self empowerment    soul embodiment    self mastery

FORTSÄTTNINGSKURS

Advanced Souls: Becoming Your Own Healer

en kurs för dig som vill stiga in i din kraft & utveckla din förmåga att kommunicera med universum & heala dig med hjälp av pendel

1800 KR


 

Välkommen till en healer-kurs på fyra klasser a´ 90 minuter där du utvecklar din förmåga att använda pendeln som redskap för att kommunicera med Universum, uppstigna mästare och änglar för att heala dig själv! Klasserna inleds med föreläsning och workshop och avslutas med ca 30 minuter meditativ kanaliserad transformativ healing, unikt kanaliserad för dessa klasser. Med kursmaterialet ingår en Steg-för-Steg-guide och 19 unika diagram skapade av mig. Kursen fås på ljudfil och du kan ta klasserna i din egen takt.

Det här är en kurs för dig som vill lära dig en teknik för att underlätta din kommunikation med höga ljusvarelser och dina guider. Du får lära dig en teknik för att använda pendeln och cirkeldiagram framtagna av mig utifrån hennes erfarenhet som intuitiv healer och kommunikation med bla.a Christed ET´s och uppstigna Mästare. Med min vägledning så får du lära dig hur du kan få utökade svar kring t.ex. vilken energiblockering som ditt upplevda problem härstammar från, vilken relation och livstid som den kan häröra ifrån, och vilka höga ljusvarelser som du bör be om hjälp av för att heala blockeringen. Du kan med diagrammens hjälp också få daglig vägledning och svar. Det ligger stort fokus på att du ska få kunskap och healing under kursens gång för att öka din kontakt med ditt Högre Jag samt göra dig till en mer ren kanal så att du får svar som är oförvanskade.
Följande diagram medföljer kursmaterialet:
Medidianer, Chakran, Lägre ljuskroppar, Organ, Subpersonligheter, Energisträngar, Känslor i relationer, Positiva känslor 1+2, Negativa känslor 1+2, Relationer, Twin flames & Soul connections, Vad gäller saken? 1+2,, Ljusvarelser 1+2, Nummerdiagram, Tom mall för att skapa dina egna diagram. 

Du får 60 minuter workshop och föreläsning i varje klass där du får mina bästa tips och erfarenheter av arbete med pendeln för healing. Varje klass avslutas med 30 minuter kanaliserad transformativ healing för att främja dina egenskaper som healer. Healingsessionen är meditativ och unikt kanaliserad för varje klass. Healingen som kom in under den här kursen verkar inom tids-kontinuumet och adresserar issues för all de själar som kommer att ta denna kursen. Nedan hittar du kursprogram och kursbeskrivning. Kursen fås på ljudfil, och kursmaterial som PDF.


 


 

kursprogram

Klass 1        
Introduktion och programmering av pendeln

Du får en introduktion till den spirituella världen, mediala sinnen och de värderingar och etik som vi arbetar utifrån under denna kurs.  Du får veta mer om hur du kan transformera och harmonisera känslor, fysiska smärtor, situationer eller relationer med hjälp av pendeln samt grunden för ur detta går till energimässigt. Vi programmerar pendeln och introducerar hur du arbetar med cirkeldiagrammen. Healingen som du får under första klassen syftar initialt till att primärt rena, reparera och aktivera ditt energifält och koder och energiverktyg för att expandera ditt ljus:

 • Rening av de 32 punkterna i 12-chakra systemet samt en aktivering av det 12e chakrat.
 • Sammankoppling av dina spirituella vortexes av ljus (chakran m.m.) och the Planetary spiritual hierarchy, the Planetary Logos och Shamballa.
 • Renar och aktiverar alla 12 lager av din aura och sammankopplar dina chakran, auralager och ljuskroppar
 • Skapar energiskydd
 • Kopplar dig till mänskliga och jordliga rutnät av ljus (humanitary and planetary grids of light) och du tar emot energin i dina grundningschakran.
 • Rening av rädsla för att bli healer och stiga mer fullt ut i ditt ljus, från släktled och tidigare livstider - på chakranivå, celler, DNA och dina 144 själsaspekter.
 • Du tar emot och implementerar DNA-koder av ljus faciliterade av the Planetary Spiritual Hierarchy och Order of Melchiezedek assisterade av the Planetary Logos.
 • Sammankopplar dig med The Planetary Christ Conscioussness Unity Grid of Light.
 • Aktivering av din personliga Merkaba genom affirmation 


 

Klass 2
Cirkeldiagram - workshop

Du blir ledd genom övningar som tydliggör vilka blockeringar som kan förvanska resultaten samt veta hur du upplöser dem. Vi gör även övningar i att transformera blockeringar och energier som förvränger svaren, och du får veta mer om varifrån de kan komma - t.ex. från våra subpersonligheter och från andra människor.  Att arbeta med Ärkeänglar och uppstigna mästare introduceras. Denna workshop kommer också göra det tydligt hur mycket dina egna underliggande önskningar och rädslor påverkar svar och effekten av den healing som du gör med pendeln som verktyg - och du kommer du att få veta hur du kan öva upp din förmåga att inte påverka.  Efterföljande healingsession fokuserar på att undanröja blockeringar för att bli en ren kanal, stiga mer fullt ut i din Inre healer samt expandera energifältet och ditt ljus:

 • Upplöser negativ energi riktad mot ditt släktled, själsgrupp, utökade själsgrupp inom tid och rum som blockerar dig från att stiga in i ditt ljus fullt ut och stiga in i din roll som healer. 
 • Återställer alla positiva energisträngar som kopplar dina chakran, ljuskroppar, auran och övriga ljus punkter till Universum, Emissiaries, Boards, dina högre aspeketer av ljuset och själar av ljuset som du bör stå i kontakt med
 • Uppdaterar ditt guide team och eskorterar bort negativa guider.
 •  Gudinnorna Isis. Mother Mary och Hecate transformerar din Inre healer genom transformation av upplevelser från tidigare livstider som t.ex. "häxa". Samt energi av denna sort som du bär från ditt släktled och dina förfader.
 • Befriar dig från negativ självbild, energimallar, värderingar, föreställningar och program som blockerar dig från att stiga mer fullt ut i ditt ljus och din roll som healer.
 • Installerar nya högfrekventa ljusmallar som bär frekvenser av ljus, självkänsla och högre mening.
 • Nya baschakra- och sakral chakra energimallar
 • Balanserar Yin & Yang genom att transformera de blockeringar som skapats historiskt kring kvinnor ljus och kraft


 

Klass 3
Skapa dina egna diagram och hela egna problem  - workshop

Under den här sessionen guidas du i att skapa ett eget cirkeldiagram utifrån ditt egenvalda tema.  Egna diagram möjliggör för dig att skapa ett verktyg som är anpassad för just dig - ditt liv, vad du vill hela och som är anpassat efter din förståelse av temat eller situationen. Temat kan vara tex. hälsa, en relation, "mina blockeringar" eller mammarollen.  Det efterföljs av en övning då du får guidning i att steg för steg heala något kring det här temat med hjälp av ditt eget diagram samt de cirkeldiagram-mallar som du kommer att få i ditt kursmaterial. Du kan valfritt välja att arbeta med uppstigna mästare, ärkeänglar och Christed ET´s eller bara Universums energi. Efterföljande healingsession fokuserar på att undanröja blockeringar för att bli rena kanaler:
Renar rädsla för att bli healer p.g.a. tidigare straff för att stå i sin kraft som healer etc. (mycket vanligt från tidigare livstider och ditt  släktled) samt främja din expansion in i Soul embodiment och Self Mastery:

 • Du skapar en kontakt med Lord Melchiezedek and the Order of Melchiezedek, the Elohim, the Seraphims, Cherubims de Christed ET´s som du bör stå i kontakt med just nu för att främja din andliga process och egenskaper som healer.
 • Du får en initiering av en installation, aktualisering och aktivering av dina aktuella ascension-chakran av uppstigna Mästaren Djwal Kuhl, The Arcturians och Lord Vywamas.
 • Skapar en kontakt med din Akashic record guide
 • Aktivering av The Trinity Lord Shield of Light från ditt Hjärtchakra, Tredje ögat och Kronchakrat
 • Aktiveringav the Tree of Life längs med din ryggrad
 • Rening av trauma från detta liv och andra från dina chakran, dina ljuskroppar, supersonligherter m.m. som främjar din inutition och mediala gåvor, genom dina Akashic records
 • Ställer dig i kontakt med de Uppstigna Mästarna: El Moria - som ger healing av ditt Halschakra, Lord Lanto - som ger healing av ditt Kronchakra, Paul the Venetian & Lady Nada - som ger healing av ditt Hjärtchakra, Seraphis Bay - som ger healing av ditt Baschakra. Hilarion - som ger healing av ditt Tredje öga. Lady Nada - som ger healing av ditt Solar Plexus. St Germaine - som ger healing av ditt Sakralchakra och förankrar energin av din själ i Sakralchakrat och the Hara under naveln. Maha Cohan - som ger healing av ditt 7-chakra system.


 

Klass 4
Frågor & svar samt workshop

Efter initial energirening så kommer vi att ha en workshop där du kan välja ditt eget tema. Repetition i hur du använder diagrammen genom att du guidas genom de steg som du kan ta med hjälp av cirkeldiagrammen. Under sista sessionen så kommer jag också att besvara frågor från er som uppstått under kursen och som inte redan blivit besvarade. 
Även denna efterföljande healingsession fokuserar på att undanröja blockeringar och aktivera de aspekter av dig som stödjer dig att bli en ren kanal samt främja din expansion in i Soul embodiment och Self Mastery:
 • Sammankopplar dig med Mästare Lady Nada och The 8th Ray of Transcendence
 • Sammankopplar dig med Mästare Mother Mary och The 9th Ray of Highest Potential
 • Sammankopplar dig till Mästare Allah Gobi The 10th Ray of Divinity,
 • Sammankopplar dig till Mästare Quan Yin och The 11th Ray of Illumined Truth.


 

kursbeskrivning

Den här kursen är just för Dig som är avancerad själ och känslig för energier och som vill ta nästa steg. I den här kursen går vi djupare än i grundkursen Advanced souls: Discovering & learning about your abilities och du får verktyg och kunskap för att du själv ska kunna ta reda på mer om vad just Du har för energisträngar, energier och blockeringar - samt hur du upplöser dem!  Kursen är workshopbaserad och vi kommer att använda pendeln mycket under kursens klasser.

Du kommer att få lära dig mer om hur pendeln är en förlängning av Dig och hur du använder den på bästa sätt för att få healing och guidning. Du får även veta mer om vad du kan göra för att få oförvanskade svar till högre grad. Och det medföljande kursmaterialet - diagram med svarsalternativ som pendeln visar dig mot - hjälper dig en bra bit på vägen mot att bli din egna healer. Cirkeldiagrammen med färdiga svar innehåller en del av min samlade kunskap som healer och innefattar bla. typer av subpersonligheter, vad obalansen som du upplever rotar sig i (ogrundad, blockad från ljus, mörka energier, skuld etc.). Även olika typer av negativa energier som skapar blockeringar i dig och i relationer mellan Twin flames, Soul connections och andra - så att du kan be höga ljusvarelser om att dessa blockeringar ska healas! Du får diagram med en del av de ljusvarelser som är lämpade att be om hjälp för att upplösa blockeringar - så att du själv kan kalla in dem och be om healing. Du får med hjälp av pendeln och dessa diagram lära dig att göra det som jag gör i de healingvideor som finns på min YouTube-kanal.


 

energirening

Du får lära dig Energirening - hur du kan upplösa energier samt energisträngar och energier i relationer och från din omvärld som du har absorberat i t.ex. organ, chakran eller lager av auran. Energier utbyts mellan människor och förändras och flödar ständigt varje dag och absorberas i ditt fält. Du får under kursen lära dig en teknik som transformerar energier som du plockar upp i dina organ, din aura, dina chakran och dina subpersonligher i din vardag. Dessa energier kan manifestera sig som ångest, huvudvärk, dålig självkänsla, att männsikor tar och dränerar dig på din energi, malande tankar, negativa tankar samt blockerar din intellektuella skärpa och intuition,
ångest, utmattning, dåligt självförtroende, värk, obehag av att någon är i ditt fält m.m. - allt som man som högkänslig och medial upplever.


 

Heala trauma & karma

Du får också lära dig hur du kan upplösa djupa upplevelser och trauman från det här och tidigare liv - Du är en själ som har levt hundratals, eller tusentals livstider. Du bär i dina celler, dina chakran och genom kontakten med din själ minnen av dessa livstider och dess händelser, relationer och känslor. Dessa känslor och upplevelser är energifrekvenser som du enkelt förklarat  samlar på dig i bl.a. dina organ, dina celler, dina chakran och som skapat negativa energisträngar. Dina fysiska problem, vad du upplever i dina relationer och vad du upplever inom dig idag är en avspegling av de energier och energisträngar som du bär på. I den här kursen får du verktygen som möjliggör för dig att själv be höga ljusvarelser och Universum om hjälp att upplösa dessa.

Datum då jag sänder live då du kan ställa frågor hittar du ovan, men du får en länk till en inspelning av samtliga klasser så att du kan lyssna när du vill.
 

kursens syfte & mål

Kursen syftar till att ge dig kunskap och tekniker som mål att kortsiktigt och långsiktigt gör dig till en kärleksfull och ren kanal för healing och budskap från Universum. Du får:

 • Healing som syftar till att rena dig som kanal och medium för healing från 5 dimensionen och uppåt.
 • Grundläggande kunskap i etik och tillvägagångssätt för arbete med pendel och cirkeldiagram.
 • Lära dig att skapa egna diagram.
 • Lära dig att programmera din pendel.
 • Lära dig om de vanligaste orsakerna till förvrängda svar.
 • Lära dig att arbeta med ärkeänglar, Gudar, Gudinnor och uppstigna mästare
 • Lära dig tekniker för transformera energier inom dig och utanför dig som kan förvränga svaren. 
Klasserna består av en inledande föreläsning och workshop där vi gör övningar med pendeln tillsammans.  Du kommer att kunna ställa dina frågor via live-chatten och i sista klassen vigs en del av tiden enbart till frågor. Workshopdelen avslutas med en ca 30 min. lång meditativ Transformativ healing. Fokuset för healingen är att transformera blockeringar för att öka dina mediala sinnen - dina klara sinnen (clair senses) - samt göra dig till en ren och klar kanal.
 

Förkunskaper och grundläggande värderingar för deltagande: grundläggande kunskap/vetskap om att det finns en positiv kraft i Universum och genom den är vi alla Ett. Att allt och alla till minsta beståndsdel är energivibrationer/frekvenser. Att det finns ljusvarelser och att deras uppgift är att assistera Jorden och alla människor här att höja sin vibration. Att vi har ett energisystem bestående av bl.a chakran och auran som håller energi och minnen. Att vi har levt tidigare liv/existerar i multipla parallella dimensioner och tidslinjer.  Du kan förbereda dig på bästa sätt genom att ta Grundkursen: Advanced Souls: Discovering & learning about your abilities .

Redskap: Pendel i valfritt material med en smal spets. Den smala spetsen behövs i arbete med cirkeldiagram. Pendeln bör hänga i en kedja av metall. Kristallrummet.se brukar ha bra pendlar. Vi kommer även att använda oss av cirkeldiagram, dessa kommer du att få i ditt kursmaterial.

 

Varmt välkommen på en utvecklande och inspirerande kurs!

Om Susanna
Testa Transformativ healing
Provlyssna på inledningen till första klassen