healingsessioner 

Healing with your i am presence

Personligt kanaliserad healing. Du får healingen på ljudfil och behöver inte delta live, utan kan vara som vanligt i din vardag.
Under denna session får du kanaliserad healing som kommer igenom i samarbete med din I AM presence, dina guider, mina guider och mina högre jag samt dina Akashic records - utan inblandning av dina lägre kroppar/ego. Den är djupt transformerande och förlöser trauman, negativa energier, negativa energisträngar, själskontrakt m.m. samt reparerar, expanderar och kopplar upp ditt energisystem mot Source.  Passar dig som är twin flame, Soul connection, Indigo, Kristallbarn, Ljusarbetare eller annan Avancerad själ

Du ska lyssna på healingen 1-2 ggr/veckan under en period för att implementera healingen fullt ut. Boka dina sessioner 12 dagar - 3 månader emellan för en långsiktig djup personlig transformation för att hjälpa dig på din ascension, Self Mastery och Soul embodiment.
 

Genom min förmåga att med din I AM presence´s tillåtelse ha tillgång till ditt arkiv så delges jag information från ditt Akashic records för att förmedla till dig. Denna session fås på ljudfil. Du deltar inte under sessionen utan kan vara som vanligt i din vardag. 

reconnective healing

Reconnective healing innebär en interaktion mellan positiva frekvenser och dig.  Under sessionen så fungerar jag som healer som en katalysator för dessa frekvenser, som är ren och kommer direkt från Universum. Dina cellers interaktion med dessa frekvenser av energi, ljus och information gör att dina celler skiftar till att vibrera på en annan nivå. Denna healing påverkar cellerna positivt och Reconnective healing används inom rehabilitering på sjukhus runtom i världen. Läs om hur Transformativ healing kan fungera som ett komplement till Reconnective healing under fliken Transformativ healing.

Reconnective healing rekommenderas att bokas i omfång om 1-3 sessioner. Jag avsätter ca 1 timme för varje session som inkluderar ett kortare inledande och avslutande samtal samt healing.