om Susanna


 


 

Om du är en avancerad själ så är du här på ett själsligt uppdrag i ljusets tjänst. och det är genom din uppstigning i frekvens (ascension) som du stiger in i din fulla förmåga att heala och att sprida ljus. Du kan vara Twin flame, Indigobarn, Star Seed eller ljusarbetare med uppgift att sprida visdom, kärlek och ljus genom att förkroppsliga Ditt autentiska Jag (ditt Högre Jag) och din I AM presence.

Den multidimentionella healingen som Susanna kanaliserar har till uppgift att stödja dig på den resan och stödja din sammansmältning med ditt Divine Self. Healingen som förankras på det jordliga planet genom Susanna kommer från 7D-9D och har till syfte att transformera trauma och andra lågfrekventa energier som du bär på samt implementera nya Diamond Light Codes, I AM Avatar resurrection codes, Golden Christ Consciousness Codes och Divine Heart Frequencies - de ljuskoder och energi-mallar som stödjer dig att expandera i ljus. Susannas kall är att stödja denna resa genom att vara en kanal för Universum och den healing som kommer igenom henne. 

Susanna är channeler, Gudinnan av Ljus, Överprästinna och en av de många Bevararna av koderna i detta Solsystem (Keeper), som bygger pelarna för den Nya jorden. Hon är här för att bidra till att väcka alla de gudomliga feminina mallarna i hjärtat och själen i varje inkarnerat varelse. Som en äkta gudinna är hon i service av mallarna och det Tempel av Ljus som är anslutna till Gudinnan av Ljus, Renhet, Visdom och Fertilitet. Hon jobbar på frekvenserna Violett, Diamantvitt, Silver Platinum vitt, Rosa, Christed ET´s Elohim och 1st order of Angels: Seraphim. Susannas kall är att stödja dig som avancerad själ på din uppstignings-resa mot Soul embodient, Self Mastery, Twin flame union och Soul mission.

Hon samarbetar i med olika Råd, Styrelser, Delegater, Sändebud och andra Uppstigna Mästare, Christed ETs, Gudar och Gudinnor inom the Great White Brotherhood of the Light. Hon tjänar som budbärare (Messenger) av deras budskap och healing, och genom hennes fysiska inkarnation kan de förankra dessa frekvenser på det jordliga planet. Hon kanaliserar bland annat energin av Moder Maria, Maria Magdalena, Jesus Kristus (Sananda, Krishna), Ärkeängeln Sandalphon, Gudinnan Durga, Lady Isis, Lady Nada. Energin faciliteras av the Holy Spirit och det är energin av 100% ljus som kommer igenom.

Hon förmedlar också healing genom sina egna Högre multidimensionella Jag, bl.a. som Gudinna av Ljus, Renhet, Visdom och Fertilitet. Genom ljusöverföring som förankras på det jordliga planet genom hennes röst och hennes Seraphim Over-soul och healing utförd i samarbete med uppstigna mästare, gudar, gudinnor och Christed ET's av det högsta ljuset så är hennes själsuppdrag (Soul mission) som en gudomlig feminin twin flame att förmedla helande för att transformera ditt eget trauma och mänsklighetens trauma som du bär och implementera de 5D Matrix koder och mallar av ljus som finns tillgängliga för mänskligheten ~ för att stödja dig på din uppstigningsresa mot: Soul embodiment, Self Mastery och förenande med din tvillingflamma Hjärta till Hjärta, Själ till Själ. 

Susanna är en Kanal för healing från Universum (channeler), Empath till full grad samt har 8+ mediala sinnen aktiverade. Hon har förmågan att kommunicera med och förmedla healing från Universums högre dimensioner och Spirit inom ett bett spektrum samt förmedla energi och healing genom sin röst (light language/sonic light transmissions).