distanshealing, transformativ healing, 60 minuter, 650 kr

Inkluderar healing och samtal. Healingen sker på engelska.


 

distanshealing, transformativ healing, 90 minuter, 975 kr

Inkluderar healing och samtal. Healingen sker på engelska.


 

twin flame healing distans, 60 min. 650 kr

Inkluderar samtal och healing. Healingen sker på engelska.

 

twin flame healing distans, 90 min. 975 kr

Inkluderar samtal och healing. Healingen sker på engelska.

 

distanshealing, reconnective healing, 60 minuter, 875 kr

Inkluderar healing och samtal. 


 

distanshealing, reconnective healing, 3 sessioner à 60 minuter, 2500 kr

Inkluderar healing och samtal.


 

onlinekurser med transformativ healing

Se mer info under Onlinekurs!


 

distanshealing


 

transformativ healing & twin flame healing
 

Jag förmedlar Transformativ healing, Twin flame healing samt Reconnective healing på distans. Distanshealing är lika kraftfull som vid besök. Transformativ healing samt Twin flame healing sker via Zoom konferensapplikation. 


 

zoom konferensapplikation
 

Jag använder konferensapplikationen Zoom vid transformativ healing samt twin flame healing på distans. Även workhops och webinars på distans sker via Zoom. Alla möten sker via audio/ljud.

Innan din bokade tid så får du ett ett mail med en länk som är en inbjudan till ett samtal i Zoom på mobil eller dator (installation av funktioner på IPad måste konfigureras innan). När du klickar på mötes-länken så initieras en nedladdning av appen. Via mötes-länken kan du även gå in i mötet i Zoom innan mötestiden och kontollera audio-inställningar, inställningar för mikrofon osv., detta rekommenderas så att du är bekant med Zooms inställningar när vi startar sessionen. Zoom är gratis att ladda ned och på Zoom support kan du bl.a. ladda ned appen i förväg och hitta svar på de flesta frågor.

Sessionen i övrigt går till på samma sätt som vid besök på min mottagning med undantag för ev. handpåläggning.


 

reconnective healing på distans
 

En Reconnective healing session på distans inleds med ett kort telefonsamtal för att stämma av att du är redo att påbörja sessionen. Under 30-40 minuter kommer du sedan att liggande få ta emot distanshealing och vi avslutar därefter med ett uppföljande samtal. 

Om du vill veta mer om denna form av healing finns mer info under fliken Reconnective healing.