Akashic record reading


 

akashic record reading


 

akashic record reading, 70 min. 865 kr

Fås på ljudfil. Du får ditt sammanfattade resultat i ett dokument. Du deltar inte under sessionen utan kan vara som vanligt i din vardag. Readingen sker på svenska. Ev. healing sker på engelska.


 

om akashic record reading

Akashic record (Akashakrönikan på svenska) är ditt personliga arkiv över allt du har upplevt som själ. Alla känslor, tankar, relationer och alla gärningar du har gjort under alla dina livstider finns här. Det innehåller information om dig som själ,: din uppgift ditt själsliga ursprung, din twin flame-relation osv. Detta arkiv befinner sig på en mycket hög dimension och är väktat och omhändertaget av din personliga Akashic record guide. Det här arkivet är mycket väktat även av Universum och högt uppsatta ljusvarelser och ingen har tillgång till ditt Akashic record utan din själs tillåtelse. Genom min förmåga att med din I AM presence´s tillåtelse ha tillgång till ditt arkiv så delges jag information för att förmedla till dig. Det kan också komma in kanaliserad healing för dig under denna session eftersom jag öppnar upp för vad som är viktigt för dig att ta emot just nu - i form av både budskap och healing. Denna session fås på ljudfil. Du deltar inte under sessionen utan kan vara som vanligt i din vardag.


 


 

Vid en Akashic record reading så får du veta:

► Din primära Gud och Gudinne-energi den här livstiden
► Det galaktiska/energimässiga ursprung som är prominent hos dig den här livstiden
► Dina primära chakran denna livstid
► Hur många ascension-chakran du har installerade, aktualiserade och har lärt dig att hantera förmågorna hos.
► Till vilken grad som dina celler är kristallbaserade istället för kolbaserade (light quotient)
► Vilken initiering av ljus som du befinner dig på
► Vilken dimension ditt medvetande befinner sig på  i det fysiska/din vakna vardag
► Vilka dina mediala gåvor är och till vilken grad de är aktiverade
► Dina guider från 100% ljus just nu
► Om det står i din Divine plan att du kommer att träffa din twin flame den här livstiden
► Om det är för ditt Högsta bästa, de kärnkänslor som är din och din twin flames primära karmatiska uppgift att förlösa

Om du är twin flame så får du i readingen information om:
Er primära karmatiska uppgift denna livstid - vilka lågfrekventa energier/känslor/upplevelser som ni är här för att förlösa mellan er, inom er och för mänskligheten. Det är adderat ca 7 minuter i readingen. Om du vill ha mer detaljerad healing kring din twin flame och/eller om en specifik situation så kan du boka en Healing with your I AM presence.


 

så här går det till

1. Du bokar din tid

2. Betalar enligt instruktioner i bokningsbekräftelsen från noreply@bokadirekt.se

4. Du deltar inte under sessionen utan kan vara som vanligt i din vardag. Du får din inspelning för nedladdning via en länk på din registrerade mail efter din avslutade session.