Akashic record reading


 

akashic record reading


 

akashic record reading, 60 min. 690 kr

Fås på ljudfil. Readingen sker på svenska. Ev. healing sker på engelska.


 

om akashic record reading

Akashic record (Akashakrönikan på svenska) är ditt personliga arkiv över allt du har upplevt som själ. Alla känslor, tankar, relationer och alla gärningar du har gjort under alla dina livstider finns här. Det innehåller information om dig som själ,: din uppgift ditt själsliga ursprung, din twin flame-relation osv. Detta arkiv befinner sig på en mycket hög dimension och är väktat och omhändertaget av din personliga Akashic record guide. Det här arkivet är mycket väktat även av Universum och högt uppsatta ljusvarelser och ingen har tillgång till ditt Akashic record utan din själs tillåtelse. Genom min förmåga att med din I AM presence´s tillåtelse ha tillgång till ditt arkiv så delges jag information för att förmedla till dig. 


 

Vid en Akashic record reading så får du veta:

Din primära Gud och Gudinne-energi
Ditt planetariska ursprung
Dina primära chakran denna livstid
Hur många chakran du har installerade, aktualiserade och har lärt dig att hantera förmågorna hos
Till vilken grad som dina celler är kristallbaserade istället för kolbaserade (light quotent)
Vilken initiering du befinner dig i
Vilken dimension du befinner dig på i det fysiska
Vilka dina mediala gåvor är och till vilken grad de är aktiverade
Dina guider från 100% ljus just nu

Om du är twin flame så kan du också få information om:
Er primära karmatiska uppgift denna livstid

Det kan också komma in kanaliserad healing för dig under denna session eftersom jag öppnar upp för vad som är viktigt för dig att ta emot just nu - i form av både budskap och healing


 

så här går det till

1. Du bokar din tid

2. Betalar enligt instruktioner i bokningsbekräftelsen från noreply@bokadirekt.se

3. Får din inspelning för nedladdning via en länk på din registrerade mail efter din avslutade session