Välkommen på kurs på Yoga Gatti:

Healing för högkänsliga

VAR: Yoga Gatti, Sadelmakarv. 8, Tullinge (20 min. med pendeln fr. Stockholm city)
ANTAL TILLFÄLLEN: 4 - Tisdagar 29/10, 12/11, 26/11 samt 10/12 kl. 19.30-21.00
PRIS: 1500 kr


 

En kurs på fyra tillfällen á 90 min. för dig som är högkänslig och känslig för energier och vill lära dig om energirening och  grunderna i hur du själv renar ditt energifält genom healing. Du får lära dig om:

  • Energier och den spirituella världen
  • Ditt energisystem - som bl.a. innefattar chakran, auran, energikanaler samt meridianer.
  • Dina mediala sinnen - de kanaler genom vilka du tar in energi och information.
  • Varför du bör rena och reparera ditt energisystem genom energirenig regelbundet för att må bättre.
  • Hur du renar ditt energisystem med lättanvända healingverktyg.
  • Hur du lugnar ditt nervsystem, dina tankar och dina känslor genom enkla healingverktyg.
Vi träffas i grupp på Yoga Gatti strax utanför Stockholm och det kommer att finnas mycket utrymme för dig att ställa dina frågor. Klasserna består av föreläsning, workshop och healing. Vi kommer att göra mycket praktiska övningar och du blir guidad genom användningen av dessa praktiska healingverktyg . Utöver workshopen så inleds varje klass med en energirening och varje klass avslutas med ca 30 min. meditativ Transformativ healing för att du ska lämna klassen glad, lätt och påfylld med positiv energi.

Teman för de olika klasserna:

 KLASS 1:   Energisystemet och den spirituella världen
KLASS 2:   Dina mediala sinnen: varför du är känslig för energier.
KLASS 3:   Att arbeta med uppstigna mästare och änglar
KLASS 4:   Rena ditt hem och andra platser
 
Klasserna leds av mig, Susanna Sannö, som arbetar som intuitiv healer och spirituell coach. Jag har alla mediala sinnen och är empath och under kursen så kommer jag att dela med mig av mina erfarenheter och min resa för att hitta mig själv som sk. Högkänslig i en värld full av energimässiga intryck. Jag delar med sig av min kunskap och verktyg som jag själv blivit hjälpt av och använder. Och jag kommer under kursens gång att leda dig in i dina intuitiva sinnen för att lära känna Dig själv samt lära dig sätt att stärka din motståndskraft.
 
Tekniker som kommer att användas är bl.a. Emotional Freedom Tapping (EFT), meditationsövningar och visualiseringar.
Syftet med kursen är att du som känslig för energier ska få kunskap och verktyg för att möjliggöra för Dig att själv kunna ta kontroll över ditt energifält.  Ge dig baskunskaper i hur du renar dig från känslor och energier som inte är dina samt skiftar dina egna negativa känslor och ditt sinnestillstånd till ett mer positivt. Du kommer att lära dig tekniker som lugnar ditt nervsystem, dina tankar, dina känslor samt fyller dig med positiv energi.

Varmt välkommen!