healingsessioner 

Healing with your i am presence

Personligt kanaliserad healing. Du får healingen på ljudfil och behöver inte delta live, utan kan vara som vanligt i din vardag.
Under denna session får du kanaliserad healing som kommer igenom i samarbete med din I AM presence, dina guider, mina guider och mina högre jag samt dina Akashic records - utan inblandning av dina lägre kroppar/ego. Den är djupt transformerande och förlöser trauman, negativa energier, negativa energisträngar, själskontrakt m.m. samt reparerar, expanderar och kopplar upp ditt energisystem mot Source.  Passar dig som är twin flame, Soul connection, Indigo, Kristallbarn, Ljusarbetare eller annan Avancerad själ

Du ska lyssna på healingen 1-2 ggr/veckan under 4 veckor - 3 månader. Boka dina sessioner med 4 veckor - 3 månader emellan för en långsiktig djup personlig transformation för att hjälpa dig på din ascension, Self Mastery och Soul embodiment.