om Susanna


 


 

Susanna Sannö är en Gatekeeper, Orakel, Gudinnan av Ljus, Överprästinna och en av bevararna av koderna i detta Solsystem, som bygger pelarna för den Nya jorden. Hon är här för att hjälpa till att väcka alla de gudomliga feminina mallarna i hjärtat och själen i varje inkarnerat varelse. Som en äkta gudinna är hon i service av mallarna och det Tempel av Ljus som är anslutna till Gudinnan av ljus, renhet, visdom och fertilitet. Hon jobbar på frekvensen av Violett, Diamantvitt, Silver Platinum vitt, Rosa, Christed ET´s Elohim och 1st order of Angels: Seraphim.

Genom ljusöverföring som överförs av hennes röst och hennes Seraphim Over-soul och healing utförd i samarbete med uppstigna mästare, gudar, gudinnor och Christed ET's av det högsta ljuset så är hennes själsuppdrag som en gudomlig feminin twin flame att förmedla helande för att transformera ditt eget trauma och mänsklighetens trauma som du bär i dina celler, DNA, energisystem och traumatiserade fragment av din själ ~ för att hjälpa dig på din uppstigningsresa mot: Soul embodiment, Self Mastery och förenande med din tvillingflamma Hjärta till Hjärta Själ till Själ. 

Hon är en kanal för healing från Universum (channeler). Hon är empath med alla mediala sinnen utvecklade och har sett auror och kanaliserat budskap från högre dimensioner samt använt sig av chakrabalansering sedan barnsben. För 19 år sedan började hon utöva mindfulness och meditation och fick genom detta en allt större tillgång till högre dimensioner och sina mediala sinnen.  2015 kom hon på sin twin flame-resa i kontakt med sina lärare och mentorer Jill Miller och Remi Thiviérge i USA och i hennes arbete med dem så aktiverades hennes soul mission fullt ut. Detta ledde till ett starkt kall att arbeta med med att hjälpa människor, och hon sa upp sig från sitt kontorsjobb för att helhjärtat lägga sin energi på att arbeta som healer och föreläsare. Susannas kall och soul mission är att hjälpa människor utveckla sin spiritualitet, komma i kontakt med sitt autentiska Jag, hela sina relationer samt uppnå harmoni och personlig utveckling. Detta genom att vara en kanal för Universum och den healing av energisystemet samt traumatiserade delar av själen som kommer igenom henne. 

Susanna är har extrasensorisk perception (Extra sensory perception/ESP) och alla clair senses. Hon har också förmågan att kanalisera samt är empath till full grad. Detta gör att hon kan kommunicera med och förmedla healing från Universum och Spirit inom ett bett spektrum. Hon har också förmågan till light language samt att förmedla energi och healing genom sin röst (light transmissions). Hon har också rollen av Gatekeeper.


Hon brinner också för att hjälpa andra att upptäcka, förstå och hantera sin energi och sina egna extrasensoriska sinnen som Highly Sensitive Persons (HSP)/empaths. Många behöver nu hjäp med att hantera expansionen av ljus i sina kroppar, och ett symptom är just s.k. högkänslighet. Genom expansion och uppstigning i frekvens (ascension) så upplever många - som ett led i detta - ökad känslighet för energier, men även kriser i sitt liv, en ökad kontakt med högre dimensioner samt en snabb utveckling av sina mediala sinnen. Många träffar också nu sin twin flame i det fysiska, vilket ofta sammanfaller med just detta. Ökad känslighet för energier, ökad kontakt med Universum och utveckling av mediala sinnen kan vara svårt att hantera och förstå då detta påverkar både sinnestillstånd, fysisk och psykisk hälsa, livsmål och medvetande etc. Den healing som Susanna förmedlar från Universum och dess högre dimensioner  hjälper och underättar processen med att psykiskt, mentalt, psykiskt och spirituellt integrera uppstigningen. 

 
 

utbildning

Susanna har utbildning inom hälsopedagogik, Transformativ healing, är certifierad Reconnective healing practitioner, certifierad massör samt utbildad i Mindful Tapping som är en svensk vidareutveckling av EFT (Emotional Freedom Technique).  Hennes hälsopedagoiska bakgrund i kombination med hennes healingutbildning och kunskaper om energisystemet ger henne ett brett holistiskt hälsoperspektiv väl förankrat i den personliga förändringsprocessen. Susanna utövar tystnadsplikt.