om Susanna


 


 

Om du är en avancerad själ så är du här på ett själsligt uppdrag i ljusets tjänst. och det är genom din uppstigning i frekvens (ascension) som du stiger in i din fulla förmåga att heala och att sprida ljus. Du kan vara Twin flame, Indigobarn, Star Seed eller ljusarbetare med uppgift att sprida visdom, kärlek och ljus genom att förkroppsliga Ditt autentiska Jag (ditt Högre Jag). Den multidimensionella healingen som Susanna förmedlar har till uppgift att hjälpa dig på den resan och stödja din sammansmältning med ditt Högre Jag. Healingen som Susanna kanaliserar är från 7D-9D och har till syfte att transformera trauma och andra lågfrekventa energier som du bär på samt implementera nya Diamond Light Codes, Golden Christ Consciousness Codes och Divine Heart Frequencies - de ljuskoder och energi-mallar som stödjer dig att expandera i ljus. Du får genom healingen en större kontakt med ditt Högre Jag, din I AM presence, Christ consciousness och uppnår allt större grad av Self Mastery och Soul embodiment.Du expanderar i ljus och kommer i kontakt med Ditt autentiska Jag, helar dina relationer samt uppnår harmoni och personlig utveckling. Susannas kall är att stödja denna resa genom att vara en kanal för Universum och den healing av energisystemet samt traumatiserade delar av själen som kommer igenom henne. 

Susanna är channeler, Gatekeeper, Orakel, Gudinnan av Ljus, Överprästinna och en av de många bevararna av koderna i detta Solsystem, som bygger pelarna för den Nya jorden. Hon är här för att bidra till att väcka alla de gudomliga feminina mallarna i hjärtat och själen i varje inkarnerat varelse. Som en äkta gudinna är hon i service av mallarna och det Tempel av Ljus som är anslutna till Gudinnan av Ljus, Renhet, Visdom och Fertilitet. Hon jobbar på frekvenserna Violett, Diamantvitt, Silver Platinum vitt, Rosa, Christed ET´s Elohim och 1st order of Angels: Seraphim.
Susannas kall är att stödja dig som avancerad själ på din uppstignings-resa mot Soul embodient, Self Mastery, Twin flame union och Soul mission.

Genom ljusöverföring som kanaliseras genom hennes röst och hennes Seraphim Over-soul och healing utförd i samarbete med uppstigna mästare, gudar, gudinnor och Christed ET's av det högsta ljuset så är hennes själsuppdrag som en gudomlig feminin twin flame att förmedla helande för att transformera ditt eget trauma och mänsklighetens trauma som du bär i dina celler, DNA, energisystem och traumatiserade fragment av din själ ~ för att hjälpa dig på din uppstigningsresa mot: Soul embodiment, Self Mastery och förenande med din tvillingflamma Hjärta till Hjärta, Själ till Själ. 

Hon är en kanal för healing från Universum (channeler) och empath med alla mediala sinnen utvecklade. Förmågan att se auror och kanaliserat budskap från högre dimensioner samt använda sig av chakrabalansering har hon haft sedan barnsben. Susanna har också extrasensorisk perception (Extra sensory perception/ESP) och alla clair senses utvecklade. Hon har också förmågan att kanalisera samt är empath till full grad. Detta gör att hon kan kommunicera med och förmedla healing från Universums högre dimensioner och Spirit inom ett bett spektrum. Hon har också förmågan till Light language samt att förmedla energi och healing genom sin röst (light transmissions). 

 
 

utbildning

Susanna har utbildning inom hälsopedagogik, coachning, Transformativ healing, är certifierad Reconnective healing practitioner, certifierad massör samt utbildad i Mindful Tapping som är en svensk vidareutveckling av EFT (Emotional Freedom Technique).  Hennes hälsopedagoiska bakgrund i kombination med hennes healingutbildning och kunskaper om energisystemet ger henne ett brett holistiskt hälsoperspektiv väl förankrat i den personliga förändringsprocessen. Susanna utövar tystnadsplikt.