kanaliserad healing

Kanaliserad healing som kommer genom i "Healing with your I AM presence"- sessioner är transformativ. Den sker i samarbete med din I AM presence, dina guider, dina högre Jag av ljuset, mina guider samt dina Akashic records.  Den syftar till att heala dina ego-aspekter samt traumatiserade delar av själen och implementera de koder av ljus som finns tillgängliga för mänskligheten i den här tiden i Gaia´s spirituella evolution så att du kan stiga mer fullt ut i Christ consciousness och stödja dig på din väg att uppnå Self Mastery, Soul embodiment, Self empowerment och optimal balans på alla plan. Healingen av dina egoaspekter och traumatiserade delar av själen sker i samarbete med din I AM presence.