av din själ. När du tar kliv uppåt på din ascension-trappa så kommer du att möta mörker/trauma/karma på varje trappsteg som du behöver rensa ut. Detta för att kunna ta del av det ljus, den visdom och den riklighet som finns på det trappsteget, på den nivån av ljus. Och för att kunna sammansmälta med den aspekten/aspekter av din själ som befinner sig på den nivån. Utrensningen av det mörker/karma/trauma som du möter på varje trappsteg är en initiering till mer ljus - processen kallas en Initiering av Ljus. Denna process upprepas gång på gång för varje trappsteg på din ascension-trappa. En initiering kan pågå i en veckor, månader eller år - helt beroende på vad just du möter under just den initieringen.

De steg som du tar upp på din ascension-trappa innebär att du sammansmälter med fler och fler av dina själsaspekter och slutligen med din I AM presence. I den här processen hjälper du Gaia (Jorden) att höja sin vibration. Detta gynnar alltså inte bara dig, utan också Gaia och hela mänskligheten. Eftersom att du i takt med att du sammansmälter med din själ och blir ljusare hjälper Gaia att höja sin vibration. Och det här är den ultimata anledningen till att du har träffat din Twin flame. Ditt möte med din Twin flame syftar till att trigga det mörker som du behöver rensa ut så att du kan växa spirituellt, sammansmälta med din själ och hjälpa Gaia höja sin vibration. Din Twin flame är alltså en katalysator för att trigga det mörker som du bär på och som du behöver rensa ut för att sammansmälta med din själ - och hjälpa Gaia höja sin vibration. Det är därför som du upplever att relationen är utmanande på olika sätt.

Att se sig själv och sin Twin flame relation i rätt perspektiv är viktigt
Du har levt hundratals, kanske tusentals livstider. Syftet med att du reinkarneras är för att du genom din mänskliga upplevelse ska bearbeta och upplösa karma, så att du kan växa spirituellt. (Varför du har karma från början att upplösa kan du läsa mer om i blogginlägget "Why does low frequency emotions create illnes and blocks?" - a channelled message.) Du bearbetar och upplöser karma för dig själv, för ditt släktled och för mänskligheten i stort, genom din mänskliga upplevelse. Det som du upplever som jobbigt här och nu. 

Och du har sedan du skapades som själ varit sammankopplad med din Twin flame energimässigt och själsmässigt. Ni har alltid varit sammankopplade genom tid & rum, oavsett om ni båda har varit reinkarnerade samtidigt i samma tidslinje (livstid) eller om en av er har varit kvar i det eteriska (inte i en kropp). Men under de livstider som ni båda reinkarneras samtidigt, och möts i den fysiska världen - då triggas en stor del trauma. Din Twin flame har till uppgift att trigga trauma, obehagliga upplevelser, osäkerhet, övergivenhet. ensamhet och göra så att du ifrågasätter allt du trott var sant och allt du trott var viktigt. Allt det som här till en utrensning av det gamla (mörker/trauma/karma) för att lämna plats för det nya (ljus och sammansmältning med din själ). Om detta sker på ett sätt så att man känslomässigt tappar greppet (vad vi kan kalla för deprimerad eller livskris) så går du igenom en Dark Night of the Soul.

Den här fasen kan pågå i flera år och du kan dippa otroligt mycket under den. Ifrågasätta ditt förnuft, dina värderingar, tro att du bara inbillar dig att du har en så speciell känsla med den här personen och samtidigt gå igenom förändringar i det yttre som att avsluta relationer, påbörja nya, flytta, byta jobb, bli sjukskriven eller utbilda sig. Du kan känna sig otroligt förvirrad, rotlös, ha lågt självförtroende och känna dig hopplös och deprimerad. Och det här är meningen; för att du ska lära dig och inse vissa saker.

Hur upplevs Dark Night of the Soul?
Dark night of the soul innebär precis vad det låter som, din själ går in i vad som känns som en svart natt som känns som den aldrig ska ta slut. Ofta så sker detta efter att man träffat sin twin flame, eftersom mötet med den här själen triggar trauma och kastar in dig i andra dimensioner, högre medvetande, andra tidslinjer och allt annat som din själ har tillgång till, och det ofta ganska tumultartat och in i vad som känns som inre kaos. 
Din upplevelse av the Dark night of the Soul kan innehålla följande element :
Din egen vibration börjar rekalibrera till en högre med en större acceleration och intensitet. 

Ditt ego börjar falla samman - vilket innebär förändrad självbild och värderingar kring vad som är viktigt för dig och i stort. Saker som var viktiga för dig faller bort och du “ser igenom” “ytliga” saker. Vad andra människor i ditt liv ser som viktiga eller roliga är inte längre viktiga eller givande för dig. I den här processen kan du börja undra vem du är.
Existentiell kris (som även hör samman med att egot skalas av) - ifrågasättande av din nuvarande världsbild, värderingar och normer - och därmed dig själv och din upplevelse av världen. Detta kan återföljas av misstro mot dig själv, brist på tillit till din intuition, ditt omdöme och dina känslor av rätt och fel - vilket leder till förvirring och osäkerhet.
Du ser att din yttre värld inte längre stämmer med ditt inre, men du har inte kraft eller mod att agera och gör de förändringar som krävs för att din inre och yttre värld ska överensstämma. Eller så vet du inte vad som behöver förändras.

Du kan uppleva det som att du bara kämpar för att hålla huvudet över ytan i all förvirring och smärta, har bara kraften att existera i det som är. Det återföljs ofta av en känsla av hopplöshet och kritiserande av dig själv.
Personer i ditt liv kan uppfatta dig som att du har förändrats, är avstängd eller överkänslig. Att du har dåligt omdöme eller “inte ställer upp”, har otydliga gränser, är besviken på dig, kritiserar dig för att du inte beter dig så som de förväntar sig osv.
Allt detta är övergående, oavsett hur hopplöst det känns

Utmaningar i din yttre värld
Dina relationer kommer att reagera på att du förändras. Många ser dig utifrån och kan inte relatera till allt det som pågår inom dig. Du kan komma att få kritik, men försök att hålla dig till din sanning - att du går igenom en spirituellt uppvaknande. För det är det som Dark Night of the Soul är, precis som alla andra Initieringar av Ljus som du kommer att möta. Inom dig pågår otroliga utmaningar och förändringar, som du ofta inte förstår eller kan greppa själv. Det pågår otroligt tunga saker på själsnivå, cellnivå, DNA-nivå, i dina subpersonligheter, ditt medvetande skiftar - ibland från dag till dag -  i denna kalibrering. Sjukvården och många andra som du har i ditt liv, vänner och familj, förstår ofta inte alls vad du går igenom. De kan inte relatera, om de inte har träffat sin twin flame, vilket innebär att man kastas in i en själslig torktumlare som skakar om dig på alla nivåer. Det är en intergalaktisk, interdimensionell upplevelse som bara kan förstås av de som gått eller går igenom den. Om du har turen att ha någon i ditt liv som också har träffat sin twin flame så har ni ofta helt vitt skilda upplevelser - men, en sak har ni gemensamt - djupet av upplevelsen. Att den är livsomvälvande och skakar om er i er innersta kärna. Och det enda du kan göra är att acceptera att detta är något som du går igenom och ha tillit till att det kommer att ge belöningar. Och göra healing för att underlätta processen.

Vad du kan göra för att må bättre
Det första som du ska göra varje dag är Daily energy clearing som finns på min YouTube-kanal. Vad den gör är att den renar dig från negativa och mörka energier och återkopplar dig med din själ, med ljus och Universum. När du återkopplar till din själ, till ljus, till Universum så kan de hjälpa dig. Det enda du behöver göra är att lyssna på den regelbundet för att möjliggöra för dina guider och Universum att hjälpa dig.  Du kommer inte att vara helt förskonad från smärta, En hel del behöver du känna dig igenom. Och du kommer att känna mer smärta under vissa perioder än andra, detta är en del av processen. Men Daily energy clearing tar udden av den och stärker dig långsiktigt för varje lyssning. 
Övriga healingkurser som hjälper Dig på din resa:
 Twin flame healing webinar serie 
För dig som vill heala dig och relationen och stärka kontakten med din Twin flame själ till själ. 4 timmar transformativ healing ingår.
Advanced Souls: Discovering & learning about your abilities
Grundkurs. För dig som är relativt ny för den spirituella världen och vill lära känna dig själv och dina mediala egenskaper som sensitiv, avancerad själ. 4 timmar transformativ healing ingår.
Advanced Souls: Becoming your own healer.
Fortsättningskurs. För dig som vill lära dig arbeta med pendeln som redskap för att kommunicera med Universum. Med dessa verktyg kan du transformera blockeringar. 4 timmar healing ingår.

Ord på vägen 
Oavsett hur din relation till din Twin flame ser ut i det yttre så kämpar ni båda på själsnivå med att komma tillbaka till varandra. För varje steg på er ascension-trappa som ni kommer upp till, genom era initieringar av ljus och upplösning av det mörker som ni överkommer på varje steg - så kommer ni närmare varandra själ till själ. Så glöm inte att din twin på själsnivå kämpar med att komma tillbaka till dig också, även om han/hon inte är medveten om det på personlighetsnivå. Om ni är separerade på initiativ av en av er, så kom ihåg - han/hon kämpar med sina initieringar för att komma närmare dig genom sammansmältning av sin själ. För det är genom en sammansmältning av själen som ni förenas, för det är på själsnivå er autentiska relation existerar.
Jag hoppas att detta kan hjälpa Dig, och Du är varmt välkommen att boka tid för healing.

MESSAGE FROM THE COMPANY OF HEAVEN
"You are greeted sweet one.

We are the Company of Heaven and this is a message concerning your Twin flame journey.

If you are on the Twin flame Journey You might be caught up in the entanglement of duality, polarity and illusion of the of the 3rd dimension. This dimensions and its webs of low vibrations will bring with it the believe that the Twin flame Journey is only about a romantic relationship. You will be caught up in the illusion that it is all about your union in the physical. 

We are here to remind You that The most important thing You need to know about the Twin flame Journey is that it is not about the union in the physical. In fact it is a union Soul to Soul. 

And It is Only Through your own Self exploration and understanding of Self that You will come into union with your Twin flame. It is only through your mindful Journey of Self Mastery and Soul embodiment and through union with YOUR Self that You will come into union with your beloved Twin flame.

Some of You are designed to be in a relationship in the 3rd dimension before You are able to unite Soul to Soul to the fullest degree. This to uncover, bring up to the surface and transform some of the trauma and low vibrational energies that You are here to dissolve through your physical experience. These relationships will be challenging, as You will face within the relationship, the low vibrations it is designed to bring up to the surface to dissolve. These relationships will be as challenging for You as if You where not in a relationship with your Twin flame. But both paths will bring you riches as intended by your unique Divine plan.

The happiness does not lie in togetherness in the physical, true happiness lies within the Soul and your merging with Self. 

So if You truly desire a union with your beloved Twin flame - be mindful, sweet one, of your state of consciousness and where your thoughts and focus linger. Is your energy focused on a relationship? Or is it focused on finding your true Self, taking steps towards Self Mastery and your inner strength that lies within? For this is the path that will lead You to emotional freedom and happiness. And union with your beloved Heart to Heart, Soul to Soul, Higher Self to Higher Self.

So within, so without.

We are the Company of Heaven"
.............................................................................................................................................................................
DJUP HEALING Twin flame healing webinar series
VIDEO Daily energy clearing för twin flames- samt förklaring av vad twin flames är
VIDEO Twin flamehealing webinar - frågor & svar

SELF EMPOWERMENT ♦ SELF MASTERY ♦ SOUL EMBODIMENT
GRUNDKURS Advanced Souls: Discovering & learning about your abilities
FORTSÄTTNINGSKURS Advanced Souls:: Becoming your own healer

Namasté, Susanna

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.

 

Läs hela inlägget »

Varför är det så viktigt att inte döma de känslor som man har för sin twin, oavsett om de är negativa eller positiva?

De allra flesta twin flame-relationer, oavsett om ni är i en relation eller inte, är väldigt utmanande - själsligt, känslomässigt, mentalt, existensiellt och fysiskt. Båda parter har starka känslor och slängs mellan hat, kärlek, tillit och misstro, vilja dela allt och stänga ute. I tvära kast. Det kan innebära att ena dagen älska sin twin flame till månen och tillbaka, för att dagen efter känna att man är osäker på om man är rätt för varandra eller att ena parten inte vill ha kontakt alls, för att en vecka senare höra av sig. Detta är otroligt slitsamt för båda parter. Och oavsett om man på ytan har avslutat relationen, båda eller en av er ”gått vidare” med en annan partner, så finns din twin och du alltid i varandras hjärtan. De allra flesta twin flame-relationer innebär stora känslomässiga utmaningar och slitningar på många plan, men vad vill de här känslorna säga er? Vad är den högre meningen?

Först och främst innebär utmaningarna en resa mot att uppnå självkärlek. Självkärlek är en stor del av uppstigningsprocessen (att stiga upp i vibration) och twin flame-relationens högsta syfte är att höja er energimässiga vibration, och genom er - mänsklighetens vibration. Du kommer på din resa mot självkärlek att möta negativ självbild, osynliga krav, osynliga värderingar och föreställningar gör att du växer i ljus och kärlek. Dessa kommer du att möta i ditt liv , i dina relationer och i din vardag. De ställer dig inför svåra val som gör att du behöver ta val som innebär den högsta kärleken till dig själv. Val gjorda i fullkomlig självkärlek är en viktig del av resan mot självkärlek.

En annan viktog del i att lära sig att älska sig själv är att älska och acceptera alla sina känslor, utan att döma, komma till en slutsats eller nödvändigtvis agera på dem - bara låta dem finnas.. Vi upplever allt genom våra känslor och upplever oss själva och vår värld genom våra känslor - men vi mår bättre av att bara vara i känslan, utan tankar, slutsatser eller analys. Att acceptera alla känslors existens är frihet och självkärlek.

Känslorna är din guide i twin flame-relationen och den inre resa som den innebär. När du väl kommit till stadiet när du kan tillåta dig att känna dina känslor i nuet - utan skam, skuld, dömand, tankar eller att försvarsmekanismer utlöses - då du kan låta dem flöda genom dig i medvetenhet, då har du kommit en bra bit på vägen.

Dina känslor visar nämligen vilka underliggande issues du har att förlösa för att uppnå den självutveckling som du måste göra för att återförenas med din twin flame. Din twin flame är din spegel - de känslor han/hon väcker i dig visar de de känslomässiga trauman du bär på som du behöver förlösa inom dig för att kunna återförenas med din twin i ovillkorlig kärlek.
Låt dem komma, flöda genom dig, titta på dem utan att döma, se vad de har att säga dig och låt dem lämna dig. Ställ dig frågor - är det någon speciell upplevelse som jag associerar den här känslan med? Har jag något minne till känslan? Vem var du med? Hur ser relationen med den personen ut, negativ eller positiv? I vilka situationer känner du känslan? Du kommer att få aha-upplevelser,  djupare förståelse och intuitiva budskap som gör att du går framåt och uppåt, i dig själv och i relationen. Att föra dagbok är ett väldigt bra sätt att göra detta. Då kan du också gå tillbaka och se hur du har utvecklats.

Om du fastnar i en negativ känsla så kan det vara läge att heala den. Oftast är det lågfrekventa känslor som skam, skuld och rädslor som gör att olika andra typer av lågfrekventa känslor hålls kvar inom oss. Men det finns enkla men effektiva healingverktyg som du kan använda själv. En del av dem finns på min YouTube-kanal, bl.a. i Daily energy clearing. Det fina med dessa färdiginspelade sessioner är att det enda du behöver fokusera på är att göra dem. Det är din uppgift, healingen sköter sig själv. Du healas djupare och djupare, fler aspekter av dig och djupare issues, ibland bara av att lyssna på samma session om och om igen. Sen kan det vara så att du fastnar eller känner att det är något inom dig som inte blir förlöst av den generella healing som dessa sessioner ger. Det är då det är läge för personlig healing, då har du något inom dig som din I AM presence behöver se mer detaljerat på och heala.

Destruktiva relationer i 3D stöder inte twin flame union
Acceptera din kärlek för din twin flame utan att tappa bort dig själv - tvärtom, hitta dig själv genom kärleken du känner inom dig. Ge inte bort din kraft till den fysiska relationen om den kretsar kring egot och negativa känslor och i konflikt osv. Bästa är då att inte fokusera på den fysiska relationen - vem som sa vad och när eller vad det betyder. Detta utspelar sig på egonivå och man mår bästa av att bara kapa med detta. I visas fall så skapar en destruktiv relation i 3D ännu mer karma. Kärleken som finns mellan twin flames, och som lever i er båda, är en stark kraft som bär på visdom och läkande i 5D och de anda högre dimensionerna. Men du ska fortfarande ha hälsosamma gränser. Destruktiva relationer skapar inte kärlek och ljus - och ofta ligger din lärdom i att lämna relationen. Fokusera på kärleken inom dig istället om ni är separerade eller i konflikt, den kommer att ge dig kraft, inre styrka, självförtroende och guida dig i vad du ska göra i både livsval och varje dag, och genom det så kommer er relation och ni själva att harmoniseras. För vissa är detta skifte i fokus en stor utmaning, och något som man behöver jobba med i privata sessioner, som Healing with your I AM presence - eftersom det i många fall innebär att man till viss del måste släppa taget om den fysiska relationen. Och allt som innebär separation, även om det är för det högsta bästa, triggar trauman och skrämmer många twin flames i deras djupaste kärna. Därför är det vanligt att många twin flames håller sig fast vid den fysiska relationen väldigt hårt, fast det är just det som gör att man inte kommer vidare.

I den healing som jag förmedlar så är det nästan alltid så att det som syns på ytan inte alls är det som pågår på högre eller lägre nivå. Är du i en kärleksfull och respektfull relation med din twin flame så uppstår det ändå ofta konfrontationer och konflikter. Och något som kan tyckas som en liten sak kan ofta avslöja avgörande svar på vad som pågår mellan er på själsnivå och avslöjar därmed också vad det är som behöver healas mellan er i relation till detta. Och att heala en eller flera issues kan ge otroligt stora skiftningar i hur du känner i dig själv och gentemot din twin flame och han eller hon gentemot dig. I många fall ersätts hopplöshet av hopp och tro, och polaritet och separation ersätts av förståelse och kärlek. Sen när ni löst denna issue, så kommer nästa upp till ytan - och man påbörjar en ny känslomässig berg-och-dal-bana med nästa issue. Det här är dynamiken hos twin flame relationer och det kan vara bra att veta.

Jag får ofta frågan “tar det jobbiga någonsin slut?”. Det är en fråga som kommer från känslan av hopplöshet och att man är utmattad av den ändlösa cirkeln av känslomässiga utmaningar. Svaret är att det blir bättre och lättare - du mår bättre och bättre, din twin mår bättre och bättre, livet blir lättare. Men det krävs tålamod, mod, målmedvetenhet. Men visst, det är tungt - den här relationens uppgift är stor. Tänk på att ni har levt tusentals, ibland tiotusentals livstider tillsammans. Det är mycket som ni upplevt i form av trauma, både som individer och tillsammans, som ni behöver förlösa.

Att ni träffats i det fysiska nu innebär att ni har skrivit själsliga kontrakt på att ni ska träffas i det fysiska och att ni ska jobba er igenom vissa issues i den här livstiden - på er väg till själslig och fysisk återförening. Det är inget ni kan välja bort. Twin flames som själar kan inte utnyttja friheten av den Fria viljan. Är ni Soul connection kan man som själ välja att inte vara i relationen denna livstiden, men twin flames kan inte det. Twin flames är bundna av sina själskontrakt eftersom uppdraget är för viktigt för mänskligheten. Så det är viktigt att förstå och acceptera att du är i en twin flame-relation och vad den innebär - men också att den inte behöver betyda att ni ska vara ett par. Och du kan inte förtränga din twin flame, den här relationen styrs inte av egot eller ens själen, den styrs på mycket hög nivå. När man accepterar och tar detta till sig så gör man sig öppen för den healing som finns till hjälp för twin flames från mycket höga dimensioner. Under healing kommer Intergalaktiska råd och high being in som är otroligt kraftfulla och som hjälper twin flames på så många interdimensionella nivåer så det kan vi inte ens greppa i denna dimensionen. Det är fantastisk och det hjälper twin flames bit för bit. Så det blir lättare, men det krävs också en hel del fokus på att heala.

Om du är twin flame eller misstänker att du träffat din twin flame och känner att du behöver hjälp så är du varmt välkommen att boka tid för healing. 

Ljus och värme, Susanna

DJUP HEALING FÖR TWIN FLAMES Twin flame healing webinar series
VIDEO Daily energy clearing för twin flames- samt förklaring av vad twin flames är
VIDEO Twin flamehealing webinar - frågor & svar
GRUNDKURS Advanced Souls: Discovering & learning about your abilities
FORTSÄTTNINGSKURS Advanced Souls:: Becoming your own healer

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.
 

Läs hela inlägget »

Välkommen till höstens healing-serie! Jag har fått så mycket downloads och budskap under den intensiva energimässiga uppdateringsperiod som har varit under sommaren - och denna workshopserie är resultatet.
Många light workers och alla som är känsliga för energier och energiskiftningar har känt av sommarens energimässiga implementeringar, utrensningar och expansion.
Den 13 juni 2018 så öppnades en portal som gjorde att de själar som var redo för expansion expanderade och fick större kontakt med sitt multidimensionella Jag, dvs. sin I Am presence som är i kontakt med Universum och all den visdom som vi alla är i kontakt med och den energi vilken vi igenom även är i kontakt med alla själar. Detta expanderade dessa själars medvetande, som gjorde att de fick större kontakt med Alltet, men blev även mer redo att ta emot mer ljus.

Midsommarhelgen 2018 var ännu en milstolpe för sommarens energiskiften, som för många innebar ytterligare en period av utrensning av gamla energier - ångest, ledsamhet, nedstämdhet, trötthet, huvudvärk, illamående, gamla konflikter som kom upp i ljuset - ja mycket gammalt bagage som skulle ut en gång för alla.

Många mådde dåligt och kände sig lite ur fas, men att tänka på är att denna utrensning sker kanske inte bara för Dig - du kan ha tagit på dig själsliga kontrakt - ju större du är energimässigt, ju mer du är i kontakt med din själ och ditt ljus - ju mer i kontakt med energierna i ditt släktled, din själsgrupp och din expanderade själsgrupp är du. Detta innebär att det kan vara så att du rensar ut låg energi som kommer från dessa grupper av själar med - tex. att du rensar ut utdaterade energier från ditt släktled - energier som blockerar vibrationsmässig expansion så att du och de grupper av själar som du står i kontakt med kan stiga upp i vibration. Dessa gamla energier som vibrerar på en lägre nivå kan inte följa med upp - de måste bort. Genom ascension så klingar de disharmoniskt med den nya vibration som man håller på att stiga upp till - därför måste de transformeras. Och den transformationen sker naturligtvis dels genom att de lämnar och går direkt upp till ljuset eller så rensas de ut genom dig - ofta genom nedstämdhet, ångest, ledsamhet eller gråt.  

Ascension är att rensa ut lågvibrationell energi och stiga upp i vibration. Det är en process som hela mänskligheten är involverad i på en eller annan nivå, varken man vill eller inte, oavsett om man är medveten eller inte. Och det som sker vid den healing från högre dimensioner, som underlättar denna process och som mitt medvetande är en kanal för, är att den processen underlättas och accelereras - så slipper du må så dåligt som man kan må i den processen och du slipper fastna i dessa låga vibrationer.

Midsommarhelgen var startskottet för en hel del energier som flödade in över Jorden ända fram till den 11 augusti 2018. Vi fick  bland annat uppleva en Full Blood Moon som var otroligt stark och även denna hetta och det solljus som så intensivt flödade in i flera månader påverkade oss energimässigt. Solljus är inte bara värme och ljus - den innehåller koder som påverkar vårt DNA, aktiverar koder i vårt DNA och implementerar nya. Alla dessa portaler, aktiveringar av vårt DNA, implementeringar av ny energimässig information och utrensning för att bereda plats för denna har för många resulterat i en energimässig expansion, en större kontakt med sitt högre Jag (som är en del av din själ) och detta visar sig som ett nytt sinnestillstånd. Det kan ha resulterat i t.ex. förvirring, känslighet, en känsla av sårbarhet, mental eller fysisk trötthet, en vilja att förändra sitt liv på olika plan, nya idéer, ny styrka, ta upp gamla relationer eller att inleda nya. En tid för förändring, en tid att gå framåt - oavsett om det betyder att ta upp något som man tidigare lämnat eller göra något nytt. Oavsett om det innebär att bli ett nytt Jag i form av ett mer sårbart Jag eller ett starkare Jag. Oavsett om du lämnar något jobbigt som du gått igenom bakom dig eller om det innebär att gå in i något som är utmanande - i det inre eller i det yttre.

Det är nu dessa healingsessioner som jag blivit guidad att ha kommer in i bilden. Dessa workshops kommer att fortsätta stödja de förändringar och den energimässiga utveckling som många har fått initierade - oavsett var du befinner dig eller var du är påväg. Denna healingen kommer att stödja din personliga process och det kommer att ske en förmedling av nya energier som många nu är redo att ta emot för sin fortsatta spirituella utveckling.

Det har också varit väldigt tydligt i budskap från Spirit att jag ska erbjuda detta bredare, därför finns nu möjligheten att delta på distans live under hösten 2018 samt även att ta del av serien på ljudfil.. Din personliga utveckling kommer genom healingprocessen att ske på ett sätt som är bäst för Dig.
Healing serien finns i E-shopen.

Namasté, Susanna

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.
 

Läs hela inlägget »

Känner du dig trött, utmattad? Som i en dagdröm? Kastas du snabbt mellan olika känslor? Då kan det vara en tröst och ge lugn att veta att det sker massiva skift på en energinivå, ända sedan den 13 juni, och detta kommer att fortsätta fram till 8 augusti, och initiera uppgraderingar och integreringar i dina energiska strukturer som påverkar ditt energisystem, DNA och alla andra energiska strukturer som energimässiga programmeringar och mallar. Hela ditt varande (your BEing) jobbar inensivt på en (för många) djupt omedveten nivå. Vad du kanske är mycket mer medveten om är att du upplever trötthet, negativa tänkande, frustration, sorg, ångest, gamla konflikter som blossar upp inom dig, relationer i turbulens, att du inte känner som dig själv, känner dig avskuren från din fysiska verklighet eller väldigt känslig. Andra symptom kan vara att du sover mycket, men är trött ändå, huvudvärk, illamående, stickningar i armar, ben eller andra delar av kroppen. Det här är uppstigningssymtom (ascenison), Du rensar ut rädsla, gamla emotionella och mentala mallar - vissa av er rensar för förfäder och kollektiva mallar (stort jobb!) - det sker uppgradering av olika delar av din energimässiga varelse som chakrer, meridianer, nadis och så vidare. Det här är massiva saker, så se till att du tar väl hand om dig.
Det här är två övningar för att få dig att må bättre och att ta dig igenom denna del av uppstigningen smidigare:

Be Vywamus att expandera ditt energisystem
Detta kommer att öppna ditt energisystem för att göra plats för allt ljus, energi och information som flödar in i hela din kropp och energisystem under denna period och hjälper dig också att släppa ut några av de gamla energierna som du bär. Tecken på att energisystemet är överbelastat eller blockerat för att ta emot större mängd energi som flödar in är bl.a. huvudvärk samt en obehagskänsla. Denna visualisering hjälper oftast direkt. Prova att göra den regelbundet under några dagar.

Sitt eller ligg ner med din ryggrad rakt. Säg högt eller inom dig:
" Vywamas, öppna min Sushumna, nadis, meridianer, antahkarana, galactic cord, grounding cord och mitt nervsystem. Jag ber dig att uppgradera och stärka alla dessa delar av mig och rensa eventuella blockeringar, så att jag kan ta emot det som är för mitt högsta bästa." Bara slappna av och ta emot detta. Om du har problem med att slappna av och ta emot, gör du energirening och försök igen.


Grunda dig med Atlantis
Just nu kan det vara av stor betydelse för vissa att grunda sig ordentligt. Om du känner dig nere, tung, orkeslös och känslig så kan du behöva detta. Med alla energier som strömmar in (högvibrationell energi) - delvis det intensiva solljuset vi har upplevt i Sverige de senaste 3 månaderna - kan du behöva grunda ordentligt dig för att hålla dig balanserad och inte bli alltför överväldigad.

Jag har nyligen blivit visad av Spirit att det finns Atlantean starseeds inkarnerade som behöver, inte bara grundas med Moder Jord i denna tidslinje och dimension, utan också grundas med Moder Jord vid Atlantis tid. Det jag såg var en dimension under Moder Jords kristall-hjärta, som var en portal till den dimension där Atlantis existerar. Moder Jorden grundande energi i denna dimension blev jag visad som ett vitt ljus, blåaktig vid kanterna istället för ett gyllene ljus - vilket är hur jag ser Jordens Grundande energier i denna dimension. Jag visades detta och för att kunna förmedla detta till klienter och kommunicera detta också på grund av det ökade behovet hos atlantiska starseeds att grunda. Jag fick också veta att jordens energier vid Atlantis tid är mycket kraftfullare och renare och denna energi, och dess atlantiska energisignatur, är väldigt bra för atlantiska starseeds nu för att underlätta och integrera denna fas av ascensionprocessen. Det underlättar att connecta med sina atlantiska rötter och sitt atlantiska Jag, och därmed sitt autentiska jag och sin styrka som själ.

Visualisering
Sitt eller ligg ner med din ryggrad rakt. Visualisera en gyllene ljusstråle som kommer från Source/Universum/Gud, som går in i ditt kronchakra (toppen av huvudet) och genom din kropp genom din ryggrad och ut genom din baschakra (svanskotan). Visualisera att ljusstrålen går ner till Moder Jord, in i hennes Kristall-hjärta i mitten av jorden. Nu visualiserar strålen att gå genom Moder Jords kärna och in i en annan dimension, till Moder Jord vid Atlantis tid. Ljusstrålen går in i hennes kristallhjärtat, kärnan i Moder Jord i denna dimension. Förankra strålen där. Du kan också visualisera rötter som förankras fast där. För nu upp Moder Jorden energi från denna dimension, upp genom denna stråle av ljus och genom rötterna, upp i din kropp. Fyll varje cell, varje chakra, varje organ, din aura och hela ditt energisystem. Om du är mottaglig för denna energi kommer du att känna det som en lugn, expanderande, glad känsla. Om du inte känner det betyder det inte nödvändigtvis att du inte är ett atlantisk starseed, eller inte är i behov - det kan helt enkelt vara så att du har en blockering eller inte mottaglig för den av någon anledning. Om du inte känner det - försök med att fråga ärkeängeln Michael och Lords of Karma att lösa blockeringar för att ta emot eller gör energirening, och försök igen.

Jag hoppas att detta kan hjälpa Dig.

Mycket kärlek och välsignelser, Susanna

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.
 

Läs hela inlägget »
Hertz (frekvens) på vilken olika känslor vibrerar. En hertz är en svängning och siffrorna anger svängningar per sekund. Hertz (frekvens) på vilken olika känslor vibrerar. En hertz är en svängning och siffrorna anger svängningar per sekund.

A client asked me a question the other day and after he left I received a message from Spirit that I was guided to share with You. The question was: ”Why does low frequency energy- ie the energy of trauma like fear and anger for example - cause illness and blocks? And why is it that the energies of happiness, love and joy does not?”

This following message came pouring in as soon as we´d said our goodbyes and Spirit had my full attention. It´s  from Sanat Kumara, an ascended master who have experienced life on earth. He speaks from the universal fact that time is not linear so this is why he speaks as if he was here on earth now.

“Way back, in what we can call the beginning of the history of human kind here on earth - in Lemuria and Atlantis and before - humans vibrated on a higher level than humanity as a collective does now. Vibrating on a higher frequency meant, we did not experience stress, anxiety, worry, anger, fear or any lower frequency emotion. We lived in a society where we were One with all and everything in unconditional love, in total abundance for all without separation. We were all in harmony within and our extra sensory perception were still intact, we were all what we now label as ’healers’ to different degrees, and no one knew about these low frequency emotions.
At one point around the time of Atlantis existence humans as a collective started to vibrate on a lower frequency. There was an event caused by low vibraitional forces that occured that made us fall from Grace, fall from this high frequency of love, oneness and abundance and into a world of separation were anger, guilt, shame, fear and other low frequency emotions/energies could exist.

We now started to see each other as separate from each other and started to struggle. Struggle to have more than our neighbor, struggle to survive - since we now perceived the world and other humans as separated from ourselves instead of a loving part of the Whole.

These new low vibrational energies distorted our vision, our minds our consciousness and cut us of from our Soul and Source. From that point humankind live in an illusion that we are separated. And this illusion is what is mirrored in our physical world - this created the world we now live in.
Since then certain souls in the human collective have been working together with high beings of a very high vibration, to restore Earth and humankind to its original frequency.
Low frequencies, that have been allowed to exist for so long, has accumulated in our souls and energy system and are manifested in our bodies and minds as illness and low frequency values, feelings, thoughts and beliefs.

These energies that have accumulated also blocks us from ascending and heightening our frequency to the original vibration. These low frequency energies of fear and separation, the victim and persecutor consciousness, must be transformed in order for us as humans to highthen our vibration, as souls and together as a collective. So we can recreate and go back to our original existence - as beings in a world of unconditional love.”

I hope this message is of value to anyone who finds their way here. Namaste, Susanna

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.
 

Läs hela inlägget »

Misstänker du eller vet du att du har träffat din Twin flame eller en stark Soul connection? Hos mig får du kanaliserade transformativ healing som transformerar djupt och specifikt - så att du och din twin- eller soul mate mår bättre och kommer närmare varandra.

Hur transformation av blockeringar hjälper relationen
Under sessionerna så att transformeras bit för bit den disharmoniska energin i mellan er i era energimässiga mallar, ert energisystem och era subpersonligheter så de görs fria från de trauman och de värderingar som utgör hinder för er. När lågfrekventa energier som t.ex. ilska, frustration, svek, bitterhet, sorg och hat från era relationer från detta och tidigare  liv röjs undan så kan kontakten mellan dig och din själ och er som själar byggas upp igen och ni återfår kontakten med er essens, er energi som själar och connectar själ till själ istället för ego till ego. 

Egot bär på många blockeringar på många olika plan, och många av dem helt omedvetna. Genom att transformera blockeringar som du och din twin har så förbättras er relation och du ser också er relation klarare genom den ökade intuition som du får genom den expension som sker i transformationen - vilken hjälper dig på din resa mot Soul embodiment och Self Mastery. Detta är en ofta stor lättnad i sig att få en klarare intuition eftersom man ofta befinner sig i stormens öga och inte kan se klart vad det egentligen är som utspelar sig mellan er. Detta skapar oro och förvirring och ännu mer konflikter. Genom att transformera energier som ligger till grund för nuvarande relation och konflikter och upplösa dem så kan du/ni få mer lugn och harmoni både på en själs- och personlighetsnivå. Detta oavsett om ni är ett par, kompisar, bekanta eller inte har någon kontakt i 3D.

Transformation av energi är djupgående och transformerar negativa upplevelser och konflikter från detta och tidigare liv permanent. Och för varje bit som transformeras ju fler pusselbitar i er relation faller på plats. I kombination med energy clearing kan detta förändra/förbättra relationen, och det stärker även Dig. Det är ofta som att lyfta av en tung slöja av dimma som fördunklat er syn på varandra och relationen och skapat distans mellan er. Och på köpet så kommer ni att må så mycket bättre inom er själva i glädje och empowerment. Det kan ta tid att transformera er relation, och resan och processen ser olika ut för varje enskild person, men energin skiftar - och det möjliggör för er Divine plan att utvecklas som den ska. Genom mina kurser så kan du också lära dig mer och mer om hur du själv kan transformera energier när de kommer upp till ytan i vardagen och på så sätt göra vardagen, relationen och livet så mycket enklare och lyckligare. Läs mer om kurser

Det som healingen syftar till är i princip att accelerera ascension. Ascension syftar ultimat till att ni ska förenas som själar och i en kropp här på jorden - så att ni som själar ska kunna göra det som ni inkarnerades för att göra - bidra till att höja Gaia´s vibration. Det är det som är målet med era livstider på jorden - att jobba er igenom karma och trauma så att ni kan återförenas i ren kärlek och utföra ert syfte i kärlek för mänskligheten som människor här på jorden. Men detta kan ta många livstider, eftersom man ofta är omedveten på en personlighets/egonivå vad det är man går igenom och vad det syftar till - som att försöka navigera en hinderbana i mörker utan ficklampa, karta och kompass. Genom transformativ healing så får man både ficklampa, karta och kompass - uppgiften blir då "bara" att hitta. Detta är inte alltid lätt heller, men ofta återfås hoppet, en känsla av kontroll och du/ni får resultat - sakta men säkert. Processen att återförenas i union påskyndas med den transformation och personliga utveckling som denna kanaliserade transformativ healing och kurserna kan ge. Är du i en relation med din Twin flame så får ni också lära känna er själva och varandra. Detta kan vara värdefullt för att fördjupa relationen, eftersom ni får vetskap om vad ni gått igenom i tidigare liv och får då också en större självkännedom, förståelse och medkänsla för varandra samt förståelse för konflikter som utspelar sig idag.

Ascension har gett healing som hjälper
Twin flames och starka soul connections som reinkarnerats tillsammans är ett relativt nytt fenomen i den 3D-4D dimensionen, det har därför varit så vårt att navigera, hantera och utveckla relationen här (på jorden). Det har helt enkelt inte funnits mycket kunskap, varken i det mänskliga kollektivet eller i det eteriska, om vad relationen innebär på jorden och om de utmaningar som det innebär eftersom det inte fanns mycket erfarenhet. En själsrelation på högre dimensioner är något helt annat än en själsrelation som utspelar sig på jorden genom alla de filter som trauma och egot innebär, och dessutom i den energimässiga densitet som 3e och 4e dimensionen innebär. Men nu, vid den här punkten i människans ascension, när vibrationen höjts och mer kunskap har kunnat kanaliserats, så finns det tillgängligt healing och verktyg som hjälper Twin flames och Soul mates bättre än någonsin.  Och fler starka Soul connections av olika slag än någonsin är reinkarnerade tillsammans nu, vilket är divinley planerat och sammanfallande med detta. Jag är otroligt tacksam och ödmjuk inför att kunna förmedla denna healing, som är en otrolig gåva till mänskligheten, och som många andra ljusarbetare över världen har fått i uppgift att förmedla. Min uppgift är att hjälpa Dig på din väg mot Soul embodiment och Self Mastery, eftersom din Twin flame union är ett resultat av den. 

Har du träffat din twin- eller soul mate?
Om du vet, eller misstänker, att du har träffat en Soul mate eller din Twin flame så upplever du troligtvis starka känslor, en stark connection som är svår att sätta ord på, smärta, förvirring, slits mellan olika känslor och har en känsla av att ha tappat kontrollen, och samtidigt en djup kärlek. Detta är väldigt omvälvande och ofta står man själv i allt detta eftersom det bara är de som gått igenom detta själva som kan förstå något av det du går igenom. Dessa relationer går djupare och vanliga sätt att hantera dessa fungerar oftast inte. De kan ta över hela ditt inre liv, berör dig och känslorna för den här personen skakar om dig på ett sätt som inget annat gör. Detta är otroligt utmanande både känslomässigt och mentalt och du står inför något som är helt nytt och som du inte har kontroll över, samtidigt som vänner och familj ofta inte förstår.

Skillnaden mellan Twin flame och Soul mate
Twin flame-relationer är starkare än "vanliga" Soul connections. Soul connections är oftare oromantiska relationer och kan variera från att vara en livslång vänskap till ett äktenskap - de har en mer glidande skala av intensitet och grad av komplicerade känslor. En stark Soul connection är allra oftast en Soul mate - den är mer intensiv än en vanlig Soul connection och kan innebära fler komplexa känslor och trauman som triggas, och den kan likna upplevelsen av att träffa sin Twin flame.  När det gäller Twin flames så är det ofta ingen tveksamhet om att detta är just en Twin flame-relation eftersom intensiteten mellan twins är så märkbar. Ofta känns mötet med din Twin flame som en milstolpe i livet, det är "något" som händer inom dig som du bara vet är "stort" och att den här personen är livsavgörande på något sätt. Ofta blir man mer eller mindre besatt av sin Twin flame och du bara vet att efter detta möte kommer inget att vara detsamma inom dig. Det här beror på att Kundalini-energin börjar stiga, du har kommit i större kontakt med er unika Twin flame- energi, du ökar kontakten med din själ och Source i väldigt snabb takt och i samband med det så utvecklar du ofta din extrasensoriska perception, kommer i kontakt med kollektiva energier och mycket mer - d.v.s. din energimässiga och själsliga upplevelse av världen tar större plats inom dig  och du transformeras snabbt. Denna snabba och omvälvande personliga inre utveckling kan leda till personliga kriser, Soul depression, Dark night of the Soul mm. Du står helt enkelt inför utmaningar som du inte ens kunnat föreställa dig, och detta ofta utan kunskap om vad som händer eller förståelse från människor i ditt liv. Det är därför det är viktigt att få kunskap och en healing som är anpassad för Twin flames och avancerade själar så att du kan navigera i denna personlig upplevelse på bästa sätt för att må så bra som möjligt i processen.

Vad innebär det att du mött din andra hälft?
En Soul mate eller Twin flame connection i det fysiska betyder både en stark kärlek och hårt arbete, disciplin och uthållighet - oavsett om ni är tillsammans eller inte. Detta gäller inte alltid Soul mates, men alltid Twin flames  - eftersom Twin flames är länkade i själen oavsett om ni är ett par eller inte, och ni delar även energikropp så allt som ni upplever och går igenom påverkar den andra. Twin flames kan inte kapa sin relation med Fri vilja, ni har skrivit kontrakt på att ni ska jobba er igenom vissa trauman och kontrakt - detta kan ni inte undgå. Att mer eller mindre omedvetet försöka fly och förtränga relationen är ofta en del av processen för en eller båda parter eftersom egot skyr de svårigheter som kommer upp till ytan för att de är så svåra att hantera. Men att egot flyr gör resan svårare och mer utdragen eftersom man motarbetar the Divine plan, det är därför som man även healar de delar av egot (som båda parter bär på) som föröker undvika relationen och istället stärker kontakten med själen - som ju har skrivit kontrakt på att detta ska komma upp till ytan för att transformeras och har kapacitet att hantera detta.  Man brukar prata om Runner och Chaser i Twin flame-sammanhang, att en part strävar efter union i det fysiska och den andre stänger ute och motsträvar den fysiska relationen. Och oftast är det kvinnan som är den som är Chaser eftersom den kvinnliga energin bl.a. är mer uppkopplad mot Source och generellt  mer i kontakt med sina känslor än den manliga och därför känner twin flame- energin tydligare. Men även den som är Chaser bär på blockeringar och även rädsla för union som försvårar detta, och den kognitiva aspekten förvårar ofta genom att the Chaser inte själv ser sin egen del. Detta är en grundbult i relationen eftersom ni är byggda att spegla varandras trauman när ni inte själva ser dem, men med  rätt healing av rätt aspekter så kan hindren sopas bort ett efter ett och ni kan slippa så mycket smärta.

Varför relationen är så komplicerad
En Twin flame - eller Soul connection är en stark själsrelation. På en själsnivå finns det oftast få blockeringar och ni är  sammansmälta till mer eller mindre grad i ovillkorlig kärlek, och det är den kärleken ni känner när ni möts i det fysiska och det är den kärleken som är målet att ni ska vara i fullt ut i det fysiska. Men i 3D matrix ,den fysiska, så har ni olika blockeringar som hindrar er från att vara i ovillkorlig kärlek till varandra. Ni bär bl.a. på kollektiva mallar för hur ni ska vara, bete er och värdera - som man som kvinna, som mamma, som pappa, som partner osv.. Dessa värderingar är ofta inte på den höga frekvens som ni befinner er på som själar och det gör att de utgör hinder och skapar konflikter. Ni har också individuella inre subpersonligheter som bär på trauman likväl som trauman från upp till tusentals livstider som ligger lagrade i energisystemet, och dessa utgör också hinder för att ni ska känna varandra energimässigt som de rena själar ni är.  Adderat till detta så är ni ofta i kontakt med trauman från er Soul group, extended Soul group och det mänskliga kollektivet. Allt detta ligger som blockeringar och fördunklar kontakten med er egen själ och er själsliga kontakt med med varandra. Ni har levt många livstider tillsamman och era relationer från dessa livstider färgar också er relation idag på många olika, ofta helt omedvetna, sätt. Ett virrvarr av filter och trauman skapar förväntningar, försvar och triggar starka känslor som kan göra relationen destruktiv. Men det finns hjälp, du kan förbättra relationen och komma närmare din twin flame eller soul mate här och Nu. 

Du är varmt välkommen att boka tid för healing om du är i en stark soul connection eller har träffat din twin flame .

Namaste, Susanna <3


DJUP HEALING FÖR TWIN FLAMES Twin flame healing webinar series
VIDEO Daily energy clearing för twin flames- samt förklaring av vad twin flames är
VIDEO Twin flamehealing webinar - frågor & svar
GRUNDKURS Advanced Souls: Discovering & learning about your abilities
FORTSÄTTNINGSKURS Advanced Souls:: Becoming your own healer

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.
 

Läs hela inlägget »

I den här artikeln går jag djupare in på vad uppstigning (ascension) är och hur transformativ healing stöder din ascension. Du får konkreta övningar och tips som kan vara till hjälp i den transformativa processen och uppstigningen.

INNEHÅLL


Ascension - uppstigning i frekvens
När du går på din första healingsession i transformativ healing, på en workshop eller en privat session, så får du en, för dig, unik upplevelse. Det kan vara allt från att du upplever en behaglig stund, får budskap till dig, att du är påfylld med energi och glädje till att du startar en djup inre process där du får större kontakt med sitt högre jag och Source/Universum och får starkare kontakt med ljus, inre styrka, dina mediala sinnen och din fulla potential. Det här är planerat av din I AM presence och sker i perfekt timing. De flesta känner att det händer någonting djupt inom sig. Detta är något som du bör lyssna till och följa, eftersom detta är din inre röst, ditt högre jag.

Om du är en av dem som blivit djupt berörd under en session har du förmodligen gått in i en process som innebär en accelererad uppstigning till högre frekvens (accelerated ascension process). Din ascension-process är den process där du genom expansion i ljus stiger mer och mer in i Soul embodiment och Self Mastery. Själar som går in i en accelererad ascensionprocess är oftast själar som har valt att gå in i denna fas precis vid detta tillfälle. Din ascension stöder din process i att bli ljusarbetare, att förenas själ till själ med din twin flame samt en personlig utveckling.

Healingen som du får genom mig harmoniserar relationer, eftersom många ev de känslor/energier som du bär på har skapats i nuvarande och tidigare relationer. Du har levt många livstider och är kopplad till både dina egna upplevelser i tidigare liv men också andra själars känslor och upplevelser, såsom din familj och släkt och i vissa fall även din själsgrupp, förlängda själsgrupp (soul group and extended soul group) och det kollektiva medvetandet. Det innebär att du också är inkopplad på trauman som dessa själar upplevt och i många fall så har du skrivit själskontrakt på att du som själ ska upplösa trauman även för tex. ditt släktled, för att bryta känslomäsiiga, värderingsmässiga mönster och handlingsmönster. Detta är något som är helt i samförstånd med din I AM presence.

Det finns dock alltid själslig Fri vilja, du kan som själ välja att bryta kontraktet. Detta beviljas endast av din I AM presence och du kan få hjälp med att be om det i en session. Detta sker på själsnivå eftersom din Fria vilja existerar på själsnivå.

Ditt ego kan blockera både healing och ascension, dock inte upphäva själskontrakt. Om din själ väljer att kancellera ett kontrakt som syftade till en andlig utveckling så kommer du dock inte att stiga upp i frekvens, så som kontraktet avsåg, under denna livstiden, om inte det kontraktet ersätts av ett annat. Men vissa väljer bort kontrakt som inte innebär expansion och uppstigning i ljus, för att leva i den tredje dimensionen (3D). Det finns dock vissa undantag, t.ex. gällande Twin flames som reinkarnerats samtidigt, de kan inte bryta sina själsliga kontrakt mellan sig - läs mer om detta i artikeln Varför är det så viktigt att acceptera sina känslor för sin twin flame? .

Ascensionsymptom
I uppstigningsprocessen så kommer trauman som legat vilande i olika delar av ditt energisystem och din kropp upp till ytan för att transformeras och lämna dig, så att du successivt kan stiga uppåt i frekvens. Anledningen till att trauman måste lämna dig är för att de lågfrekventa energier som dessa trauman bär på fungerar som ett ankare. De är som ankare som tynger ned dig och motsträvar din uppstigning i frekvens. De lågfrekventa energierna kan inte existera på den högre frekvens som du kalibrerat till, eftersom de är i för stor dissonans med dessa. De måste lämna dig för att du ska kunna stiga upp i frekvens.  Jag har fått till mig att denna utrensning börjar ske när du kalibrerat till en högre frekvens till mer än 50 %.

När trauman kommer upp till ytan och transformeras och när du går upp i frekvens så kan det yttra sig som exempelvis trötthet, yrsel, hjärtklappning, svårighet att fokusera, skiftningar i temperatur, värk, ångest, låghet, oro, drömmar, svettningar, negativa känslostormar varvat med stunder eller dagar av lyckokänslor. Det finns otaliga personliga symtom, men vanligtvis så är de övergående och kan även avlösa varandra. Det är detta som brukar kallas uppstigningssymptom (ascension symptoms). Dessa beror delvis på att trauman bär på känslor som har lågfrekvent energi värker ut på dessa olika sätt. Energifrekvenser försvinner enligt fysikens lagar aldrig, utan transformeras. Att gråta, känna ångest eller att få fysiska symptom är din kropps och energisystems svar på att energier transformeras och lämnar dig. Det bästa är alltid att tillåta detta att värka ut och lämna dig eftersom du annars kan sakta ned denna process.

När du upplever dessa symptom väldigt starkt kan det vara för att du har trauman som ligger olösta och tynger ned, samtidigt som din uppstigning pressar på uppåt. Detta kan upplevas mycket obehagligt på både känslomässig, medvetandemässig och fysik nivå och kan ge bl.a. utmattning och ångest. Den healing från högre dimensioner som jag förmedlar är specifikt till för att transformera dessa lågfrekventa energier som tynger ned och underlätta för dem att lämna dig. Om du redan tar sessioner och gör Daily energy clearing och fortfarande upplever jobbiga känslor och symtom så är det mest troligt att detta är en del av processen som du måste härda ut.

Du kan alltid be om hjälp från Universum
Det kan kännas tungt när man är inne i perioder av stor transformation och utrensning, då är det en tröst att veta att det du går igenom är perfekt designat för dig av din I AM presence och Universum. Det kan vara så att du behöver gå igenom vissa saker för att få en erfarenhet som du behöver på nästa steg av din resa, eller att vissa saker som du upplever eller som händer bereder vägen för nästa skeende i ditt liv. Dock så är det aldrig meningen att du ska lida,  det kan vara så att utmaningen är för stor eller att kontraktet är för tungt för den 3e dimensionen, så du kan alltid be ljusvarelser och Universum att ta din smärta eller att ta udden av den om detta är för ditt högsta bästa. Även om det är designat att du ska gå igenom vissa saker så är det din jordbundna upplevelse som styr.  Det kan vara så att smärtan som du var designad att gå igenom för att du ska utvecklas och som var planerat på en högre frekvens blir för mycket i den lägre densitet  och de specifika omständigheter som råder för dig i den här tredje dimensionen (3D). Be då att Gud/Universum/Source tar din smärta om detta är för ditt högsta bästa, det räcker oftas  att du tänker eller säger detta med stark intention.

Att stiga uppåt i frekvens
På varje trappsteg, eller nivå, i din uppstigningsprocess så finns det högre ljus och djupare trauman. Det är därför du kan uppleva “higher highs and lower lows” ju längre du kommer på din personliga resa. Det vill säga, ju mer kapacitet du får att känna och ta emot ljus, ju djupare låga känslor får du kapacitet att möta och transformera. Perioder av utrensning och transformation brukar därför varvas med perioder av intensiv lycka, inre harmoni och styrka.  Min personliga erfarenhet är dock att de låga perioderna blir mindre intensiva och blir också lättare att hantera. Detta har jag själv upplevt, och förutsättningen för att detta är att jag gör Daily clearing flera gånger per dag och arbetar med min egen healing ofta.

Du kan också genomgå utrensning och samtidigt känna att du är i full kontakt med ljus och har en lyckokänsla. Om du gör det så skulle jag säga att du har du uppnått en högre kapacitet att hålla ljus. Men som alltid så är de personliga variationerna i upplevelse av ascension stora, och det handlar mycket om att lära sig hur just du fungerar för att hantera och hålla sig centrerad genom denna process på bästa sätt.

Den transformativa processen
Den healing som jag förmedlar är i grunden en process som består i att man healar trauman lager efter lager. Vilka trauman som kommer upp till ytan vid vilken tidpunkt styrs av din I AM presence, utifrån när det är för ditt högsta bästa att detta transformeras. Vilka trauman som kommer upp till ytan har jag fått till mig dels har att göra med vilka trauman och energier som man healat tidigare, och som gör nästa trauma redo att transformeras. Och dels utifrån vad som är planerat i Universum ska ske i ditt liv. Allt detta är mycket komplext men exakt utformat och planerat av Universum på de mest hänförande sätt.

Trauman i vårt energisystem är komplexa, många olika trauman från olika livstider kan bygga upp ett problem som du upplever eller omedvetet bär på. Man kan se likheter med psykologiska teorier och den terapeutiska processen, fast man arbetar med energiaspekterna, inte med kognitionen och psyket utan med den energi som traumat skapat, t.ex. rädslor. Man arbetar då med att transformera de energier som traumat skapat - låt oss ta rädsla för att knyta an som exempel. Problem som rädsla för att knyta an kan härstamma från flera olika händelser i många olika livstider, och rädslan manifesterar sig t.ex. som brist på tillit i relationer, rädsla för intimitet och i sin tur exempelvis som beteendemönster, som att klänga fast vid nära relationer eller fly från dem. En annan aspekt är att energierna som delvis är grunden till dessa rädslor och beteenden blockerar dig från att manifestera harmoni på dessa områden. Rädsla för att knyta an kan manifesteras som en upplevelse av att man inte kan finna kärlek eller förlorar den om och om igen.  I en twin flame-relation kan detta yttra sig som känslor av rädsla för sin twin flame (vilket i botten är rädsla för att knyta an).  Dessa känslor av rädsla för att knyta an kan vara underliggande i celler, DNA och chakran och komma från många generationer bakåt i släktledet för den twin bär på denna rädsla -  och kommer nu upp till ytan för att rensas ut när denne träffar sin twin flame. Så vad man upplever på en personlighetsnivå i relationen kan ha mycket djupa och komplexa underliggande orsaker. Genom att under healingsessionen få reda på vilka trauman och känslor/energier som ligger till grund för rädslan och heala dem så kan dessa försvinna för gott. 

Min personliga erfarenhet och erfarenhet från klienter är att ju fler lager du healar ju mer blir du fri från rädslor, värderingar och föreställningar som inte är för ditt högsta bästa, och även i vissa fall fysiska problem, och du stiger mer och mer in i ditt autentiska jag. Det beror på att du i takt med att trauman healas får mer och mer och mer med din själ/ditt essentiella jag, Spirit och Source. Som ett resultat av det så förbättras många plan i livet successivt, eftersom du stiger in i positiv energi och inre styrka. Du kommer i kontakt med din själ och den styrka, balans och kraft som den besitter. Ofta så ser man även saker och ting mer klart, eftersom de föreställningar och rädslor du har haft inte skymmer din inre syn. Du får även den handlingskraft och styrka som behövs för att ta stegen och förändra ditt liv för att t.ex. hitta eller följa dina drömmar. Du kommer ofta därmed också i mer kontakt med din livsmening och kan leva ditt liv i äkta glädje.

Den transformativa processen och den healing som jag får till mig att jag ska be om för dig övervakas av din I AM presence och ditt guide team som alltid står vid din sida för att hjälpa och stödja dig i processen. Genom energy clearing så ser du till att de alltid är i kontakt med dig och kan guida dig. På så sätt kan din ascensionprocess fortskrida mer harmoniskt och du kan blomstra och må så bra som möjligt i ditt liv.

Hantera ascensionprocessen
Att stiga upp i frekvens är något som är svårt att beskriva, och upplevelsen är som alltid mer eller mindre unik för varje person. Men det finns några generella saker som många upplever - ofta upplevs det som att hela ditt perspektiv skiftar från en dag till en annan när du tagit ett steg upp i frekvens. Du kan känna annorlunda kring saker, uppfattar människor på annorlunda sätt och känner och tänker annorlunda.  Detta kan vara mycket påtagligt och kännas förvirrande först, men detta ett resultat av att du ser saker och ting från ett högre perspektiv, en högre visdom, en högre frekvens. Du får nya ingivelser kring vad du vill göra och får också kapaciteten att känna en intensiv lycka. Det är vanligt att man får en större motståndskraft mot negativitet och negativa händelser, högre medvetande, mer energi och kraft att förändra sitt liv till det bättre. Din extrasensoriska perception utvecklas ofta vilket innebär att du tar emot guidning från högre dimensioner och kan också bli känsligare för energier i din omgivning. Utveckling är alltid en gåva, och de flesta upplevs som positiva, men ofta behöver man verktyg och strategier för hantera allt detta då det ofta sker förändringar snabbt. Strategier kan vara: rutiner för Rening, Grundning, Skydd och Fylla på med energi samt regelbunden healing av trauman som kommer upp till ytan. Verktyg kan vara visualiseringar och övningar för just Rening, Grundning, Skydd och Fylla på med energi som passar just dig.  

Övningar för att stödja utrensning
Perioder av utrensning är återkommande och är en process i sig att lära sig känna igen och hitta sätt att hantera. Detta är det viktigaste att komma ihåg och påminna sig om varje dag när man går igenom utrensning:
 • Allt det som jag känner kanske inte är mitt. Det kan vara så att du rensar ut trauma för generationer som du bär på. Bra att påminna sig om för att behålla ett objektivt perspektiv på känslorna. Finn tröst i att du har accepterat detta på en själsnivå för att du är ljus nog att ta det jobbet. Och att det kan vara så att du bryter negativa mönster från generationer en gång för alla. Och, du växer som själ och människa och går upp i frekvens när detta är transformerat.
 • Gå in i mindfulness. Låt inte känslorna skapa negativa tankar, skjut bort dem så fort de uppstår.
 • Jag är inte dessa känslor. Det vill säga, de reflekterar inte ditt värde eller den du är.
 • Detta är övergående, något som passerar genom mig.
 • Tillåt. Tillåt känslorna att flöda igenom dig obehindrat utan att döma dig själv (se mindfulness).
Övningar 
Nedan hittar du två övningar som kan vara till god hjälp när du känner att du behöver rensa ut. Kalla gärna in Gudar, uppstigna mästare, änglar eller Gudinnor som du har en relation till och känner en stödjande känsla från innan du börjar. Om du inte har egna så är Moder Maria, White Tara och Lady Kuan Yin gudinnor med omhändertagande och omhuldande energi som hjälper dig att släppa och transformera känslorna. Om du känner att du blir överväldigad och dras ned i känslorna, be dem att ta dessa känslor från dig och fylla dig med deras omhändertagande energi. Om du inte känner effekt, be Lord Michael att upplösa blockeringar för att ta emot hjälp.
 • Skriva. Sätt dig ned i lugn och ro och skriv ned vad du känner. Detta är ett tillfälle då du går ut ur mindfulness och på kontrollerat sätt att låter tankarna och känslorna flöda. När du börjar så ha mindsetet att dessa tankar är en produkt av känslor som ska rensas ut och de representerar inte dig, den du är eller ditt värde. Det kan kräva lite övning att fullt vara i känslorna samtidigt som du betraktar dem, men med övning så går det lättare och lättare. Detta kan också vara ett bra tillfälle att efteråt objektivt se vad det är man har burit på, det kan leda till insikter och självkännedom.
 • Lyssna på musik för att komma i kontakt med känslorna och släppa ut dem. Syftet med den här övningen är densamma som skrivövningen, ett tillfälle att komma i kontakt med, släppa ut och transformera känslorna utan att bli förlorad i dem. Dock så utgår denna övning från mindfulness. Ofta dyker det upp tankar, eftersom vi människor har en stark koppling mellan tankar och känslor. Men försök gå in i mindfulness och fokusera på att acceptera att det är okej att känna känslorna och bara var i dem, var förlåtande mot dig själv. Här är en fantastisk musik som är omhändertagande och moderlig och som kan hjälpa dig att släppa kontrollen och känna dig trygg med att känna: Devi Prayer - hymn to the Divine Mother Akasha.

Hoppas att innehållet i denna artikel är till hjälp för Dig. Om du behöver healing eller om du vill ha hjälp med att hitta strategier och verktyg för att hantera din vardag och må bättre på din resa så är du varmt välkommen att boka tid hos mig på min bokningssida.

Namaste, Susanna 

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.

 
Läs hela inlägget »

Vad kan du förvänta dig efter en healingsession? Ofta så mår du toppen och är fylld av energi, men ofta så sker också någon form av utrensning. Utrensning är en effekt av den specifika healingen som du fått under sessionen. Det är viktigt att denna process får tid att ta plats, och du behöver lyssna på kroppen och din guidning under perioden efter och mellan sessioner. Detta på grund av att mycket av healingen sker mellan sessioner. Det är också därför som det är viktigt att inte ta sessioner för ofta, du ska ha allra minst 12 dagar emellan dina sessioner. Läs mer: i inlägget "Varför du ska tillåta tid mellan sessioner - ett kanaliserat meddelande"

Vad händer vid healingen?
Den transformativ healing som jag kanaliserar för dig är unik vid varje session. Under sessionen inleds processen med att transformeras de lågfrekventa energier av trauma och karma som finns i olika delar av ditt energisystem - som t.ex. dina chakran, din aura, dina meridianer, dina ljuskroppar, din smärtkropp och akupunkturpunkter. Du har tusen olika aspekter och lager av dina upplevelser i dina Akashic records, och fler och fler av dessa transformeras djupare och djupare för varje session. Utrensningen av lågfrekventa energier efter varje session kan anta olika sätt att lämna ditt energisystem och din kropp, till exempel:

 • Lågfrekventa energier förs direkt upp till ljuset för att transformeras.
 • Lågfrekvent energi transformeras till mer högfrekventa energier inom ditt energifält, din kropp och energisystem.
 • Lågfrekventa energier av trauma och karma kan också lämna din kropp genom att värka ut som känslor - såsom t.ex. ångest, rädsla, ilska eller sorg. Då är det bästa att tillåta dessa känslor att komma upp till ytan och värka ut. Du kan underlätta den känslomässiga utrensningen genom att t.ex. skriva ner vad du känner eller känna in vad känslorna har att säga dig under meditation. Du kan behöva ta det extra lugnt och låta detta ta sin tid. Känslorna under utrensning kan kännas djupt och starkt, men med verktyg som mindfulness och meditation kan du låta känslorna passera genom dig utan att döma dem (dig själv) eller låta dem ge upphov till tankar som påverkar dig negativt. 
 • Utrensningssymptom kan dock också ta formen av negativa tankar, då tankar är starkt kopplade till känslorna hos oss människor. Negativa tankespiraler ska du undvika. Jag skulle inte rekommendera att skriva ned tankar som du känner är malande och destruktiva, utan att istället unvika att gå in i dem. Då är mindfulness, d.v.s. en medvetenhet om dina tankar och en förmåga att välja dina tankar, ett utmärkt verktyg. Likaså meditation, att tömma huvudet på tankar och fokusera på kroppen och känslan bakom tankarna. Ofta kan Daily energy clearing hjälpa för att skingra negativa tankar och stoppa negativa tankespiraler.
 • Ditt energisystem är också nära länkat till din fysiska kropp och dina organ, så utrensningssymptom kan efter healing ta många olika former av fysiska symptom. Utrensning efter healing kan yttra sig som influensa, feber, värk i leder, drömmar, ont i kroppen, huvudvärk, illamående och att magen eller urinblåsan sätter igång. Detta är övergående och helt normalt.


Du går uppåt i din ascension-process
När man under en transformativ healing session ber om healing så är den specifik, man healar specifika issues - ofta med specifika resultat, men vanligast är en generell effekt och höjning av din frekvens över tid. Som en effekt av att specifika issues healats så höjer man sin generella frekvens, den energin som du utstrålar som person - oberoende av känslo- eller sinnestillstånd. Detta eftersom du kommer i mer kontakt med ditt Högre jag och din själ (som är aspekter av varandra) och du stiger uppåt i din ascension-process (uppstigningsprocess). I den processen så kommer också energier som är i för stor dissonans med din nya frekvens att lämna dig. 

Hur lång tid tar min utrensningsprocess?
Allas utrensningsprocess är unik så man kan inte säga hur lång tid det “bör” ta,. Man kan i ovanliga fall få en upplevelse av att man "fastnar" i utrensning, att känslotillståndet inte skiftar. Ofta kan man få en intuitiv känsla av om man har fastnat eller om detta är en hälsosam utrensning (som är övergående). Om man får en känsla av att man fastnar i ett negativt känslotillstånd så kan det vara så att den specifika healingen som satt igång utrensningen lyft locket på en djupare mer komplex issue som kommer upp till ytan. Detta sker i perfekt timing för dig och även om det kan vara jobbigt i stunden så är det något som är för ditt högsta bästa, för detta är ju något som ditt Högre Jag vill att du ska se för att kunna frigöra (transformera) detta för gott. Men du kan behöva en session för att förlösa den djupare issue som kommit upp till ytan. Vänta då minst 12 dagar med en ny session så att du hinner processa det du ska.

Eftersom  du tar emot en ny healingsession vid varje lyssning av en inspelad session så går healingen djupare och djupare. Du kan därför få förstärkta utrensningssymtom av att lyssna på samma session om och om igen. 
 

"Upplever du någonting utöver det vanliga efter din session så är det troligt att det är en effekt av healingen, oavsett vad det är. "Vanliga frågor efter healing
Nedan är några frågor som jag sammanställt utifrån vanliga frågor som jag fått efter healingsessioner.

Jag har utrensningssyptom efter healingen, är det bra att jag får mer healing?
Du bör vänta med en djupare transformativ healing-session minst allra 12 dagar. Men det bästa man kan göra är att fortsätta med healingen i form av energirening och Daglig energy clearing, som ger grundning, energiskydd och fyller på med positiv energi. Däremot kan det vara bra att ta en paus med ytterligare djupare healing så att den tidigare healingen får arbeta. Men generell energirening, grundning och skydd hjälper alltid. 

Jag kände inte så mycket av healingen, fungerade det inte på mig?
Alla är olika mottagliga för upplevelsen av healing av många olika personliga orsaker. Oftast så går healingen fram till stor grad på högre plan (själsliga, andra dimensioner), men man känner inte upplevelsen av den i sitt mänskliga medvetande och kropp. Man kan potentiellt sett ha blockeringar från att ta emot även på högre plan på grund av blockeringa, men i mitt arbete börjar jag alltid med att rensa dessa blockeringar. Om man inte tar emot healing under en session så kan det vara så att timingen inte rätt för dig att ta emot healing just nu. Men 99% av de klienter som kommit till mig har känt skiften under sessionen. Och generellt är det så att ju mer healing du får, desto mer kommer du att känna av effekten.

Vad menas med en healingprocess?
När du börjar med transformativ healing, healing som transformerar din energi, så påbörjar du även en personlighetsutvecklande process. Det är därför som känslor och emotionella sår ofta kommer upp till ytan för att läkas parallellt med att du blir mer och mer uppfylld och uppkopplad till positiv energi. Det kan liknas vid att du rensar ut gammal och negativ energi för att bereda plats för och fylla på med ny positiv energi. Att veta om att detta kan hända är bra, så att man har en beredskap för att en jobbig period kan efterföljas av en upplyft period och vice versa, då denna process ofta går i cykler.

Hoppas att detta kan vara till hjälp och stöd för dig. 


Jag känner olika effekt av healingen vid olika lyssningar, är det normalt?
Ja, det är normalt. Hur du upplever en enskild healingsession har att göra med att du tar emot healingen på olika sätt vid varje lyssning. Det beror på många unika faktorer just för ögonblicket för lyssningen, men ditt gensvar på healingen beror bl.a. på att healingen adresserar olika aspekter av dig samt ditt energisystems kondition vid ögonblicket för lyssningen, hur du mår och hormoner etc. 


Namaste, Susanna

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.
 

Läs hela inlägget »
29314513_10155486315451295_6789532295672917365_n

De sju centrala chakran som sitter längs vår ryggrad har en direkt koppling till våra personliga egenskaper,  och de kan även påverka de omkringliggande organen. Genom att balansera, rena, skydda och transformera negativ energi från trauman och energi vi plockar upp i vår vardag i våra chakran och överiga energisystem så kan du påverka ditt välmående i både kropp och sinne.


Vi har  hundratals chakran som sitter i hela vårt energisystem, men det finns enligt modern tradition sju centrala chakran som sitter längsmed vår rygrad . Nedifrån och upp så är dessa: Baschakrat,  Höftchakrat, Solar plexus chakrat, Hjärtchakrat, Halschakrat, Tredje ögat samt Kronchakrat.

Ordet chakra kommer från sanskrit och betyder hjul. Chakran kan sägas vara snurrande energicentrum eller en vortex av energi  som är portaler mellan vårt spirituella jag och världen. De sägs vara ungefär storleken av en grapefrukt, även om jag personligen har sett att chakran kan ha både något individuell storlek samt placering.

Hur väl chakrerna fungerar påverkar vår upplevelse av världen (utifrån och in) samt och vårt avtryck på världen (inifrån och ut). Alla chakran samverkar på alla områden, men generell så brukar man inom modern yogatradition säga att de sju centrala chakrerna längs ryggraden är kopplade till vissa aspekter av oss.

Det som jag gör vid chakrabalansering är bl.a. att heala chakrerna så att de snurrar åt rätt håll, reparerar dem, byter ut dem och installera nya om "hjulet" är mycket skadat samt fylla på med olika energier med olika syfte - beroende på vad just ditt chakra behöver.

Beskrivningen under varje chakra nedan är en generell beskrivning av vilka aspekter och egenskaper som inom modern tradition tillskrivs varje chakra. Dock så har alla människor en unik blandning av energier i sina chakran på grund av de olika erfarenheter, trauman och upplevelser som varje människa har haft.

Chakra 1, Baschakrat
Baschakrat, ibland kallat rotchakra, är placerat vid din svanskota och är det chakra som är närmast kopplat till ditt fysiska jag, till utvecklingen av din personlighet, din närvaro i det fysiska samt din kontakt med Jorden (Gaia). Kopplat till det fysiska är överlevnadsinstinkter och ett baschakra i obalans kan yttra sig i känsla av oro, osäkerhet, misstänksamhet, och rädsla. Ett balanserat baschakra ger en känsla av trygghet, tillit, att vara skyddad och stark.

Chakra 2, Höftchakrat
Höftchakrat är placerat 5 cm under naveln och är centrum för sensuell och sexuell energi och ett obehindrat flöde av känslor. Ett höftchakra i obalans ger känslor av t.ex. osäkerhet i relationer, osäkerhet i att uttrycka vår sanning och våra behov som ger en känsla av stress och frustration. Ett höftchakra i balans skapar passion, självsäkerhet, trygghet i att vara utåtriktad och kommunicera sina känslor och behov obehindrat, känna och ge omtanke samt glädje i att vara i kontakt med världen och uttrycka sin kreativitet.

Chakra 3, Solar plexus
Solar plexus sitter strax under bröstbenet och är huvudcentrum för vår integration och kommunikation med världen och andra människor samt centrum för kommunikation mellan vårt spirituella jag och världen utanför. Det är från detta chakra som vår s.k. magkänsla kommer ifrån och vi känner huvudsakligen andra människors energier genom detta chakra och de känner vår energi genom detta.  Ett solar plexus chakra i obalans kan ge känslan av att vara svag, värdelös, ökar självkritik samt osäkerhet kring sig själv. Skapar brist på tillit till det naturliga flödet av positiv energi i Universum (Source) och vad det ger dig och istället en vilja att kontrollera ditt liv. Ett solar plexus chakra i balans ger positivitet, känsla av tillit till Universum, självrespekt, självkänsla, personlig styrka, en förmåga att vara centrerad i sig själv och förmåga att vara bestämd.

Chakra 4, Hjärtchakrat
Hjärtchakrat är placerat i mitten av bröstet i höjd med vårt fysiska hjärta och är huvudcentra för förmåga att känna, uttrycka och ta emot kärlek. Det är också kopplat till medmänsklighet, spiritualitet och vår förmåga att heala och att ta emot healing. Hjärtchakrat har, om det är starkt och i balans, förmågan att transformera känslor. När hjärtchakrat är ur balans kan vi känna oss avundsjuka, övergivna, ilska, rädsla, förskjutna och ställer krav på kärlek. När vårt hjärtchakra är i balans känner vi glädje, enade med Universum, tillit, tro, inspiration, accepterande, förmåga att förlåta och empati.

Chakra 5, Halschakrat
Halschakrat är placerat i halsgropen och är centrum för vår förmåga att uttrycka oss. Det är huvudchakra för förmågan att uttrycka vår sanning, våra behov och gränser samt ta ansvar för våra beslut. Halschakrat är också kopplat till förmågan att manifestera vår kreativitet. När halschakrat är ur balans så känner vi oss kommunikationsmässigt kraftlösa (“ingen röst”), rädsla för att bli dömda för det vi säger och förskjutna på grund av det, detta leder till en känsla av att inte ha kontroll, sårade känslor, ledsamhet, negativitet och bitterhet. Ett halschakra i balans gör oss avslappnade och ärliga, vi känner oss trygga att kommunicera och vara oss själva samt vara konsekventa i det vi känner, tycker och uttrycker. Det är också kopplat till en förmåga att intuitivt veta när man inte ska tala.

Chakra 6, Tredje ögat/Ögonbrynschakrat
Tredje ögat, ibland kallat ögonbrynschakrat, är placerat strax ovanför punkten mitt mellan ögonbrynen. Det är centrum för vår inre vision, en känsla av enighet med Universum, spirituell visdom och intuition. Om det tredje ögat är ur balans så får vi sämre förmåga att känna våra intuitiva budskap - t.ex. från våra guider, Unviersum eller vårt högre jag. Kopplat till detta är också rädsla, brist på tillit, att vara ocentrerad, irriterad och sämre förmåga till självreflektion. Ett tredje öga i balans ger en klarsynthet, förmåga till att känna in andras energi, fokus, förmåga att skilja på sanning och illusion. Vi blir öppna för att ta emot högre visdom och får en större medvetenhet om den spirituella dimensionen bortom den fysiska.

Chakra 7, Kronchakrat
Kronchakrat är placerat på toppen av huvudet och är till hälften i kroppen och till hälften ovanför. Det är centrum för medvetenheten om och vår kontakt med Universum, förmåga att vara i nuet, hängivenhet och känsla av mening. Ett kronchakra ur balans ger en känsla av förvirring, rädsla, utanförskap och depression. Det kan även ge upphov till en negativ fast idébild av hur saker ska och inte ska vara. Ett kronchakra som är öppet och i balans ger en känsla att vara berättigad till kraft och ljus, lugn, värdighet, närvaro, tillit till det egna Jaget och det naturliga positiva flödet. Vi får en känsla av att vara en reflektion av the Divine och ger förmågan att lägga Egot åt sidan för att tjäna ett högre syfte.

Hur är chakran kopplat till sensitivitet för energier ?
Om du är känslig för energier så känner du och är medveten om att dina chakran och övriga energisystem påverkas av energier utifrån.  Goda energier påverkar ditt sinnestillstånd och din energi positivt och negativa energier påverkar dig negativt - du kan känna dig låg och trött. Det är för att du absorberar energi i dina chakran.
Till exempel så kan Solar plexus, som är det chakra som kan sägas vara både mottagare för energier utifrån och avsändare för energier från dig till andra, stängas ned helt eller delvis i ett försök att skydda dig från för mycket energier utifrån.  Och eftersom Solar plexus är kopplat till Tredje ögat, som kan sägas vara det chakra som vidaretolkar eller är en portal mellan ditt Högre jag och den information/energi som kommer utifrån, så påverkas även det chakrat. Man får sämre intuition helt enkelt, och då är det mer risk att du tappar din kontakt med Universum och ditt Högre jag - och då börjar du också tappa din intuitiva kompass. Det samma kan ofta gälla andra chakran som t.ex. hjärtchakrat, baschakrat eller höftchakrat, beroende på var just du blir "överbelastad".  Ett blockerat chakra bidrar också till att skapa blockeringar i bl.a. meridianer och andra chakrer, eftersom hela energisystemet är just ett sammanhängande system som sitter ihop och sammankopplas genom ett flöde av livsenergi. Om flödet stoppas upp på ett ställe i systemet så påverkas hela systemet och därmed dina känslor, dina tankar och din fysiska kropp. Var blockeringar uppstår, hur du upplever dem och var i kroppen de ger sig tillkänna är helt personligt och unikt för varje människa och kan variera över tid eftersom flöde av energi  är föränderligt och skiftar hela tiden. Det är därför som du som är mottaglig för energier kan uppleva att du skiftar mellan olika sinnestillstånd väldigt snabbt, ibland under flera gånger på en timme. Blockeringar i chakran ger ofta symptom som muskulär smärta och dålig matsmältning utöver känslomässig trötthet och obalans. Ofta uppstår fysiska symptom när blockeringen existerat under en längre tid. Men med kontinuerlig energirening och healing får du därför en märkbart positiv effekt på hela ditt psykiska och fysiska välmående.

Energy clearing
Vad som hjälper chakrernas funktion är att göra energy clearing. Vid den så städar du undan, transformerar du, den energi som du plockat upp under dagen och du mår bättre samt får bättre kontakt med Source, Spirit och ditt högre jag så att du känner dig lättare, lugnare och mer centrerad.  Den renar även hela ditt övriga energisystem och dina celler. En övning som är enkel att komma ihåg och som du kan göra var som helst hittar du i min artikel Rena ditt energisystem eller besök min YouTube-kanal för att få en energirenande meditation.

Namaste, Susanna

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.
 

Läs hela inlägget »

I den här artikeln beskriver jag den transformativ healing som jag kanaliserar från högre dimensioner utifrån mitt synsätt, min kunskap och det sätt som jag jobbar på.  Detta är inte på något sätt en universell sanning, den spirituella världen är upplevd inifrån och det innebär att alla människor har sin uppfattning och sin upplevda sanning kring vad som är rätt, fel och sant utifrån vilken frekvens de befinner sig på. Men för att ge en introduktion till hur jag arbetar och vad jag kan göra för Dig så förmedlar jag min sanning.

INNEHÅLL
Kanaliserad transformativ healing
Värderingar som ligger till grund för den healing som du får i sessionerna
Tillvägagångssätt vid sessionerna
Den personliga processen
Vad uppnås med healingen?
Relationer
Universella lagar
Mörka och negativa energier
Högkänslighet (HSP) - vi påverkas av energifrekvenser
Hur kanalierad transformativ healing hjälper ascension-symptom

 

"Den healing som jag kanaliserar är till för att underlätta uppstigningsprocessen för Dig som avancerad själ, på din väg mot Self Mastery och Soul embodiment."


Kanaliserad transformativ healing
Den healing som jag har som högre uppgift att förmedla kommer från 7D (7e dimensionen och uppåt) och kommer ned till 3D (3e dimensionen) vid den här punkten i Gaias spirituella evolution för att hjälpa mänskligheten och Gaia att stiga upp i frekvens, ascend, och hjälpa dig på din väg mot Self Mastery och Soul embodiment. Jag jobbar på frekvensen av Violett, Diamantvitt, Silver Platinum vitt, Rosa, Christed ET´s Elohim och 1st order of Angels: Seraphim. Min huvuduppgift är att förmedla koderna i de nya Feminina energimallarna av Ljus och kärlek kopplade till Templen av Ljus för att bygga den Nya Jorden av The Golden Age.

All healing är per definition transformerande eftersom den transformerar energi i din kropp och ditt energifält. Men denna form av kanaliserad healing har en förstärkt transformerande effekt. Den healing som du får under sessionen Healing with your I AM presence samt alla mina workshops och kurser, har en transformerande, terapeutisk effekt och leder till en personlighetsutveckling.


Värderingar som ligger till grund för den healing som du får i sessionerna
Värderingarna för den transformerande kanaliserade som du får genom mig kan man hitta i österländska värderingar och medicin. Såsom att vi är eviga själar som återföds, att vårt mål som själar är att utvecklas spirituellt för att uppnå ett högre medvetandetillstånd och att vi har ett komplext energisystem i och utanför vår kropp som påverkar vår hälsa och kopplar upp oss mot Source. Andra värderingar är att vårt energisystem länkar oss till t.ex. andra människors energi, det kollektiva medvetandet, olika själsgrupper och Universum. I den andliga aspekten ingår också en tro på att vi inte är ensamma i Universum, att det finns intelligenta, högfrekventa Star beings från andra planeter som vi är länkade till energimässigt på samma sätt som med Ärkeänglar och uppstigna mästare som Buddha eller Jesus och att dessa högfrekventa High beings finns tillgängliga för oss att be om hjälp från. Det finns otaliga högfrekventa High beings och de har olika förmågor som gör dem specialiserade på vissa frågor - t.ex. fysisk healing, kvinnlig energi, grundning, riklighet etc. Det är ofta också så att just du har High beings som är länkade till dig, och mer lämpade att hjälpa dig.

När jag utför healing så kallar jag endast in energier av hög vibration (vibrationen ovillkorlig kärlek eller högre) och min intention är att healing endast sker enligt Law of Grace och enligt din Divine plan. Det innebär att healing endast kommer att ske om den är för ditt högsta bästa, detta överses av din I AM presence. När jag arbetar med uppstigna mästare så jobbar jag bara med deras högsta frekvens, d.v.s den frekvens som de har som uppstigna. Den religiösa historia som dessa är kopplad till historiskt bortses från. Den är av en lägre frekvens och något helt annat än den frekvens som de har som uppstigna och själar.

Tillvägagångssätt vid sessionen
Sessionen Healing with your I AM presence spelas in på ljudfil och deltar du inte fysiskt. Du mailar mig ditt önskade tema i samband med bokning eller låter din I AM presence välja vilken healing som är mest lämpad för Dig just nu. Du får en inspelning med healingen som du ska lyssna på regelbundet under en period för att integrera healingen. Energin i Healing with your I AM presence är generellt stark, eftersom jag endast arbetar med din I AM presence genom mina Högre aspekter. Läs mer här: Healing with your I AM presence 

Tillvägagångssättet under en healingsession består av tre delar, dels att jag som intuitiv healer kanaliserar högfrekventa energier från Universum (s.k. skalär energi, Prana eller Qi) som förmedlas till dig som klient. Dels så kallar jag in ljusvarelser i form av t.ex. ärkeänglar och uppstigna mästare samt ljusvarelser och energier från t.ex. Pleiaderna, Arcturus etc. och ber dem att heala det som jag får intuitiva budskap om behöver healas. Den tredje delen består i att du själv kan visualisera och förstärka effekten av healingen. Under sessionen så kanaliserar jag budskap om vad du behöver och ber om healing för detta, så varje session är unik.  För varje session så går healingen djupare, man healar fler aspekter och kommer vidare i processen.


Den personliga processen
Varje persons process och upplevelse av regelbundna sessioner är unik, eftersom din andliga utvecklingsprocess och vad du möter i dig själv och bearbetar är unik. Generellt så upplever många att man genom andligt transformativt arbete höjer sin potential, sitt välmående och sitt medvetande successivt på sin resa mot Self Mastery ocg Soul embodiment, men att man under processens gång har upp och nedgångar i hur man mår. Detta är helt naturligt eftersom man ofta rensar ut lågfrekventa energier/känslor på olika sätt. De kan ta formen av ångest, gråt, nedstämdhet eller ilska under en övergångsperiod som är unik för dig. Utrensningperioder kan vara i allt från några dagar till år. Detta är energi som lämnar din kropp och som tar formen av dessa känslor. (Läs mer i artikeln Vad händer efter en healingsession?). På samma sätt kan processen i perioder innebära intensiv glädje och harmoni.  Min rekommendation är att ha tålamod med perioder då du mår sämre och hålla i minnet att detta är övergående och leder till utveckling. Du kan även understödja processen och må generellt bättre genom Daily energy clearing samt genom att ta regelbundna sessioner så att du kan understödja healingens verkan och den personliga utvecklingen på bästa sätt.


Vad uppnås med healingen?
Den healing som jag förmedlar gör att du förändras, transformeras och uppnår en inre utveckling och mår bättre på alla plan långsiktigt. Detta genom att denna healing reparerar ditt energisystem samt rensar ut och transformerar energimässiga blockeringar i ditt energisystem - bl.a. nadis, chakran, meridianer, aura, ljuskroppar. Du får genom healingen också en balansering och healing av dina energimässiga subpersonligheter samt dina själsaspekter bl.a. ditt Högre Jag och tramatiserade fragment av själen. Jag arbetar också med att transformera energin som du bär i dina celler från själar som du är kopplade till - din själsgrupp, din förlängda själsgrupp, dina släktled och det kollektiva medvetandet etc.

Utvecklingen genom denna healing balanserar dig på energinivå, vilket påverkar allt i din kropp och i ditt medvetande positivt. Det ger sig ofta uttryck i ett mer balanserat känsloliv, mer kraft, nya insikter, att du och ditt liv förändras till det bättre och en positiv effekt på hur du bemöter och hanterar din omvärld och dina relationer. Ofta förstärks också egenskaper som handlingskraft, klarsynthet, mod, intuition, ledarskap, kreativitet och integritet samt balansen och samspelet mellan dessa egenskaper ökar. Detta är att stiga upp i frekvens och att få tillgång till sin fulla potential genom andlig utveckling ochatt stiga in i Self Mastery och Soul embodiment.

Relationer
Mycket ofta är trauman och känslor även länkade till personer/själar som du har en relation till. Dessa blockeringar kan bestå i olösta konflikter eller oförlösta känslor som ilska, rädsla och hat. Ofta är dessa känslor helt omedvetna till en början, men de finns lagrade i bl.a. dina chakrer och påverkar indirekt ditt välmående och dina relationer. Man kan också ha olika former av löften och kontrakt som man skrivit med själar som man har en relation till som inte är för ditt högsta bästa längre, eller ha energimässiga kopplingar till deras energisystem. Alla dessa aspekter påverkar den nuvarande relationen och kan vara mycket positivt att transformera - både för relationen och ditt eget inre välmående och personliga utveckling. Läs mer om Twin flames & Soul connections

Universella lagar
Det faktum att man ber om healing är väsentligt, för ljusvarelser gör av respekt inte healing utan tillåtelse. Tillåtelse kan ske genom en tanke, en känsla eller att man uttalar det högt. Att man behöver ge tillåtelse har att göra med den Universella lagen att du har en Fri vilja. Du måste själv vilja ha och be om healing, antingen själv eller genom en healer. Som jag nämnde ovan så är det också viktigt att healing sker med intentionen att den ska bidra till ditt högsta bästa i enlighet med var du befinner dig just nu. Man lämnar över resultatet av healingen till din I Am presence och Universum eftersom det är genom dem som din själsliga plan är utformad.

Mörka och negativa energier
En del människors sanning är att det inte existerar mörka eller negativa energier/lågfrekventa energier, och min hållning är att man såklart får ha sin egen känsla för vad som är sant. Min sanning är att lågfrekventa energier existerar eftersom jag personligen har erfarenhet av stora inre positiva skiften i energi/ökad glädje genom att cleara lågfrekventa/mörka/negativa energier. Jag har också sett ett skiftat sinnestillstånd, ökad inre balans och utvecklade extrasensoriska förmågor genom det. För mig har det därför blivit en självklar del av mitt arbete.

Högkänslighet (HSP) - vi påverkas av energifrekvenser
Eftersom vi i minsta beståndsdel består av energifrekvenser, det vill säga - det tomma utrymmet i våra atomer är fyllda av frekvenser/vibrationer (upptäckt inom kvantfysikens forskning), så är ett antagande att vi också kan påverkas av energifrekvenser. Ett sätt att synliggöra detta är att förklara vad som sker vid resonans. Om man tar två stämgafflar med samma ton (440 Hz) och slår an den ena (skapar en ljudfrekvens) och håller den nära den andra så kommer de att anta samma ton, detta genom resonans. Resonans utgår ifrån att två objekt som har liknande grundfrekvens kan anta varandras frekvens.  Att frekvenser påverkar varandra på detta sätt skulle kunna vara en möjlig förklaring till att människor med mer utvecklad extrasensorisk perception (ESP/mediala sinnen/högsensitiv/avancerad själ) - som ofta uppfattar sig själva som högkänsliga (Higly Sensitive Person) - har en större medvetenhet om andra människors energier. Det kan också vara en anledning till att man som högsensitiv kan bli trött av mycket människor, besöka många platser på kort tid eller av ljudfrekvenser (ljud). Detta på grund av att du som högsensitiv känner och påverkas, lite likt stämgafflarna, av energierna runt omkring dig. Och vi kan bli trötta av många olika frekvenser (dvs. energi-intryck) på kort tid.

Jag vill påpeka att detta är mitt eget resonemang utifrån vad som händer vid Resonans, i ett försök att sätta ord på något mycket komplext. Forskning visar att vi människor påverkas av energier, t.ex. vid healing, men däremot så forskas det vidare på exakt hur det går till.

Däremot så är min och många andras upplevda sanning att vi människor påverkas av energier runt omkring oss. Vi talar alla om att “ladda batterierna” - översatt till kvantfysisk skulle det vara att höja sin frekvens - men de som är mer sensitiva än genomsnittet märker av en urladdning av energi i större grad. Det kan därför vara fördelaktigt att använda något kraftfullare än att göra en trevlig aktivitet för att höja sin frekvens. Det kan man göra genom att t.ex. lyssna på Solfeggio binaural beats som är högfrekventa ljud, ofta i kombination med musik. Man kan också göra visualiseringar, som är ett kraftfullt verktyg för att skifta sin energifrekvens. Att yoga eller vistas i skogen eller nära vatten är också ett sätt att höja sin energifrekvens, eftersom natur har hög andel skalär energi/Qi/Prana - som är högfrekvent energi. Man kan också använda sig av  Transformativa healingverktyg som ofta är en kombination av visualiseringar och att man ber High beings av mycket hög frekvens om hjälp. 

Genom att använda en kombination av transformativa verktyg för Grundning, Energirening och Energiskydd regelbundet så mår många sensitiva mycket bättre. Många sensitiva som inte har fått rätt hjälp har vant sig vid ett liv av trötthet, stress, håglöshet och till och med konstant ångest, på grund av att de ständigt är nedtyngda/påverkade av energifrekvenser som är i dissonans med deras naturliga. Med rätt transformativa healingverktyg kan du höja din frekvens och därmed leva ut din fulla glädje, potential och leva det liv som du är menad att leva. Läs gärna mina artiklar i bloggen som innehåller övningar för detta: Grunda dig med jordens energi, Rena ditt energisystem, Skydda ditt energisystem, Fyll på ditt energisystem

Hur kanalierad transformativ healing hjälper ascension-symptom
Om du är inne  i processen att höja din grundvibration, som betyder att du bit för bit håller på att rekalibrera till frekvensen av din själ, så kan du uppleva många fysiska och känslomässiga utmaningar. Hjärtklappning, huvudvärk, myrkrypningar, utmattning, trötthet, kraftlöshet, sömnbesvär - antingen att inte kunna sova, vakna regelbundet på nätterna eller att sova hela tiden - värk, ångest, oro, nedstämdhet osv.  Listan kan göras lång, och ofta har man flera symptom samtidigt eller att dessa kommer och går. Dessa beror på att din kropp påverkas av och jobbar intensivt med att integrera de nya frekvenserna. Detta påverkar ditt DNA, dina chakrer, nadis, meridianer, organ etc. Och inte bara din kropp - utan ditt medvetande och sinnestillstånd utvecklas och expanderar parallellt. Och hela den här processen innebär en stor belastning som kan pågå intensivt i många år. Den healing som jag kanaliserar är till för att underlätta hela den här processen så att du kan må bättre.

Namaste, Susanna

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.

Artiklar för dig som är nyfiken på att veta mer:
Våra kroppar är levande nätverk (SvD)
https://www.svd.se/vara-kroppar-ar-levande-natverk

The Human Body Frequency
https://www.healtone.com/pages/the-human-body-frequency.html

Do we all vibrate at the same frequency?
https://www.healingsounds.com/do-we-all-vibrate-at-the-same-frequency/

We Are Frequency Vibration And DNA Is The Antenna
http://www.naturallifeenergy.com/frequency-vibration-dna-antenna/

About Reconnective healing Frequencies
http://www.thereconnection.com/eric-pearl/reconnective-healing-the-reconnection/

​​​​​​​

Läs hela inlägget »

Som ett sista steg efter att ha Renat och Skyddat sitt energisystem så bör man Fylla på med högfrekvent energi. Detta är energi som inom kvantfysiken kallas skalär energi, inom den kinesiska traditionen Qi och Prana inom den indiska.  I den här artikeln kommer jag att förklara varför det är viktigt att fylla på med energi samt ge dig en enkel visualiseringsövning för att komma i kontakt med positiv energi.

Vi måste alla fylla på med energi i vardagen, vi behöver hämta känslomässig energi från något som vi tycker om att göra eller som ger oss njutning. De flesta har någon aktivitet som de känner fyller på energi - gå i skogen, lyssna på musik, yoga eller läsa en bok t.ex. En känsla av glädje och harmoni ersätter då känslan av stress och på så vis fyller vi på motståndskraften mot stress, som är viktig för att vi ska må bra.

Stress är en fysiologisk reaktion som påbörjas genom ett stimuli som startar en stressreaktion i hjärnan som sänder ut hormoner som gör att vi känner oss stressade. Stimuli kan komma utifrån, inifrån eller bestå av en kombination av stimuli, t.ex. när en stressituation som t.ex. ett försenat tåg (stimuli utifrån) sätter igång tankar på vad som händer om du blir sen till jobbet (stimuli inifrån).

En stressreaktion kan också starta av att du kommer i kontakt med energi som på något sätt känns negativ för dig. Energin kan exempelvis komma från en plats, en person, ett föremål eller från ditt eget Ego. Den behöver inte vara negativ som sådan, utan är en energi som inte synkar med din högsta vibration, den energifrekvens som du till störst del vibrerar på. Det uppstår en distortion och den upplever du som en negativ känsla.

Olika personer reagerar olika på energi som inte synkar med den egna -  den kan t.ex. yttra sig som en känsla av trötthet, stress, ångest, irritation eller oförmåga att koncentrera sig etc. Personligen känner jag energi från omgivningen och andra personer i Solar Plexus - en energi som är i dissonans med min egen känns som en klump i magen, då vet jag att jag absorberat en energi som jag behvöer cleara. Läs mer om hur du gör energy clearing i min artikel om att Rena ditt energisystem.

Oavsett vad som utlöser din stress så behöver de flesta någon form av aktivitet eller verktyg för att hantera och motverka stress. Att genom visualiseringar och meditation balansera ut stress med en positiv känsla/ energi samt fylla på av den energi som finns tillgänglig i Universum är en expressväg till ren energi som dessutom är väldigt kraftfull och som även har potentialen att transformera dig om du använder den på rätt sätt.  
Som alltid med visualiseringar så är det din intention och vilja som skapar energi samt får dig i kontakt med den högfrekventa (positiva) energi som finns tillgänglig i Universum. Du skapar energi och kontakt med energi genom din intention och ditt fokus i nuet. 

Visualisering för att fylla på med energi

1. Ligg eller sitt bekvämt. Gå in i mindfulness, d.v.s. flytta fokus från tankarna till nuet och kroppens förnimmelser; hur känns din kropp, underlaget du ligger eller sitter på, hur känns dina lungor när luften går in och ut ur dem. Fokusera en stund och ta några lugna andetag. Om de dyker upp en tanke  notera att tanken dök upp och släpp den.

2. Visualisera en skyddande bubbla runt dig, eller gör Energy protection.
Visualisera en stråle av ljus i valfri färg som kommer från ett positivt, ljust  ställe långt upp i Universum. Strålen går in i toppen av ditt huvud, in i ditt kronchakra. Känn hur ditt kronchakra fylls och expanderar. Expandera det till den storlek som känns rätt för dig eller till storleken av en stor grapefrukt.
Om du är van vid denna typ av övningar och har ett öppet kronchakra så kan du känna pirr på toppen av huvudet när  chakrat  aktiveras.

3.  Låt strålen gå ned till ditt tredje öga, chakrat strax över punkten mellan ögonbrynen. Låt chakrat fyllas med ljus och expandera.

4.  Låt strålen gå ned till ditt halschakra, placerat i halsgropen. Låt chakrat fyllas med ljus och expandera.

5. Låt strålen gå ned till ditt hjärtchakra, som är placerat i mitten av ditt bröstben i höjd med det fysiska hjärtat. Låt det fyllas med ljus och expandera.

6.  Låt strålen gå ned till Solar plexus-chakrat strax under bröstbenet, mellan revbenen. Låt det fyllas med ljus och expandera.

7. Låt strålen gå ned till höft-chakrat (sacral chakra) strax under naveln. Låt  det fyllas med ljus och expandera.

8. Låt strålen gå ned till baschakrat, vid svanskotan. Låt det fyllas med ljus och expandera.

9. När alla chakrer är expanderade och fyllda med ljus, låt ljuset expandera från chakrerna och fylla hela din kropp, varenda cell.

10. Som ett sista steg - fyll upp alla lager av din aura som ligger som lager ut från din fysiska kropp : Etheric, Emotional, Mental, Buddhic, Atmic, Galactic och Ketheric template. Du hittar en bild på de olika lagren här.

Nu har du fyllt upp dina chakrer och din aura med positiv energi. För att få full effekt, gör denna övning varje eller varannan dag under minst en vecka och känn skillnaden i energi och sinnestillstånd.

"Jag känner ingen skillnad - vad kan jag göra?"
Om du inte känner dig lättare, gladare och mer harmonisk av att fylla på med positiv energi så testa som första åtgärd att göra alla övningar för att balansera dig i en följd: 1. Rening, 2. Energiskydd, 3. Fylla på med energi samt 4. Grundning. Grundningen kan du göra antingen före eller efter de andra övningarna.

Om du fortfarande känner ingen eller endast liten skillnad så kan det vara så att du t.ex. har skadade chakrer, att de snurrar åt fel håll eller att du har energi som blockerar olika delar av ditt energisystem eller i dina energimässiga subpersonligheter. Då kan du behöva en chakrabalansering och Transformativ healing för att få ditt energisystem att fungera optimalt så att du kan ta emot och fylla på med energi. Du är varmt välkommen att boka din session på min bokningssida.
Namaste, Susanna 

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.

 

Läs hela inlägget »
Violet flame Violet flame

De fyra viktiga hörnstenarna i spirituell utveckling är att Rena, Fylla på med energi, Skydda samt Grunda. I den här artikeln kommer jag att förklara begreppet Rening av ditt energisystem (energy clearing) ur mitt perspektiv som inkluderar en övning för att Rena.

Om du är känslig för energier så behöver du göra energy clearing/energirening regelbundet. Det syftar till att rensa ditt energisystem från energier som du plockar upp från andra människor, miljöer, platser och till viss del även elektronik etc. Du kan även plocka upp energier frå s.k. andar - själar som lämnat kroppen men som fortfarande existerar i den här dimensionen.  Det kan du göra även om du inte ser eller känner närvaron av dessa energier/själar. Vissa kommer även i kontakt med själar från andra lägre dimensioner och plockar upp känslor/energier därifrån. Vi har ständigt olika typer av energier i form av vibrationer på olika frekvenser runt om oss, och om du är känslig (har extrasensorisk perception aktiverad i högre grad t.ex.) så påverkas du och uppfattar du den påverkan som de har på din kropp och vårt energifält i högre utsträckning. 

Som du förstår så blir en person som påverkas av energier och plockar upp dem i sitt eget energisystem lätt överbelastad - då hela energisiystemet bär på ett virrvarr av energier som drar ned din energinivå och ditt sinnestillstånd. Detta bidrar ofta till en känsla av stress.  Obalanser i ditt energisystem kan av andra orsaker också bidra till otaliga andra symptom - allt ifrån trötthet, håglöshet, huvudvärk och muskelvärk till nedstämdhet och negativa tankar. Vill du veta mer om extrasensorisk persception och att ha clair senses? Läs då gärna mina artiklar om Våra osynliga sinnen.

“Hur vet jag om jag är känslig för energier?”
Det bästa sättet är att testa energirening och skydd under en period och känna om du känner en skillnad i ditt allmänna välmående. Om du är en person som känner energier och plockar upp dem i ditt eget energisystem så kommer du med rätt övningar att känna en stor skillnad, ibland dramatisk skillnad. Det kan för vissa finnas varierande blockeringar eller andra aspekter som gör att rening och skydd inte är tillräckligt, du upplever att det inte fungerar - då kan Transformativ healing och/eller Reconnective healing vara ett alternativ för dig eftersom det finns djupare och mer komplexa orsaker till varför din energifrekvens är låg (dvs. att du känner dig låg).

Övning
Detta är en affirmation som tillsammans med visualisering fungerar renande på hela energisystemet och din kropp. Gör den varje dag under en period (riktlinje: 1-2- veckor) och känn om du upplever en skillnad i allmänt välbefinnande. För gärna dagbok över ditt sinnestillstånd - det brukar vara tillfredsställande att kunna gå tillbaka i sina anteckningar och se hur man upplevt skillnaden i vardagen. Lämpligast är att göra övningen innan du ska sova.

Upprepa (högt eller inom dig):
“Jag ger mig själv tillåtelse att slappna av.
Jag ger mig själv tillåtelse att bli Renad.
Rena mig från all energi som jag har i mitt energifält som inte är min och som inte är för mitt högsta bästa.
För det upp till ljuset för healing och transformation.”

Visualisera samtidigt att ett violett ljus (violet flame) fyller din kropp - t.ex. nerifrån och upp, uppifrån och ner eller inifrån och ut i takt med att du upprepar denna affirmation. Du kan även låta den fylla din aura. Upprepa affirmationen så länge du vill tills du känner att din energi har skiftat till en mer positiv och du känner dig lugn, glad och avslappnad.

Hoppas att denna övning hjälper dig.
Namaste, Susanna

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.
 

Läs hela inlägget »
* Aurans olika lager: Etheric, Emotional, Mental, Buddhic (eller Astral), Atmic (eller Etheric template), Galactic (eller Celestial/Monad) och Ketheric template (eller Causal) * Aurans olika lager: Etheric, Emotional, Mental, Buddhic (eller Astral), Atmic (eller Etheric template), Galactic (eller Celestial/Monad) och Ketheric template (eller Causal)

De fyra viktiga hörnstenarna i spirituell utveckling är att Rena, Fylla på med energi, Skydda samt Grunda. I den här artikeln kommer jag att förklara begreppet Skydda/energiskydd (energy protection) ur mitt perspektiv.  Du kommer också att få en visualisering som du kan använda i vardagen för att skydda dig energimässigt samt också en mer kraftfull visualisering som innefattar invokation av gudomars energier som förstärker effekten och bygger upp ditt skydd över tid.

Energisystemet består av din aura, chakrer, meridianer, mindre nadis, energikanaler (som the Antahkarana, Sushumna, Ida, Pingula, Kundalini) och dina energikroppar (spirituell samt österländsk filosofi och medicin). De flesta av de delar av energisystemet som jag arbetar med centrerar sig kring delarna som ligger närmast den fysiska kroppen, men skydd av dem som går utom vår egen dimension, som the Galactic cord och the Grounding cord,  är också minst lika viktiga eftersom vissa människor kan plocka upp energier från dessa dimensioner.

“Hur jag vet jag om jag behöver skydda mitt energisystem?”
Alla människor påverkas inte av energier, men om du gör det så kan du märka att du mår bättre av att göra visualiseringar som skapar energiskydd -  t.ex. att din glädje, harmoni, din känslomässiga stabilitet och din energi kan öka. Det beror på att energiskydd minskar den mängd energi som du annars samlar på dig i ditt energisystem och som belastar det - och i sin tur påverkar det autonoma nervsystemet negativt och bidrar till att skapa stress. En annan bidragande orsak till att människor med clair senses är "stresskänsliga" är att  man tar in mer information från sin närmiljö genom sina extra sinnen - vilken tar fokus och energi att processas. Vill du läsa mer om clair senses så kan du läsa min artikelserie Våra osynliga sinnen.

Vilka övningar och vilken kombination av övningar som fungerar på just dig är individuellt eftersom energisystemet, de fysiska strukturerna, individuella förutsättningar, psykologi och kognition etc. samverkar och detta gör spirituellt arbete väldigt komplext. Man får utforska och utvärdera allt eftersom behoven förändras över tid och i takt med att du utvecklas. De övningar som jag ger i denna artikel är två som är bra att starta med. Om du vill ha ytterligare guidning kring övningar så är du varmt välkommen att boka en tid hos mig för att få hjälp med detta.

Kort om visualiseringar
Som med alla visualiseringar är det intentionen och vad du fokuserar på som skapar (kvantfysik). Kärnan i visualiseringar är att du känner in i det du visualiserar så att du genom dina känslor skapar en energi. Det är därför som koncentration, fullt fokus och en tro på det du visualiserar är viktigt.

Visualiseringar för att skapa energiskydd

ÖVNING 1
Det här är en övning som går snabbt att göra i vardagen för att rena hela ditt energisystem, du kan göra den på bussen eller tåget om du känner att du kan koncentrera dig. Lyssna då gärna på någon lugn musik som du tycker om. Du behöver inte känna till eller ha kunskap om alla delar som energisystemet består av för att kunna rena det, det enda du behöver är en intentionen att rena hela ditt energisystem.

1. Sitt eller ligg bekvämt och gå in i mindfulness
Känn in din kropp och ditt känslo- och sinnestillstånd, gör detta i ett par minuter eller så länge som du känner att du vill. Få in en lugn harmonisk känsla och fokus på att du ska skapa skydd. Känner du dig nere, negativ eller stressad? Gör då gärna en Rening av ditt energisystem, det hittar du i artikeln om Rening av ditt energisystem.

2. Visualisera en bubbla runt dig
Du kan t.ex. tänka dig det som ett äggskal och att du befinner dig i mitten. Tänk dig att “skalet” är minst 5 cm tjockt och att det når minst en meter utanför dig. Bubblan är av guld och ljuset inuti är en blandning av guld och vitt ljus. Känn hur skalet skyddar dig mot negativa energier runt omkring dig. Känn hur trygg och skyddad du är i din bubbla. Känn ljuset och värmen i din bubbla. Om du har kontakt med guider eller din skyddsängel så tänk dig att de finns med dig i bubblan och ger dig kärlek och skydd. Gör detta så länge som du känner att du behöver, men minst ett par minuter är en riktlinje.

3. Visualisera violett ljus runt dina kanaler
Du har en Grundningskanal (Grounding cord) som går från baschakrat (svanskotan) ned till Jordens centrum. Du har även en Galaktisk kanal (Galactic cord) som går från ditt hjärtchakra, genom det astrala och upp till Source/universums renaste energi. Dessa kan behöva skydd så att de inte plockar upp energier från andra dimensioner som inte är för ditt högsta bästa. Visualisera som en tub av violett ljus runt dem, denna fungerar som en kraftfull barriär som hindrar diverse energier från att få tillgång till ditt energisystem.

Beroende på hur intuitiv du är så kan du under övningen se för ditt inre öga hur stor bubblan är, hur tjockt “skalet” är samt vilken färg bubblan har. Du kan även uppleva att den “kommer in” guider eller änglar vid din sida eller känner värme från olika chakrer, mot huden t.ex. Om du ser detta så ska du naturligtvis följa din intuition eftersom den guidar dig till det skydd du behöver just Nu.

ÖVNING 2
Detta är en kraftfull visualisering som bygger upp ditt skydd över tid.  Gör visualiseringen en gång per dag under en längre tid för att bygga upp ditt skydd. Effekten av övningen förstärks för varje gång. Hur länge du behöver göra övningen är individuellt, men en riktlinje är minst 1-2 veckor. Sedan kan du behöva göra den ca., en gång i veckan.

1. Sitt eller ligg bekvämt och gå in i mindfulness. Gör energirening om du har svårt att koppla av och komma till ro.

2. Be Archangel Michael om:
Sju guldsvärd för skydd
Visualisera ett svärd för varje lager av auran (*se bild ovan).
Sju lager guldsköldar
Visualisera en guldsköld för varje lager av auran. Visualisera dem som skal av guld.
Sju guldbägare
Visualisera en bägare för varje lager av auran. Placera den första vid the Hara, 5 cm nedanför naveln, och sedan en för varje lager av auran rakt ut från kroppen på ett rakt led ut  från the Hara. 

3. Be Gudinnan Durga och Archangel Michael att fylla upp bägarna med Yin och Yang-energi.
Detta för att nära varje lager av auran med deras skyddande energi.

Det viktigaste är inte att göra visualiseringar "rätt", visualisera dem så som du tolkar dem. Det viktigaste är intentionen och känslan av att du skapar ditt skydd.
Namasté, Susanna

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.
 

Läs hela inlägget »

De fyra hörnstenarna i spirituell utveckling är att Rena sitt energisystem, Fylla på med energi, Skydda samt Grunda. Alla dessa faktorer samverkar för att hålla dig i ett positivt flöde av energi. I den här artikeln kommer jag att förklara grundning ur mitt perspektiv samt ge dig en enkel visualiseringsövning för att grunda dig.

Att grunda sig betyder till stor del att få kontakt med Jorden (Gaia, Mother Earth etc.) och Jordens energi. Syftet är att sammanlänka ditt Högre jag med den fysiska kroppen. Målet i spirituellt arbete är att du ska vara i kontakt med Högre jag och samtidigt vara fullt närvarande i det fysiska och kunna utnyttja den visdom och positiva energi som ditt Högre jag håller. Detta upplever många är en utmaning - man kan uppleva att man "besöker" högre dimensioner under t.ex. meditation eller visualiseringar och då är i kontakt med positiv energi, men att man sedan klickar ur den kontakten när man är färdig med övningen. Grundning är avgörande för att du ska kunna fortsätta att vara i kontakt med ditt Högre jag och dessa positiva energier även när du inte medvetet fokuserar på att etablera kontakten.

Grundning brukar få effekten att man t.ex. känner sig lugn, samlad, harmonisk och klarsynt. Du kan behöva grunda dig om du t.ex. känner dig yr, har mycket tankar eller är ofokuserad eller känner dig uppe i varv (både glad och sprallig och stressad).  Grundning är ofta bra att göra efter healing eller transmissions då du har kopplat upp dig mot höga frekvenser. Dock så är tecken på att vara ogrundad och effekten av att grunda sig individuell. Ofta lär du dig känna igen dina egna tecken på att vara ogrundad när du använt övningar för att grunda dig och känner skillnaden på att vara ogrundad och grundad.

Hur grundar jag mig?
Det finns flera sätt att komma i kontakt med Jordens energi - ett sätt är att vara ute i naturen. T.ex. gå barfota på barmark eller sitta på marken, vistas i skogen eller nära vatten. Ett annat sätt är att använda sig av visualiseringar.

Om visualiseringar
Visualiseringar har i studier visat sig mycket effektiva för vårt välmående eftersom de trumfar både vårt logiska tänkande och negativa känslor. Detta är anledningen till att visualiseringar på ett kraftfullt sätt omskapar din verklighet - din upplevelse av dig själv och  världen. Du skapar en positiv energi genom de känslor som visualiseringen framkallar eftersom känslor är energi. Genom den energin/känslan filtreras det som du upplever, både yttre och inre stimuli (känslor/händelser). Detta är anledningen till att en person som har positiva tankemönster ofta känner sig glad och harmonisk - och därigenom får en större motståndskraft mot till synes negativa händelser. Som med alla visualiseringar är det intentionen och vad du fokuserar på som skapar (kvantfysik). Kärnan i visualiseringar är att du känner in i det du visualiserar så att du genom dina känslor skapar en energi. Det är därför som koncentration, fullt fokus och en tro på det du visualiserar är viktigt.

Visualiseringsövning
Visualisera nedanstående steg för steg i din egen takt. Invänta en positiv känsla i varje steg - gå sedan vidare. Du kommer som första steg att ta in ljus. Ljuset kan ha vilken färg som helst - violett, rosa, blå, vit, guld etc. Olika färger kan kännas mer rätt vid olika tillfällen, oftast ser du för ditt inre öga den färg som är bäst för dig vid just det tillfället.

1. Sitt bekvämt med rak rygg och fotsulorna mot golvet.

2. Visualisera en stråle av ljus som kommer från universum/himlen och går ned som en stråle mot toppen av ditt huvud (kronchakrat).

3. När strålen når  toppen av ditt huvud går den genom huvudet och ned genom din ryggrad ända den till svanskotan.

4. Strålen stannar där och fyller upp hela området kring svanskotan (baschakrat). Tänk dig ett klot av ljus. Det kan vara så stort eller litet du känner att det ska vara. En riktlinje är stort som en handboll eller en stor grapefrukt.

5. När du känner en harmonisk och positiv känsla av att ha fyllt ditt baschakra - låt det gå två strålar av ljus från svanskotan, ett ned i varje ben.

6. När ljuset når dina fötter - visualisera att ljusstrålen blir till rötter som går ned mot jorden. Oavsett var du befinner dig, låt rötterna leta sig rakt ned mot marken.

7. Låt rötterna försiktigt gå ned i jorden och tänk dig att de sakta växer ned mot jordens kärna. I jordens kärna finns en ljus källa av positiv, varm, trygg energi - energin av Moder Jord.

8. När rötterna når kärnan, tänk dig att de växer runt kärnan och förankrar sig där.

9. Om du vill kan du nu sakta dra upp jordens energi genom dina rötter och in i din kropp - in i alla celler i din kropp. Känn den lugnande och harmoniserande energin och känslan.

10. Nu är du grundad och fylld med jordande energi från Moder jord.


Vanliga frågor vid grundning
Vad ska jag göra om jag inte känner en positiv känsla? 
Du kan ha en energimässig blockering av något slag mot att grunda dig. Testa att be om att den ev. blockeringen upphävs, t.ex. “Om jag har en blockering mot att ta emot ljus och grunda mig så ber jag om att detta försvinner”. Är du van att arbeta med din guide/skyddsängel eller gudomar så kan du be din guide eller ärkeängeln Michael att ta bort blockeringen. 

Vad kan jag göra om jag vill grunda mig ännu mer?
 Det finns en sträng av energi som ger dig kontakt med Jorden (grounding cord). Visualisera att den går från din svanskota och ned i jordens kärna och förankras där. Det kan vara individuellt hur stor den ska vara, du kan få en känsla eller bild för ditt inre öga hur stor den ska vara för ditt högsta bästa. En generell fingervisning är att den ska ha diametern av en vattenslang.

Vad kan jag göra om jag vill skydda mina rötter och min grounding cord när de går ned mot och genom jorden så att de inte plockar upp energier som jag inte vill ha i mitt energifält?
Visualisera en skyddande bubbla eller tub av kristall eller violett ljus runt dem, eller någon annna skyddssköld som du är van att använda.

Namasté, Susanna

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.

 

Läs hela inlägget »
Stress, stressad, utbränd, högkänslig, medial, clairvoyant, extrasensorisk perseption, ESP, HSP, stresshantering

Det pratas en del om högkänslighet (HSP) i media idag vilket har gett många människor svar på varför de lättare blir trötta och behöver mer vilotid än andra. Men hur hänger högkänslighet ihop med att ha extrasensorisk perception eller att vara så kallad empath, är det egentligen olika ord för samma sak?

Alla människor har förmågan att uppfatta kommunikation som förmedlas "osynligt". Cirka 80% av vår kommunikation sker mer eller mindre omedvetet genom kroppsspråket och genom spegelneuroner i hjärnan har alla förmågan att uppfatta andra människors känslor genom empati. Men det är många människor som har en mer utvecklad förmåga att uppfatta "osynlig information". Forskning kring extrasensorisk perception (ESP), som förmågan att se andar genom clairvoyance t.ex., har pågått sedan 1800-talet. Denna forskning faller under fältet parapsykologi - studiet av paranormala fenomen som är fenomen som man inte kan förklara vetenskapligt. Inom detta fält faller studier av extrasensorisk perception (ESP), psykokinesi och medvetandets överlevande efter döden.

Forskaren och psykologen Dr. Elaine N. Aron, verksam inom psykologi, har myntat begreppet högkänslig - Highly Sensitive Person (HSP). Hon har i sina studier försökt att vetenskapligt verifiera  att högkänslighet existerar. Hon menar att var femte person är högkänslig och att HSP (till skillnad från personer med ESP) är ett personlighetsdrag. Hon förklarar resultatet av sina studier så här:
 

“A Highly Sensitive Person (HSP) has a sensitive nervous system, is aware of subtleties in his/her surroundings, and is tearsmore easily overwhelmed when in a highly stimulating environment.”

(Dr. Elaine N. Aron)
 

Fritt översatt så betyder det att en högkänslig person har ett känsligt nervsystem och är medveten om subtila skiftningar i sin omgivning, och blir därför lättare överväldigad av mycket intryck. 

Var går gränsen mellan ESP och HSP?

En person med extrasensorisk perception (ESP) har ett eller några av nedanstående sinnen. Det finns lite olika definitioner, men oftast brukar de delas upp så här:
Clairvoyant (syn) - kan avse att man ser auror eller "ser" in i framtiden och få budskap om möjliga framtida skeenden.
Clairaudient (hörsel) - att man hör budskap för sitt inre öra.
Clairsentient (känsla eller förnimmelse) - man får en känsla av att saker och ting är på ett visst sätt.
Clairscent (luktsinne) - känna lukter som inte kommer från den fysiska dimensionen.
Clairtangent (beröring) - känna beröring från icke fysiska dimensioner.
Clairgustant (smak) -  känna smaker som inte kommer från den fysiska dimensionen.
Clairempath  - känner andras känslor lika starkt som sina egna.
eller
Har gåva att kanalisera - få budskap från andra dimensioner. Man kan ha en kombination av flera av dessa sinnen.

En person som är empath är clairempathic och tar in andra människors känslor och känner dem ofta som sina egna, och kan också få information om personen genom den andra personens känslor. Om man läser Elaine N. Aron´s beskrivning av högsensitivitet (HSP) så skulle frasen ..."är medveten om subtila skiftningar i sin omgivning, och blir därför lättare överväldigad i miljöer med mycket intryck" kunna passa in på en person med ESP - eftersom fler sinnen också innebär fler intryck. Här kan man börja ana varför det är svårt att skilja begreppen åt i praktiken, trots att högkänslighet anses mer vetenskapligt verifierat än extra sensorisk perception.

Det det finns dock en distinkt skillnad enligt dessa teoretiska definitioner - personer med ESP får "budskap" eller utomfysisk information från sin omgivning, detta ingår inte i Elaine N. Aron´s beskrivning av en högsensitiv person. Jag har dock fått uppfattningen om att flera experter på området anser att majoriteten av de som har extrasensorisk perseption (som empath´s) är högsensitiva och vice versa, så det är inte helt klart även inom vetenskapen var gränsen mellan högsensitivitet och extrasensorisk perception börjar och slutar. 

Enligt Dr. Elaine Aron så delar empather och högsensitiva personer alla särdrag som definierar personlighetsdraget högkänslig, dessa är:

► En låg tröskel för hur mycket intryck/stimulation man klarar
► Stort behov av egentid
► Känslighet för ljus, ljud och lukter
► En ovilja att vistas i stora folksamlingar eller grupper av människor (på grund av överstimulans).
► Det tar också längre tid för båda dessa typer av människor att varva ned i slutet av dagen eftersom övergången mellan stimulans och lugn tar längre tid. (Orloff, 2017)

Gränsen mellan högkänslighet och mediala sinnen är en vetenskaplig definition
Personligen så tror jag att Elaine Aron´s definitioner och teoretiska begrepp i praktiken är uttryck för samma sak som extrasensorisk perception och medialitet. Forskare som Aron skummar på ytan och gör försök till att vetenskapligt definiera de utomfysiska förmågor som alla människor har en potential till. Universum och människan är otroligt komplex, och vi människor har inte förstått och kunnat förklara allt vetenskapligt än. När man tänker på det så skulle det vara väldigt märkligt om vi kunde det. Med det sagt så tror jag att vetenskapen är i begynnelsen av att upptäcka att vi människor har en spirituell sida som är en större del av oss än vad som tidigare varit tydligt för oss. Ett uttryck som högkänslighet, som enligt Dr. Elaine Aron´s forskningsresultat är mer eller mindre verifierat, tror jag bara en början till att vetenskapligt upptäcka människans osynliga sinnen.
 

En källa till ökad hälsa

Att även arbeta med dessa sinnen - att upptäcka dess potential och källa till självkännedom, självförverkligande och mer glädje och balans i livet - kan vara oerhört givande i ett hälsoarbete.  Om du har något eller flera av dessa sinnen så kan en upptäckt av dem och att lära känna dem ge dig svar om dig själv, riktning gällande hur du ska leva ditt liv och ge dig bättre förmåga att hantera vardagen.  Osynliga sinnen är en osynlig källa till visdom, kunskap och styrka som bara väntar på att bli upptäckt. ♦'

Vill du läsa mer? 
Våra osynliga sinnen. del 1: http://www.goddessoflighthealing.se/2017/07/29/v%C3%A5ra-osynliga-sinnen%C2%A0-36984852
SvD´s serie om högkänslighet: https://www.svd.se/hogkansliga-pejlar-in-vagor-i-luften

TEST: 
Är jag en empath? http://www.empathtest.com/
Är jag högkänslig? Dr. Elaine N. Aron´s självtester: http://hsperson.com/test/
Länk till Dr. Elaine N. Aron´s  PDF-test på svenska:  http://www.hsperson.se 

Källor till denna artikel: 
Aron, N. Elaine; The Highly Sensitive Person (1996)
Orloff, Judith; The Empath’s Survival Guide (2017)

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.

Läs hela inlägget »

Känner du att du behöver mer ensamtid än andra, blir överväldigad bland människor du inte känner, är ofta oförklarigt trött eller har utbrändhetssymptom? Då kan du ha extrasensorisk perception - sinnen utöver de fysiska.

Att  "känna på sig saker" och att få budskap genom olika sinnen har genom tiderna ansetts som något speciellt, mystiskt och även skrämmande. Genom historien kan man se att vi  människor har hämtat visdom och sökt hjälp för olika krämpor från dessa kvinnor och män, som man ansåg ha en gåva. Men även rädsla har präglat samhällets syn på "osynliga sinnen". Med blandad rädsla och fascination har människor alltid känt att det var något speciellt med personer som hade dem. Det som jag talar om är extrasensorisk perception (ESP) eller Extra Sensory Perception gifts. De är kopplade till: syn, hörsel, känslor, lukt, smak och beröring och ger förmågan att uppfatta förnimmelser utöver våra fysiska. Dessa sinnen kallas: Clairvoyance (syn), clairaudience (hörsel), clairsentience(känsla eller förnimmelse), clairscentient (luktsinne), clairtangency (beröring) och clairgustance (smak). Andra gåvor är clairempathy (känna andras känslor) och channeling (få budskap från andra dimensioner).  Ibland pratar man även om högsensitivitet ch högsensitiv person - vilket man kan vara om man har dessa sinnen. I teorin så har alla dessa begrepp olika definitioner, och man bör inte sammanblanda dem. Men om man har man flera av dessa sinnen så kan det i praktiken vara svårt att skilja dem åt (mer om skillnaderna kan du läsa om i min artikel här ).

Clear senses (ESP) kopplar oss till  en dimension utanför den fysiska, och ger de personer som har dessa sinnen en annan (extra) dimension att förhålla sig till. De kan innebära att du ser änglar eller det som vi kallar spöken (clairvoyance), "hör" meddelanden, som om någon annan än du själv ger dig en tanke (clairaudience). Det kan innebära att du känner andra människors känslor - du blir ledsen när någon annan är ledsen t.ex. , och du känner det med nästan samma intensitet som den personen (clairempathy).  Har man flera av sinnena utvecklade brukar man kallas medial. Dessa sinnen har lite olika aspekter som påverkar dig på olika sätt, och att upptäcka att man har ett eller flera av dessa sinnen och lära sig använda och hantera dem kan få dig lugnare, mindre stressad, värkfri och piggare..


 

Inom stresshantering talar man ofta om att det är viktigt att lära sig att känna sina gränser - men man talar sällan om att anledningen till att man har  försämrad förmåga till att känna sina gränser, kan vara för att man har sinnen som man inte vet om att man har.

 

Vetskap om sin extrasensoriska perception hjälper

Idag har antalet personer som har dessa gåvor, en ökad extrasensorisk perception, ökat.  Fler och fler människor har dessa förmågor i mer eller mindre  grad - ibland finns en medvetenhet om vad det är, men ofta inte. Det finns en hel del vanliga problem, som utbrändhet, trötthet, känslighet och koncentrationssvårigheter tex., som bottnar sig i att en person har ESP-sinnen som inte är upptäckta än. Det är viktigt att se över om man har en extrasensorisk perception om man lider av stress, koncentrationssvårigheter och trötthet. När du får veta att du har dem kan du lära dig om dem, lära dig att använda dem till din fördel och lära dig vad just du behöver för att hantera livet som en person med extrasensorisk perception.  

Första steget är alltid att ta reda på om du har något eller några av dessa sinnen, och vilken typ det är. Då kan man utifrån dessa se över livsstilen och finna vägar till att leva på ett sätt som gör att dessa blir till en tillgång. 


Vilka har extrasensorisk perception? 

Extrasensorisk perception och de sinnen som de ger upphov till  är medfödda och alla människor har potentialen till dem. Det är medfödda sinnen som vi har utöver smak, lukt, syn, hörsel och känsel. Dock så är det en rad faktorer som gör hur väl utvecklade de är. Till vilken grad de är utvecklade har bland annat att göra med hur väl utvecklade de är från födseln, hur medveten du själv är om dem, hur din omgivning har bemött dina förmågor och hur du själv har bemött dina sinnesförnimmelser.  Men du kan ha väl utvecklade mediala sinnen utan att veta om det. Det kan vara så att du får intuitiva meddelanden, men om du inte har har intellektuell kunskap och vetskap om din förmåga har du kanske inte möjligheten att lyssna. Den logiska delen av hjärnan och det du lärt dig om hur du ska tänka kan ta över istället. På detta sätt kör man, ofta omedvetet, över sina intuitiva meddelanden och använder dem således inte. Ofta kan det leda till trötthet eftersom man inte lyssnar på sina inre budskap, gällande framför allt sina egna gränser, behov och önskningar, till förmån för omedvetna krav som man socialiserats in i.


En gömd skatt

Om du har en eller flera, medvetna eller oupptäckta, mediala förmågor så bär du på en skatt. En vetskap och  kunskap om sina osynliga sinnen leder ofta till: större självtillit, större självkänsla, och en ökad harmoni och trygghet inom dig. Detta leder ofta till enklare beslut, ökad integritet, inre styrka, ökad förmåga att känna sina gränser och ett större känslomässigt lugn. Vägen till att lära sig hantera och leva med sina förmågor kräver en del arbete, men belöningen är väl värt det. ♦

Fler artiklar:
VÅRA OSYNLIGA SINNEN, DEL 2. HÖGKÄNSLIG ELLER MEDIAL - VAD ÄR SKILLNADEN?

Delning av denna text får göras endast i sin helhet och med en källhänvisning i form av en länk till denna sida enligt Upphovsrättslagen.
 

Läs hela inlägget »

kommentarer